Вітчизняний та закордонний досвід захисту посівів озимої пшениці

Вітчизняний та закордонний досвід захисту посівів озимої пшениці

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 16 січня 2018 12:47

Українські дослідники відмічають, що в умовах теплої, вологої і тривалої осені, якщо складаються сприятливі передумови для проростання бур’янів, осіння обробка гербіцидами посівів пшениці озимої не поступається за ефективністю весняній. Вивчаючи міжнародний досвід, зокрема на півдні Німеччини, за сприятливих погодних умов також рекомендовані ранні осінні обробки посівів препаратами.

Оптимальними умовами застосування гербіцидів (особливо для контролю лисохвосту (Alopecurus L.) є достатня кількість продуктивної вологи як один із важливих чинників та якісний обробіток поля, на грунтах із важким гранулометричним складом застосовують препарати з максимальною нормою витрати, бур’яни обприскують під час фази формування листків за сонячної погоди.

Для контролю метлюгу звичайного (Apera Adans.) та інших однорічних бур’янів застосовували препарати Bacara (до складу якого входять дві діючі речовини Flurtamone та Diflufenikan) із нормою витрати 1,0 л/ га, а також Malibu (із діючими речовинами Pendimethalin та Flufenacet) із нормою витрати 3,0 л/ га.

Для обмеження шкідливості лисохвосту та інших однорічних бур’янів застосовували такі композиції препаратів: Stomp (діюча речовина Pendimethalin) із нормою витрати 2,5 л/ га з доваванням IPU (діюча речовина Isoproturon) — 3,0 л/ га; Stomp (діюча речовина Pendimethalin) із нормою витрати 2,5 л/ га у поєднанні з Ralon super (діючі речовини ­Fenoxaprop­-P і Mefenpyr), 0,75 л/ га, а також Herold (діючі речовини Flufenacet і Diflufenican) з нормою витрати 0,5 кг/га із додаванням 0,3 л/ га Topik (діючі речовини Clodinafop і Cloquintocet).

У Литві переважну більшість, а саме 70–90% від усіх бур’янів, становлять однорічні дводольні. На сьогодні, у зв’язку з глобальним потеплінням клімату, більшість однорічних бур’янів успішно перезимовує, хоча вони ще тільки 10–15 років тому назад вимерзали взимку. Через глобальне потепління, починаючи з середини ХХ ст., збільшилася середня температура приповерхневого повітря Землі та океанів.

У Литві гербіциди у посівах пшениці озимої застосовують від двох листків до кінця кущення (препарат Logran, діюча речовина триасульфурон) і весною у фазі кущіння (Атрибут, діюча речовина пропоксикарбазон-натрію; Монітор, діюча речовина сульфосульфурон; Гузар, діюча речовина йодосульфурон-метил-натрію) і від кущіння до утворення 1–2 міжвузлів культури препарат Мустанг, на основі діючих речовин флорасулам у поєднанні з 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір.

Застосування гербіцидів восени сприяло збільшенню урожайності культури на 33,5% у порівнянні з використанням весною. Сучасні технології внесення гербіцидів восени на ранніх фазах розвитку пшениці озимої дуже перспективні, про що свідчать отримані результати, зокрема відмічено збільшення урожаю зерна до 25%. Порівнюючи врожайність пшениці озимої з отриманою у Литовській Республіці впродовж періоду досліджень, зафіксовано збільшення урожаю зерна з 50 до 85%.

За результатами проведених досліджень визначено, що для кращого контролю бур’янів і підвищення урожайності пшениці озимої осіннє застосування гербіцидів є виправданим та ефективним, особливо за сприятливих погодних умов для тривалого розвитку бур’янів і навіть за низької чисельності багаторічних видів бур’янів у посівах.

На основі проведеної оцінки ефективності різних гербіцидів дослідниками Литовської Республіки було встановлено, що кількість бур’янів після обприскування восени зменшувалася на 32–91% у порівняні з їх контролем, який здійснювали у весняний період. Оцінка посівів пшениці озимої навесні показала, що осіннє застосування гербіцидів зумовило зменшення забур’яненості культури, яке збереглося і після її перезимівлі. Кількість бур’янів скоротилася на 70–92% порівняно з контролем, без застосування гербіцидів восени.

18 361 35

Ті, що зимують, і літні однорічні дводольні бур’яни мають важливий вплив на пшеницю озиму. Вони конкурують за воду, світло, простір і поживні речовини, що призводить до зниження продуктивності врожаю пшениці озимої, за оцінками спеціалістів, щорічно на 10%. Наприклад, у штаті Небраска (США) у грошовому еквіваленті втрати врожаю пшениці озимої сягають приблизно 35 млн дол. на рік.

У вищезазначеному штаті для контролю двосім’ядольних бур’янів у посівах пшениці озимої застосовували гербіциди та їх композиції, з метою розширення спектра їх дії, на основі таких діючих речовин: тифенсульфурон у поєднанні з трибенуроном, дикамба з тифенсульфуроном, трибенуроном і метсульфуроном, карфентрозон-етил, метсульфурон, метсульфурон у поєднанні з тифенсульфуроном та з трибенуроном, триасульфурон, 2,4- Д, дикамба, клопіралід із 2,4-Д, метсульфурон із хлорсульфуроном, тифенсульфурон із трибенуроном, пірасольфотол із бромоксинілом, просульфурон, триасульфурон у поєднанні з дикамбою, флуроксипір із бромоксинілом, флуроксипір із клопіралідом. Комбінації зазначених вище гербіцидів також рекомендуються в якості управління розвитку стійкості бур’янів до гербіцидів.

Особливу увагу приділяли контролю двосім’ядольних і злакових бур’янів, з метою забезпечення збереження врожаю пшениці озимої та для підготовки посівів до збирання прямим способом. Через вологий клімат у штаті Небраска збільшується забур’янення посівів культури в осінній період злаковими бур’янами, особливо однорічними (метлюгом звичайним).

Головним завданням застосування гербіцидів восени є зниження схожості бур’янів, з метою усунення конкуренції культури за головні фактори життя. У штаті Небраска весняна обробка гербіцидами проводиться за умов, коли осіннє застосування препаратів було не достатньо ефективним, або необхідно контролювати деякі проблемні бур’яни, такі як бромус безплідний. Строки осіннього застосування гербіцидів залежать від видів бур’янів і тих умов, які впливають на сам захід обприскування.

 

Застосовують препарати у наступні строки:

 

1. Досходовий. Внесення гербіцидів у цей період здійснюється у посівах, висіяних у ранні строки, у тих, яким шкодять злакові бур’яни, або під час вологої осінньої погоди, що сприятиме появі в кінці осені нових сходів бур’янів. Важливими факторами для внесення гербіцидів за таких строків є достатня вологість грунту, яка має вирішальне значення для ефективності грунтових препаратів, і глибина висіву насіння. Слід відмітити, що глибина загортання насіння у грунт повинна бути приблизно 3 см.

2. Після появи сходів осінь/зима. Під час цього періоду є можливість визначити видовий склад бур’янів і, залежно від його типу, підібрати асортимент гербіцидів, які будуть ефективними для контролю таких бур’янів. У цьому випадку позитивним є те, що зменшуються витрати на препарати, але існує залежність від погодних умов. Дощова погода перешкоджатиме проводити заплановані обприскування.

3. Після появи сходів весною. Застосування препаратів у цей час рекомендовано для контролю бур’янів у посівах, висіяних у пізні строки. Завдяки проведенню хімічного захисту культури у цей період забезпечується контроль бур’янів, шкідливість яких не було можливості обмежити за допомогою внесення гербіцидів восени.

 

Разом з тим, вітчизняний досвід також має практичне значення під час культивування пшениці озимої. Так, науковцями Інституту захисту рослин НААН тривалий час теж проводилися дослідження ефективності осіннього застосування гербіцидів у посівах культури впродовж 2001–2003 років в умовах південно-східної та східної частин Лісостепу України, південного Степу і Полісся.

У південно-східній частині Лісостепу України досліджували на полях агрофірми «Копачівська» Деражнянського району Хмельницької області. В південному Степу — у виробничих умовах ДГ «Еліта» Миколаївської області. На Поліссі — на полях Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції. У східному Лісостепу — на площах Сумського Інституту АПВ.

З цією метою застосовували препарати Гроділ Ультра, в. г. на основі композицій амідосульфурону, 50 г/ кг у поєднанні з йодсульфурон-метилом натрію, 12,5 г/ кг з додаванням антидоту (мефенпірдиетилу), 12,5 г/ кг, Лінтур 70 WG, в. г. на основі діючих речовин триасульфурону, 41 г/ кг разом із дикамбою, 659 г/ кг та Сатіс, 18% з. п., із вмістом діючих речовин триасульфурону, 60 г/ кг у поєднанні з флуороглікофен-етилом, 120 г/ кг. Гербіциди вносили штанговими обприскувачами ОП-2000, ОПШ-15 з нормою витрати рідини 300 л/ га під час фази розвитку однорічних бур’янів 2–4 листки, багаторічних — розетка.

18 361 36 1За результатами досліджень встановлено, що Гроділ Ультра, Лінтур 70 WG, в. г., та Сатіс можна використовувати як для осіннього, так і весняного контролю бур’янів у посівах пшениці озимої. Застосування гербіцидів восени в умовах теплої та вологої погоди, сприятливої для проростання бур’янів, не тільки не поступалося, але й значною мірою переважало за ефективністю весняну обробку. Біологічна ефективність осіннього застосування гербіцидів становила 66,0–92,7%, а весняного — 65,4–86,5%. Використання препаратів сприяло суттєвому збільшенню урожаю пшениці озимої в порівнянні з контролем: за осінньої обробки — у межах 0,7–1,3 т/га, весняної — 0,2–0,8 т/га. Істотного ослаблення морозостійкості рослин пшениці озимої під дією гербіцидів, які вносилися з осені у рекомендованих дозах, не виявлено.

Лабораторією обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства» з осені 2003 року проводилися також досліди з вивчення ефективності гербіцидів похідних сульфонілсечовини. Дані досліджень свідчать, що основною перевагою цих препаратів у порівнянні з іншими є їх незначне пригнічення культури, ефективність у разі застосування за понижених позитивних температур повітря (від +5 °C і вище), комплексна фітотоксичність — ґрунтова (до 30%), і контактна дія.

Упродовж 2003–2009 років вивчали ефективність гербіцидів Логран, Лінтур, Пік і Гроділ Ультра з різними нормами витрати. Відповідно вносили зазначені гербіциди з меншими і більшими від рекомендованих нормами витрат.

Гербіцид Логран застосовували восени під час фази 3-х листків культури, за наявності сім’ядолей практично у всіх видів бур’янів осінньої синузії. Кількісними домінантами на цей час були: фіалка польова — 47%, триреберник непахучий — 21%, зірочник звичайний — 18%, метлюг звичайний — 11%. Рясність бур’янів була близькою до кількості в абсолютному контролі та становила 200–210 шт./м². Виключно високою видовою стійкістю відзначалася фіалка польова.

Гербіцид, внесений пізно восени, під час фази кущіння і перед входженням у зиму культури, проявляв ефективність в умовах достатньо низьких позитивних температур повітря (+5, +7 °C) і скороченого світлового дня.

В результаті констатовано, що менша, ніж рекомендована до застосування норма гербіциду Логран (6,5 г/ га) під час внесення в осінній період вегетації, за ефективністю контролю забур’янення дорівнювала більшій нормі (10 г/ га), що вносилася навесні. Осіннє внесення гербіциду Логран в агрофітоценозі контролювало двосім’ядольні види бур’янів, сходи яких появлялися до входження культури у зиму. З відновленням весняної вегетації забур’янення посіву пшениці озимої відбувалося за ярим типом і не перевищувало фітоценотичного порогу.

Необхідно відмітити, що для контролю сходів бур’янів в осінній період ефективним є також застосування гербіцидів на основі сульфонілсечовин, наприклад Пойнтер 75% в. г. із нормою витрати 20–25 г/ га, Елай Супер 70% в. г. — 15 г/ га, Калібр 75% в. г. — 45–50 г/ га, Ларен ПРО 60% в. г. — 8–10 г/ га, Гранстар Голд 75% в. г. — 25–30 г/ га, Гроділ Максі 37,5% в. г. — 0,1 л/ га, Лінтур — 70 WG в. г. 150 г/ га. Гроділ Максі має подвійну дію на бур’яни — через листя та опосередковано через грунт.

Для внесення восени допускається застосування гербіциду на основі таких діючих речовин: пендиметалін у поєднанні з ізопротуроном. Оптимальним строком внесення вказаного препарату є фаза 1–2 листки пшениці озимої (стадія BBCH 11–12), тому що цей строк найчастіше співпадає із найбільш вразливою фазою розвитку бур’янів, а саме сім’ядолей або першої пари листків бур’янів. Гербіцид можна також застосовувати під час фази 3–4 листки пшениці озимої (стадія BBCH 13–21), але основною умовою при цьому є те, що бур’яни не мають переростати (наприклад, підмаренник чіпкий не повинен пройти стадію першої мутовки).

Для отримання високого врожаю культури і максимальної технічної та економічної ефективності гербіцидів, під час проведення заходів з контролю сегетальної рослинності необхідно дотримуватися окремих важливих умов, від яких і залежать ці показники.

З метою вибору дієвого гербіциду для контролю бур’янів, посіви пшениці озимої обов’язково восени необхідно обстежувати на засміченість.

 

Причини та обгрунтування доцільності осіннього застосування гербіцидів:

 

1. Вкрай важливо знищити бур’яни на початку вегетації, на ранній, найчутливішій фазі росту пшениці озимої. Осіннє внесення гербіцидів забезпечує оптимальний розвиток кореневої системи пшениці, закладається морфотип рослини, що забезпечує максимальну реалізацію генетичного потенціалу врожайності.

2. Обмеження чисельності сегетальної рослинності восени забезпечує оптимальні умови для росту і вегетації рослин культури щонайменше впродовж двох місяців восени і на весні після відновлення вегетації пшениці озимої.

3. Розширення посівних площ ріпаку озимого, який є одним із найкращих попередників пшениці озимої, створює умови, за яких знищення падалиці ріпаку стає невід’ємним елементом у системі захисту культури. У більшості випадків знищення падалиці є обов’язковим заходом, який проводиться відразу після появи таких сходів, оскільки ріпак має потужніший стартовий розвиток, ніж пшениця. Захід зі знищення падалиці ріпаку не доцільно та економічно невигідно проводити навесні.

4. Осіннє внесення гербіцидів зменшує кількість бур’янів, усуваючи їх як шкідливий об’єкт, який також для свого розвитку використовує NРК із грунту, що сприяє раціональному використанню мінеральних добрив, підвищенню ефективності їх застосування. Дотримання рекомендацій доцільно з економічної точки зору, тобто заощаджуються вкладення у мінеральні добрива, що вносяться в осінній і весняний періоди вегетації, вартість яких може бути значно вищою за самий гербіцид.

5. Бур’яни, маючи потужнішу кореневу систему, краще за рослини культури використовують елементи живлення, вологу, сонячну енергію (затінення), обмежують площу живлення, пригнічують рослини озимої пшениці.

6. Поживні речовини і особливо азот за першого весняного підживлення по таломерзлому грунті більше використовуються бур’янами.

7. Восени ефективніше вносити грунтові гербіциди. Дослідженнями визначено, що завдяки їх застосуванню урожай культури збільшувався до 0,5–1,0 т/га. У «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» не розмежовано окремо гербіциди для осіннього і весняного застосування у посівах пшениці озимої. Орієнтуватися необхідно на характеристики препаратів, до яких повинно належати те, що ці гербіциди будуть високоефективними за відносно низьких температур (+5 °C), і регламент їх застосування допускає обприскування посівів культури під час фази розвитку 1–3 листки (І етап органогенезу).

 

Хімічний захист посівів з осені, сприятливі погодні умови взимку є необхідними вимогами для росту і розвитку пшениці озимої з початку відновлення вегетації весною. Добре розвинуті посіви перешкоджатимуть появі та розвитку весняної популяції зимуючих і ярих бур’янів, значно пригнічуватимуть багаторічні види бур’янів.

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

1

 19 березня 2019
CLAAS запускає новий корегувальний супутниковий сигнал під назвою SATCOR. Він буде доступний у всьому світі з двома рівнями точності: SATCOR 5 та SATCOR 15, і підходить практично для усіх сільськогосподарських робіт від буріння до збирання.
CLAAS запускає новий корегувальний супутниковий сигнал під назвою SATCOR. Він буде доступний у всьому світі з двома рівнями точності: SATCOR 5 та SATCOR 15, і підходить практично для усіх сільськогосподарських робіт від буріння до збирання.
19 березня 2019
 19 березня 2019
Основні витрати українські імпортери горіха несуть на закупівлю мигдалю на який припадає близько 40% всього імпорту горіхів у країну.
Основні витрати українські імпортери горіха несуть на закупівлю мигдалю на який припадає близько 40% всього імпорту горіхів у країну.
19 березня 2019
 19 березня 2019
У проекті нового стандарту на пшеницю не враховане питання протруєного зерна, яке штучно забарвлене і не придатне для вживання в харчових цілях та в якості корму для тварин.
У проекті нового стандарту на пшеницю не враховане питання протруєного зерна, яке штучно забарвлене і не придатне для вживання в харчових цілях та в якості корму для тварин.
19 березня 2019
 19 березня 2019
Сезон продажу української редиски вже розпочався. Перші партії продукції з теплиць Закарпаття з’явились на гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові ще минулого тижня.
Сезон продажу української редиски вже розпочався. Перші партії продукції з теплиць Закарпаття з’явились на гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові ще минулого тижня.
19 березня 2019
 19 березня 2019
ХІI Міжнародний молочний конгрес відбувся нещодавно в Києві. Він зібрав близько 1500 учасників молочного бізнесу, в тому числі 750 представників 265 провідних компаній, ветеринарів, технологів, управлінців і експертів галузі, а також працівників органів державної влади, дипломатичних установ, міжнародних і фінансових організацій.
ХІI Міжнародний молочний конгрес відбувся нещодавно в Києві. Він зібрав близько 1500 учасників молочного бізнесу, в тому числі 750 представників 265 провідних компаній, ветеринарів, технологів, управлінців і експертів галузі, а також працівників органів державної влади, дипломатичних установ, міжнародних і фінансових організацій.
19 березня 2019
 19 березня 2019
Україна та ЄС уклали попередню домовленість, яка дозволить збільшити безмитний експорт української курятини до ЄС.
Україна та ЄС уклали попередню домовленість, яка дозволить збільшити безмитний експорт української курятини до ЄС.
19 березня 2019

Please publish modules in offcanvas position.