Оцінюємо елементи агротехнологій

Оцінюємо елементи агротехнологій

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 02 березня 2018 15:11

В умовах Степу України не лише волога виступає лімітуючим фактором для виробництва якісної пшениці. Результати дослідів свідчать, що варто враховувати також культури-попередники, вплив добрив і правильний підбір насіння.

За статистичними даними зернові колосові культури займають до 60% посівних площ Донецької області, з них озима пшениця ~23,8%. На формування якісних показників озимої пшениці впливає ціла низка чинників: грунтово-кліматичні умови вирощування культур, агрометеорологічні параметри під час наливу зерна, сортові особливості, строки сівби, загальна культура землеробства, агротехнічні заходи.

Застосуванням різних агротехнічних прийомів можливе спрямоване регулювання хімічного складу зерна. Однак нині зміни погодних умов, клімату стали носити глобальний характер, що не може не впливати на якість зерна Це потребує комплексної оцінки агротехнічних прийомів і агрометеорологічних факторів. У польовій ситуації багато залежить від того, як складались погодні умови в період формування і наливу зерна, коли високогідратовані колоїди — клейковина і крохмаль особливо сприйнятливі до дії гідротермічних факторів. Синтез білків відбувається із витратами енергії, тому термічний фактор цього процесу має важливе значення. Зниження температури ґрунту із 35 до 20 °C зменшує вміст білка в зерні пшениці із 15,5 до 12,2%.

Для підвищення і стабілізації якості зерна важливе значення мають агротехнічні фактори у взаємозв’язку з конкретними погодними умовами. Тому врахування взаємозв’язку впливу добрив, попередника і агрокліматичних умов вирощування були проаналізовані на експериментальних результатах з якості зерна озимої пшениці за різних умов вологозабезпечення і різних доз добрив (табл. 1).

Таблиця 1. Показники якості зерна озимої пшениці залежно від доз мінеральних добрив і попередників за різних умов зволоження (сорт озимої пшениці Донецька 48)

20 363 47

Експериментальні дані нашої лабораторії свідчать, що дія добрив пов’язана з вологозабезпеченням. У посушливі роки вміст клейковини вищий, натура збіжжя і маса 1000 зерен збільшується при зростанні кількості опадів. Для різних показників якості зерна найбільш ефективні дози добрив різні. За попередника кукурудза на силос максимальні значення натури зерна і маси 1000 зерен забезпечила доза добрив N45P30K30. Коли попередником був горох, для найбільшого значення цього показника було достатньо застосування N30P45K30. Максимальні значення вмісту клейковини отримали за вищих доз мінеральних добрив. При попереднику кукурудза на силос ця норма сягала N90P60K30, при горосі — N60P90K30.

Для оцінки взаємозв’язку дії добрив, попередника і умов року на натуру збіжжя, масу 1000 зерен доцільно визначати частку впливу цих факторів за результатами трифакторного дисперсійного аналізу (табл. 2).

Таблиця 2. Частка впливу факторів: умови року, попередник, добрива на формування якості зерна озимої пшениці. Сорт Донецька 48

20 363 48 3

Найбільший вплив на фізичні показники зерна мали умови року. Попередник і мінеральні добрив більшою мірою впливали на вміст клейковини.

Необхідною складовою одержання зерна, що відповідає вимогам, навіть у сприятливих для вирощування умовах є наявність сортів, які здатні за відповідних агротехнологічних заходів формувати високоякісне зерно.

Підбір сортів базується на таких підходах — адаптовані до зони діяльності сорти місцевої селекції або з екологічно наближених зон (табл. 3).

Таблиця 3. Частка впливу факторів сорт і умови року на формування якості зерна озимої пшениці сортів селекції Донецької ДСД

20 363 48 2

Наведені дані свідчать, що умови року найбільше впливали на натуру і якість клейковини. Маса 1000 зерен і вміст клейковини більшою мірою залежать як від сорту, так і від умов року.

Таким чином, методичною основою для ранжирування впливу агротехнологічних факторів на показники якості зерна озимої пшениці доцільно прийняти розрахункове значення частки впливу цього фактору і оцінити його засобом, який базується на використанні безрозмірної шкали Харрінгтона. Шкала містить п’ять інтервалів у загальному інтервалі від 1 до 0. Відповідно до неї для оцінки впливу факторів на показники якості зерна можна використати таку градацію: 1,00–0,80 — дуже сильно впливає (інтервал 1), 080–0,63 — сильно впливає (2), 0,63–0,37 — середньо впливає (3), 0,37–0,20 — слабо впливає (4), 0,20–0,00 — дуже слабо впливає (інтервал 5). Розраховані значення частки впливу факторів: умови року, попередник, мінеральні добрива, сорт свідчать, що фактори по-різному діють на різні показники якості зерна (табл. 4).

Таблиця 4. Оцінка впливу агротехнічних і агрометеорологічних факторів на показники якості зерна озимої пшениці

20 363 48 4

Таким чином, умови року дуже сильно впливають на масу 1000 зерен, а також відчутно позначуються на якість клейковини і натуру зерна. На вміст білка середньо впливають умови року і сорт. Одночасно сорт має сильне значення на вміст клейковини і середнє на масу 1000 зерен, вміст білка і якість клейковини.

В останні роки спостерігається різка зміна клімату, що призводить до скорочення міжфазних періодів розвитку зернових колосових культур. Довготривалий бездощовий період із високими температурами повітря впливають на біохімічні показники якості зерна, які є одними з основних вимог. Для прогнозування цих змін необхідно знати закономірності формування показників.

Олександр ВІНЮКОВканд. с.-г. наук, директор Донецької ДСГДС НААН
Ольга БОНДАРЕВАканд. техн. наук, вчений секретар Донецької ДСГДС НААН
Людмила КОНОВАЛЕНКОканд. хім. наук, головний спеціаліст Донецької ДСГДС НААН
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, вчений секретар Кіровоградської ДСГДС НААН

1

 19 березня 2019
Право аграріїв на відшкодування ПДВ при експорті олійних підтвердили у Міністерстві фінансів України.
Право аграріїв на відшкодування ПДВ при експорті олійних підтвердили у Міністерстві фінансів України.
19 березня 2019
 19 березня 2019
CLAAS запускає новий корегувальний супутниковий сигнал під назвою SATCOR. Він буде доступний у всьому світі з двома рівнями точності: SATCOR 5 та SATCOR 15, і підходить практично для усіх сільськогосподарських робіт від буріння до збирання.
CLAAS запускає новий корегувальний супутниковий сигнал під назвою SATCOR. Він буде доступний у всьому світі з двома рівнями точності: SATCOR 5 та SATCOR 15, і підходить практично для усіх сільськогосподарських робіт від буріння до збирання.
19 березня 2019
 19 березня 2019
Основні витрати українські імпортери горіха несуть на закупівлю мигдалю на який припадає близько 40% всього імпорту горіхів у країну.
Основні витрати українські імпортери горіха несуть на закупівлю мигдалю на який припадає близько 40% всього імпорту горіхів у країну.
19 березня 2019
 19 березня 2019
У проекті нового стандарту на пшеницю не враховане питання протруєного зерна, яке штучно забарвлене і не придатне для вживання в харчових цілях та в якості корму для тварин.
У проекті нового стандарту на пшеницю не враховане питання протруєного зерна, яке штучно забарвлене і не придатне для вживання в харчових цілях та в якості корму для тварин.
19 березня 2019
 19 березня 2019
Сезон продажу української редиски вже розпочався. Перші партії продукції з теплиць Закарпаття з’явились на гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові ще минулого тижня.
Сезон продажу української редиски вже розпочався. Перші партії продукції з теплиць Закарпаття з’явились на гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові ще минулого тижня.
19 березня 2019
 19 березня 2019
ХІI Міжнародний молочний конгрес відбувся нещодавно в Києві. Він зібрав близько 1500 учасників молочного бізнесу, в тому числі 750 представників 265 провідних компаній, ветеринарів, технологів, управлінців і експертів галузі, а також працівників органів державної влади, дипломатичних установ, міжнародних і фінансових організацій.
ХІI Міжнародний молочний конгрес відбувся нещодавно в Києві. Він зібрав близько 1500 учасників молочного бізнесу, в тому числі 750 представників 265 провідних компаній, ветеринарів, технологів, управлінців і експертів галузі, а також працівників органів державної влади, дипломатичних установ, міжнародних і фінансових організацій.
19 березня 2019
Органічне добриво на основі курячого посліду
agroshow, агровиставка, сільгосптехніка
агровиставка, фрукти, ягоди, агротехнології

Please publish modules in offcanvas position.