soniashnyk

- Середа, 08 січня 2020 15:05

Філософія чистих міжрядь

Останнім часом боротьба агрономів із бур’янами набула особливої гостроти. Надто це стосується посівів ярих просапних культур, які, на відміну від суцільних посівів ранніх зернових, мають значно нижчі можливості для пригнічення конкурентів. Окрім цього, додаткових бонусів бур’янам надає майже повсюдне порушення сівозміни (соняшник по соняшнику, кукурудза по кукурудзі), нехтування належним обробітком грунту, застосування препаратів низької якості та недотримання норм внесення гербіцидів. Це спричиняє появу резистентності в окремих видів бур’янів.

- Субота, 04 січня 2020 12:02

Догляд за озимими — без помилок

На сьогодні на сучасний агрофітоценоз відчутно впливає потепління клімату, яке не варто недооцінювати та залишати поза увагою. Враховуючи те, що ці зміни набувають усе більш сталого характеру, необхідно забезпечити відповідне реагування на них, яке повинно бути, зокрема, спрямоване на удосконалення технологій вирощування пшениці озимої.

Різноманітні ґрунтово-кліматичні умови території України обумовлюють зональні відмінності в бур’яновій флорі посівів пшениці. Поряд із загальнопоширеними бур’янами зустрічаються види, які характерні для певної зони.

На покращення конкурентоспроможних властивостей буряків цукрових, як у цілому сільськогосподарських культур, до бур’янів впливає культура землеробства, агротехнічні заходи якої повинні забезпечувати ефективний контроль сегетальної рослинності та створення умов, найкращих для росту і розвитку культури.

Найефективнішим заходом контролю рівня поширеності бур’янів у різних агрофітоценозах сівозміни залишається основний обробіток ґрунту, питома частка якого в загальній системі заходів із контролю їх становить майже 60%.

- Понеділок, 21 жовтня 2019 12:41

Про бур’яни детально…

Крім природних факторів, на видовий склад бур’янів впливає недбала діяльність людини, а саме завищення норм добрив, що вносяться, несвоєчасно та неякісно здійснені механічний і хімічний обробітки грунту, а також вапнування, гіпсування й полив.

Різноманітні ґрунтово-кліматичні умови території України обумовлюють зональні відмінності в бур’яновій флорі посівів пшениці. Поряд із загальнопоширеними бур’янами зустрічаються види, які характерні для певної зони.

Застосування заходів із контролю бур’янів у посівах пшениці озимої восени є одним із головних факторів, який відіграє вирішальну роль для формування майбутнього врожаю культури.

Останнім часом у багатьох країнах світу, незважаючи на широкі можливості застосування агрохімікатів під час вирощування сільськогосподарських культур, надається пріоритетне значення використанню мікробних препаратів.

- Понеділок, 22 липня 2019 14:40

Агротехнічні заходи проти бур’янів

Важливе значення для контролю бур’янів має створення густих стебло- і травостоїв зернових колосових культур, зернобобових, багато- і однорічних трав, своєчасне їх збирання. Такі методи будуть запобігати достиганню насіння тих бур’янів, які залишилися у посіві.

Please publish modules in offcanvas position.