- Вівторок, 27 листопада 2018 15:03

Бракує добрив — сій горох

Як не лише заробляти, а й при тому економити на добривах і покращувати ґрунт? Нічого видумувати не треба, вважає фермер Анатолій Бойко, який господарює у Яготинському районі Київщини. Ще наші предки вирощували горох. Після нього будь-яка культура матиме досить азоту у ґрунті й чудові умови для свого розвитку.

- П'ятниця, 31 серпня 2018 15:04

Коли землі небагато

З появою в Україні нових форм власності на землю в останні десятиріччя, розпадом колгоспів та радгоспів, розпаюванням земель та появою фермерства, зросла кількість господарств, що мають невелику площу землекористування, вузьку спеціалізацію та обмежений набір вирощуваних культур.

Правильно розроблена сівозміна має цілий ряд переваг, основні з них — це попередження накопичення й розмноження хвороб та шкідників, раціональне використання поживних речовин і вологи, значне зниження рівня засміченості, покращення якості вирощеної продукції.

Важливим резервом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях південного Степу України є розширення площ під проміжними посівами, завдяки яким можна отримувати два-три врожаї на рік.

- Середа, 02 травня 2018 14:58

Система динамічної сівозміни

Основою будь-якої сучасної системи землеробства є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур у сівозміні.

В Україні в цілому та в Донецькій області зокрема найвищий у світі рівень розораності території та сільгоспугідь, що породжує інтенсивну водну та вітрову ерозію ґрунтів. 

В осінній період створюються передумови формування майбутнього врожаю озимих культур. Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські й агротехнічні прийоми. Істотне значення має освоєння сівозмін із правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх особливостей, оптимізація систем обробітку ґрунту та удобрення тощо.

Забур’яненість посівів продовжує залишатися однією із найбільших проблем в аграрному виробництві. Внаслідок неефективного здійснення заходів контролю бур’янів сільськогосподарські виробники зерна втрачали 10–20% урожаю, а на надміру засмічених площах ці втрати збільшувалися в 1,5–2,0 разів.

- Вівторок, 24 травня 2011 11:50

Структура посівів

Валер’ян ПОЗНЯК, спеціально для «АС»
У різних ґрунтово-кліматичних зонах країни освоєні і на сьогодні використовуються сівозміни, що різняться між собою цілою низкою показників.

Please publish modules in offcanvas position.