Ринок картоплі: основні тренди

Ринок картоплі: основні тренди

/ Економічний гектар / Понеділок, 14 травня 2018 15:50

За обсягами валового виробництва картоплі Україна стабільно входить до 5 країн — найбільших світових її виробників. А останніми роками зростає також і експорт картоплі. Окрім зазначеного, виробництво бульби є одним із найбільш перспективних напрямів економічної діяльності для малого і середнього агробізнесу, адже гарантує високий дохід з 1 га земельних угідь за досить стабільного платоспроможного внутрішнього попиту на продукцію.

Картопля є одним із найбільш цінних і стратегічно важливих після зерна видів сільськогосподарської продукції в Україні, що забезпечує продовольчу безпеку держави та, по суті, є другим «хлібом» для усіх верств населення незалежно від рівня його доходів та споживчих вподобань.

Останніми роками середній рівень споживання картоплі з розрахунку на одну особу становить близько 140–148 кг у рік. При цьому на основі аналізу інформації Державної служби статистики за 2016 р. найвищим він є в Івано-Франківській (189,6 кг), Житомирській (184,6 кг), Він­ницькій (184,4 кг), Волинській (183 кг) і Львівській (181 кг) областях. Найменшим вказаний показник споживання картоплі є у Донецькій (98,2 кг), Запорізькій (107,2 кг), Луганській (109 кг), Одеській (111 кг) і Миколаївській (116,4 кг).

Споживання картоплі традиційно залишається досить стабільним, оскільки цей продукт харчування за ціною є найбільш доступним для населення із різним рівнем доходу. Тому порівняно з 2000 р. приріст рівня споживання картоплі в Україні сягає лише 3,2%. При цьому максимальним він спостерігався в Одеській (+30,1%) і Львівській (+23,5%), а від’ємним виявився у Тернопільській (–17,2%), Чернігівській (–16,6%) і Закарпатській (–13%) областях.

Нинішній фактичний рівень самозабезпеченості продовольчого ринку картоплею, який вимірюється порівнянням обсягу виробництва до внутрішнього використання на території України у відсотках, є цілком достатній з точки зору гарантування продовольчої безпеки та становить близько 101,6%.

Основним трендом на ринку є відновлення темпів зростання внутрішнього фонду споживання картоплі, зменшення імпорту та нарощення її експорту, а також підвищення обсягу переробки на нехарчові цілі. Зокрема, якщо у 2000 році обсяг за статтею балансу «Втрати та переробка на нехарчові цілі» сягав 220 тис. т, то у 2016-му він був на рівні 3174 тис. т.

Торік, на думку експертів ГС «Економічний дискусійний клуб», очікуваний попит на картоплю в Україні, за даними розробленого спільно з аналітиками Міжвідомчої робочої групи Міністерства економічного розвитку і Міністерства аграрної політики та продовольства балансу, становив 21467 тис. т, з яких 6312 тис. т безпосередньо використовувалося на внутрішньому аграрному ринку для споживання, 5300 тис. т на посадку, 9840 тис. т на корм, переробка на нехарчові цілі та втрати.

У цілому виробництво картоплі є одним із найбільш перспективних напрямів економічної діяльності для малого і середнього агробізнесу, адже гарантує високий дохід з 1 га земельних угідь за досить стабільного платоспроможного внутрішнього попиту на продукцію.

 

Виробництво картоплі в Україні

Картоплярство є невід’ємною і важливо складовою розвитку вітчизняного сільського господарства. Проте за останні два десятиліття зібрана площа в країні під картоплею в усіх категоріях господарств суттєво скоротилася. Якщо у період із 1990 р. по 2000 р. вона зросла із 1432,7 тис. га до 1631,0 тис. га, то впродовж 2001–2017 рр. істотно зменшилася — до 1323,2 тис. га.

Серед основних чинників скорочення посівних площ під картоплею окремо варто відзначити низькі закупівельні ціни на ринку, адже цей продукт є соціально значимим, що поряд із суттєвим перевищення пропозиції над попитом зумовлює формування наявного економічного становища галузі. Частково вказану проблему останнім часом вдалося вирішити за рахунок розвитку і нарощування потужностей із переробки картоплі на нехарчові цілі, а також збільшення її експорту.

Традиційно товарним вирощуванням бульби здебільшого займаються господарства населення. У 2017 році їх частка в структурі зібраної площі сягала 98,6%, тоді як на сільськогосподарські підприємства припадало лише 1,4%.

Попри скорочення посівних площ виробництво її впродовж останніх років перевищує 20 млн т, що є результатом підвищення середньої урожайності з 12,16 т/га у 2000 році до 16,78 т/га торік. При цьому різниця у показниках між середньою урожайністю в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення, за даними 2017 року, становить 7,19 т/га, або в 1,4 разу є вищою у першій категорії господарств, ніж у другій. Водночас, за вказаний період середня урожайність вирощування картоплі зросла як у господарствах населення (у 1,4 разу), так і в сільськогосподарських підприємствах (у 2,2 разу).

Найбільші площі під картоплею минулого року були зосереджені у Вінницькій (108,5 тис. га, або 8,2% до загальної площі), Волинській (72,6 тис. га, або 5,5%), Дніпропетровській (53,1 тис. га, або 4,0%) областях. Основними регіонами з товарного виробництва картоплі є Він­ницька, Київська, Львівська, Житомирська, Чернігівська і Хмельницька, Рівненська, Волинська, Сумська і Харківська області. Разом у цих регіонах виробляють 65% картоплі від усього загального обсягу в державі (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Основні регіони виробництва картоплі в Україні за 2017 р.

07 374 17

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

За результатами аналізу статистичних даних торік середня урожайність вирощування картоплі коливалася від 20,90 т/га у Хмельницькій і до 9,68 т/га у Миколаївській областях. Високу врожайність від вирощування картоплі минулого року отримали, крім Хмельниччини і Житомирщини — 20,56 т/га, Луганщини — 18,96 т/га та Сумщини — 18,62 т/га.

Зональні аспекти виробництва картоплі у 2017 році характеризувалися суттєвою різницею показника її середньої урожайності в регіонах зони Степу і Лісостепу та Полісся (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Зональні аспекти виробництва картоплі в Україні за 2017 р.

07 374 18 1

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Світовий ринок картоплі і Україна

У підсумковому аналізі інформації ФАО за обсягами виробництва бульби Україна стабільно входить до 5 країн — найбільших світових її виробників, поступаючись Китаю, Індії та Росії, випереджає за вказаним показником США.

Світове виробництво картоплі зосереджене у більш ніж 160 країнах на різних континентах. При цьому найбільшим виробником картоплі в світі залишається Китай з обсягом 99,1 млн т, що становить 21% від загального підсумку. Друге місце займає Індія з показником 43,8 млн т, або 9%, а третє — Росія, відповідно, 31,1 млн т і 6% (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Питома вага різних країн у світовому виробництві картоплі (обсяг у млн т та відсотках) в 2016–2017 МР

07 374 18 2

Джерело: розраховано за даними FAO

 

Частка України в світовому виробництві картоплі становить 5%, а США — близько 4%. На решту країн світу припадає 55% усього виробництва
картоплі.

Одним із важливих показників ефективності картоплярства в різних країнах світу є рівень середньої урожайності. Вказаний показник є важливим критерієм порівняльної оцінки ефективності технології вирощування картоплі, сортів та системи удобрення і захисту в різних країнах світу.

Найвищий показник середньої урожайності вирощування бульби спостерігався у США — 49,02 т/га, Новій Зеландії — 48,99 т/га, Німеччині — 44,42 т/га, Данії — 42,48 т/га, Нідерландах — 42,00 т/га, Австралії — 40,41 т/га, тоді як загалом у світі — 19,85 т/га.

В Україні середня урожайність вирощування картоплі у 2016 р. становила близько 16,58 т/га. Цей показник урожайності майже на 3 т є нижчим середньосвітового, однак порівняно з іншими країнами потенціал її можливого підвищення у перспективі сягає від до 200 до 300%.

Картопля представляє також значний зовнішньоекономічний резерв підвищення доходів і диверсифікації вітчизняного аграрного експорту.

Минулого року загальний експорт за УКТЗЕД 701000000 «Картопля свіжа або охолоджена» сягав майже 17,6 тис. т на суму $3,4 млн. При цьому понад 96% усього експорту бульби було спрямовано на ринок країн СНД. Попри значний експортний потенціал галузі картоплярства Україна торік імпортувала її близько 3,8 тис. т на суму $2 млн (табл. 3). Здебільшого імпорт стосується ранньої товарної картоплі з Єгипту, а також насіннєвої з країн ЄС.

Експорт вітчизняної насіннєвої картоплі здійснювався здебільшого до Азербайджану і в незначних обсягах у Нідерланди, тоді як імпорт надходив із Білорусі, Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Франції.

На перспективу виробництво картоплі залишатиметься одним із важливих стратегічних напрямів забезпечення продовольчої безпеки. Водночас значний економічний ефект для держави грунтується на налагодженні та збільшенні обсягів експорту картоплі, що за умов створення відповідних інституційних засад забезпечить підвищення доходів від її вирощування та дасть поштовх розвитку індустріального картоплярства в сільськогосподарських підприємствах.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий співробітник
лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної
власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

1

 22 лютого 2019
Українська плодоовочева асоціація (УПОА) цього тижня взяла участь у найбільшій міжнародній продуктовій виставці GulFood, яка проходила в Дубаї (ОАЕ). 
Українська плодоовочева асоціація (УПОА) цього тижня взяла участь у найбільшій міжнародній продуктовій виставці GulFood, яка проходила в Дубаї (ОАЕ). 
22 лютого 2019
 22 лютого 2019
AGROSHOW Ukraine – одна з найбільших агро-виставок в Україні, що відбувається в унікальному форматі експо-фест. Він поєднує в собі виставкову, освітню та розважальну платформи.
AGROSHOW Ukraine – одна з найбільших агро-виставок в Україні, що відбувається в унікальному форматі експо-фест. Він поєднує в собі виставкову, освітню та розважальну платформи.
22 лютого 2019
 22 лютого 2019
У другій половині лютого ціни на ринку живця в Україні дещо стабілізувалися.
У другій половині лютого ціни на ринку живця в Україні дещо стабілізувалися.
22 лютого 2019
 22 лютого 2019
Кабінет Міністрів дозволив утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів за кордоном.
Кабінет Міністрів дозволив утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів за кордоном.
22 лютого 2019
 22 лютого 2019
Впродовж поточного тижня, на вітчизняному ринку було зафіксовано зниження вартості всіх складових овочевого «борщового набору».
Впродовж поточного тижня, на вітчизняному ринку було зафіксовано зниження вартості всіх складових овочевого «борщового набору».
22 лютого 2019
 22 лютого 2019
14 лютого в Раді зареєстровано законопроект №10052 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту бджільництва.
14 лютого в Раді зареєстровано законопроект №10052 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту бджільництва.
22 лютого 2019

Please publish modules in offcanvas position.