Ринок мінеральних добрив

Ринок мінеральних добрив

/ Економічний гектар / Середа, 04 липня 2018 15:47

Мінеральні добрива завжди були і нині залишаються для багатьох господарств досить важливою складовою забезпечення високоефективного аграрного виробництва. Тому від стану справ на ринку і його кон’юнктури залежать перспективи розвитку агробізнесу.

Попит і використання мінеральних добрив

У сучасному аграрному виробництві останніми роками зберігається стійка тенденція збільшення попиту на використання різних видів мінеральних добрив.

Зумовлений він декількома причинами. Насамперед міндобрива залишаються важливим фактором інтенсифікації виробництва, збереження балансу поживних речовин і родючості ґрунту та підвищення показників рівня урожайності сільськогосподарських культур для збільшення загальної дохідності ведення бізнесу.

З іншого боку, мінеральні добрива є одним із найбільш доступних видів ресурсів для суттєвого підвищення продуктивності віддачі аграрного потенціалу сільського господарства за порівняно невеликий проміжок часу.

Нинішній рівень використання мінеральних добрив у віт­чизняному сільському господарстві, попри позитивні тренди останніх років, залишає­ться ще досить низьким як порівняно з рекомендаціями науковців та фахівців галузі, так і відносно показників багатьох розвинутих країн світу.

Зокрема, за даними проведеного аналізу інформації ФАО ООН, фактичний рівень внесення мінеральних добрив у різних країнах світу є досить високим. Передусім найвищий показник спостерігається у Нідерландах, де безпосередньо в середньому із розрахунку на 1 га наявної земельної площі використовую­ться для сільськогосподарського виробництва 258 кг мінеральних добрив у перерахунку на 100% основних поживних речовин, у Великобританії — 247 кг, Ізраїлі — 240 кг, Німеччині — 202 кг, Білорусі –194 кг, Польщі — 176 кг, Франції — 169 кг, Чехії — 153 кг, США — 137 кг, Італії — 129 кг, Угорщині — 118 кг, Туреччині — 107 кг.

 

Діагр. 1. Рівень використання мінеральних добрив у сільському господарстві різних країн світу

10 377 12 2

Джерело. Розраховано за даними ФАО ООН

 

З огляду на вище зазначене можна також стверджувати, що наявний рівень середньої урожайності вирощування основних сільськогосподарських культур у Нідерландах, Великобританії, Ізраїлі та Німеччині — один із найвищих у світі, що є значною мірою результатом оптимального використання мінеральних добрив в аграрному виробництві на основі дотримання рекомендацій науковців вказаних країн та їх правильного розуміння з боку місцевих фермерів за наявності відповідних фінансових можливостей і доступності забезпечення придбання.

Повертаючись до реалій і тенденцій вітчизняного аграрного виробництва, варто також відзначити, що впродовж 2015–2017 рр. загальні обсяги внесення мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах України із площею землекористування понад 100 га зросли в 1,4 разу, у тому числі безпосередньо фосфорних майже в 1,6 разу.

Якщо взяти і порівняти окремі показники статистики із розрахунку на 1 га удобреної площі, то обсяги внесення усіх видів мінеральних добрив за вказаний період збільшилися із 98 кг до 123 кг, або майже в 1,2 разу, а її частка підвищилася із 80,8% до 89,4% (табл. 1).

 

Таблиця 1. Динаміка внесення у поживних речовинах мінеральних добрив сільськогосподарськими підприємствами України

10 377 14 1

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Аналіз структури обсягу внесення мінеральних добрив в 2017 р. за часткою поживних речовин виявив, що близько 67,3% їх відносилося до азотних, 17,9% — фосфорних і 14,8% — калійних.

Серед основних, взятих для порівняльного аналізу, сільськогосподарських культур минулого року аграрії, із розрахунку на 1 га посівної площі, найбільше вносили мінеральних добрив на картоплі (359 кг), цукрових буряках фабричних (295 кг), овочах і баштанних (233 кг), а найменше — на сої (68 кг) і кормових культурах (54 кг). Зокрема, вказаний показник на сіяних однорічних і багаторічних травах становить 30 кг/га. У динаміці за три останні роки найвищі темпи зростання внесення мінеральних добрив спостерігалися на таких культурах, як трави сіяні однорічні і багаторічні (176,5%), льон-довгунець (175,9%) і соняшник (160%).

Враховуючи той факт, що нині наявний рівень використання мінеральних добрив у сільському господарстві не лише суттєво відстає від аналогічного показника розвинутих у аграрному відношенні країн світу, але й не забезпечує простого дотримання балансу поживних речовин в агросфері, то можна очікувати в подальшому його підвищення як важливого стратегічного чинника збереження конкурентоспроможності галузі. Багато в чому це залежить від можливостей збереження і нарощування потужностей вітчизняної хімічної промисловості.

 

Виробництво мінеральних добрив

Виробництво мінеральних добрив завжди було і є одним зі стратегічно важливих сегментів вітчизняної хімічної промисловості, яке орієнтоване не лише на експорт, але й на забезпечення внутрішніх потреб аграрного сектору економіки. Останніми роками галузь зіткнулася із проблемами забезпечення сировиною для виробництва мінеральних добрив, що вплинуло на стабільність роботи хімічних підприємств. Більшість підприємств галузі займається виробництвом азотних добрив, а відтак, суттєво залежить від постачання імпортного газу та його ціни. Значне її підвищення призводить фактично до зниження конкурентоспроможності виробництва мінеральних добрив та скорочення експортного потенціалу галузі.

Вказані проблеми безпосередньо впливають на обсяги виробництва азотних добрив впродовж останніх років (­діагр. 2).

 

Діагр. 2. Динаміка виробництва азотних добрив в Україні (у поживних речовинах N)

10 377 14 2

Джерело: складено за даними ФАО ООН (2010–2016 рр.) і Держслужби статистики України (2017 р.)

 

Особливістю виробництва мінеральних добрив є те, що вони можуть також використовуватися як компоненти для отримання інших видів продукції хімічної промисловості. Минулого року у структурі їх виробництва переважав аміак безводний, а також нітрат амонію (табл. 2).

 

Таблиця 2. Структурний аналіз номенклатури виробництва основних видів мінеральних добрив в Україні за 2017 р.

10 377 15 1

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Вагому частину азотних мінеральних добрив в Україні виробляють на підприємствах холдингової компанії Ostchem Holding AG. Вона об’єднує, зокрема, ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та інші підприємства хімічної промисловості. Також виробництвом азотних добрив займається ВАТ «Одеський припортовий завод».

Стосовно інших видів мінеральних добрив — фосфорних і калійних, то їх виробництво суттєво коливається в окремі роки.

Певне зростання виробництва фосфорних добрив спостерігалося лише у період 2010–2012 рр., коли його обсяги безпосередньо збільшилися більш ніж удвічі із 22,5 тис. т до 51,6 тис. т. Аналогічна ситуація склалася також із калійними добривами. У 2016 р. їх виробництво досягло показника 4,8 тис. тонн, тоді як за 2017 р. інформації про його обсяги немає.

Нині досить значна частина складних комплексних мінеральних добрив імпортує­ться, хоча вітчизняна хімічна промисловість має потенціал збільшення обсягів їх виробництва. Зокрема, це стосується діяльності ПАТ «Сумихімпром», де здійснюється виробництво значної номенклатури мінеральних добрив: сульфат амонію, суперагро NP (10:40), суперагро NP (12:24), суперфосфат гранульований амонізований, суперагро NPК (4:20:20), суперагро NPK (15:15:15), суперагро NPK (5:16:36), суперагро NPK (6:24:12), суперагро NPK (8:19:29), суперагро NPК (8:24:24), суперагро NPК (10:20:20), суперагро NPK (10:26:26), суперагро NPK (12:24:12), суперагро NPК 14:18:18 +6S+1B і суперагро NPК 14:23:14 +6S+1B.

 

Експорт та імпорт мінеральних добрив

У 2017 р. вартість імпорту основних видів мінеральних добрив сягає близько $1,1 млрд, тоді як їх експорт сягнув $129,4 млн. Найбільшу питому вагу в структурі імпорту займають товарні позиції згідно з УКТЗЕД 3105000000 «Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг». Їх частка становить 67,4%, а другу позицію займає 3102000000 «Добрива мінеральні або хімічні, азотні» із часткою 30%. 

За умов порівняння середньої ціни експорту та імпорту 1 т мінеральних добрив можна зробити висновок, що вітчизняні виробники мають беззаперечні конкурентні переваги за такими їх видами згідно з УКТЗЕД, як 3102000000 «Добрива мінеральні або хімічні, азотні», «3103000000 Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні», 3104000000 «Добрива мінеральні або хімічні, калійні», 3104900000 «iншi». Водночас ціна експорту за товарною позицією 3105000000 «Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг» значно перевищує аналогічну ціну їх імпорту.

Минулого року експорт мінеральних добрив виявився найнижчим за останні п’ять років, скоротившись у 7,3 разу, тоді як імпорт зріс у 2,7 разу. Найбільш вдалим для експортерів мінеральних добрив був 2011 р. і 2012 р., коли його вартість досягала щороку, відповідно, $1,8 млрд (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Динаміка експорту-імпорту мінеральних добрив в Україні

10 377 15 2

Джерело: розраховано за даними митної статистики України

 

Варто окремо зазначити, що від стану розвитку вітчизняних підприємств із виробництва мінеральних добрив залежить подальша перспектива інтенсифікації аграрного сектору економіки та конкурентоспроможність його продукції. Поряд із цим мінеральні добрива залишаються також і одним із стратегічно важливих видів експорту продукції із високою доданою вартістю, особливо в умовах, коли світовий попит на них стабільно зростає.

Тому доречною є думка щодо необхідності повернення вказаній галузі пріоритетної уваги зі сторони держави і спрямування зусиль на збереження та відновлення потенціалу цього напрям розвитку вітчизняної хімічної промисловості як у контексті експортної диверсифікації економіки, так і з точки зору вирішення окремих питань забезпечення безперебійного постачання мінеральних добрив для потреб вітчизняного сільського господарства.

 

Цінові тренди на ринку мінеральних добрив

Цінова ситуація на вітчизняному ринку мінеральних добрив у цілому характеризує­ться значною їх непередбачуваністю. Відсутній як стабільний тренд на їх підвищення, так і зниження. Певною мірою це зумовлено тим фактом, що попит на мінеральні добрива останніми роками зростав, тоді як їх постачання на внутрішній ринок було диверсифіковане і відбувалося за рахунок вітчизняних та закордонних виробників. Окремий вплив справляло валютне коливання, а також інші чинники економічного характеру та кон’юнктури ринку.

Якщо більш детально зупинитися на аналізі цінових трендів у розрізі окремих видів мінеральних добрив, то найбільша волативність спостерігалася стосовно аміачної селітри. Так, впродовж жовтня-грудня 2017 р. ціна 1 т аміачної селітри зросла на ринку із 8200 грн до 9500 грн, або на 15,8% (діагр. 4). Однак, починаючи із січня по квітень 2018 р., вона знизилася до 7900 грн/т, або на 16,8%. Із лютого по квітень також дещо знизилася ціна 1 т карбаміду — майже на 600 грн/т. Якщо у лютому 2018 р. ціна 1 т карбаміду порівняно із січнем зросла із 9500 грн до 10500 грн, то впродовж березня-квітня вона знизилася до 9900 грн.

 

Діагр. 4. Цінові тренди на основні види мінеральних добрив в окремі місяці 2014–2018 рр.

10 377 16

Джерело: дані аналізу моніторингу цін Міністерства аграрної політики України

 

Загалом протягом останніх років цінова ситуація на внутрішньому ринку мінеральних добрив була більш сприятливою для аграрія порівняно з іншими видами матеріально-технічних ресурсів, що забезпечило збільшення обсягу їх використання та відобразилося на підвищенні рівня середньої урожайності сільськогосподарських культур та валовому виробництві аграрної продукції.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу
та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
 

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 14 липня 2020
Сьогодні, 14 липня, Маріупольський морський торговельний порт почав перевалку зернових культур врожаю 2020 року.
Сьогодні, 14 липня, Маріупольський морський торговельний порт почав перевалку зернових культур врожаю 2020 року.
14 липня 2020
 14 липня 2020
На початку першої декади липня переважала жарка погода, лише в другій половині декади спостерігалося незначне зниження температури.
На початку першої декади липня переважала жарка погода, лише в другій половині декади спостерігалося незначне зниження температури.
14 липня 2020
 14 липня 2020
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №3486 про внесення змін до законодавства щодо соцзахисту населення в період карантину, пов’язаного з COVID-19.
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №3486 про внесення змін до законодавства щодо соцзахисту населення в період карантину, пов’язаного з COVID-19.
14 липня 2020
 14 липня 2020
Цукровики з Хмельниччини вже запустили лінію фасування цукру власного виробництва в однокілограмову упаковку та дійшли до згоди з партнерською національною мережею роздрібних продажів про реалізацію цукру під торговельною маркою «A’SPIK».
Цукровики з Хмельниччини вже запустили лінію фасування цукру власного виробництва в однокілограмову упаковку та дійшли до згоди з партнерською національною мережею роздрібних продажів про реалізацію цукру під торговельною маркою «A’SPIK».
14 липня 2020
 14 липня 2020
Після оприлюднення звіту USDA, не зважаючи на очікування аналітиків, які прогнозували, що липневий баланс щодо сої буде нейтральним для ринку, ціни на сою впали на 2,3% навіть попри песимістичні цифри балансу.
Після оприлюднення звіту USDA, не зважаючи на очікування аналітиків, які прогнозували, що липневий баланс щодо сої буде нейтральним для ринку, ціни на сою впали на 2,3% навіть попри песимістичні цифри балансу.
14 липня 2020
 14 липня 2020
Верховна Рада України ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт №3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)».
Верховна Рада України ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт №3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)».
14 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.