Ринок ріпаку: основні тренди й тенденції

Ринок ріпаку: основні тренди й тенденції

/ Економічний гектар / Вівторок, 28 серпня 2018 11:46

На ринку ріпаку останнім часом відбуваються досить динамічні зміни попиту і пропозиції, зумовлені впливом світової кон’юнктури та цінових коливань, а також інших факторів ринкового та неринкового характеру дії.

Виробництво в Україні

Ринок ріпаку впродовж багатьох років залишається одним із найбільш непередбачуваних із точки зору формування попиту і пропозиції. Адже основний попит на культуру формує зовнішній ринок, а пропозиція досить суттєво залежить від віт­чизняних погодно-кліматичних умов виробництва і внутрішніх закупівельних цін. Вплив аграрія на кожен із вказаних вище факторів є мінімальним, а відтак, кон’юнктура визначальним чином впливає на стан розвитку ринку ріпаку.

Одним із чинників зростання посівних площ ріпаку є підвищення попиту на нього з боку світового аграрного ринку. Так, за даними аналізу інформаційно-аналітичного статистичного звіту USDA «Oilseeds: World Markets and Trade» за червень 2018 р., вже третій маркетинговий сезон відбувається зростання попиту світового ринку на ріпак і продукти його переробки. Вказаний тренд на вітчизняному ринку безпосередньо відображується у зростанні посівних площ, що за порівняно сприятливих погодних умов та підвищення урожайності зумовило збільшення обсягів виробництва ріпаку. Зокрема, посівні площі збільшилися із 455 тис. га у 2016 р. до 789 тис. га у 2017 р. та сягнули майже 1 млн га цьогоріч.

Досить важливою є тенденція зниження рівня ризикованості вирощування ріпаку, яка зумовлена дією комплексу різних факторів — сприятливих погодно-кліматичних умов за вказаний період, удосконалення технології вирощування і використання якісного посівного насіння, а також системи удобрення та захисту рослин. Для порівняння: якщо у 2000 р. частка зібраної площі ріпаку до усієї її посівної сягала 73,2%, то у 2010-му вона підвищилася до 95,1%, а у 2016 і 2017 рр., відповідно, до 98,7% та 99,6%. Саме це разом зі зростанням попиту світового ринку і високою прибутковістю вирощування спонукає аграрія останнім часом збільшувати посівні площі під культурою попри значне коливання реалізаційних цін, що компенсується високою його врожайністю.

Поряд із розширенням посівних площ спостерігається і стійке зростання урожайності вирощування ріпаку. Впродовж 2015–2017 рр. середня урожайність підвищилася із 2,59 т/га до 2,79 т/га, що збільшило обсяги його валового виробництва, відповідно, із 1737,6 тис. т до 2194,8 тис. т, або майже в 1,3 разу (діагр. 1). Торік загальна площа вирощування ріпаку на поливі становила 14 тис. га, а середня урожайність на рівні 2,90 т/га.

 

Діагр. 1. Розвиток виробництва ріпаку в Україні

13 380 12

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

На регіональному рівні найбільшими виробниками ріпаку є Одеська (11,9% до загального підсумку), Вінницька (8,5%), Львівська (8,0%), Хмельницька (7,3%), Тернопільська (7,1%), Херсонська (5,9%) і Дніпропетровська (5,8%) області.

Водночас за рівнем середньої урожайності вирощування ріпаку у 2017 р. лідерами були Рівненська (3,58 т/га), Волинська (3,53 т/га), Сумська (3,49 т/ га), Полтавська (3,34 т/ га), Чернігівська (3,23 т/ га), Тернопільська (3,13 т/ га), Хмельницька (3,13 т/ га), Львівська (3,11 т/ га) і Вінницька (3,10 т/ га) області.

За останні роки виробництво ріпаку зросло до рівня майже 2,2 млн т, що дозволяє віднести нашу країну поряд з іншими до одного із провідних світових його постачальників.

 

Виробництво в світі

Найбільшими виробниками насіння ріпаку в світі є ЄС, Канада, Китай та Індія. Разом його виробництво в цих країнах, за прогнозами аналітиків USDA у 2018–2019 МР, становитиме близько 63,6 млн т, або 84,7% від загальносвітового рівня. Левова частка формування світового ринку насіння ріпаку припадатиме на країни ЄС, де очікуване його виробництво досягне майже 21,8 млн т (табл. 1). Прогнозованим є зростання імпорту насіння ріпаку зі сторони Китаю, Японії і ЄС, що зумовлено збереженням тренду на підвищення обсягів внутрішнього його споживання у вказаних країнах. При цьому для вітчизняних експортерів важливою нішею світового аграрного ринку є не лише насіння, але й продукти його переробки — олія та шрот. Аналіз двох останніх перерахованих напрямів вказує на те, що світове внутрішнє споживання ріпакової олії і шроту продовжить зростати, що зумовить збільшення обсягів торгівлі цими продуктами.

 

Таблиця 1. Світовий баланс попиту і пропозиції на ринку ріпаку та продуктів його переробки (тис. т)

13 380 16

Джерело: складено за даними Інформаційно-аналітично статистичного звіту USDA «Oilseeds: World Markets and Trade» за червень 2018 р., https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf

 

Значним експортером насіння ріпаку залишається Канада, частка якої у світовій торгівлі ним сягає близько 65%.

Певний інтерес для аналізу ринку може представляти прогнозна оцінка торгівлі продуктами переробки насіння ріпаку — олією і шротом. Як очікується поточного маркетингового року, експорт олії ріпакової зросте до 4,7 млн т, а шроту — до майже 6,3 млн т.

 

Експорт-імпорт

Впродовж останніх років експорт насіння ріпаку і продуктів його переробки вітчизняного виробництва загалом зріс із майже $570 млн у 2015 р. до $881,5 млн торік. За вказаною товарною позицією спостерігає­ться також збільшення позитивного сальдо в зовнішньоторговельній діяльності, а її частка в загальному експорті усіх товарів становить близько 2,0%. Водночас експорт за товарною позицією «Олії свиріпова, ріпакова, гірчична» знизився за аналізований період майже вдвічі (табл. 2).

 

Таблиця 2. Експорт-імпорт насіння ріпаку і продуктів його переробки

13 380 17
Джерело: складено за даними митної статистики України

 

Зростання експорту насіння ріпаку відбувалося на фоні підвищення світових цін на нього. Зокрема, середньорічна ціна експорту насіння ріпаку у 2015 р. становила $397,3 за 1 т, тоді як минулого року вона в цілому підвищилася до $412,7 за 1 т, або майже на $15,4 вище. За період січень-травень 2018 р. середня ціна експорту насіння ріпаку ще підвищилася на $22 порівняно з 2017-м і сягала $434,7 за 1 т.

Середня ціна експорту за товарною позицією «Олії свиріпова, ріпакова, гірчична» за аналізований період, відповідно, зросла із $739,3 за 1 т до $801,9 за 1 т, а за січень-травень 2018 р. — незначним чином знизилася до $800,7.

Якщо ж аналізувати структуру експорту насіння ріпаку і продуктів його переробки минулоріч за основними його товарними позиціями в розрізі географії збуту, то вона суттєво відрізнялася.

Зокрема, за товарною позицією «Насіння свиріпи або ріпаку» 25,68% обсягу експорту припадало на Нідерланди, 22,12% — Бельгію, 21,52% — Німеччину, решта — на інші країни світу.

На відміну від насіння ріпаку за товарною позицією «Олії свиріпова, ріпакова, гірчична» 41,30% обсягу експорту припадало на Польщу, 27,13% — Іспанію, 17,31% — Литву, решта — на інші країни світу.

 

Цінові тренди

Основні цінові тренди на ринку насіння ріпаку і продуктів його переробки визначаю­ться світовою кон’юнктурою та ситуацією на валютному ринку країни. Адже майже весь обсяг виробленого насіння спрямовується на експорт.

Світові ціни орієнтуються на канадську канолу, торгівля якої здійснюється на товарній біржі (діагр. 2). Це сільськогосподарська культура, яка є канадським сортом ріпаку (Brassica napus) і суріпиці (Brassica campestris), насіння яких характеризуються зниженим вмістом ерукової кислоти і глюкозинолатів.

 

Діаграма 2. Динаміка котирування цін ф’ючерсів на канолу олійну (канадський ріпак) у першому півріччі 2018 р. (канадських доларів за 1 т)

13 380 14

Джерело: https://www.tradingview.com/x/zV44MWZN/

 

На процес ціноутворення ф’ючерсних контрактів впливає передусім ICE Futures Canada (раніше називалася «Вінніпеґська товарна біржа»). При цьому головною торговельною ділянкою, на якій проходять біржові торги ріпаком, є Euronext Exchange. Ціни на ф’ючерси формуються у канадських доларах США. За нинішнім курсом 1 канадський долар дорівнює 0,75 доларам США.

Таким чином, станом на кінець червня 2018 р. середня ціна на канадську канолу сягає близько $416 США за 1 т. Порівняно із травнем вона знизилася на $19–20 за 1 т. А в цілому з початку року зросла із $386 до $416 за 1 т.

На вітчизняному ринку, за даними моніторингу, середні закупівельні ціни на ріпак у червні 2018 р. коливалися в межах 11900–12000 грн/т, що за нинішнім курсом становить $450–454.

З огляду на прогнози аналітиків і експертів аграрного ринку, а також результати аналізу посівних площ цього року очікується досить високий урожай ріпаку, що певним чином впливатиме на закупівельні ціни.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу
та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.