soniashnyk

Ринок ріпаку і сої: основні тренди

Ринок ріпаку і сої: основні тренди

/ Економічний гектар / Середа, 03 жовтня 2018 14:03

Ріпак та соя нині, як і в попередні роки, залишаються у мейнстримі вітчизняного агробізнесу завдяки стабільному попиту на світовому ринку та високим реалізаційним цінам. Попри очікування рекордного врожаю у 2018 р. вартість обох культур залишається на стабільно високому рівні та може надалі зрости з огляду на певну їх волативність у світі.

Виробництво і переробка

Останніми роками виробництво ріпаку і сої стало більш стійким за рахунок удосконалення вітчизняними аграріями технології вирощування, а також використання нових стійкіших та високоврожайних сортів і гібридів. При цьому одним із найбільш значущих трендів за цей період стало зниження рівня ризикованості вирощування вказаних сільськогосподарських культур, що оцінюється у відсотках фактично зібраної площі до всієї її посівної.

Як наслідок вищезазначеного, прогнози щодо врожаю ріпаку і сої цього року є більш оптимістичними, адже на відміну від ранніх зернових культур погодні-кліматичні умови для них в цілому складалися порівняно з минулими роками досить сприятливі, ніж можна було очікувати за нинішніх обставин.

Станом на 5 вересня аграріями, за даними аналізу інформації прес-служби Мін­агрополітики України, було зібрано 2,7 млн т ріпаку з площі 1,0 млн га за середньої урожайності 26,1 ц/га та 225 тис. т сої із 92 тис. га (5% від усієї площі) за її рівня 24,5 ц/га.

Аналітики й експерти USDA-PSD згідно з даними періодичного звіту World Agricultural Production від 18 серпня 2018 р. прогнозують, що виробництво сої в Україні зросте порівняно з минулим роком і сягатиме близько 4,2 млн т.

Що стосується ріпаку, то його очікується на 23% більше проти аналогічного показника 2017-го, тоді як сої майже на 8% (­діагр. 1).

 

Діагр. 1. Динаміка виробництва ріпаку та сої в усіх категоріях господарств України за 2013–2017 рр. та прогноз на 2018-й

18 385 12Джерело: очікуваний прогноз виробництва ріпаку у 2018 р. за даними аналізу інформації Мінагрополітики України, сої — USDA-PSD USA

 

За інерцією основна частина сої та ріпаку, як і в попередні роки, буде спрямована на експорт. Водночас останнім часом поступово збільшується також і частка цих видів сільськогосподарських культур, що надходить на промислову переробку.

Це другий позитивний тренд цьогорічного і минулого маркетингових сезонів, що певною мірою є знаковим для вітчизняного аграрного сектору економіки в контексті переходу від кількісної сировинної моделі парадигми його розвитку на якісно новий рівень із формуванням відповідних драйверів росту доданої вартості та диверсифікації експорту.

Так, зокрема, за весь період 2017 р. на переробні підприємства надійшло близько 2765,5 тис. т ріпаку й кользи, тоді як за перше півріччя 2018 р. — 1986,3 тис. т (табл. 1). Водночас, реально торік було перероблено лише 77,9 тис. т, а за 6 місяців 2018-го — 96,1 тис. т обох культур. Основна і найбільша частина насіння їх здебільшого зберігається та в подальшому спрямовується на експорт, а не на промислову переробку.

 

Таблиця 1. Аналіз інформації про наявність та надходження насіння ріпаку й кользи, а також соєвих бобів на підприємства України, що займаються їхнім зберіганням і переробленням за 2017 р. та січень-липень 2018 р.

18 385 13Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Тому стратегічним завданням на шляху забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки на найближчі роки повинно стати удосконалення інституціональних відносин і механізму ціноутворення на ріпак та кользу з метою економічно обґрунтованого стимулювання збільшення частки його переробки на вітчизняних підприємствах, як це сталося у свій час із насінням соняшнику.

Порівняно краща ситуація склалася із переробкою соєвих бобів. Якщо в цілому на переробні підприємства у 2017 р. надійшло 4339,9 тис. т соєвих бобів, то сумарний обсяг їх переробки становить майже 878 тис. т, або близько 20,2%. При цьому за 6 місяців 2018 р. надійшло на переробку вже 1368,2 тис. т, тоді як фактично було перероблено 640,6 тис. т, або 46,8%. Тобто частка переробки соєвих бобів порівняно з обсягом їх надходження на підприємства зросла більш ніж вдвічі. Це досить суттєво відрізняється від ріпаку, де аналогічний показник питомої ваги його переробки до загального обсягу надходжень за вказаний період 2017 р. і 6 місяців 2018 р. становить, відповідно, лише 3% і 5%.

Звичайно, потенціал росту промислової переробки ріпаку існує, однак він ще не працює сповна внаслідок передусім відсутності ефективного механізму економічного стимулювання цього напряму розвитку агробізнесу. Адже ще 20 років тому подібна ситуація була із насінням соняшнику, коли значна частина його виробництва спрямовувалася на експорт, а переробні підприємства були недовантажені та простоювали більшу частину року.

Багато в чому нинішня безпосередньо економічно невигідна для усіх сторін ситуація зумовлена об’єктивно низькими цінами внутрішнього ринку на ріпак, які традиційно пропонують вітчизняні переробні підприємства аграрію порівняно з аналогічними світовими, що не стимулює їх до розвитку вказаного каналу збуту.

На відміну від багатьох переробних підприємств агротрейдери на ринку пропонують здебільшого вищу закупівельну ціну. Відтак, вже досить тривалий період стало вигідніше експортувати ріпак, ніж його переробляти в країні.

Також одним із стримувальних факторів низького рівня розвитку вітчизняної переробки ріпаку є відсутність значного попиту на біодизель та відповідного ринку продукту на відміну від інших країн світу, де вже багато років існує повноцінна інтегрована індустрія його використання у біоенергетичних цілях. З іншого боку, попит на ріпакову олію в Україні є досить низьким на відміну від соняшникової та соєвої, що також стримує розвиток переробки ріпаку.

 

Цінові тренди

Попри певну волативність і мінливу кон’юнктуру ріпак та соя нині як і в попередні роки зберігають маржинально привабливу нішу у вітчизняному аграрному секторі завдяки стабільному попиту на світовому ринку та порівняно високих реалізаційних цінах. Вказані фактори визначальним чином впливають на внутрішній ринок та є передусім важливим орієнтиром для агробізнесу під час бізнес-плануванні стратегії його розвитку.

Саме тому попри очікування рекордного врожаю цього року ціни на сою і ріпак залишаються на стабільному рівні, однак з огляду на збереження наявного тренду їх волативності у світі та курсові валютні коливання гривні цілком можливе зростання до кінця року.

Аналіз даних моніторингу середніх цін реалізації сільськогосподарськими підприємствами аграрної продукції у першому півріччі 2018 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року свідчить про помітне її підвищення для ріпаку у березні-травні та менш виражені тренди із сої з початку року (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Динаміка коливання реалізаційних цін на ріпак та сою у сільськогосподарських підприємствах України за окремими періодами 2017–2018 рр.

18 385 14Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

У червні ціна на ріпак впала, тоді як на сою дещо підвищилася. У міру того, як у червні-липні погодні умови для вегетації і розвитку посівів ріпаку та сої значно поліпшилися, цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

Огляд останніх цінових закупівельних пропозицій агротрейдерів на ринку на початку вересня у різних регіонах країни засвідчив їх високу варіацію з ріпаку на рівні 12000–14000 грн/т та сої від 9500 до 12100 грн. Основні учасники ринку знаходяться в очікуванні нового врожаю, а, відтак, цінова невизначеність зберігатиметься впродовж наступних місяців.

Нинішні цінові коливання на внутрішньому аграрному ринку зумовлені очікуваннями щодо зростання пропозиції сої та ріпаку, а з іншого боку, певний тиск справляє світова кон’юнктура. Ціни на світових аграрних ринках показують зниження з огляду на останні статистичні дані щодо збільшення виробництва сої у США (на 4,4% до минулорічного показника) та очікування високого врожаю у Бразилії та Аргентині. Загалом цього маркетингового сезону світове виробництво сої, за даними аналізу інформації USDA-PSD, зросте на 9%, що певним чином справлятиме вплив на цінову кон’юнктуру аграрного ринку.

Підвищення цін на ріпак є цілком очікуваною реакцією ринку на зниження обсягів світового його виробництва. За даними аналізу інформації USDA-PSD, поточного маркетингового періоду порівняно із попереднім виробництво ріпаку в світі зменшиться на 3,4%, в тому числі досить суттєво в ЄС — на 13,3%. Тому попит на ріпак буде зростати, що зберігатиме тренд на підвищення цін.

Аналіз даних митної статистики України свідчить, що експорт соєвих бобів із січня по кінець серпня 2018 р. становить 1531,4 тис. т на суму $594975 тис. за середньозваженою ціною 1 т $388,5. Експорт ріпаку становить 1114,2 тис. т на суму $453126 тис. за середньозваженою ціною 1 т $406,7.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу
та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 26 лютого 2020
У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже наступного місяця.
У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже наступного місяця.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Торік капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство скоротилися на 11,3%.
Торік капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство скоротилися на 11,3%.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати умови меморандуму про взаєморозуміння між міністерством і суб’єктами господарювання-експортерами зерна в 2019/20 МР.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати умови меморандуму про взаєморозуміння між міністерством і суб’єктами господарювання-експортерами зерна в 2019/20 МР.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Аналізуючи дані за останні 10 сезонів, можна говорити про скорочення у структурі посівних площ під капустою, помідорами, перцем солодким та гірким, баклажанами, огірками, цибулею, морквою та буряками.
Аналізуючи дані за останні 10 сезонів, можна говорити про скорочення у структурі посівних площ під капустою, помідорами, перцем солодким та гірким, баклажанами, огірками, цибулею, морквою та буряками.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Редакція законопроекту 2178-10, яка пропонується до другого читання, ввела значні обмеження для великих сільськогосподарських виробників. Це серйозний виклик, який ставить під загрозу подальше існування уже наявної переробної галузі в Україні.
Редакція законопроекту 2178-10, яка пропонується до другого читання, ввела значні обмеження для великих сільськогосподарських виробників. Це серйозний виклик, який ставить під загрозу подальше існування уже наявної переробної галузі в Україні.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
За слабкого та середнього ступенів гризунами пошкоджено 1-6% рослин озимих зернових та ріпаку, багаторічних трав.
За слабкого та середнього ступенів гризунами пошкоджено 1-6% рослин озимих зернових та ріпаку, багаторічних трав.
26 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.