Ринок кукурудзи: основні тренди

Ринок кукурудзи: основні тренди

/ Економічний гектар / Середа, 17 жовтня 2018 13:55

У всьому світі і Україні також кукурудза є стратегічно важливою сільськогосподарською культурою продовольчого, кормового і біоенергетичного значення.

Виробництво в Україні та світі

За останні десятиліття ринок кукурудзи став одним із найбільш важливих та досить вагомих сегментів вітчизняної агропродовольчої системи, зайнявши чільне місце як драйвер розвитку стратегічних видів продукції поряд із пшеницею, соєю, соняшником, ріпаком та іншими сільськогосподарськими культурами. Нині кукурудза є другою за площею посіву сільськогосподарською культурою у структурі зернових після пшениці, що безпосередньо формує експортний потенціал аграрної галузі країни та є основою забезпечення її продовольчої і економічної безпеки. В окремі роки (2013, 2014 і 2016 рр.) кукурудза за обсягом валового виробництва стала серед усіх інших видів сільськогосподарських культур займати перше місце, переважаючи при цьому навіть пшеницю — беззаперечного та багаторічного лідера зернової галузі.

Сьогодні складно уявити, але ще в далекому вже для нас 2000 р. вітчизняне виробництво кукурудзи становило лише 3,8 млн т, а торік досягло 24,7 млн т, тобто зросло майже в 6,5 разу. Якщо проаналізувати динаміку виробництва кукурудзи разом з іншими його складовими — посівною площею і урожайністю, то можна побачити декілька важливих трендів та тенденцій (табл. 1).

 

Таблиця 1. Зональний аналіз зібраної площі, урожайності і виробництва кукурудзи на зерно в усіх категоріях господарств України за 2000–2017 рр.

19 386 12 2Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Насамперед найбільш значущим є істотне підвищення рівня середньої урожайності вирощування кукурудзи за вказаний період. Якщо у 2000 р. середня урожайність кукурудзи з 1 га сягала лише 3,01 т/га, то в 2010-му вона виросла до 4,51 т/га, або в 1,5 разу, то минулого року — відповідно, до 5,51 т/га, та в 1,83 разу.

На зональному рівні значних успіхів у підвищенні середньої урожайності вирощування кукурудзи на зерно досягли аграрії Полісся і Лісостепу. Зокрема, в регіонах Полісся середня річна урожайність вирощування кукурудзи на зерно в господарствах усіх категорій зросла до 7,18 т/га (дані за 2017 р.), в Лісостепу — до 6 т/га, тоді як у Степу — до 3,49 т/га.

Суттєві зміни відбулися у зональному розміщенні посівних площ і структурі виробництва. Якщо у 2000 р. уся площа збирання під кукурудзою на зерно в регіонах Лісостепу поступалася аналогічній у Степу, і була досить незначною у Поліссі, то уже в 2017 р. відбулися досить вагомі зміни. Зібрана площа кукурудзи на зерно в господарствах регіонів Лісостепу перевищувала її в Степу майже вдвічі, а в Поліссі виросла до 746,2 тис. га порівняно із 83 тис. га у 2000-му. При цьому, у порівнянні за валовим виробництво кукурудзи, аграрії Лісостепу і Полісся переважають господарства Степу.

Інший аспект змін у трендах і тенденціях на ринку кукурудзи полягає у суттєвому підвищенні рівня середньої її урожайності (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Аналіз індексу зміни урожайності кукурудзи на зерно в усіх категоріях господарств України за регіонами впродовж 2000–2017 рр. і 2015–2017 рр

19 386 13 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

За аналізований період 2000–2017 рр. найвищий індекс зміни показника середньої урожайності вирощування кукурудзи на зерно було зафіксовано в Тернопільській (у 2,7 разу), Волинській (у 2,5), Херсонській (у 2,5 разу, в тому числі за рахунок відновлення технології зрошення), Сумській (у 2,4), Житомирській (у 2,4), Івано-Франківській (у 2,1), Рівненській (у 2,0), Вінницькій (у 2,0), Чернігівській (у 1,9) та інших регіонах країни в певному порядку їх ранжування.

Прогнози щодо виробництва кукурудзи у 2018 р. є досить оптимістичними з огляду на більш сприятливі погодно-кліматичні умови, що склалися порівняно з попередніми роками та збільшення посівних площ на 1,3%.

Станом на 18 вересня аграріями, за даними аналізу інформації прес-служби Мінагрополітики України, було зібрано кукурудзи на зерно 2,2 млн т із площі 402 тис. га (9% від загальної) за середньої урожайності 54,9 ц/га.

Аналітики й експерти USDA-PSD згідно з даними періодичного звіту World Agricultural Production від 18 вересня 2018 р. прогнозують, що виробництво кукурудзи в Україні рекордно зросте порівняно з минулим роком і становитиме близько 31 млн т. У світі загалом виробництво кукурудзи на зерно збільшиться порівняно з попереднім роком на 35,36 млн т до 1,069 млрд т, або на 3,4%. Найбільший абсолютний приріст виробництва кукурудзи очікується у Бразилії (+12,5 млн т до минулого року), Китаї (9,11 млн т), Аргентині (+9 млн т), Україні (+6,89 млн т) і США (+5,66 млн т).

Найбільшими виробниками кукурудзи в 2018–2019 маркетинговому сезоні будуть передусім США (35% світового виробництва), Китай (21%), Бразилія (9%), ЄС (6%), Аргентина (4%), Україна (3%) та інші країни (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Очікуваний прогноз світового виробництва кукурудзи на зерно в 2018–2019 маркетинговому сезоні

19 386 13 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації USDA-PSD USA

 

Експортний потенціал зернової кукурудзи

Аналіз даних митної статистики України свідчить, що експорт кукурудзи з січня по кінець серпня 2018 р. становив 13,4 млн т на суму близько $2,2 млрд за середньозваженою ціною 1 т $167,3. Це становить майже 7,2% усіх валютних надходжень від віт­чизняного експорту товарів загалом за всіма його напрямами (табл. 2).

 

Таблиця 2. Аналіз експорту й імпорту зерна кукурудзи з України на світовий аграрний ринок за 2015–2017 рр. та січень-серпень 2018 р.

19 386 14 2Джерело: складено за даними митної статистики України

 

У цілому зовнішньоекономічна кон’юнктура світового ринку кукурудзи в 2018 р. є більш сприятливою та економічно вигідною для вітчизняних експортерів, оскільки середньозважена її ціна значно вища, ніж в минулі роки. Однак, варто зазначити, що через високу пропозицію зерна кукурудзи на зовнішньому ринку цього маркетингового сезону світова ціна на неї може істотно змінитися.

Географічна структура експорту зерна кукурудзи характеризувалася більш рівномірною диверсифікацією його за різними напрямками збуту. Зокрема, близько 16,1% вартості експорту зерна кукурудзи за період із січня по серпень 2018 р. було спрямовано безпосередньо на ринок Китаю, 15,44% — до Єгипту, а 12,5% до Нідерландів, тоді як решта 56% в інші країни світу.

Традиційно імпортує Україна в основному високоякісне насіння посівного матеріалу кукурудзи високоврожайних гібридів. Близько 25,1% від усієї вартості імпорту зерна кукурудзи надійшло цього року із Франції, 21,8% — із Румунії, 20,3% — з Угорщини та решта 32,8% його з інших країн світу. Загальна маса всієї імпортованої кукурудзи становила за вказаний період близько 28,3 тис. т.

Необхідно також відзначити, що обсяги і вартість імпорту з кожним роком лише зростають. Однак останнім часом вітчизняні селекціонери створюють і пропонують на ринку все більше насіння нових гібридів кукурудзи, що за якістю і рівнем потенційної урожайності не поступаються продукції кращих іноземних компаній, а за вартістю є більш доступними для аграрія та достатньо адаптовані до чинних погодно-кліматичних особливостей їх вирощування в різних регіонах країни.

 

Цінові тренди

Цінова ситуація на вітчизняному ринку кукурудзи характеризується високою волативністю та їх непередбачуваністю з огляду на курсові коливання та погодно-кліматичні умови, особливо цього року, які впливали на зміну прогнозу урожаю.

Аналіз даних моніторингу середніх цін реалізації сільськогосподарськими підприємствами аграрної продукції у січні-серпні 2018 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року свідчить про помітне її підвищення весною у зв’язку із негативними очікування щодо врожаю та певними трендами на стабілізацію впродовж червня-липня, коли стало зрозуміло, що погодно-кліматичні умови для кукурудзи в цілому склалися сприятливі. При цьому в очікувані рекордного врожаю на основі попередніх прогнозів уже в серпні реалізаційні ціни на кукурудзу почали різко знижуватися (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Динаміка коливання реалізаційних цін на зерно кукурудзи в сільськогосподарських підприємствах України за місяцями і періодами 2017–2018 рр.

19 386 14 1

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Якщо ще на початку червня середні ціни на зерно кукурудзи перевищували 5000 грн, то вже впродовж липня і серпня вони знизилися нижче рівня 5000 грн. Водночас у вересні намітився тренд щодо їх стабілізації на ринку, і станом на 20 вересня реалізаційні ціни на зерно кукурудзи варіювали в різних регіонах країни від 4300 до 4900 грн/т.

Окремо слід зазначити, що у разі подальших курсових коливань ціни на кукурудзу можуть зрости на кінець року до 6000 грн/т. Певний вплив матиме також і світова кон’юнктура ринку з огляду на попит, що зростає, зі сторони Китаю та країн африканського континенту.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший
науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної
власності Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН

 

 

svidome

 17 вересня 2021
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
17 вересня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.