Солодкий ринок України: основні акценти та перспективи

Солодкий ринок України: основні акценти та перспективи

/ Економічний гектар / П'ятниця, 09 листопада 2018 12:41

Вітчизняне цукрове виробництво залишається одним зі стратегічно важливих напрямів АПК та зберігає перспективи стабілізації попри певні проблемні аспекти у розвитку галузі.

Стан виробництва

Виробництво цукру останніми роками стабілізувалося на рівні 2 млн т, що не в останню чергу є результатом цілеспрямованого підвищення середньої урожайності цукрових буряків (фабричних) за рахунок впровадження нових високопродуктивних гібридів та інноваційних технологій його вирощування.

Основними трендами в цукровій галузі поряд зі стабілізацією його пропозиції є переорієнтація основних каналів збуту продукції із внутрішнього ринку на зовнішній та зменшення імпорту, про що свідчать дані річного продовольчого балансу (табл. 1).

 

Таблиця 1. Баланс цукру в Україні, включаючи основні цукромісткі продукти, в перерахунку на цукор (за календарний рік; тис. т)

20 387 12 2* Джерело: Держслужба статистики України; без урахування імпортної цукрової сировини, що використана для виробництва цукру.

 

Минулого року увесь імпорт цукру становив лише 7 тис. т, тоді як експорт 617 тис. т. Переорієнтація на розвиток експорту цукру є цілком закономірною реакцією ринку, адже внутрішній фонд його споживання досить суттєво скоротився. І зменшується він щороку. Якщо в 2010 р. цей показник сягав 1704 тис. т, то у 2015-му він знизився до 1528 тис. т, у 2016-му — до 1420 тис. т і торік до 1290 тис. т. Також із розрахунку на 1 особу спостерігається скорочення споживання населенням цукру. За 2015–2017 рр. зазначений показник у річному вимірі зменшився із 35,7 кг до 30,4 кг, що також впливає на розвиток галузі.

Внаслідок дії вказаних чинників, а також деякою мірою і через вплив інтенсифікації виробництва відбувається скорочення посівних площ під цукровими буряками (фабричними) в усіх категоріях господарств (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Динаміка посівних площ цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств України

20 387 14 2

Джерело: Держслужба статистики України

 

Якщо аналізувати динаміку посівних площ під цукровими буряками, то можна спостерігати досить високу їх волативність. Зокрема, у 2018 р. їх посіяли на площі 279,1 тис. га, що майже на 12% менше порівняно з попереднім. Водночас, у 2010-му цукрові буряки сіяли на площі 500,9 тис. га, а в 2012 р. — на 458,4 тис. га. Цьогоріч найбільші посівні площі цукрових буряків були у Вінницькій (55,4 тис. га), Полтавській (33,7 тис. га), Тернопільській (33,7 тис. га) і Київській (22,8 тис. га) областях.

Значний вплив на стан і динаміку розвитку цукрової галузі останніми роками справляє показник загального обсягу виробництва цукрової сировини та рівень її цукристості. Перший залежить від розміру посівних площ і середньої урожайності вирощування культури, тоді як другий показник визначається безпосередньо тенденцією порівняно ширшого використання нових високопродуктивних гібридів цукрового буряку вітчизняної і іноземної селекції, особливо новітнього покоління, що мають досить високий потенціал урожайності цукристості, а також переходу багатьох господарств на інтенсивні технології його вирощування. Зокрема, в аграрних підприємствах за останні роки суттєво зросли обсяги внесення мінеральних добрив із розрахунку на 1 га посівної площі цукрових буряків (фабричних) у поживних речовинах, що загалом позитивно вплинуло на рівень середньої урожайності в усіх категоріях господарств України (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Динаміка середньої урожайності вирощування цукрових буряків (фабричних) і рівня внесення мінеральних добрив

20 387 14 4

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Кількісні і якісні сторони розвитку буряківничої галузі України характеризуються значними зрушеннями, які в цілому свідчать про певну стабілізацію ситуації та адаптацію її до ринкових умов (табл. 2).

 

Таблиця 2. Кількісні і якісні показники роботи цукрової галузі в Україні

20 387 14 3Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Впродовж останніх п’яти років середня урожайність вирощування цукрових буряків (фабричних) зросла до 48 т/га. Іншим аспектом розвитку галузі, що також впливає на обсяги виробництва, є підвищення рівня цукристості сировини або відсотку виходу цукру. Вказаний показник розрахунково в середньому збільшився до 13–14%. За рахунок цього вдалося стабілізувати виробництво цукру навіть за умов значного скорочення посівних площ та збільшити його порівняно із попередніми роками.

 

Зовнішньоекономічний вектор розвитку цукрової галузі

Одним зі стратегічних напрямів розвитку цукрової галузі за умов скорочення внутрішнього попиту є переорієнтація продукції на експорт та пошук нових каналів збуту.

За даними аналізу митної статистики у 2016–2017 рр. експорт цукру зростав завдяки високим світовим цінам та попиту.

У 2018 р. впродовж січня-серпня експорт за товарною позицією «Цукор із цукрової тростини або з цукрових буряків у твердому стані» становить 386,5 тис. т. Середньозважена ціна експорту 1 т цукру сягала $384,38 проти $467,39 у 2017 р. та $494,52 у 2016 р.

Географічна структура експорту цукру характеризувалася тим, що близько 49,93% усіх його надходжень припадало на Узбекистан, 10,19% — Туреччину, 10,17% — Лівію, решта — на інші країни світу.

Сучасний стан розвитку віт­чизняної цукрової галузі багато в чому визначається глобальною кон’юнктурою і наявними зовнішньоекономічними можливостями нарощування експорту цукру. Водночас, реальні можливості розвитку галузі за рахунок внутрішнього ринку нині обмеженні внаслідок зниження споживчого попиту населення на цукор та цукромісткі харчові продукти. З іншого боку значний потенціал розвитку галузі пов’язаний із двома новими перспективними напрямами — виробництвом органічного цукру та біоетанолу й біогазу. Для вітчизняного агробізнесу вони є досить перспективними, і деякою мірою нішевими.

 

Цінові тренди

До останнього часу закупівельні ціни на вітчизняну цукрову сировину регулювалися спеціальними урядовими постановами, які щосезону визначали мінімальний їх рівень за певною квотою. Однак цього року державне регулювання цін на цукрову сировину було скасоване, оскільки його застосування фактично втратило будь-який економічний сенс та увійшло в протиріччя із ринковою системою відносин.

20 387 14 1Фактична середня ціна реалізації на ринку сільськогосподарськими підприємствами цукрових буряків (фабричних) станом на початок сезону цукроваріння у 2018 р. (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат) становила 811 грн/т проти 702,0 грн у 2017 р-му, або майже на 15%. Водночас, середня ціна продажу на внутрішньому ринку 1 т цукру білого кристалічного бурякового знизилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25% та становила 9375,4 грн. У цьому є певний взаємозв’язок із глобальною кон’юнктурою.

На світових товарно-сировинних біржах у вересні 2018 р. ціни на цукор білий стабільно знижувались, і лише на початку жовтня спостерігалося незначне їх підвищення.

Цьогорічний урожай цукрових буряків (фабричних), як очікується за різними експертними оцінками, буде на рівні не нижче 2017 р. За нинішніх закупівельних цін середня рентабельність вирощування солодких коренів (фабричних) може сягати близько 20–25% проти 12,4% минулорічних.

Загалом агробізнес на вирощуванні цукрових буряків (фабричних) залишається одним із досить економічно вигідних за масою прибутку із розрахунку на 1 га за порівняння з іншими сільськогосподарськими культурами. Проте вирощування їх потребує досить значних виробничих витрат та є економічно вигідним лише у разі правильного поєднання 3 важливих складових у рослинництві — дотриманні інтенсивної технології, інтегрованому захисту рослин та оптимальному їх забезпеченні добривами.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий співробітник
лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної
власності Інституту сільського господарства Степу НААН

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 02 червня 2020
За останній тиждень травня 2020 року банки-партнери видали 75 кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму в 55,5 млн грн.
За останній тиждень травня 2020 року банки-партнери видали 75 кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму в 55,5 млн грн.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Кабмін запровадив нові розміри податків на продаж тракторів, спецтехніки та інших транспортних засобів.
Кабмін запровадив нові розміри податків на продаж тракторів, спецтехніки та інших транспортних засобів.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Попит на сою в Україні настільки високий, що ринок уже зараз відчуває дефіцит товару, незважаючи на те, що до кінця сезону залишається ще три місяці.
Попит на сою в Україні настільки високий, що ринок уже зараз відчуває дефіцит товару, незважаючи на те, що до кінця сезону залишається ще три місяці.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Рясні опади покращують стан посівів та прогноз врожаю ріпаку в Україні, яка є основним його експортером до ЄС, втім, ціни на ріпак нового врожаю в порту залишаються на рівні $400/тонна.
Рясні опади покращують стан посівів та прогноз врожаю ріпаку в Україні, яка є основним його експортером до ЄС, втім, ціни на ріпак нового врожаю в порту залишаються на рівні $400/тонна.
02 червня 2020
 02 червня 2020
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створено робочу групу, що займатиметься питаннями регулювання генетично модифікованих організмів. До складу групи увійшли експерти міністерства, а також представники провідних галузевих організацій та асоціацій.
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створено робочу групу, що займатиметься питаннями регулювання генетично модифікованих організмів. До складу групи увійшли експерти міністерства, а також представники провідних галузевих організацій та асоціацій.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Середня температура першого місяця літа 2020 року буде вищою за середню багаторічну норму на 1,0-1,5°С.
Середня температура першого місяця літа 2020 року буде вищою за середню багаторічну норму на 1,0-1,5°С.
02 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.