Актуально для малих фермерів: малопоширені агрокультури

Актуально для малих фермерів: малопоширені агрокультури

/ Економічний гектар / Середа, 26 грудня 2018 12:05

Останнім часом багато фермерських господарств зацікавилось вирощуванням малопоширених культур. Економічні вигоди від їх культивування цілком зрозумілі і полягають у високих закупівельних цінах та наявності на ринку вільних ніш для збуту продукції.

Вигідна справа для малого фермера

Малопоширені сільськогосподарські культури та рослини разом із нішевими останніми роками стали новим трендом у розвитку вітчизняного агробізнесу. Чимало господарств зацікавились їх вирощуванням, розуміючи економічні вигоди, які полягають у високих закупівельних цінах та наявності на ринку вільних ніш для збуту продукції.

Особливо це актуально для малих за розмірами агроформувань. Нині в Україні налічується близько 9000 таких фермерських господарств, які мають у землекористуванні до 20 га. Для них значний економічний інтерес представляють саме малопоширені сільськогосподарські культури та рослини. Адже витримати сівозміну і забезпечити прибуткову урожайність під час вирощування традиційних зернових та олійних культур за нинішніх умов доволі складно, як і вигідно продати продукцію за високою ціною через невеликі її обсяги. Тому для фермерських господарств із невеликою площею землекористування досить привабливим може бути вирощування малопоширених агрокультур, що мають значні конкурентні переваги на ринку та високу ціну продажу.

Яка ж різниця між малопоширеними та нішевими агрокультурами? Насамперед до малопоширених можна віднести ті, посівні площі яких загалом у країні не перевищують 10 тис. га та не мають стійкої динаміки зростання на відміну від нішевих. Зокрема, сюди цілком справедливо можна віднести боби кінські, сочевицю, коріандр, кмин, шавлію, фенхель, багато ефіроолійних та лікарських рослин, а також різні їх види для використання у біоенергетичних цілях (табл. 1).

 

Таблиця 1. Експертний аналіз поширення основних малопоширених агрокультур і рослин в Україні за 2017 р.

23 390 14 2Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Минулого року, за даними аналізу статистичної інформації про площі, валові збори й урожайність загалом у країні, за експертними розрахунками під малопоширені сільськогосподарські культури аграрії відвели до 37–40 тис. га.

Варто передусім відзначити, що ринкова дохідність вирощування малопоширених агрокультур та рослин може суттєво коливатися залежно від цінової кон’юнктури та погодних умов року. Водночас, окремі культури мають стабільний ринковий попит та доволі високу ціну реалізації. Зокрема, середня ринкова вартість свіжої спаржі сягає від 200–300 грн/кг і вище, а м’яти — від 150–200 грн.

За експертними розрахунками реальний дохід від вирощування окремих малопоширених сільськогосподарських культур може становити майже 1 млн грн. Зокрема, це стосується спаржі, яка останніми роками набула значної популярності як важливий продукт здорового харчування (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Дохідність вирощування окремих малопоширених агрокультур за ринкових економічних умов (виручка від реалізації з 1 га, грн)

23 390 14 3Джерело: власні експертні розрахунки автора

 

Досить вигідним є вирощування також капусти пекінської, де дохідність може перевищувати 300 тис. грн із розрахунку на 1 га.

23 390 14 1Стримувальним фактором для розвитку агробізнесу та збільшення посівних площ малопоширених агрокультур і рослин є їх технологічні особливості вирощування, що потребують ретельного вивчення та певного досвіду, якого зазвичай бракує. Тому підходити до впровадження цих культур у виробництво потрібно вкрай обережно та обґрунтовано.

Спершу варто ознайомитися із досвідом вирощування малопоширених сільськогосподарських культур і рослин у господарстві, де їх вирощують не один рік. Розпочинати їх вирощування слід на невеликих площах, щоб із часом більш ретельніше вивчити технологію та певні особливості агротехніки, захисту рослин і мінерального живлення.

Найбільш відповідальний момент у вирощуванні малопоширених сільськогосподарських культур і рослин — це вибір посівного насіння. Попри те, що сьогодні на ринку, як правило, не складно знайти насіння будь-якої сільськогосподарської культури вітчизняної чи зарубіжної селекції, це не завжди стосується малопоширених рослин. Їх посівний матеріал можна знайти лише у спеціалізованих компаніях-виробниках або ж у вітчизняних науково-дослідних установах, що цілеспрямовано займаються селекцією та репродукуванням. Також досить значну увагу варто приділити питанням захисту рослин від шкідників та хвороб. Як правило, часто виникає проблема із пошуком ефективних засобів захисту для малопоширених сільськогосподарських культур та рослин. Адже ринок засобів захисту сьогодні здебільшого орієнтується на зернові й олійні культури.

Окремо слід приділити увагу технічному забезпеченню вирощування малопоширених сільськогосподарських культур і рослин, оскільки в її агротехніці досить значну питому частку займає ручна праця, яка нині знаходиться у дефіциті та дорого коштує.

Загалом можна цілком впевнено стверджувати, що агробізнес на вирощуванні малопоширених сільськогосподарських культур та рослин має як свої особливості, так і певні економічно вигідні можливості й окремі складнощі. Їх варто ретельно аналізувати та вивчати, адже це основна запорука успіху у цій справі та гарантія ефективного і конкурентоспроможного розвитку бізнесу в коротко-та середньостроковій перспективі.

 

Аргументи «за» і «проти»

Розглядаючи основні аргументи «за» і «проти» переходу на вирощування малопоширених агрокультур та рослин, необхідно зважено підійти до цього питання та системно враховувати увесь їх комплекс у сукупній цілісності.

Передусім на користь необхідності вирощування цих культур у малих фермерських господарствах варто віднести:

 

 • стабільно високі реалізаційні ціни на продукцію, що навіть за їх сезонного коливання забезпечують прибутковість її виробництва;
 • відсутність суттєвої конкуренції на ринку аграрної продукції зі сторони інших господарств, що забезпечує її збут без суттєвих проблем для виробника;
 • можливість отримання супервисокого рівня маржинальної дохідності з 1 га сільськогосподарських угідь;
 • високий попит на внутрішньому та зовнішніх агропродовольчих ринках;
 • низькі організаційно-економічні бар’єри для входження у цей напрям агробізнесу для різних форм господарств;
 • значний потенціал нарощування дохідності за порівняно невисокої потреби в трудових і земельних ресурсах;
 • позитивний досвід вирощування малопоширених культур та рослин у багатьох господарствах в різних регіонах країни.

 

23 390 15Водночас є і слабкі сторони у цьому напрямі ведення агробізнесу:

 

 • дуже інтенсивні виробничі витрати на 1 га для окремих малопоширених культур, зумовлені високою вартістю окремих їх статей — посівного насіння, засобів захисту рослин, трудомісткості вирощування й оплати праці;
 • потреба в доброму знанні сучасної агротехніки та окремих особливостей вирощування малопоширених сільськогосподарських культур і рослин;
 • висока ризикованість вирощування окремих малопоширених сільськогосподарських культур і рослин через недостатньо відпрацьовану технологію та відсутність тривалого досвіду;
 • відсутність розвинутого ринку збуту для них;
 • недостатнє забезпечення якісним насіннєвим матеріалом і слабка поінформованість агровиробників про його наявність у регіонах та ціни на нього;
 • слабо налагоджена взаємодія та обмін досвідом між виробниками малопоширених сільськогосподарських культур і рослин;
 • дефіцит уваги з боку держави та відсутність програм бюджетної фінансової підтримки для господарств, які займаються вирощуванням малопоширених сільськогосподарських культур і рослин.


Попри все вище перелічене агробізнес на вирощуванні малопоширених сільськогосподарських культур залишається одним із найбільш економічно привабливих та вигідних, оскільки дає можливість отримати достатньо високий рівень дохідності з 1 га за обмежених земельних та інших видів ресурсів. Окрім цього, вирощування малопоширених сільськогосподарських культур дозволяє знайти для багатьох господарств ефективну нішу спеціалізації та за рахунок цього підвищити власну конкурентоспроможність порівняно з аграрними підприємствами, що мають більше фінансово-ресурсних виробничих можливостей.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу
та захисту інтелектуальної власності Інституту сільського
господарства Степу НААН, сільськогосподарський експерт-
дорадник з питань економічних та управління підприємствами

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 02 червня 2020
За останній тиждень травня 2020 року банки-партнери видали 75 кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму в 55,5 млн грн.
За останній тиждень травня 2020 року банки-партнери видали 75 кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму в 55,5 млн грн.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Кабмін запровадив нові розміри податків на продаж тракторів, спецтехніки та інших транспортних засобів.
Кабмін запровадив нові розміри податків на продаж тракторів, спецтехніки та інших транспортних засобів.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Попит на сою в Україні настільки високий, що ринок уже зараз відчуває дефіцит товару, незважаючи на те, що до кінця сезону залишається ще три місяці.
Попит на сою в Україні настільки високий, що ринок уже зараз відчуває дефіцит товару, незважаючи на те, що до кінця сезону залишається ще три місяці.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Рясні опади покращують стан посівів та прогноз врожаю ріпаку в Україні, яка є основним його експортером до ЄС, втім, ціни на ріпак нового врожаю в порту залишаються на рівні $400/тонна.
Рясні опади покращують стан посівів та прогноз врожаю ріпаку в Україні, яка є основним його експортером до ЄС, втім, ціни на ріпак нового врожаю в порту залишаються на рівні $400/тонна.
02 червня 2020
 02 червня 2020
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створено робочу групу, що займатиметься питаннями регулювання генетично модифікованих організмів. До складу групи увійшли експерти міністерства, а також представники провідних галузевих організацій та асоціацій.
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створено робочу групу, що займатиметься питаннями регулювання генетично модифікованих організмів. До складу групи увійшли експерти міністерства, а також представники провідних галузевих організацій та асоціацій.
02 червня 2020
 02 червня 2020
Середня температура першого місяця літа 2020 року буде вищою за середню багаторічну норму на 1,0-1,5°С.
Середня температура першого місяця літа 2020 року буде вищою за середню багаторічну норму на 1,0-1,5°С.
02 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.