Рибництво: стан і перспективи розвитку

Рибництво: стан і перспективи розвитку

/ Економічний гектар / Середа, 19 червня 2019 14:42

Рибництво є одним із досить перспективних та економічно вигідних напрямів розвитку агробізнесу для малих та середніх фермерських господарств, а також представляє значний інтерес для інвесторів. Особливо це стосується аквакультури.

Сучасний стан

Стійкий розвиток вітчизняного рибництва повною мірою відповідає тим стратегічним цілям і завданням, які нині поставлені перед агропромисловим комплексом країни в частині забезпечення продовольчої та економічної безпеки, а також формування конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі.

Річний фонд споживання риби і рибних продуктів останніми роками сягає близько 460 тис. т, або 14,5 кг у середньому на одну особу. При цьому визначена мінімальна рекомендована норма споживання риби і рибних продуктів із розрахунку на одну особу за рік дорівнює 12 кг, а раціональна — 20 кг.

Варто окремо відзначити, що досить значну частку фонду споживання риби і рибних продуктів становить їх імпорт. Водночас, вітчизняне рибництво має суттєвий потенціал для забезпечення збільшення як обсягів виробництва цих продуктів для подальшого підвищення рівня їх внутрішнього споживання населенням країни, так і розвитку експортних можливостей галузі.

За даними проведених досліджень аграрного ринку розвиток рибництва впродовж 2014-2018 рр. супроводжувався загалом тенденціями коливання обсягів добування водних біоресурсів та їх стійким нарощуванням безпосередньо у внутрішніх водних об’єктах.

 

Діагр. 1. Стан і динаміка добування водних біоресурсів України

10 401 13 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Так, в аналізований період максимальні показники всього обсягу добування водних біо­ресурсів, що включає зовнішні і внутрішні водні об’єкти разом, були в 2014 р. — 91252 т та у 2017 р. — 92645 т, тоді як найменше його значення зафіксовано торік — 86222,5 т. У той же час, добування водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах стабільно зростає із року в рік. Зокрема, у 2014 р. воно сягало 39612 т, а в 2018-му — 46819,8 т, або 118,2 % росту за останні п’ять років. Найбільше зростання усього обсягу добування водних біоресурсів у 2018 р. до попереднього періоду 2017 р. спостерігалося у Миколаївській (177,6 %), Житомирській (127,3 %) і Одеській (117,1 %) областях.

Якщо аналізувати структуру добування водних біоресурсів за рибальськими регіонами промислу, то минулоріч найбільшу питому вагу займали внутрішні водні об’єкти — 54,3 % та інші регіони промислу — 30 %, а також досить вагоме місце належало аквакультурі — 15,7 %.

При цьому з усього обсягу добутих водних біоресурсів на рибу припадало безпосередньо 75,1 %.

Основними регіонами, де аквакультура останнім часом отримала значний розвиток, за даними досліджень у 2018 р. були Сумська, Черкаська, Він­ницька і Кіровоградська області. Саме там зосереджено в цілому майже 45 % усього обсягу добування водних біоресурсів за напрямом рибальства — аквакультура.

Водночас, загалом у всьому добуванні водних біоресурсів питома частка вказаних регіонів є незначною та сягає близько 15 %.

Здебільшого основний обсяг добування водних біоресурсів припадає на внутрішні водні об’єкти та зону Азовського і Чорного морів. Наприклад, в Азовському морі найбільше виловлено біоресурсів рибальськими підприємствами Запорізької області — 6248,2 т.

У цілому аквакультура останніми роками стала одним із важливих та досить помітних трендів розвитку вітчизняного рибництва, зокрема, у структурі добування водних біоресурсів усіма підприємствами за рибальськими регіонами промислу в 2018 році, а саме риби — вона займала 21 %.

 

Діагр. 2. Питома вага окремих регіонів України у добуванні водних біоресурсів, у т. ч. в розвитку аквакультури (друга діаграма в середині), 2018 р.

10 401 13 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Аквакультура є одним із динамічних та рентабельних видів рибництва, що має низький бар’єр для входження у цей напрям агробізнесу та гарантує швидке повернення вкладених інвестицій і достатньо високий прибуток.

Так, середня ціна 1 т добутих водних біоресурсів за минулий рік порівняно з 2017-м, зросла на 127,3 % і становила 18906,8 грн, у тому числі риби, відповідно, 121 % та 15800,8 грн. Підвищення ціни на водні біоресурси тісно пов’язане з обсягами їх добування. Із даних табл. 4 можна зробити висновок, що за багатьма позиціями у разі скорочення загального обсягу добутих водних біоресурсів за весь аналізований період 2018 р. їх ціна зростала, і навпаки.

 

Окремої уваги заслуговує такий напрям розвитку вітчизняного рибництва, як АКВАКУЛЬТУРА. Законом України «Про аквакультуру» зі змінами і доповненнями, внесеними від 23 травня 2017 року № 2059-VIII, визначено, що аквакультура (рибництво) — сільськогосподарська діяльність зі штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

 

Експорт та імпорт риби і рибних продуктів

Аналіз даних митної статистики впродовж 2014-2018 рр. виявив тенденцію скорочення імпорту риби та рибних продуктів та нарощування їх експорту.

Так, у 2018 р. імпорт риби та рибних продуктів становив $ 541,9 млн, тоді як у 2014-му він був на рівні $ 595,5 млн. Водночас, їх експорт у вартісному вимірі зріс майже в 2,5 раза і сягав $ 25 млн.

У структурі імпорту риби і рибних продуктів минулого року найбільша питома вага припадала на товарну позицію «Риба морожена» — 64,1 %, а також «Риба свіжа або охолоджена» — 19,8 %.

 

Аналіз структури вартості всього експорту та імпорту риби і рибних продуктів на ринок світу й України за 2018 р.

10 401 15Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Разом із тим, основний обсяг експорту риби і рибних продуктів безпосередньо здійснювався за товарною позицією «Філе рибне та інше м’ясо риб» і сягав близько 69,4 % у загальній його структурі.

Перспективи розвитку віт­чизняного рибництва пов’язані з необхідністю надання пріоритету аквакультурі як одному із перспективних напрямів, що забезпечує значне нарощування виробництва продукції та є прибутковим видом економічної діяльності в агробізнесі.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. екон. наук, ІСГС НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник із питань
економічних та управління підприємствами

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.