Найбільш привабливі напрямки агробізнесу для інвестицій

Найбільш привабливі напрямки агробізнесу для інвестицій

/ Економічний гектар / Вівторок, 24 грудня 2019 11:50

Останніми роками через зниження рівня доходу від традиційних видів агробізнесу з’явився запит на нові і економічно більш привабливі та перспективні напрямки вкладання інвестицій, які здатні забезпечити конкурентні переваги на середньо- чи довгострокову перспективу.

У пошуках агроельдорадо

Упродовж останніх років рентабельність ведення вітчизняного агробізнесу постійно знижувалася, що зумовлено дією ряду чинників економіко-кон’юнктурного характеру. Наприклад, внаслідок різкого зростання на ринку традиційних зернових і високомаржинальних олійних культур та відповідного зниження їх реалізаційних цін. Також певний вплив на зниження рівня прибутковості справляло подорожчання матеріально-технічних ресурсів, недостатнє розуміння агропідприємствами виробничих можливостей та їх неефективне використання без адекватного врахування попиту внутрішнього і зовнішнього ринку, відсутність стратегічного бачення власних перспектив.

Уже не перший рік виникає ситуація зниження доходів агробізнесу внаслідок сезонного коливання реалізаційних цін на основні види сільськогосподарської продукції. Агросектор став залежним не лише від внутрішньої кон’юнктури та споживчого попиту, але й від ситуації на зовнішніх ринках. Як ніколи актуальним є питання диверсифікації видів економічної діяльності вітчизняного агробізнесу та пошуку нових напрямків для залучення інвестицій.

Якщо аналізувати у динаміці статистику середньої прибутковості різних видів економічної діяльності загалом з усіх секторів, то можна побачити цікаву тенденцію підвищеного рівня рентабельності (збитковості) операційної діяльності саме у підприємствах, які об’єднані за єдиною групою КВЕД — сільського, лісового та рибного господарства (табл. 1).

 

Таблиця 1. Рентабельність операційної діяльності підприємств України за видами економічної діяльності (без урахування банків), відсотків

23 414 16 1

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Однак, це лише узагальнення, яке потребує більш детального розшифрування в розрізі основних видів аграрної продукції для повного розуміння даної проблеми. Адже, наприклад, різниця рівня рентабельності виробництва між окремими видами продукції рослинництва може досягати 100 і більше відсотків. Крім цього, є деякі види діяльності, які достатньо високомаржинальні, однак в узагальненому показнику операційної діяльності підприємств вони просто розчиняються. Ті ж самі роботи та послуги сільського господарства чи вирощування нішевих сільськогосподарських культур і енергетичних рослин можуть забезпечувати високу прибутковість. Тому не можна однозначно оцінювати привабливість різних видів агробізнесу лише за одним показником рентабельності виробництва.

Так, згідно аналізу даних, що сформовані по підприємствах з такими видами діяльності як: «Вирощування однорічних і дворічних культур», «Вирощування багаторічних культур», «Відтворення рослин», «Тваринництво», «Змішане сільське господарство», «Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність», «Виробництво м’яса свійської птиці» (коди 01.1–01.6 та 10.12 за КВЕД ДК 009:2010), — рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства за останні роки коливався від мінімуму — 43% до максимуму —127,5%. Зокрема, в окремі роки вирощування винограду, наприклад, рівень рентабельності складав 99% (2013 р.), 92,9% (2015 р.) і 71,4% (2016 р.). Досить прибутковими були культури плодові та ягідні, їхній максимальний рівень рентабельності вирощування досягав 127,5% (2013 р.). У тваринництві виробництво яєць в окремі роки забезпечувало рівень рентабельності 50%–60%.

 

Таблиця 2. Рівень рентабельності продукції сільського господарства в підприємствах України, відсотків

23 414 16 2

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Вказані вище сфери агробізнесу є традиційними для вкладання інвестицій і останнім часом характеризувалися зниженням рівня доходу. Значна увага нині прикута до нішевих напрямків розвитку агробізнесу, які здатні забезпечити не лише їх окупність, але й середньо- і довгострокову перспективу.

Слід відзначити, що знайти достовірну повну інформацію про окремі види економічної діяльності в агробізнесі інколи буває доволі складно. Тому можна скористатися експертним підходом та оцінити найбільш вигідні для залучення інвестицій напрямки розвитку агробізнесу за їх потенційною прибутковістю.

Варто проаналізувати такі сфери діяльності: вирощування культур, надання послуг та переробка сільськогосподарської продукції. При цьому за критерій економічної привабливості того чи іншого напрямку агробізнесу можна взяти середню ціну за 1 кг продукту, наприклад, під час експорту, або ціну за годину надання робіт і послуг (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Дохідність різних напрямків агробізнесу для продуктів вирощування в рослинництві та тваринництві (ціна експорту за 10 місяців 2019 р.)

23 414 13 2

Джерело. Складено за даними аналізу інформації митної статистики

 

Найбільш дохідним напрямком цього року є вирощування рослин та живих тварин, де середня експортна ціна 1 кг продукту перевищує $10. Досить вигідним є розвиток хмелярства, а також вирощування пряних рослин, на які теж є попит.

Ефективною для вкладання інвестицій є переробка сировини від рослинництва та тваринництва із різним ступенем її переділу, виготовлення та асортименту готової продукції (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Дохідність різних напрямків агробізнесу для продуктів переробки в рослинництві та тваринництві (ціна експорту за 10 місяців 2019 р.)

23 414 14 2

Джерело. Складено за даними аналізу інформації митної статистики

 

Так, досить вигідним є виробництво соків, екстрактів, яке за дохідністю надходжень від експорту продукції перевищує майже у 10 разів продаж неперероблених плодів ягід та овочів. Тобто, найбільша додана вартість нині створюється в процесі переробки аграрної продукції. Саме вона користується попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому агропродовольчому ринку.

 

Оптимальний вибір для агроінвестора

Зелена енергетика — новий тренд в агробізнесі, який останніми роками динамічно розвивається. Нині вже реалізовано більше сотні інвестиційних рішень в сфері сонячної та вітрової енергетики, побудовано десятки біогазових станцій, інтенсивно виробляється біопаливо у формі брикетів та пелетів. Продукція за цим напрямком є досить ліквідною та постійно зростає у вартості, на відміну від аналогічної в рослинництві та тваринництві, де спостерігається сезонне коливання цін.

Порівняно із іншими видами діяльності економічно привабливим є розвиток рибництва та аквакультури, адже ця сфера агробізнесу гарантує стабільний попит на продукцію та відсутність багатьох проблем, які притаманні іншим напрямкам.

Серед робіт і послуг, які можуть забезпечити швидку окупність інвестицій, варто назвати створення стаціонарних або пересувних діагностичних лабораторій із аналізу ґрунту на вміст поживних речовин, або аналогічних для визначення якості та безпечності продукції. Також певний інтерес може представляти сервіс із надання послуг зі зберігання та доробки сільськогосподарської продукції, адже наявні їх потужності у багатьох підприємствах суттєво відстають від темпів збільшення обсягів її виробництва.

Орієнтовний рейтинг найбільш привабливих напрямків агробізнесу для інвестицій, складений за даними експертного аналізу аграрного ринку, наведено у таблиці 3.

 

Таблиця 3. Рейтинг і експертна оцінка найбільш привабливих напрямків розвитку агробізнесу для вкладання інвестицій

23 414 16 3

 

Необхідно відзначити, що наведені показники очікуваної окупності за різними напрямками вкладення інвестицій є орієнтовними та в результаті поглибленого аналізу можуть бути скориговані з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх факторів ринкового середовища та економічної кон’юнктури.

У будь-якому випадку оптимальний вибір для агроінвестора полягає у врахуванні всіх можливих варіантів та напрямків, які сьогодні є в аграрному секторі, та визначенні тих із них, що відповідають його стратегії розвитку та фінансовим і ресурсним можливостям.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. екон. наук, ІСГС НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з аудиту,
економіки та управління підприємством

 

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 08 липня 2020
У першому півріччі 2020 року виробничі підрозділи «Укрзалізниці» відремонтували 847 зерновозів власності компанії та 2040 одиниць цього рухомого складу інших власників.
У першому півріччі 2020 року виробничі підрозділи «Укрзалізниці» відремонтували 847 зерновозів власності компанії та 2040 одиниць цього рухомого складу інших власників.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Внаслідок потужних опадів, а також очікуваної в наступні 10-14 днів невисокої температури повітря в центральних та західних регіонах збирання врожаю розпочнеться дещо пізніше, ніж торік, що призведе до затримки поставок зернових та олійних культур до портів у липні.
Внаслідок потужних опадів, а також очікуваної в наступні 10-14 днів невисокої температури повітря в центральних та західних регіонах збирання врожаю розпочнеться дещо пізніше, ніж торік, що призведе до затримки поставок зернових та олійних культур до портів у липні.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Маркетинговий рік, що саме завершується, був не найкращим для трейдерів: зниження цін на світовому ринку та перебої в логістиці через карантинні заходи дали про себе знати. Тим не менше, агровиробники України негативних змін майже не відчули. Адже на внутрішньому ринку попит та ціни на зернові культури залишалися стабільними.
Маркетинговий рік, що саме завершується, був не найкращим для трейдерів: зниження цін на світовому ринку та перебої в логістиці через карантинні заходи дали про себе знати. Тим не менше, агровиробники України негативних змін майже не відчули. Адже на внутрішньому ринку попит та ціни на зернові культури залишалися стабільними.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Згідно з прогнозом експертів Т.B. Fruit, у новому сезоні 2020/21 урожай промислового яблука буде на 35-40% більшим у порівнянні до минулого року. 
Згідно з прогнозом експертів Т.B. Fruit, у новому сезоні 2020/21 урожай промислового яблука буде на 35-40% більшим у порівнянні до минулого року. 
08 липня 2020
 08 липня 2020
За результатами 2019/20 маркетингового року Україна експортувала рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
За результатами 2019/20 маркетингового року Україна експортувала рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
08 липня 2020
 08 липня 2020
У Ренійському районі Одещини фермери через посуху та відсутність збуту починають викорчовувати виноградники.
У Ренійському районі Одещини фермери через посуху та відсутність збуту починають викорчовувати виноградники.
08 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.