Економічний прогноз для агробізнесу

/ Економічний гектар / Четвер, 02 березня 2017 11:03
Останніми роками більшість агровиробників досить прискіпливо займається бізнес-плануванням власної господарської діяльності. Від того, наскільки правильно і точно буде зроблено прогноз операційного бюджету витрат, залежить майбутній фінансовий стан господарства та перспективи його розвитку.

 

 
 

Плануємо не лише з
огляду на минулий рік
У сучасній ринковій економіці ефективний і конкурентоспроможний розвиток будь-якого напряму бізнесу неможливо уявити без прогнозування і планування. Не винятком з цього приводу є і сільське господарство. Як правило, значна частина аграріїв планує власний агробізнес з огляду на результати господарської діяльності попередніх років, беручи до уваги також і можливі ризики погодно-кліматичного та економічного характеру впливу. Водночас, при прогнозуванні на короткострокову перспективу важливо не лише врахувати динаміку і тенденції зміни показників минулого періоду, але й очікування щодо поточної економічної ситуації на ринку.

Кожне аграрне підприємство визначає ефективність власного агробізнесу через показник прибутковості, що розглядається як основний результат оцінювання його фінансово-господарської діяльності. Своєю чергою, на розмір прибутку суттєво впливає ціна продажу і собівартість виробництва продукції.

Основними складовими елементами формування собівартості виробництва аграрної продукції є оплата праці з нарахуваннями, вартість пально-мастильних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин, насіння посівного матеріалу та орендна плата за використання земельних і майнових паїв. Саме ці статті витрат займають традиційно понад 70–80% у структурі усієї собівартості виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, окрім тваринницької галузі.

Рентабельність ведення агробізнесу значною мірою залежить від того, наскільки достовірно аграрії спроможні передбачати перспективи свого розвитку і враховувати усі витрати, ризики та цінові тренди. Це дозволяє визначити резерви реальної економії та здійснити оптимізацію витрат.

Спробуємо дати об’єктивно наближений прогноз щодо витрат на вирощування основних і найбільш поширених вітчизняних сільськогосподарських культур — кукурудзи, соняшнику та сої у 2017 р. з огляду на поточний стан ринку та ті зміни, які відбулися в галузі впродовж 2016-го.

Минулого року, за даними аналізу інформації Державної служби статистики України, рівень сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з попереднім аналогічним періодом позаминулого року становив 113,5%, у тому числі продукції рослинництва — 110,6%, тваринництва — 120,9% (табл. 1).
 
Таблиця 1. Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції в Україні за 2016 р.
 
 
Джерело: Державна служба статистики України

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції — середньозважена величина з індексів цін виробників промислової продукції та продукції сільськогосподарського походження, що використовуються у сільському господарстві, індексів тарифів на послуги, які надаються сільськогосподарським товаровиробникам, та оплати праці.

Тренди зростання витрат і
прогноз на 2017 рік
У 2017 році в зв’язку з підвищенням 1 січня розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень майже вдвічі зросли витрати агробізнесу на цю статтю витрат. Яким же чином це може безпосередньо позначитися на виробничих витратах із вирощування сільськогосподарських культур?

Насамперед для господарств, які застосовують тарифну систему оплати праці, мінімальна сума витрат на основну оплату праці без премій та бонусів разом із нарахуванням платежів ЄСВ при вирощуванні кукурудзи на зерно за прогнозними розрахунками зросте щонайменше до 581 грн/га, соняшнику — 468 грн/га та відповідно сої — 465 грн/га. Додатковий розмір матеріального стимулювання може становити від 50% основного фонду оплати праці.

Вартість насіння посівного матеріалу вітчизняного виробництва суттєво не зміниться, тоді як безпосередньо на ціну зарубіжних сортів та гібридів певний вплив справлятиме коливання курсу національної валюти.

За даними моніторингу ринку посівного матеріалу, в середньому на 1 га вартість насіння кукурудзи вітчизняної селекції нині становить близько 560–900 грн, іноземної — 2000–2400 грн, соняшнику — відповідно, 210 грн і 1800 грн, сої — 1600–2000 грн та 2800 грн.

Особлива стаття витрат у сільському господарстві — паливно-мастильні матеріали, які займають в їх структурі досить примітну питому вагу. В середньому на 1 га кукурудзи витрати пально-мастильних матеріалів припадає близько 70 л, соняшнику — 56 л і сої — 59 л.

З початку року ціни на бензин і дизельне пальне демонструють тенденцію до підвищення, і певних зрушень щодо їх зниження не варто очікувати. На думку багатьох експертів ринку, динаміка змін і рівень цін на паливно-мастильні матеріали цьогоріч залежатиме як від курсу долара, так і ставок податків. Певний вплив на внутрішній ринок пально-мастильних матеріалів справлятиме також світова кон’юнктура ринку нафтопродуктів.

При цьому за даними аналізу «Інфляційного звіту НБУ» (січень 2017 р.), ціни на паливо торік зросли на 19,5% (12,3% р/р — у річному вимірі, річна зміна, до відповідного періоду 2015 р.). Зростання цін пришвидшилось у IV кварталі та відображало підвищення вартості нафти на світових ринках та помірну девальвацію гривні. Однак у IV кварталі сповільнилося зростання цін на скраплений газ до 24,0% р/р у грудні, що пов’язано з подоланням його дефіциту, який у попередні квартали сформувався внаслідок скорочення імпорту з Росії та Білорусі.

З огляду на вищезазначене варто закладати у прогноз підвищення середньозваженої ціни 1 л паливно-мастильних матеріалів у межах 22 грн, щоб уникнути можливих ризиків її коливання внаслідок зміни валютного курсу або ж зростання світових цін на нафту. Тому комплексна вартість дизельного палива, бензину та мастил із розрахунку на 1 га вирощування кукурудзи сягатиме, за орієнтовними розрахунками, 1540 грн, соняшнику — 1232 грн і сої — 1298 грн.

Не менш важливим ресурсом для аграрія є мінеральні добрива, ціни на які в І кварталі 2017 р. дещо знизилися внаслідок перевищення їх пропозиції на ринку. Проте це є тимчасове сезонне зниження, і з початку весняних польових робіт зі зростанням попиту на добрива ціни на них можуть підвищитися в середньому на 10–15%. Варто очікувати, що на 1 га кукурудзи вартість мінеральних добрив становитиме 2520 грн, соняшнику — 1125 грн і сої 1125 грн.

Вартість засобів захисту рослин у поточному році збільшиться на кукурудзі до 2110 грн/га, соняшнику — 965 грн, сої — 1867 грн.

Досить значну частку в структурі собівартості аграрної продукції займає орендна плата за земельні паї, яка, за прогнозами, цьогоріч суттєво не зросте. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру своїм листом від 12.01.2017 р. № 22–28–0.22–443/2–17 повідомила, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2016 рік становить 1,0.

Водночас, для сільгоспвиробників з 1 січня 2017 р. відбулися зміни у сплаті єдиного сільськогосподарського податку. Насамперед значно зріс рівень оподаткування сільськогосподарських земель (визначається у відсотках від бази оподаткування, визначеної згідно з п. 292.2 ПК):

  • для ріллі, косовиць і пасовищ (крім ріллі, косовиць і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, які знаходяться в умовах закритого ґрунту) — 0,95 (раніше — 0,81);
  • для ріллі, косовиць і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях — 0,57 (раніше — 0,49);
  • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях) — 0,57 (раніше — 0,49);
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях — 0,19 (раніше — 0,16);
  • для сільськогосподарських угідь, які знаходяться в умовах закритого ґрунту — 6,33 (раніше — 5,4).
 
Загалом, за попередніми експертними розрахунками, в середньому поточного року на 1 га сума сплати єдиного сільськогосподарського податку зросте до 273,7 грн, тоді як мінімальний розмір орендної плати сягатиме 1544,3 грн (табл. 2).
 
Таблиця 2. Прогноз-розрахунок орієнтовних витрат на орендну плату
і єдиний податок у 2017 р.
 
 
Джерело: власні розрахунки
 
Таким чином, на основі цих даних можна зробити орієнтовний прогноз щодо середньої собівартості виробництва кукурудзи, соняшнику і сої нинішнього року (табл. 3).
 
Таблиця 3. Орієнтовний прогноз середніх очікуваних витрат в Україні на
вирощування кукурудзи, соняшнику і сої у 2017 р.
 
 
Джерело: власні розрахунки
 
У розрахунках було враховано усі виробничі витрати на виконання основних агротехнологічних операцій з підготовки ґрунту, внесення добрив, сівби насіння, догляду за посівами, захисту рослин та збирання і транспортування врожаю. Вартість використаних у розрахунках ресурсів визначалася за допомогою методу експертних оцінок та за даними моніторингу цін на ринку матеріально-технічних ресурсів станом на І квартал 2017 р.

Новітні інформаційні
рішення для аграрія
В умовах фінансово-економічної невизначеності ринку та мінливості його кон’юнктури ефективне прийняття управлінських рішень визначається наявністю достовірної інформації прогнозу витрат та їх детального планування.

Перед кожним аграрієм щоразу при прийняті управлінських рішень виникає альтернатива вибору — постачальника матеріально-технічних ресурсів чи каналу збуту готової продукції. Зробити правильний вибір інколи доволі складно, не прорахувавши його наслідки та потенційні планові витрати. Зрозуміло, для цього є бухгалтерський облік, однак це потребує інколи значних витрат часу і сил, яких завжди не вистачає.

Останніми роками набувають поширення автоматизовані інформаційні системи управління витратами, які дозволяють визначити прогнозні показники розвитку агробізнесу в режимі бюджетування і помісячного розподілу руху грошових коштів.

В Україні фахівцями консалтингової компанії SSCUkraine у співпраці зі спільнотою експертів аграрного ринку та науковцями провідних вітчизняних науково-дослідних установ і університетів розроблено онлайн-платформу Agri Analytica, яка дозволяє у режимі реального часу провести експрес-розрахунок планових виробничих витрат на вирощування сільськогосподарських культур.

Програма дає можливість розробити бізнес-план виробничої діяльності, визначити структуру витрат по кожній сільськогосподарській культурі, розрахувати фінансово-економічні показники ефективності агробізнесу, здійснити бюджетування щомісячних витрат із можливістю використати інформацію для підготовки пакету документів для кредиторів і інвесторів.

Застосування вітчизняними аграріями сучасних інформаційних технологій дозволить не лише оптимізувати виробничі витрати, але й максимізує ефективність ведення їх агробізнесу завдяки використанню альтернативних управлінських рішень при економічному обґрунтуванні вибору в кабінетах матеріально-технічних ресурсів найбільш ефективних систем захисту і живлення рослин, сортів і гібридів насіння посівного матеріалу з швидким прогнозуванням фінансових результатів.

За даними моніторингу ринку посівного матеріалу, в середньому на 1 га вартість насіння кукурудзи вітчизняної селекції нині становить близько 560–900 грн, іноземної — 2000–2400 грн, соняшнику — відповідно 210 грн і 1800 грн, сої — 1600–2000 грн та 2800 грн
 
Ю. В. КЕРНАСЮКканд. економ. наук, 
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності 
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 12 серпня 2020
Головними умовами приватизації Уряд вбачає збереження та збільшення робочих місць, сплати податків, а також інвестиції у відповідне підприємство.
Головними умовами приватизації Уряд вбачає збереження та збільшення робочих місць, сплати податків, а також інвестиції у відповідне підприємство.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
10 серпня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3975, який надає право Кабміну утворювати, ліквідовувати та реорганізовувати районні ради у разі зміни адміністративно-територіального устрою, у визначеному урядом порядку.
10 серпня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3975, який надає право Кабміну утворювати, ліквідовувати та реорганізовувати районні ради у разі зміни адміністративно-територіального устрою, у визначеному урядом порядку.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
У січні-липні 2020 року експорт української молочної продукції склав 65,7 тис. т. на загальну суму 137,9 млн дол., що на 25% менше, ніж за минулорічнй період в грошовому еквіваленті.
У січні-липні 2020 року експорт української молочної продукції склав 65,7 тис. т. на загальну суму 137,9 млн дол., що на 25% менше, ніж за минулорічнй період в грошовому еквіваленті.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах.
Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Black Sea Grain & Oil Trade-2020 року – унікальна як за масштабами, так і за наповненням подія, де кожен знаходить те, що шукає. Доповіді провідних аналітиків світу, особисті зустрічі з найбільшими агрооператорамі, холдингами, трейдерами, партнерами, колегами і друзями, робота і відпочинок в одному форматі – все це Black Sea Grain & Oil Trade-2020.
Black Sea Grain & Oil Trade-2020 року – унікальна як за масштабами, так і за наповненням подія, де кожен знаходить те, що шукає. Доповіді провідних аналітиків світу, особисті зустрічі з найбільшими агрооператорамі, холдингами, трейдерами, партнерами, колегами і друзями, робота і відпочинок в одному форматі – все це Black Sea Grain & Oil ...
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Прогнозоване падіння закупівельних цін на ріпак в Україні прискорилося внаслідок різкого зниження котирувань на європейських біржах на тлі зміцнення курсу долара відносно євро до рівня 1,175 $/, збільшення пропозицій на ринку ЄС та підвищення прогнозів виробництва каноли в Канаді завдяки сприятливим погодним умовам.
Прогнозоване падіння закупівельних цін на ріпак в Україні прискорилося внаслідок різкого зниження котирувань на європейських біржах на тлі зміцнення курсу долара відносно євро до рівня 1,175 $/, збільшення пропозицій на ринку ЄС та підвищення прогнозів виробництва каноли в Канаді завдяки сприятливим погодним умовам.
12 серпня 2020

Please publish modules in offcanvas position.