Світовий ринок зерна: попит і пропозиція

Світовий ринок зерна: попит і пропозиція

/ Економічний гектар / Понеділок, 05 лютого 2018 13:27

Останніми роками на світовому продовольчому ринку суттєво зростають обсяги торгівлі зерном через збільшення його пропозиції і попиту. Це відкриває одночасно як значні можливості для розвитку вітчизняного аграрного експорту, так і створює певні ризики, пов’язані з волативністю світових цін на зернові культури.

Світовий ринок зерна залишається одним із найбільш важливих стратегічних напрямів експорту вітчизняної аграрної продукції. Будь-які тенденції і тренди цього ринку мають безпосередній вплив і на стан розвитку аграрного експорту України, а також відображуються на ціновій ситуації, що в загальному підсумку має довгострокові наслідки для усієї зернової галузі.

За даними аналізу останнього грудневого звіту «Короткого огляду попиту і пропозиції зерна», що періодично публікує для широкого загалу Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO), пропозиція зернових культур на світовому аграрному ринку в маркетинговому періоді 2017–2018 років, як очікується, становитиме близько 3330,8 млн т, досягнувши нового рекордного рівня. Варто окремо зазначити, що порівняно з 2013–2014 роками маркетингового періоду приріст виробництва зерна у 2017–2018 роках сягатиме 106,2 млн т.

З урахуванням коригування прогнозу в бік різкого його підвищення очікується, що обсяг світового виробництва зернових культур у 2017 році становитиме майже 2627 млн т, що на 13,4 млн т більше, ніж раніше передбачалося, і на 16,8 млн т (0,6%) — в порівнянні з рівнем минулого року.

Споживання зерна також, як очікується, має збільшитися на 1,2% у порівнянні з попереднім періодом, і сягатиме 2599,6 млн т. Таким чином, можна окремо відзначити, що перевищення обсягу пропозиції зерна над його попитом-споживанням буде становити 731,2 млн т.

При цьому, згідно з даними FAO, запаси зернових культур продовжують збільшуватися вже п’ятий маркетинговий період, і як очікується, сягатимуть 725,8 млн т, також досягнувши нового рекордного рівня. Прогнозований показник оцінки співвідношення запасів зернових культур до їх споживання досягне найвищого показника порівняно із маркетинговим періодом 2001–2002 років (табл. 1).

Таблиця 1. Кон’юнктура світового ринку зернових культур

01 02 368 369 12Джерело: FAO

Глобальний показник співвідношення обсягів запасів і споживання зернових культур може становити 27,1%, що на 5,2% більше порівняно з 2013–2014 роками маркетингового періоду.

Обсяг торгівлі зерновими культурами сягатиме 403,6 млн т, що загалом на 11,1% більше порівняно із 2013–2014 роками маркетингового періоду.

Як очікується, співвідношення запасів основних експортерів до їх використання дорівнюватиме 16,9%. Певним чином це впливатиме і на вітчизняних експортерів зерна, оскільки конкуренція за ринки збуту буде зростати, як і рівень волативності цін, що безпосередньо позначатиметься на доходах галузі.

Основними світовими виробниками зерна, за експертними оцінками аналітиків ринку USDA, в 2017–2018 маркетинговому періоді будуть 10 країн: Китай (499,9 млн т), США (436,4 млн т), Індія (248,1 млн т), Росія (125,9 млн т), Бразилія (109,9 млн т), Аргентина (67,3 млн т), Україна (61,5 млн т), Канада (56,2 млн т), Індонезія (48,4 млн т) і Пакистан (38,9 млн т). Разом на ці країни припадає 66% усього світового виробництва зернових культур (діагр. 1).

Діаграма 1. Топ-10 країн у рейтингу найбільших світових виробників зерна на 2017–2018 маркетинговий період (у відсотках до підсумку)

01 02 368 369 14 1

Джерело: складено за даними USDA World Agricultural Production

Частка України в світовому виробництві зерна нині не перевищує 2%, водночас потенціал його нарощування дозволяє збільшити її щонайменше до 4–5%. Цього року, попри досить складні погодно-кліматичні умови, вітчизняним аграріям вдалося зібрати близько 62 млн т зерна. Рекордним є урожай в Китаї, де впродовж останніх років збирають майже півмільярда тонн зерна, а також у США, Індії та Росії.

Світовий ринок зерна складається із двох важливих його сегментів — продовольчого і кормового. Перший формує здебільшого ринок пшениці і рису, тоді як другий — зернові культури кормового використання (табл. 2).

Таблиця 2. Кон’юнктура світового ринку пшениці

01 02 368 369 14 2

Джерело: FAO

На світовому ринку пшениці очікувана пропозиція в 2017–2018 роках зросте до майже 1 млрд т, а споживання — до 740 млн т. У той же час, глобальний показник співвідношення обсягів запасів і споживання підвищиться до максимального його значення за останні роки — 33%.

Запаси пшениці в світі, за прогнозами FAO, на кінець 2018 року досягнуть свого історичного максимуму в 257 млн т, що трохи нижче попереднього їх показника за листопад, однак все ж на 13 млн т (5%) вище порівняно з оцінкою на початку маркетингового періоду. Досить значне їх збільшення у порівнянні із рівнем маркетингового періоду 2016–2017 років насамперед пояснюється зростанням обсягів запасів у Китаї і Російській Федерації, що компенсувало аналогічне скорочення у Північній Америці.

Можна з певною вірогідністю стверджувати, що вказаний чинник буде впливати на світові ціни, адже в умовах перевищення пропозиції над попитом закономірним наслідком є їх подальше зниження. Для віт­чизняних експортерів пшениці виходом з наявної ситуації є як пошук нових ринків збуту, так і поступова переорієнтація цього напряму із сировинного на переробку та продаж борошна.

Кон’юнктура світового ринку рису для України не представляє значного інтересу, оскільки зазначений вид зернових культур здебільшого імпортується. Основні тенденції на світовому ринку рису впродовж останніх років є більш передбачуваними, ніж на інших напрямах.

За прогнозами експертів FAO виробництво рису зросте до 500,8 млн т, а його пропозиція становитиме 669,9 млн т. Споживання досягне 503 млн т, а обсяг світової торгівлі — 46,2 млн т. Глобальний показник співвідношення обсягів запасів і споживання зберігатиметься на рівні останніх 5 років у межах 33,6%.

Діаграма 2. Річний індекс світових цін на зернові культури (у відсотках до 2002–2004=100%)

01 02 368 369 16 1

Джерело: складено за даними FAO ANNUAL FOOD PRICE INDICES

Значний інтерес для вітчизняного агробізнесу може представляти аналіз світового ринку зерна кормового використання, адже такі культури, як кукурудза і ячмінь традиційно є одними з найбільших за обсягами експорту товарних позицій.

Порівняно із зерном продовольчого призначення ситуація на ринку його кормового використання дещо інша. В цілому, за даними FAO, його виробництво у 2017–2018 маркетинговому періоді зросте до 1371,1 млн т, а пропозиція — до 1661,7 млн т. Обсяги торгівлі при цьому зберігатимуться на рівні 3 останніх попередніх маркетингових сезонів і сягатимуть 182,4 млн т.

Загалом глобальна кон’юнктура світового ринку зерна зберігатиме тенденцію до збільшення виробництва продукції та пропозиції, що у сукупності з порівняно нижчими темпами нарощування попиту зумовить подальше підвищення запасів та волативність цін.

Цінова ситуація характеризується зниженням індексу світових цін на зернові культури, що триває з 2011 року (­діагр. 2). У 2016–2017 роках намітилася певна стабілізація цін, індекс зміни яких становить, відповідно, 146,9% та 151,5% проти 240,9% у 2011 р.

Загальний тренд зниження світових цін на зерно в цілому збігається зі зростанням його виробництва та пропозиції, що варто врахувати вітчизняним експортерам з метою зниження ризиків від їх волативності.

За підсумками 11 місяців 2017 року Україна спрямувала на експорт близько 38 млн т зерна на суму 5,9 млрд дол. США за середньозваженою ціною 155,6 дол. США.

Таблиця 3. Експорт зернових культур та борошна з України за 11 місяців 2017 року

01 02 368 369 16 2

З усього експорту на кукурудзу припадало 17,1 млн т, пшеницю — 16 млн т, ячмінь — 4,8 млн т. Водночас експорт борошна пшеничного та із зерна інших зернових культур становив майже 406 тис. т на суму 88,8 млн дол. США. Середньозважена ціна експорту 1 тонни борошна пшеничного сягає 217,7 дол. США, а борошна із зерна інших зернових культур — 574,4 дол. США. Це майже в 1,4 та 3,7 разів відповідно вище, ніж за умов реалізації самого зерна. Якщо б Україна спромоглася реалізувати щонайменше 30% усієї пшениці від обсягу експорту за 11 місяців 2017 р. в якості товарної позиції «Борошно пшеничне», то отримала замість нинішніх 749 млн дол. США близько 1 млрд дол. США, або майже на 250 млн дол. США більше валютної виручки.

Саме у вище зазначених аспектах зовнішньоекономічної діяльності існують суттєві резерви збільшення надходжень від аграрного експорту.

 

Юрій КЕРНАСЮКканд. економ. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,

економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності

Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

svidome

 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022
 17 травня 2022
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
17 травня 2022
 16 травня 2022
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
16 травня 2022
 16 травня 2022
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
16 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.