Крамбе: нетрадиційні олійні

Крамбе: нетрадиційні олійні

На дослідних ділянках ННВЦ «Дослідне поле» Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва впродовж двох років висівали 8 ярих олійних культур, які належать до родини капустяних: ріпак ярий сорту Отаман, гірчицю білу сорту Кароліна, гірчицю сизу сорту Тавричанка, гірчицю чорну сорту Софія, редьку олійну сорту Журавка, рижій ярий сорту Гірський, а також суріпицю яру і крамбе. Дві останні культури у 2015 р. перебували на розмноженні, адже були отримані у невеликій кількості зі сховища генетичних ресурсів Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. У 2016 р. вони вперше були висіяні в ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва і в Україні належать до малопоширених.

Акцент на крамбе

Основну увагу було приділено культурі крамбе та особливостям її вирощування в умовах Східного Лісостепу України. Агрономічно важливим є те, що, на відміну від ріпаку й гірчиці, вона значно більш посухостійка. Кращими попередниками для крамбе абіссінської є чистий пар, озимі зернові, просапні, багаторічні та однорічні трави. Неприпустимо сіяти її після інших капустяних культур.

Сівбу проводять одночасно з ранніми ярими культурами суцільним рядовим способом. Норма висіву — 2,5–3,0 млн схожих насінин на 1 га, що у ваговій нормі становить 20–25 кг/га. Глибина загортання насіння — 3–5 см. За меншої глибини насіння потрапляє у висушений шар ґрунту і може не прорости. Сходи крамбе з’являються на 7–9-й дні після посіву. Через 10–11 днів після появи сходів починається ріст стебла, а через 20–27 днів, залежно від погодних умов, спостерігається розгалуження стебел. Тривалість періоду від сходів до цвітіння становить 45–50 днів, від цвітіння до повної стиглості — 35–40 днів. Дозрівання крамбе починається у липні і закінчується 28 липня-10 серпня. Збирання проводять прямим комбайнуванням, коли листя на рослинах опаде, і плодики будуть жовтуватого забарвлення.

 

Таблиця 1. Урожайність різних видів олійних капустяних культур (ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016–2018 рр.)

03 418 76 2

 

Різниця урожайності

Наукові дослідження показали, що серед олійних культур із родини капустяних найвища врожайність зерна відмічена у редьки олійної — 1,52 т/га, у крамбе — 1,32 т/га, але незважаючи на це остання є більш перспективною через те, що редька олійна дуже погано вимолочується зі стручків і тому потребує більших витрат на післязбиральну обробку врожаю. Рижій ярий сформував дещо менший урожай насіння, ніж дві попередні культури — 1,22 т/га. Урожайність суріпиці ярої була на рівні 1,12 т/га.

Традиційні олійні культури характеризувалися нижчою урожайністю, ніж нетрадиційні, описані вище. Так, урожайність гірчиці білої та сизої була майже на одному рівні — 0,84 та 0,82 т/га відповідно. Ріпак ярий та гірчиця чорна виявилися найменш урожайними культурами, забезпечуючи 0,64 т/га.

03 418 76 1

 

Крамбе — економія на інсектицидах

Під час досліджень за домінантними видами шкідників було встановлено, що різні олійні капустяні культури не однаково пошкоджувалися комахами. Згідно з даними, наведеними у табл. 2, видно, що хрестоцвіті блішки віддають перевагу у виборі кормової рослини ріпаку ярому та суріпиці і різним видам гірчиці, дещо менше — редьці олійній та крамбе, і взагалі не живились на рижію ярому. Проте цього року через погодні умови щільність популяції блішок була низькою і ЕПШ не перевищувала.

Хрестоцвіті клопи віддають перевагу ріпаку та суріпиці ярій та гірчиці сизій, значно слабкіше клопи заселяють білу та чорну гірчиці, редьку олійну і крамбе, і взагалі не живляться на рижію ярому.

Ріпаковий квіткоїд віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій та різним видам гірчиці і взагалі не живиться на редьці олійній, крамбе та рижію ярому, що, можливо, пояснюється білим кольором квіток у редьки та дрібним розміром квіток у рижію.

 

Таблиця 2. Пошкодженість різних видів олійних капустяних культур (ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016–2018 рр.)

03 418 76 3

 

Капустяна попелиця віддає перевагу ріпаку та суріпиці ярим і гірчиці сизій — культурам, що мають гладеньке неопушене стебло. Значно слабкіше попелиця заселяє білу і чорну гірчиці, редьку олійну, стебло яких є опушеним і колючим, та крамбе. Попелиця взагалі не живилася рижієм ярим.

Капустяна міль сильно заселяє ріпак ярий та суріпицю яру, і менше — всі види гірчиці, крамбе та редьку олійну. Живлення гусениць не відмічено на рижію ярому.

Оленка волохата є багатоїдним шкідником і сильно заселяє квітки ріпаку ярого і всіх видів гірчиці, проте значно менше (як і ріпаковий квіткоїд) редьку олійну та крамбе. Як і попередні види, вона не живиться рижієм ярим.

Із даних, наведених у табл. 2, можна побачити, що ріпак та суріпиця ярі, гірчиця сиза найбільше потерпають від усіх домінантних видів шкідників олійних капустяних культур. Гірчиця біла й чорна заселяються цими видами комах у меншому ступені. Редька олійна та крамбе слабо. Рижій ярий взагалі не заселяється спеціалізованими видами шкідників олійних капустяних культур, що можливо пояснюється біохімічними особливостями культури і досліджуватиметься у майбутньому.

03 418 75

 

П'ять переваг крамбе

1. Висока врожайність і олійність насіння, порівняно короткий вегетаційний період, що дозволяє вирощувати її майже повсюдно, стійкість до абіо­тичних і біотичних факторів зовнішнього середовища дає можливість віднести крамбе до числа перспективних олійних культур.

2. Впровадження у сівозміни крамбе абіссінської сприятиме підвищенню біорізноманіття у рослинництві і стабільності виробництва рослинних олій для різних цілей.

3. За урожайністю насіння у Східному Лісостепу України крамбе поступається лише редьці олійній, але попри це є більш перспективною через те, що остання дуже погано вимолочується зі стручків і тому потребує більших витрат на післязбиральну обробку врожаю.

4. У порівнянні з традиційними олійними культурами у Східному Лісостепу України з родини капустяних крамбе слабо заселяється домінантними шкідниками капустяних культур і не потребує проведення хімічного захисту, оскільки їх щільність не перевищує економічного порогу шкідливості.

5. Зважаючи на те, що у Східному Лісостепу крамбе дає урожай більший за традиційні олійні культури з родини капустяних та потребує значно менших витрат на проведення захисних заходів, вона має шанс на поступову популяризацію серед виробників. Розширення посівних площ під цією культурою сприятиме ботанічному збагаченню агроценозів та покращить їх фітосанітарний стан. Разом із тим, зменшення об’ємів витрачених пестицидів у вирощуванні крамбе знизить токсичний вплив на довкілля.

 

Сергій СТАНКЕВИЧканд. с.-г. наук, доцент
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

svidome

 29 вересня 2020
В Україні буде створено реєстр несумлінних сільгоспвиробників, які відмовляються виконувати зобов'язання з постачання зерна.
В Україні буде створено реєстр несумлінних сільгоспвиробників, які відмовляються виконувати зобов'язання з постачання зерна.
29 вересня 2020
 29 вересня 2020
Компанія RISOIL S.A, яка отримала в концесію порт Херсон, має намір провести масштабну реконструкцію об'єкта і тримати власний флот.
Компанія RISOIL S.A, яка отримала в концесію порт Херсон, має намір провести масштабну реконструкцію об'єкта і тримати власний флот.
29 вересня 2020
 29 вересня 2020
Конституційний суд відклав розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.
Конституційний суд відклав розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.
29 вересня 2020
 29 вересня 2020
Суттєве зменшення врожаю сої в Україні внаслідок посухи призведе до підвищеного попиту на неї на тлі обмежених продажів, внаслідок чого закупівельні ціни протягом усього сезону залишатимуться на високому рівні, навіть попри зниження світових цін на сою та рослинні олії, що спостерігається останнім часом.
Суттєве зменшення врожаю сої в Україні внаслідок посухи призведе до підвищеного попиту на неї на тлі обмежених продажів, внаслідок чого закупівельні ціни протягом усього сезону залишатимуться на високому рівні, навіть попри зниження світових цін на сою та рослинні олії, що спостерігається останнім часом.
29 вересня 2020
 29 вересня 2020
За вісім місяців поточного року експорт круп із зернових культур приніс Україні $7,11 млн, що на 51,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За вісім місяців поточного року експорт круп із зернових культур приніс Україні $7,11 млн, що на 51,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
29 вересня 2020
 29 вересня 2020
Українські виробники активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно пропозиція на ринку збільшується з кожним днем. Станом на 28 вересня, середні гуртові ціни на яблука в Україні коливалися в межах 11-13 грн/кг.
Українські виробники активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно пропозиція на ринку збільшується з кожним днем. Станом на 28 вересня, середні гуртові ціни на яблука в Україні коливалися в межах 11-13 грн/кг.
29 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.