soniashnyk

У кого взимку жнива?

/ Кермо керівника / Четвер, 02 лютого 2012 11:57

alt

Непомітно завершився 2011 рік. Зима на селі - час відпочинку, відновлення сил. Керівники п’ють мінералку, робочі - дієтичну 60-відсоткову воду (рецепт - 60 відсотків води, 40 відсотків спирту) і лише в бухгалтерії жнива - річний звіт. Аналізуючи пореформені часи, можна спостерігати цікавий феномен - останніми роками в агрофірмах знову почала зростати кількість бухгалтерів. Податковий кодекс, зміни в оформленні податкових накладних, докучлива бюрократія земельних відносин перемогли досягнення сучасних інформаційних технологій. Вдвічі прикро, що левова частка зусиль «білих комірців» фактично припадає на обслуговування інтересів сторонніх організацій - численних інспекцій і фондів, і лише дещиця зусиль спеціалістів спрямовується на економічний аналіз - наскільки успішним був рік? Чи ефективно використовувалися ресурси агрофірми для досягнення своїх цілей? Які перспективи та резерви зростання?
Але пошук відповіді навіть на такі елементарні питання здебільшого - це тільки самодіяльність совісних економістів, які переконані, що для успішного планування та втілення запланованого керівництво повинне мати повне уявлення як про внутрішні потенційні можливості і недоліки агрофірми, так і про істотні зовнішні проблеми.

alt

Сучасна офіційна звітність майже повністю втратила аналітичну складову. Внутрішні ж звіти економістів радують око красивими графіками та діаграмами, але часто не дотягують навіть до стандартів 50-х років. Проілюструю це твердження, надавши декілька коротких виписок зі статті «Аналіз господарської діяльності колгоспу» («Колгоспна виробнича енциклопедія», Київ, 1955 рік):
«Перший етап. Користуючись методом порівняння, зіставляють основні фактичні показники з відповідними плановими показниками і встановлюють рівень (процент) виконання плану.
Другий етап. Коли встановлено рівень виконання плану по колгоспу в цілому, деталізують, користуючись методом розчленування, загальні показники виконання плану по окремих бригадах, фермах, ланках, підсобних підприємствах тощо. Це дає змогу виявити передові ділянки, на яких перевиконуються виробничі завдання, і відстаючі, які гальмують розвиток громадського господарства…
Третій етап. Встановивши рівень виконання плану і виявивши передові й відстаючі ділянки роботи колгоспу, визначають основні фактори, що відбилися на показниках виконання плану, і ступінь впливу кожного з них».
Для більшості агрофірм аналіз починається і закінчується на першому етапі. В другому етапі аналізу часто не зацікавлені самі керівники, цю науку я засвоїв ще в далекому двотисячному році, коли доповів директору результати урожайності в розрізі полів. Яке ж було моє здивування, коли наступного дня я не знайшов ні комп’ютера на своєму робочому місці, ні економічних розрахунків.
Третій етап - визначення основних факторів успіхів/невдач. Цікаво, що в наших вишах до цього часу навчають студентів використовувати для цієї мети архаїчний метод підстановки.
Найкраще розробленим та уживаним є фінансовий аналіз, за допомогою якого можна виявити вже наявні і потенційні внутрішні слабкості в агрофірмі, а також зрозуміти відносне положення організації порівняно з її конкурентами. Є численні «за» і «проти» проведення фінансової ревізії агрофірми.
 
alt

Але в цілому переваги постійного контролю фінансового стану, сил і можливостей організації значно переважують недоліки цього виду аналізу та вартість його проведення.
Фінансовий аналіз - це лише один компонент методики діагностування внутрішніх проблем організації.  Повне управлінське обстеження, окрім фінансового аналізу, детально розглядає ще чотири функції: маркетинг, операції (виробництво), людські ресурси та корпоративну культуру.
Управлінське обстеження - це методична оцінка функціональних зон організації, призначена для виявлення її стратегічно сильних і слабких сторін. Ось питання, які рекомендовано розглянути при такому обстеженні:

Маркетинг
 1. Яка частка ринку і конкурентоспроможність агрофірми?
 2. Наскільки різноманітний асортимент вашої продукції?
 3. Чи впливає на збут вашої продукції ринкова демографічна статистика?
 4. Чи використовуєте ви ринкові дослідження?
 5. Чи ефективне ваше передпродажне і післяпродажне обслуговування клієнтів?
 6. Наскільки ефективний збут, реклама і просування вашої продукції?
 7. Яка прибутковість виробництва основних видів продукції?
Виробництво
 1. Чи можете виробляти продукцію, надавати послуги з нижчою собівартістю, ніж ваші конкуренти?
 2. Який доступ ви маєте до матеріалів (пальне, міндобрива, посівний матеріал, пестициди, запчастини тощо)?
 3. Чи існують адекватні механізми контролю над цінами і якістю вхідних матеріалів?
 4. Чи є ваше сільськогосподарське устаткування сучасним, і чи добре воно обслуговується?
 5. Чи носить ваше виробництво сезонний характер, що змушує вдаватися до тимчасового звільнення працівників?
 6. Чи можете ви обслуговувати ті ринки, з якими не справляються ваші конкуренти?
 7. Чи володієте ви ефективною і результативною системою контролю якості?
 8. Наскільки ефективно ви спланували і спроектували процес виробництва?
Персонал
 1. Як би ви охарактеризували тип співробітників, що працюють на сьогодні в агрофірмі?
 2. Яка компетентність і підготовка вищого керівництва?
 3. Чи маєте ви ефективну і конкурентоспроможну систему винагород?
 4. Чи маєте ви підготовлений кадровий резерв?
 5. Чи ефективно ви використовуєте підготовку і підвищення кваліфікації керівних працівників?
 6. Чи були у вас втрати провідних фахівців останнім часом? Якщо так, то чому?
 7. Чи маєте ви систему оцінки діяльності персоналу? 
Культура й образ агрофірми
 1. Чи хороша репутація в агрофірми, виходячи з досягнень нею своїх цілей?
 2. Чи керівництво агрофірми послідовне у своїй діяльності?
 3. Яка репутація агрофірми в порівнянні з іншими у вашому районі?
 4. Чи привертаєте ви хороших людей?

Управлінське обстеження можна проводити як своїми силами, так і запросивши експерта. Кумедний випадок стався з автором при обстеженні однієї агрофірми. На стандартне питання: «Як би ви охарактеризували співробітників, що працюють наразі в агрофірмі?» головний бухгалтер безапеляційно відповіла: «Злодії і пияки».
Але чи потрібний настільки детальний економічний аналіз? У випадку вироблення довгострокової стратегії розвитку чи порятунку агрофірми, входженню у новий напрям бізнесу - так. Однак розглянувши графік залежності між витратами на економічний аналіз, та відповідно його якістю, а також втратами агрофірми від недостовірних економічних розрахунків, можна побачити, що для одержання найкращого економічного результату (відносно сукупних витрат) точність економічного аналізу не повинна становити 100% (в принципі це і неможливо).

alt

В ідеалі, економічний аналіз повинен:
 • використовувати дані, які можна легко підготувати, або дані бухгалтерських звітів;
 • займати мало часу;
 • надавати результати з достатньою точністю.
У 2008 році на замовлення Канадсько-Українського зернового проекту я розробив методику аналізу господарств зернового напряму. Оскільки методика призначалася для використання співробітниками банків та кредитних спілок за допомогою статистичних методів, то було максимально зменшено кількість факторів аналізу, проте без значної втрати точності.
Подальше її удосконалення призвело до розробки методики «Стрес-тест». Дані господарства (середня урожайність, агрокліматичне розташування та тип сівозміни) порівнюються з еталонними даними агроекономічної статистичної моделі. На основі цього порівняння визначається рейтинг господарства:
 • А (25% найкращих господарств);
 • В (50% середніх господарств);
 • С (25% гірших господарств)
та розробляється статистична модель господарства.
Використання цієї моделі дозволяє швидко провести розрахунок стресової стійкості господарства, визначити основні показники виробничої програми, в тому числі:
 • мінімальний гарантований урожай;
 • очікуваний урожай залежно від сприятливості погодних умов;
 • очікувана виручка від реалізації.
Додатково при наявності кредитної заборгованості розраховується показник відносного кредитного ризику
Залежно від рейтингу господарства є сенс перейти до наступного етапу аналізу. Однак, якщо для господарств з рейтингом А чи В є можливість оптимізувати структуру посівних площ у координатах «ризик-прибутковість», то для господарств із рейтингом С більш актуальним є уникнення імовірного банкрутства. В спеціальній літературі можна зустріти опис експрес-методу відомого як метод Аргенті (аналіз імовірності банкрутства). В 2010 році я адаптував оригінальний тест до сучасних умов аналізу діяльності агрофірм та оцінки детермінованого ризику.
Аналізуються три напрями:
 1. Недоліки. Компанії, що котяться до банкрутства, роками демонструють ряд недоліків, очевидних задовго до фактичного банкрутства.
 2. Помилки. Внаслідок накопичення цих недоліків компанія може зробити помилку чи помилки і збанкрутувати.
 3. Симптоми. Зроблені помилки компанії починають виявляти симптоми неплатоспроможності: погіршення показників бухгалтерської звітності, нестачу обігових коштів і т.п.
Розглянемо невеликий приклад, як відносно незначні недоліки призвели до великих проблем.
Ось приклад реальної посівної. Загальна площа посіву становить 1003 га, одночасно працювали 4 (!) сівалки: дві СЗ-3,6 та дві класу СЗ-5,4, фактично відпрацьовано днів - 25, при цьому робочий день тривав у середньому 20 (!) годин.

alt

З графіку видно, що в основному за день засівалася площа від 30 до 50 га, а для такого результату в більшості господарств було б достатньо використати лише дві сівалки при 12 годинному робочому дні. Таким чином, недосконала логістика, незадовільний технічний стан техніки, відсутність поточного економічного аналізу призвели до нераціональних витрат робочого часу, ПММ та коштів на оплату праці.
Агрофірма мала два варіанти вирішення проблеми: складний - удосконалення агротехніки, технологій управління та логістики, і простий - скористатися послугами сторонніх організацій.
Вибрали простий шлях, але і його спростили. Всі послуги агрофірмі надавала одна організація, із надзвичайно простими калькуляціями вартості: внесення міндобрив 70 грн/га, посів - 150 грн/га тощо. Коли в одному акті серед виконаних робіт з’явилося 182 га дискування, ніхто навіть і не зауважив, що ця послуга оцінена виконавцем майже в 2 мільйони гривень!

alt

Але повернемося до методики тесту. По кожному з напрямів визначаються проблеми та підраховується відповідні цим проблемам бали.
Повна сума А-тесту - 100 балів.
Компанії, що відмінно управляються, набирають 5-18 балів.
Задовільно - 25 балів. При такому рахунку існує 50% імовірності розорення протягом наступних 5-ти років.
Рахунок компаній кандидатів на швидке розорення становить зазвичай 35-70 балів.
Загалом можна відмітити високу діагностичну та прогностичну достовірність та беззаперечну реальну цінність тесту Аргенті. До відносних недоліків можна віднести те, що цей тест неможливо провести власними силами без залучення стороннього кваліфікованого консультанта, який має досвід як практичної роботи в агро бізнесі, так і аналізу бухгалтерських та фінансових документів. Але це дійсно відносний недолік, сторонній та незаангажований погляд на агрофірму - найкращий спосіб виявлення хронічних проблем, або ж випадків зловживань топ-менеджменту. 

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 29 травня 2020
У Кабміні прогнозують, що життя в умовах пандемії в Україні триватиме понад рік. У зв'язку з цим уряд представив три варіанти програми стимулювання економіки в умовах пандемії.
У Кабміні прогнозують, що життя в умовах пандемії в Україні триватиме понад рік. У зв'язку з цим уряд представив три варіанти програми стимулювання економіки в умовах пандемії.
29 травня 2020
 29 травня 2020
В Україні названо п’ятірку oблacтeй-лiдepiв з виробництва ягід вiдкpитoгo ґрунту.
В Україні названо п’ятірку oблacтeй-лiдepiв з виробництва ягід вiдкpитoгo ґрунту.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Мінекономіки просять врегулювати законодавство таким чином, щоб продукти харчування, термін придатності або продажу яких закінчився, можна було б передавати безкоштовно на корми тваринникам.
Мінекономіки просять врегулювати законодавство таким чином, щоб продукти харчування, термін придатності або продажу яких закінчився, можна було б передавати безкоштовно на корми тваринникам.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України рекомендував ухвалити за основу законопроект № 3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України рекомендував ухвалити за основу законопроект № 3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».
29 травня 2020
 29 травня 2020
У липні-квітні 2019/20 маркетингового року Україна експортувала на зовнішні ринки 185,2 тис.т ріпакової олії на загальну суму $143,3 млн.
У липні-квітні 2019/20 маркетингового року Україна експортувала на зовнішні ринки 185,2 тис.т ріпакової олії на загальну суму $143,3 млн.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Розораність земель в Україні є найбільшою в світі і наближається до 80% сільськогосподарських угідь.
Розораність земель в Україні є найбільшою в світі і наближається до 80% сільськогосподарських угідь.
29 травня 2020

Please publish modules in offcanvas position.