Вигода від поєднання: стратегічне та ситуативне управління

/ Кермо керівника / П'ятниця, 18 травня 2012 12:27
altВолодимир Павлик, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Економічний розвиток країни зумовлюється її потенціалом, наявними ресурсами, виробничими, фінансовими можливостями. Водночас потенціал країни можливо розкрити на основі ефективної діяльності підприємств. Важливе значення у цьому матимуть інновації в управлінні, нові управлінські рішення, які дають змогу одержати економічний ефект від виробництва і реалізації продукції.
 
Визначаємо економічний ефект
У ринкових умовах господарювання підприємств, досягнення конкурентоспроможності є основною передумовою ефективного розвитку країни. Враховуючи те, що управління підприємством здійснюється виходячи з економічних розрахунків, порівняння можливих ситуацій, альтернативних варіантів у його господарській діяльності, виробництві та реалізації продукції, визначення економічного ефекту від господарювання підприємства є вирішальним у прийнятті відповідних управлінських рішень.
altВідомо, що економічний ефект від господарювання підприємства може визначатися по-різному. Можна використовувати формулу на основі різниці приведених витрат для нового і базового варіанта господарювання, а можна економічний ефект визначати за різницею в одержаних прибутках від виробництва і реалізації продукції.
Адже для визначення економічного ефекту від господарювання підприємства використовуються різні формули, а тому виникає проблема адекватності, правильності прийняття управлінських рішень щодо оцінки ефективності господарської діяльності підприємства.

Різниця витрат чи прибутків?
Таким чином, доцільно обгрунтувати методичні підходи щодо використання в економічних розрахунках спеціальних формул (визначення економічного ефекту від господарювання підприємства).
Отож, виходячи з того, що господарську діяльність підприємства характеризують процеси виробництва і реалізації продукції, проаналізуємо, як це відображається у формулах. У формулі на основі різниці приведених витрат, які визначаються як сума капіталовкладень (із врахуванням нормативного коефіцієнта ефективності) та собівартості виробництва і реалізації продукції, капіталовкладення вказують на кошти вкладені у виробництво продукції, а собівартість - витрати понесені в процесі її виробництва і реалізації. У формулі, в якій використовується різниця в одержаних прибутках від господарювання підприємства, також відображаються процеси виробництва і реалізації продукції. Різниця доходу (як добуток реалізаційної ціни одиниці виробленої продукції на її обсяг реалізації) і собівартості продукції дає змогу встановити величину прибутку чи збитку від її виробництва і реалізації, наскільки відповідають умови виробництва (вкладені в нього кошти) вимогам ринку (споживача), за ціною і обсягом реалізованої продукції, а реалізації за її собівартістю.

Формули визначення економічного ефекту від господарювання підприємства:

за різницею у приведених витратах (ЕПВ)
ЕПВ = (КНВ * ЕН + СНВ) - (КБВ * ЕН + СБВ) = (КНВ - КБВ) * ЕН + СНВ - СБВ, (1)

за різницею у одержаних прибутках (ЕОП)
ЕОП = (ДНВ – СНВ) – (ДБВ – СБВ) = (ДНВ – ДБВ) + (СБВ – СНВ),  (2)
де КНВ, СНВ, ДНВ, КБВ, СБВ, ДБВ відповідно капіталовкладення, собівартість, дохід, що характерні для нового і базового варіанта господарювання підприємства.

Як видно з наведених формул, там, де визначається економічний ефект на різниці в одержаних прибутках, враховуються ринкові умови (вимоги споживачів), ситуація у виробництві, на ринку продукції за доходами.

Отже, формулу визначення економічного ефекту від господарювання підприємства за різницею в одержаних прибутках доцільно використовувати в економічних розрахунках, прийнятті управлінських рішень. Враховуючи те, що у розв’язанні математичної задачі можуть використовуватися різні формули, проте результат повинен бути однаковим, зазначені формули (1, 2) наведемо у вигляді рівняння:

ЕПВ = ЕОП = (КНВ - КБВ) * ЕН + СНВ - СБВ = (ДНВ – ДБВ) + (СБВ – СНВ) ,  (3)
НВ - КБВ) * ЕН - (ДНВ – ДБВ) = (СБВ – СНВ) – (СНВ - СБВ) .  (4)

Якщо припустити, що права частина рівняння формули (4) дорівнює нулю, а різницю капіталовкладень і доходів прийняти відповідно за К і Д, то отримаємо їх співвідношення у вигляді формули:
К * ЕН = Д,  (5)
Із наведеної формули (5) можна зробити висновок, що капіталовкладення у виробництво продукції визначає одержаний дохід від її реалізації.
Таким чином, впровадження інновацій у виробництво, а ними можуть бути організаційно-технічні рішення в управлінні підприємств на основі визначення економічного ефекту від їх господарювання, дасть змогу більш повно реалізувати потенціал країни.

Стратегічне та ситуативне управління
Одержані результати господарювання сільськогосподарського підприємства є наслідком того, як здійснюється управління ним. Досягнення стабільності в обсягах виробництва, реалізації продукції із бажаним, максимальним одержанням доходів і прибутків є характерним для стратегічного управління, в якому розв’язуються довгострокові завдання. Зменшення ж витрат на одиницю виробленої продукції, зниження її собівартості є короткостроковими завданнями, які розв’язуються ситуаційним, тобто оперативним управлінням. Для того щоб встановити, яке за видом здійснюється управління на підприємстві, використовуючи матеріали державної статистики, необхідно прослідкувати за зміною показників, наведених у таблицях 1, 2, із розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство.
 
Таблиця 1.Результати господарювання великих сільськогосподарських підприємств при виробництві пшениці
 alt
 
Примітка. У таблицях позначено: А – середньорічна вартість активів; С – собівартість одиниці реалізованої продукції; П - прибуток на одиницю виробленої продукції; в.о. – відносні одиниці; за одиницю середньорічної вартості активів прийнято величину – 9954,2 тис. грн; для зіставлення обсягу реалізованої продукції за одиницю прийнято величину обсягу виробництва – 34120,38 ц; для зіставлення витрат, собівартості, доходу, прибутку, за одиницю прийнято величину доходу на одиницю виробленої продукції – 103,9 тис. грн.
 
 Таблиця 2. Результати господарювання малих сільськогосподарських підприємств при виробництві пшениці

alt

За даними вказаних таблиць стратегічне управління проявляється у великих сільськогосподарських підприємств з типорозмірами 1.1, 1.2, в малому підприємстві з типорозміром 3.2. Як видно, всі зазначені типорозміри підприємств за певний період мають певні прибутки.
Разом з тим, у типорозмірах підприємств 1.2, 3.2 поряд зі стратегічним управлінням здійснювалося ще й ситуаційне, для якого характерне зменшення витрат на одиницю виробленої продукції і собівартості. З огляду на це для вказаних типорозмірів підприємств, в яких застосовується стратегічне управління можуть бути визначенні не використані резерви від застосування ситуаційного управління.
У результаті аналізу господарської діяльності великих підприємств при виробництві пшениці з типорозмірами 1.1 і 1.2, встановлено, що їх прибуток і собівартість відповідно дорівнює у відносних одиницях - 0,09; 0,62 і 0,06; 0,57, тобто типорозмір 1.2, у якого поєднується стратегічне і ситуаційне управління порівняно з 1.1 дає можливість зменшити собівартість одиниці продукції на 0,05 відносних одиниць, або 5,195 тис. грн.
Таким чином, підприємство з типорозміром 1.1 від незнання, що можливо зменшити собівартість продукції, втрачає 3,117 тис. грн на одиницю виробленої продукції.
Порівнюючи господарську діяльність малих підприємств при виробництві пшениці з типорозмірами 3.1 і 3.2, встановлено, що їх прибуток і собівартість відповідно дорівнюють у відносних одиницях – 0,06; 0,82 і 0,15; 0,67, тобто типорозмір підприємства 3.1 не реалізує можливість зменшення собівартості на 0,15 відносної одиниці, або 15,585 тис. грн, порівнюючи з типорозміром підприємства 3.2, у якого поєднується стратегічне і ситуаційне управління, а це не дає змогу йому додатково одержати в процесі виробництва і реалізації продукції 9,351 тис. грн на одиницю виробленої продукції.
Отже, ефективність управління підприємством зумовлюватиметься поєднанням стратегічного і ситуаційного управління, одержанням вигоди як від ціни реалізації продукції, так і від зменшення її собівартості.  

1

 21 вересня 2019
Мармурова яловичина із елітних порід бичків: унікальна ферма на Київщині.
Мармурова яловичина із елітних порід бичків: унікальна ферма на Київщині.
21 вересня 2019
 21 вересня 2019
Згідно з результатами опитування, лише третина опитаних підтримують цю пропозицію. Майже половина українців (49%) не підтримують ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року.
Згідно з результатами опитування, лише третина опитаних підтримують цю пропозицію. Майже половина українців (49%) не підтримують ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року.
21 вересня 2019
 21 вересня 2019
Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.
Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.
21 вересня 2019
 20 вересня 2019
Сьогодні по всій Україні аграрії вийшли на мирні протести, мета яких привернути увагу громадськості, президента України та уряду до проблем  впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.
Сьогодні по всій Україні аграрії вийшли на мирні протести, мета яких привернути увагу громадськості, президента України та уряду до проблем  впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.
20 вересня 2019
 20 вересня 2019
У проекті Держбюджету-2020 на підтримку агропромислового комплексу було закладено менше коштів, оскільки в попередні роки закладені кошти не використовувались в повному обсязі. 
У проекті Держбюджету-2020 на підтримку агропромислового комплексу було закладено менше коштів, оскільки в попередні роки закладені кошти не використовувались в повному обсязі. 
20 вересня 2019
 20 вересня 2019
На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори.
На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори.
20 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.