Бюджетний протруювач для фермерів

Бюджетний протруювач для фермерів

/ Механізація АПК / П'ятниця, 20 квітня 2018 15:00

Невеликі господарства потребують продуктивного та якісного агрегату для обробки посівного матеріалу протруювачами.

Якість протруювання насіння визначається передусім повнотою його обробки пестицидами, яка залежить від рівномірності дозування насіння і хімічного препарату, інтенсивності їх спільного перемішування, а також пошкодженням насіння робочими органами протруювача, в результаті чого воно може втратити схожість.

 

Пропозиції ринку

Для фермерських господарств вітчизняна промисловість виготовляє пересувний шнековий протруювач ПНШ-5 «Господар» та стаціонарний ПНШ-3, «Фермер», продуктивністю, відповідно, 5 і 3 т/год. Пересувний протруювач ПНШ-5 при роботі механізовано забирає насіння із купи і шнеком подає його в бункер. ПНШ-3 знаходиться у стаціонарному положенні, а насіння у його бункер із купи чи засіку завантажується вручну за допомогою совка чи відра, а в подальшому технологічний процес у цих машинах здійснюється абсолютно однаково.

Із бункера кожного з цих протруювачів насіння через отвір у кожусі шнека, площа живого перерізу якого регулюється дозувальною заслінкою, суцільним потоком необхідної продуктивності, встановленої дозувальною заслінкою, надходить у кожух змішувального шнека. Одночасно з цим із резервуара для розчинів отрутохімікатів дозатором, відповідно до продуктивності потоку насіння, також безперервно подається розчин отрутохімікатів на ділянку змішувального шнека, розміщену біля бункера.

Недоліками цих протруювачів є складність їх налаштування на задану продуктивність надходження насіння із бункера на змішувальний шнек. Причина в тому, що насіння із бункера в кожух цього шнека дозується гравітаційним способом (за принципом піскового годинника). Тому продуктивність його надходження на змішувальний шнек залежить не тільки від площі живого перерізу отвору, через яке воно проходить, і насипної маси насіння, а й від його сипкості насіння, причому остання навіть однієї культури не є постійною. Вона залежна від шорсткості його поверхні, а та, своєю чергою, від сорту культури і умов збирання (кількості опадів у період збирання та сонячних днів), а також вологості насіння.

Однак в умовах господарств із проведенням таких дослідів є об’єктивні і суб’єктивні складнощі. Тому в більшості випадків продуктивність протруювача встановлюють «на око», а це призводить до порушення оптимальності завантажування змішувального шнека, яка повинна становити 30% від максимально можливої, у результаті чого погіршується інтенсивність перемішування насіння із розчином отрутохімікату і відповідного зниження якості протруювання насіння.

Причому під час роботи правильно відрегульованого протруювача його продуктивність у процесі може змінюватись за рахунок зміни сипкості насіння при варіюванні його шорсткості поверхні і вологості, що також впливає на якість протруювання.

 

Розробка вітчизняних науковців

У ННЦ «ІМЕСГ» розроблений принципово новий спосіб протруювання насіння і відповідно до нього новий тип універсального протруювача для фермерських господарств ПНУ-4 продуктивністю 4,5 т/год., який захищений патентами України № 45224, № 45466 і № 58628. Протруювач ПНУ-4 (фото 1) складається із бункера з гравітаційним дозатором, резервуара з дозатором розчину отрутохімікату, змішувального органу, встановленого на вертикальному приводному валу в кожусі, та механізму приводу.

 

23 366 76 1

Фото 1. Протруювач ПНУ-4

 

Працює апарат наступним чином. Насіння із бункера гравітаційним дозатором подається кільцевим концентричним потоком у внутрішню частину чаші, що обертається. Одночасно з цим із резервуара подається дозатором розчин отрутохімікату, який спрямовується патрубком на нижню частину чаші навколо її осі обертання. Подане в чашу насіння і розчин отрутохімікату втягуються чашею в обертальний рух, і під дією відцентрових сил розчин отрутохімікату розпливається по поверхні чаші у вигляді плівки, а насіння перекочується по ній.

В результаті такого сумісного руху насіння забирає із поверхні чаші розчин отрутохімікату, і його поверхня ним покривається, тобто воно протруюється, а протруєне уже вилітає із чаші через її край у кожух і по ньому спускається донизу, де затарувальним пристроєм подається почергово у закріплені до нього мішки.

Незаперечною перевагою протруювача ПНУ-4 перед шнековими ПНШ-5 і ПНШ-3 є відсутність можливості защемлення насіння між його робочими елементами. Тому в процесі роботи цей механізм зовсім не подрібнює насіння, відтак, він придатний для протруювання насіння усіх культур, тобто є універсальним.

Однак протруювач ПНУ-4 має і суттєвий недолік. Так, завантажувальна висота його бункера рівна габаритній висоті протруювача (1,2 м), а затарувальний пристрій розташований біля підлоги. Тому цей протруювач зручно використовувати у механізованих лініях для підготовки насіння до посіву, або якщо воно зберігається на горищі сховища. А якщо воно знаходиться на підлозі, то цей протруювач незручний для завантаження його у бункер, а ще більше не­зручний для затарування протруєного насіння у мішки, що різко обмежує обсяги його застосування.

Тому в ННЦ «ІМЕСГ» був проведений аналітичний пошук, спрямований на удосконалення технологічно-конструкційної схеми шнекового протруювача, в результаті чого була розроблена нова конструкція шнекового протруювача, у якого відсутні вищенаведені недоліки.

На рис. 1 приведена розроблена технологічно-конструкційна схема універсального шнекового протруювача з об’ємним дозатором насіння. Він складається із бункера 1 (рис. 2), обладнаного захисною решіткою 2, з яким з’єднаний кожух 12 шнека. Причому частина кожуха 12, що знаходиться під бункером 1, вирізана таким чином, що вона має форму жолоба, а краї його з’єднані зі стінками бункера таким чином, що останні є дотичними до циліндричної поверхні кожуха 12.

 

23 366 76 2

Рис. 1. Технологічно-конструкційна схема універсального шнекового протруювача з об’ємним дозатором: 1) бункер; 2) захисна решітка; 3) дозувальна частина шнека; 4) вал; 5) нагнітальний шланг; 6) форсунка; 7) змішувальна частина шнека; 8) регулювальний гвинт; 9) упор; 10) затарувальний пристрій; 11) вихідне вікно; 12) кожух шнека; 13) вал змішувальної частини; 14) нижня торцева частина кожуха шнека; 15) шків приводу шнека; 16) клиновий пас; 17) шків приводу насоса; 18) насос; 19) резервуар для розчину отрутохімікату

 

У кожусі 12 встановлений шнек, який виготовлений із двох частин — дозувальної 3, котра розміщена в бункері 1 і виступає на один крок l шнека за бункер у кожух 12, та змішувальної частини 7, яка розміщена в кожусі 12.

Причому максимально можлива продуктивність дозувальної частини 3 шнека становить 30% від максимально можливої продуктивності його змішувальної 7. При цьому крок шнека дозувальної 3 і змішувальної 7 його частин однаковий, а менша продуктивність дозувальної частини досягається тим, що діаметр вала 4 дозувальної частини 3, відповідно, більший діаметра вала 13 змішувальної частини 7 шнека.

Вал шнека 6 обладнаний на кінцях цапфами 7 (рис. 2), які встановлені в підшипниках, вмонтованих у корпуси 3, котрі закріплені з можливістю переміщення у прямокутних пазах направляючих 8, нерухомо з’єднаних із торцевими стінками (4,14) кожуха 5 шнека 6. До кожного корпуса 3 закріплений регулювальний гвинт 2 який проходить через отвір в упорі 1, і на гвинті 2 з обох боків упора 1 встановлені регулювальні гайки 9 і 10.

 

23 366 77

Рис. 2. Механізм регулювання зазора між нижньою частиною шнека і кожухом: 1) упор; 2) регулювальний гвинт; 3) корпус підшипника вала шнека; 4) верхня торцева частина кожуха шнека; 5) кожух шнека; 6) шнек; 7) цапфа вала шнека; 8) направляюча корпуса підшипника; 9) шкала; 10,11) регулювальні гайки

Володимир РАТУШНИЙ, Володимир МОЙСЕЄНКОканд. техн. наук ННЦ ІМЕСГ

1

 17 січня 2019
За прогнозами аналітиків, у поточному сезоні експорт української соєвої олії може встановити новий рекорд.
За прогнозами аналітиків, у поточному сезоні експорт української соєвої олії може встановити новий рекорд.
17 січня 2019
 17 січня 2019
ВР відхилила проект постанови про скасування рішення щодо законопроекту "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".
ВР відхилила проект постанови про скасування рішення щодо законопроекту "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".
17 січня 2019
 17 січня 2019
Однак через недостатній обсяг сировини спостерігається зниження обсягів експорту високоолеїнової соняшникової олії з країни.
Однак через недостатній обсяг сировини спостерігається зниження обсягів експорту високоолеїнової соняшникової олії з країни.
17 січня 2019
 17 січня 2019
Успішній реалізації експортного потенціалу зазначених ринків сприяло зміцнення позицій України на ключових ринках. 
Успішній реалізації експортного потенціалу зазначених ринків сприяло зміцнення позицій України на ключових ринках. 
17 січня 2019
 17 січня 2019
У січні-грудні 2018 року обсяги продукції рослинництва збільшилися на 10,7%.
У січні-грудні 2018 року обсяги продукції рослинництва збільшилися на 10,7%.
17 січня 2019
 17 січня 2019
Цього тижня на ринках України та Польщі ціни на яблука почали поступово, але впевнено зростати. 
Цього тижня на ринках України та Польщі ціни на яблука почали поступово, але впевнено зростати. 
17 січня 2019

Please publish modules in offcanvas position.