Як зберегти вологу під час весняного обробітку грунту

Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук
Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Обробіток ґрунту в Степу має бути зорієнтований на збереження вологи, заощадження енергії і попередження ерозійних процесів за рахунок мульчування поверхні рослинними рештками, зменшення глибини розпушування ріллі та кількості технологічних операцій, застосування комбінованих машин.

 

Значення передпосівної культивації
Строки настання весни суттєво впливають на швидкість втрати ґрунтом вологи і його висихання. При ранній весні та прохолодній погоді цей процес відбувається повільніше, при пізній — досить швидко. В усіх випадках найвища якість обробітку досягається при фізичній стиглості грунту, яка на легких за механічним складом відмінах настає при вологості 40-70% від НВ (ГПВ), на важких — 50-65%. Для чорноземів оптимальна вологість становить 15-18% (по відношенню до абсолютно сухого грунту).
 
Весняні польові роботи слід розпочинати з урахуванням основного обробітку грунту, проведеного в осінній період, від чого залежить рівень урожайності ярих культур (табл. 1.)
 
Таблиця. 1. Урожайність польових культур, залежно від способів
основного обробітку грунту, т/га (середнє за 2011-2014 рр.)
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України
 
alt
 
Ранньовесняне боронування проводять вибірково по мірі підсихання різних полів і ділянок. Закриття вологи передусім виконується на полях брилуватого зябу важкими зубовими або пружинними боронами БП-8, БП-24, СТ-15, FlexiCoil, Magnum та ін. Зволікання з боронуванням призводить до втрати великої кількості води, які можуть досягати 30-60 т/га щоденно. На вирівняних полях після стерньових попередників, оброблених з осені важкими дисковими боронами або безполицевими знаряддями, проводити ранньовесняне боронування недоцільно.
 
Запізнення з проведенням передпосівної культивації за відсутності опадів затримує сівбу ранніх ярих культур і тим самим знижує їх урожайність. Надмірно глибокий обробіток навесні збільшує шпаруватість грунту, що посилює його висушування, особливо за жаркої вітряної погоди. Тому глибина передпосівної культивації в усіх випадках повинна відповідати глибині загортання насіння. Порушення цієї агровимоги призводить до зависання зерна в напівсухому прошарку грунту і зрідженості сходів. Серед знарядь для допосівного обробітку більш досконалими є культиватори зі стрільчастими лапами на S-подібних пружинних стояках (наприклад, КБМ-10,8ПС, КБМ-9,6ПС-4Д, КБМ-14,4ПС-Д та інші).
 
Підготовка площ під ярі
Основний глибокий обробіток раннього пару проводять після масового проростання бур’янів на 16-18 см важкими культиваторами КПЕ-3,8, КРГ-3,6, КТС-10. На засмічених багаторічними бур’янами полях (гірчак, осот рожевий та жовтий, берізка польова тощо) кращі наслідки забезпечують культиватори-розпушувачі КР-4,5, Smaragd, КШН-5,6 «Резидент».
 
Зважаючи на перезволоженість верхнього шару грунту, слід обмежити застосування такого агроприйому, як прикочування посівів ярого ячменю і вівса важкими кільчато-зубовими котками. За умов різкого підвищення температури повітря у післяпосівний період і відсутності опадів на таких полях утворюється тверда грунтова кірка, яка травмує кореневу систему рослин.
 
Підготовка площ під ярі культури, попередньо необроблених на зяб, — мабуть, чи не найскладніше завдання в умовах нестачі вологи в ґрунті та можливого прояву навесні суховіїв різної інтенсивності. Глибокий обробіток тут недоцільний. Залежно від погодних і ґрунтових умов його необхідно обме­жити глибиною 12-16 см. Застосування плоскоріжучих знарядь на цих ґрунтах може призвести до збільшення брилуватості поверхні. Найбільш раціональним буде використання проти­ерозійних, чизельних та важких культиваторів з робочими органами підвищеної жорсткості.

alt

На полях після кукурудзи на зерно, сорго та соняшнику, де збирання здійснювалось із залишенням рослинних решток, обробіток доцільно провести з використанням роторних знарядь активної дії вітчизняного (КВФ-2,8, КФ-5,4) чи закордонного (FAMAROL U332/2) виробництва. При їх відсутності на необроблених з осені землях, які йдуть під посів ярих культур, спочатку необхідно стебла подрібнити знаряддями типу ПН-2.0, а грунт обробити на глибину 10-12 см широкозахватними дисковими боронами БД-10, ДМТ-6 у комплексі з культиваторами типу КПЕ-3,8 чи комбінованими агрегатами КР-4,5, КНК-6Н, АКШ-5,6, КШН-5,6 із наступною сівбою.
 
Вибір технології обробітку ґрунту при пересіві загиблих чи зріджених посівів озимих залежить від ґрунтово-кліматичних умов регіону і рельєфу поля, біології наступної культури, кількості рослинних решток та вегетуючих рослин, ресурсного забезпечення господарств.
 
Особлива увага має приділятися полям, де озимина висівалась по кукурудзі та соняшнику, а також ділянкам із наявністю «блюдець» у поглибленнях мікрорельєфу та уражених ерозією замулення. На важких переущільнених ґрунтах тут не виключена вірогідність застосування дискових знарядь ощадної дії (ЛДГ-10, МФ-200).
 
При пересіві озимих ранніми ярими та зернобобовими культурами (ячмінь, овес, горох) безпосередньо здійснюють передпосівний обробіток паровими культиваторами на глибину 6-8 см. При вирощуванні пізніх ярих культур (кукурудза, соняшник, сорго, соя, гречка) грунт переважно обробляють двічі: перший раз дисковими знаряддями або важкими культиваторами з плоскоріжучими робочими органами типу КПП-3,9, КР-4,5 на 10-12 см, другий — перед сівбою на глибину загортання насіння паровими культиваторами КПС-4, КПН-4, КН-7,2. На легких та середніх за гранулометричним складом ґрунтових відмінах (вміст фізичної глини менш як 40%) при відсутності на полі вегетуючих рослин перший обробіток, з метою заощадження вологи, палива і коштів, можна замінити боронуванням зубовими чи пружинними боронами.
 
В усіх випадках обробіток полів при пересіві озимини починають за оптимальної вологості ґрунту (15-18%), при цьому перевага надається широкозахватним одноопераційним чи комбінованим машинам в агрегаті з гусеничними або колісними тракторами, обладнаними радіальними шинами з низьким питомим тиском на грунт.
 
На полях, де сівбу озимих культур восени здійснювали за технологією нульового обробітку ґрунту, доцільно буде використання роторних знарядь активної дії вітчизняного (КВФ-2,8, КФ-5,4) чи закордонного виробництва (FAMAROL U332/2), а також грунтообробно-посівних комплексів Amazone RP-AD 602, СТС-6 тощо. Останні працюють при широкому діапазоні зволоження ґрунту, забезпечують ранню сівбу зернових і зернобобових, формують ущільнені посіви з високою біологічною конкурентоспроможністю до бур’янів.
 
При достатній вирівняності поля на добре оструктурених ґрунтах із технології вирощування пізніх ярих культур при пересіві озимих можливе виключення проміжного обробітку, а під горох, ячмінь, овес — застосування сівалок-культиваторів прямої дії.
 
«Пряма» сівба спеціальними сівалками (Great Plains, SDM-2225, Kinze, МF-8108) в необроблений грунт при пересіві озимини є перспективною у разі запізнення з проведенням передпосівної культивації, у сприятливі за зволоженням роки на окультурених родючих чорноземах з умістом гумусу в орному шарі понад 4%. Можливості застосування технічних засобів для «прямої» сівби навесні суттєво обмежується при поєднанні кількох несприятливих факторів (важкий грунт, перезволоження або зневоднення посівного шару, присутність багаторічних бур’янів тощо).
 
Пряма сівба за різних систем обробітку грунту
Зміна пріоритетів розвитку сучасного землеробства Степу за високої вартості пального і дефіциту трудових ресурсів зумовлює необхідність застосування нульових технологій вирощування польових культур, які передбачають відмову від суцільного механічного обробітку ґрунту за винятком операції з підготовки насіннєвого ложа одночасно з прямою сівбою спеціальними сівалками типу Great Plains, Kinze та ін. Отримані результати наукових установ Степу за останні роки неоднозначні. Вони свідчать про можливість прояву ризиків у зниженні продуктивності вирощуваних культур та зростання забур’яненості за недостатнього контролю за посівами.
 
altЕфективність «нульового» обробітку визначається грунтово-кліматичними умовами, тривалістю його застосування, чутливістю культур. До основних його переваг відносять високу протиерозійну сталість, економію палива і зниження витрат праці, водночас за нульового обробітку зростають загальні виробничі витрати коштів на засоби захисту рослин.
 
За нашими даними, на фоні традиційної системи обробітку одноразова пряма сівба дещо змінює агрофізичні властивості ґрунту, однак діапазон показників знаходиться у межах біологічних оптимумів і не викликає негативної реакції культур. Можливості чорнозему відновлювати оптимальні агрофізичні параметри суттєво послаблюються, особливо у перехідний період (4-5 років) і коли кількість опадів не забезпечує нормального розвитку рослин. Так, в гостро посушливі роки на важких за механічним складом відмінах (вміст фізичної глини понад 45%) необроблений грунт переущільнюється у травні- червні до критичного рівня, тут пізніше і при меншій абсолютній величині, ніж на зябу, настає розрив капілярних зв’язків, що призводить до суттєвого збільшення (на 12-41 мм) непродуктивних втрат ґрунтової вологи, внаслідок чого у спекотну погоду на нульових зневоднених агрофонах важко отримати дружні сходи пізніх ярих культур. Ризики, пов’язані з прямою сівбою культур, зростають за присутності багаторічних бур’янів, на солонцях, меліорованих землях сухого Степу, при залишенні на полі великої кількості грубих рослинних решток.
 
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що весняний обробіток ґрунту в Степовій зоні повинен бути перш за все своєчасним і зорієнтованим на збереження ґрунтової вологи, запобігати ерозійним процесам та виконуватись безпосередньо перед самим посівом польових культур із мінімальною кількістю технологічних операцій, що дозволяє зекономити енергетичні ресурси.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 26 вересня 2020
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
26 вересня 2020
 26 вересня 2020
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
26 вересня 2020
 25 вересня 2020
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
25 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.