Тенденції розвитку сівалок

Тенденції розвитку сівалок

/ Механізація АПК / Понеділок, 08 жовтня 2018 15:11

Агрономи та фермери мають ретельно враховувати сучасні тенденції у розвитку посівних агрегатів, коригуючи їх під власні потреби.

Посів насіння посідає провідне місце в системі агротехнічних заходів. Від його проведення залежить якість сходів, розвиток рослин і урожай. Висока схожість — не тільки боротьба за оптимальну витрату посівного матеріалу, це в той же час боротьба за здорові, рівні і сильні рослини, що виростають із підібраного насіння. Тому до посівної техніки та якості сівби завжди пред’являлись жорсткі агротехнічні вимоги. Висіяне насіння якісно в добре оброблений ґрунт із достатньою вологістю та підживленням дасть дружні сходи — основу гаранту майбутнього врожаю. Як створити найбільш сприятливі умови для висіву насіння, забезпечити дружні сходи, високий відсоток проростання і при цьому звести до мінімуму виробничий витрати? Вирішити ці завдання у комплексі стало значно легше з приходом на вітчизняні поля сівалок нового покоління. Сьогодні на українському ринку представлений великий асортимент висівних машин, вибрати найбільш оптимальну з яких складно.

 

Нові технології потребують сучасних технічних рішень

Аналіз ринку сучасної посівної техніки свідчить, що останнім часом зростає інтерес до універсальних сівалок, котрі працюють за ресурсозберігальними технологіями. Це пояснюється загальною тенденцією до поступового переходу від традиційної до мінімальної і нульової технологій. Виходячи з цього, провідні сільгоспмашинобудівні компанії світу розробляють нові універсальні моделі. Наприклад, AGCO пропонує сівалки з міжряддям 70 см для посіву технічних культур (кукурудзи, соняшнику, сої, гороху), які дозволяють працювати за традиційною, мінімальною і нульовою технологіями обробітку ґрунту. Аграріям доступні 6-, 8-, 12-, 16- та 24-рядні моделі. При цьому, залежно від числа рядків і, відповідно, розміру знаряддя, розрізняються і несучі рами, які, своєю чергою, мають різні механізми складання. А різноманітні ножі, диски, очисники рядків дозволяють аграріям підібрати ту комплектацію, яка оптимальна для їхніх полів і сівозміни.

Конструкція рішень John Deere передбачає використання їх у важких умовах посіву, тому на всіх моделях висівна секція має жорстку основу і менше схильна до коливань. Для роботи за ресурсозберігальними технологіями такі сівалки обладнуються очисниками рядка, який прибирає рослинні рештки в зоні майбутнього рядка, а також дисковим ножем — «турбодиском», що розрізає пожнивні рештки і розкидає їх по сторонах та додатково готує ґрунт до проходу сошника. Останній є цілісною конструкцією із ковкого чавуну, що обумовлює його високу міцність.

Під час вибору посівної техніки основним критерієм повинні бути точність внесення і якість загортання насіння, надійність конструкції. Відповідно аграрії звертають увагу на механізм дозування, тип сошника і прикочувальні колеса. Подальше вдосконалення посівних машин ведеться у напрямах підвищення рівномірності розподілу насіння і туків між сошниками; забезпечення заданої точності їх висіву по глибині; збільшення місткості ємкостей для насіння і туків та забезпечення можливості швидкого переведення широкозахватних комплексів у положення для дальнього транспортування та назад у робоче.

Незалежно від типу посівних машин, загальною тенденцією їх вдосконалення є підвищення якісних показників виконання технологічного процесу всіх агрегатів сівалок. Досягається це ретельним підбором типу і параметрів робочих органів (сошників) для кожної конкретної ґрунтово-кліматичної зони.

У рейтингу показників сучасної сівалки, що визначався опитуванням керівників сільськогосподарських підприємств, на перше місце виходить якість посіву, на друге — надійність, і лише на третьому — співвідношення ціна-якість.

Одна з найбільш важливих опцій для сучасних просапних сівалок, на думку сільгоспвиробників, це електронна система контролю висіву, яка дозволяє, не виходячи з кабіни трактора, відстежувати норму висіву насіння, забивання насіннєпроводу, розподіл насіння вздовж рядка та інші важливі показники роботи агрегату.

 

10 377 102

 

Критерії якісної сівби

Якісна сівба визначається трьома основними показниками:

 

 • рівномірним розподіленням насіння по площі поля;
 • якісним загортання його у борозні;
 • створенням сошником необхідних умов для швидкого проростання посівного матеріалу.

 

Розглянемо більш детально вказані показники та фактори, що забезпечують оптимальні значення.

1. Рівномірний розподіл насіння по площі поля. Він визначається рівномірною подачею насіння у борозну та величиною міжряддя. Подача (дозування) насіння у кожний рядок сівалки повинна бути однаковою, що оцінюється коефіцієнтами нерівномірності дозування та нерівномірності висіву насіння між рядками. Ці коефіцієнти, як встановлено вченими і доведено практикою, не повинні перевищувати ±3%, інакше очікуваний урожай буде значно зменшуватися. Оцінка в такому випадку ведеться через кількісні показники поштучного або повагового виміру. Величина міжряддя за рядкової сівби відіграє значну роль у використанні площі живлення рослинами сільгоспкультур під час їх зростання.

Щоб зменшити вплив нерівностей ґрунту на точність і глибину висіву насіння, багато виробників посівної техніки намагаються розміщувати дозатор якомога ближче до поверхні землі — практично в зоні опорних коліс висівної секції.

Наприклад, у сівалках ще одного з північно американських виробників техніки насіння падає із гранично низької відстані над землею — 11 см, що запобігає його відскакуванню або нерівномірному скоченню поверхнею. За рахунок цього досягається підвищена точність висіву. Однак мінімальна відстань від висівного апарату до ґрунту в будь-якому випадку обмежена.

Якщо висівна секція схильна до вібрацій і коливань у процесі посіву, то насіння під час руху навіть за короткого насіннєпроводу буде відскакувати від його стінок, виконуючи більший шлях, ніж за стабільної роботи секції. Відповідно відстані в рядку між насінням відрізнятимуться. Тому важливим фактором підвищення рівномірності висіву є також дотримання стабільності руху висівної секції.

Для забезпечення високої точності посіву необхідно також рухатися агрегатом на певній заданій швидкості, адже рівномірність глибини закладання та однакова відстань між насінням безпосередньо залежать від швидкості руху сівалки під час висіву. За наявності великої кількості грудок експерти рекомендують дещо знижувати швидкість сівалки, якщо висівні апарати починають підстрибувати. В цілому оптимальна швидкість роботи сівалок залежить від її конструкції та ґрунтових умов. Наприклад, у нових агрегатах точного висіву серії EDX від Amazone конструктори реалізували технологію, яка дозволяє розвивати швидкість роботи до 10 до 15 км/год. із високою якістю укладання насіння. У порівнянні з традиційними сівалками точного висіву сівалки класу EDX надають продуктивність, яка за порівняної якості укладання виявляється на 30–50% вище. Це не тільки забезпечує виконання сівби в оптимальні строки, а також знижує витрати на використання трактора та оплату праці механізатора.

Залежно від якості та сорту насіння, умов загортання насіння тим чи іншим типом сошників та якості підготовки поля, визначаємо і налагоджуємо сівалку на ту оптимальну норму висіву, яка дозволить отримати найбільший урожай з мінімальною витратою посівного матеріалу. При цьому спочатку визначають польову схожість насіння і, залежно від цього, додають ту кількість додаткового насіння, яке буде висіяне, але не зійде. Виконати точно це досить складно. А тому закладається значно збільшені норми висіву, ніж оптимальні. Це може призвести і до загущених посівів за сприятливих погодних умов (теплої дощової погоди після сівби). Тому якщо немає впевненості у польовій схожості, то й відбувається зайва витрата насіння та ще й недобір урожаю.

2. Якісне загортання насіння у борозні визначається величиною відхилення залягання насіння від заданої глибини. Так, за глибини загортання насіння на 3–4 см відхилення не повинно перевищувати ±0,5 см, а при 5–8 см — до ±1,0 см. Фактор рівномірного загортання насіння по глибині є дуже суттєвим для отримання високих урожаїв.

3. Створення сошником необхідних умов для швидкого проростання насіння. Головними вимогами агрономів до створення необхідних умов для проростання насіння та отримання дружніх сходів є:

 

 • розміщення насіння у борозну зі щільним ложем;
 • загортання посівного матеріалу у борозні нижнім рівнем біля його дна, більш вологим ґрунтом із наступним ущільненням цього ґрунту з насінням для забезпечення надійного тісного контакту насіння з ґрунтом та підтягуванням вологи до нього.

 

Досконала сівалка

Виходячи з наведених вище вимог, основні конструктивні особливості роботи досконалої сівалки повинні бути наступними:

 

 • точна глибина загортання насіння та закладання добрив на задану глибину;
 • рівномірний розподіл насіння у рядку;
 • контроль висіву;
 • відсутність здвоєного насіння і просівів, адаптація до різної якості насіннєвого матеріалу;прико
 • чування і якісне ущільнення ґрунту над посіяним насінням;
 • незалежне переміщення кожної стійки на нерівній поверхні поля;
 • посів у вологий та сухий грунт;
 • мінімальна вага сівалки для роботи по підготовленому ґрунті;
 • швидке переобладнання під різні міжряддя;
 • середня робоча швидкість від 8 до 10 км/год. і вище за посіву будь-якої культури, висока продуктивність, низька витрата палива трактором;
 • взаємозамінність запасних частин, можливість купити швидкозношувані запчастини в різних місцях;
 • простота ремонту, мінімальні витрати;
 • зручне транспортування на великі відстані.

 

 

Іван МОРОЗОВдоктор техн. наук, професор
Микола МАКАРЕНКО, доцент, с.-г. дорадник
Харківський НТУ сільського господарства ім. П. Василенка
Олександр МАКАРЕНКОменеджер постачання сільгосптехніки UkrFarming

svidome

 25 листопада 2020
Зміни в нормативно грошової оцінки земель стосуються процедури проведення оцінки землі, але не зачіпають самого розміру оцінки.
Зміни в нормативно грошової оцінки земель стосуються процедури проведення оцінки землі, але не зачіпають самого розміру оцінки.
25 листопада 2020
 25 листопада 2020
Виробничі підрозділи компанії «ТАС Агро» завершили збір пізніх зернових культур. Станом на 24 листопада, урожай зібрано із 100% запланованих площ, з яких отримано більше ніж 360 тис. т сільгосппродукції.
Виробничі підрозділи компанії «ТАС Агро» завершили збір пізніх зернових культур. Станом на 24 листопада, урожай зібрано із 100% запланованих площ, з яких отримано більше ніж 360 тис. т сільгосппродукції.
25 листопада 2020
 25 листопада 2020
Ситуація щодо виконання форвардних контрактів на зерновому ринку складна і досі критична. Активізацію судових процесів за невиконання контрактів можна очікувати з середини грудня.
Ситуація щодо виконання форвардних контрактів на зерновому ринку складна і досі критична. Активізацію судових процесів за невиконання контрактів можна очікувати з середини грудня.
25 листопада 2020
 25 листопада 2020
Сівба просапних з PRECISION PLANTING дозволяє отримати додаткову тонну врожаю з гектара.
Сівба просапних з PRECISION PLANTING дозволяє отримати додаткову тонну врожаю з гектара.
25 листопада 2020
 25 листопада 2020
Озимі зернові культури на більшості посівних площ в Україні припинили вегетацію в хорошому і задовільному стані.
Озимі зернові культури на більшості посівних площ в Україні припинили вегетацію в хорошому і задовільному стані.
25 листопада 2020
 25 листопада 2020
Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 – червень 2021), станом на 23 листопада, експортували 66,6 тисячі тонн борошна, що у 2,2 рази менше, ніж на цю ж дату роком раніше.
Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 – червень 2021), станом на 23 листопада, експортували 66,6 тисячі тонн борошна, що у 2,2 рази менше, ніж на цю ж дату роком раніше.
25 листопада 2020

Please publish modules in offcanvas position.