Тільки чисте зерно

Тільки чисте зерно

/ Механізація АПК / П'ятниця, 26 жовтня 2018 14:55

Домішки у партіях зерна бувають рослинного, тваринного і мінерального походження, їх вміст залежить від рівня агротехніки, способів та техніки збирання врожаю, наступної обробки зернових мас та правильності поводження з ними. 

Зернова домішка включає неповноцінне зерно основної культури: сильно недорозвинене — щупле, морозобійне, що проросло, бите, ушкоджене шкідниками (із незачепленим ендоспермом), стемніле під час самозігрівання чи сушіння. У пшениці сюди ж відносять зерна, ушкоджені клопом-черепашкою.

 

Технологія очищення зерна

Свіжозібране зерно, яке надійшло з поля, спочатку очищують від сміттєвих та зернових домішок.

Попереднє очищення зернового вороху використовують за умови: вологість не більше 40 %, вміст домішок бур’янів близько 20 %, в т.ч. соломи — до 5 %. Ворох розділяють на дві фракції: зерно і відходи. З нього відокремлюють не менше 50 % домішок рослинного походження. У насінні не повинно бути більше 0,2 % домішок соломи довжиною до 50 мм, вміст повноцінного насіння у відходах не має перевищувати 0,05 % від їх маси у вихідному матеріалі.

Варто зазначити:

 

 • тимчасовому зберіганню піддають ворох насіння вологістю до 30 % із вмістом домішок соломи з довжиною не більше 50 мм до 0,2 %;
 • насіння вологістю до 24 % за вентилювання атмосферним повітрям має зберігатися не більше двох діб, за більшої вологості його продувають повітрям із температурою на 5-10°С вищою, ніж довкілля і періодично переміщують із бункера в бункер. При цьому за один пропуск дроблення насіння не повинно перевищувати 0,2 %.

 

Первинній очистці піддають насіння вологістю близько 18 % із вмістом домішок бур’янів до 8 %. Вміст повноцінного насіння у фуражних відходах, крупних і легких домішках не має перевищувати 1,5, а в мілких домішках — 0,05 % від маси повноцінного насіння у вихідному матеріалі.

Вторинній очистці піддають насіннєвий матеріал із вологістю до 18 % і вмістом домішок до 8 %, у т.ч. бур’янів — 3 %, при цьому вихідний матеріал розділяють на чотири фракції: насіння, фуражні відходи, легкі відходи, крупні та мілкі домішки. Насіння після очистки не повинно мати домішок понад 1 %, у т.ч. не більше 10 насінин інших рослин на 1 кг маси.

Вибір решіт для очищення зерна і насіння сільськогосподарських культур виконують залежно від мети сепарування (продовольче, насіннєве, фуражне зерно), виду насіння і домішок, характеристик компонентів сумішей, що очищаються та ступеня засміченості.

 

НЕБЕЗПЕЧНІ ДОМІШКИ

Особливо небажаною є наявність насіння отруйних бур’янів, до яких відносять кукіль, якому притаманні гіркий смак та наркотична дія; гірчак, в’язіль, дурман, геліотроп опущений та інші.

До шкідливої бур’янистої домішки відносять також отруйні грибкові захворювання культурних рослин — сажку та ріжок. Сажка уражує більшість злаків. Спори гриба мають неприємний оселедцевий запах. Вміст у зерні сажки суворо обмежується. Якщо її виявлено, то зерно зберігається та переробляється окремо. Ріжок найчастіше пошкоджує жито, значно рідше інші злаки і зустрічається у вигляді склероцій чорно-фіолетового кольору, що містять лізергінову кислоту та її похідні, які володіють сильною судинозвужувальною дією.

 

Пшениця, ячмінь, овес

З метою одержання добрих результатів післязбиральної обробки зернової маси господарство повинне мати відповідно підготовлену за потужностями матеріально-технічну базу: тік, сховища, обладнання для очищення, сушіння, транспортування тощо.

Для забезпечення якомога нижчої собівартості робіт необхідно, щоб:

 

 • тік (відкрита та закрита частини) мав площу 1-1,5 м2 на 1 т зерна, що надійде сюди. Розрахунок здійснюють за кількістю зерна ранніх або пізніх культур (яких більше виробляється);
 • автоваги, до яких добрий під’їзд, були на підвищеному місці й перевірені службою стандартизації перед початком збирання врожаю;
 • сумарна продуктивність машин-ворохоочисників та первинної обробки була вищою за денну продуктивність роботи комбайнів. На цьому обладнанні економити не слід, оскільки найголовнішим правилом післязбиральної обробки є негайне очищення, а якщо зерно вологе та сире — негайне сушіння його.

 

Частим явищем у практиці є самозігрівання зернової маси, яка надійшла на тік після обкошування поля за роздільного збирання. Його починають за воскової стиглості насіння, коли вологість становить 30-40 %, що призводить до самозігрівання вороху вже через кілька годин. Це зерно необхідно відразу очистити та висушити або використати на кормові цілі.

 

На току

Важливу роль відіграє організація роботи завідувача току. В одній особі мають бути поєднані знання механіка, агронома та економіста. Від нього залежать результати кількамісячної роботи великих рослинницьких колективів, це дуже відповідальна посада.

Зерноочисні машини повинні бути відрегульовані так, щоб за один пропуск зернова маса набула потрібної якості. Для цього відремонтовані машини й обладнання мають бути відрегульовані перед обробкою кожної партії зерна. Для цього необхідно:

 

 • встановити машини за ватерпасом (як вздовж, так і впоперек), оскільки це впливає як на якість роботи, так і на зношування обладнання;
 • підібрати відповідно до якості зернової маси (виповненість чи невиповненість зерна основної культури, наявність дрібних, великих, важких, легких домішок), розміри вічок решіт та вічок трієрних циліндрів. Компоненти домішок зернової маси, які відрізняються за шириною, відокремлюють на ситах із круглими вічками, за товщиною — на ситах із продовгуватими вічками, за довжиною — на кукільних або вівсюжних трієрах;
 • відрегулювати подачу зернової маси в зерноочисну машину: завантаження решета Б1, на його початку для великого зерна повинно бути завтовшки 6-10 мм, дрібного — 3-6, у його кінці, решето вдвічі менше Б2 має бути покрите насінням на 75-80 %;
 • перевірити відсутність вібрації під час роботи машин та наявність захисних огорож і заземлення;
 • відрегулювати силу повітряного струменя — за обробки вологого вороху її збільшують.

 

У разі використання спеціальних машин та вторинної обробки дотримують таких правил:

 

 • для високоякісної роботи трієри регулюють, починаючи з крайнього верхнього чи нижнього положення лотока, контролюють також чистоту виходу насіння та відходів. Залежно від розмірів зерна основної культури та домішок підбирають циліндри за розмірами вічок (частота обертів трієрних циліндрів для пшениці жита, ячменю і вівса становить 40-45 за хвилину);
 • перед початком роботи сортувальних столів перевіряють цілість робочої сітки, налагоджують кут поздовжнього (5-6°) та поперечного (2-3°) нахилів деки; встановлюють частоту коливання деки та подачу повітря, довівши зернову масу до стану легкого «кипіння»;
 • під час роботи гірок встановленням кута нахилу (2,0-6,5°) полотен добиваються потрібної якості фракцій зерна;
 • застосовуючи електромагнітні машини, які відокремлюють шорстке насіння бур’янів від гладенького (конюшина, люцерна), регулюють масу доданого (1-25 %) магнітного порошку.

 

Відокремлюємо домішки

Особливості технології обробки окремих культур і партій полягають у відокремленні важковідокремлюваних домішок; зокрема, рекомендується:

 

 • від маси пшениці гречку татарську відокремлювати на ситах із продовгуватими вічками завширшки 2 мм із наступним пропусканням на кукільних трієрах із діаметром вічок 5,5 мм. Робочі кромки лотоків у нижньому положенні;
 • амброзію трироздільну від зернової маси пшениці та ячменю відокремлюють на ситах із продовгуватими (завширшки 3,5-4,5 мм) або круглими (діаметр 4-6 мм) вічками та на вівсюжних трієрах (діаметр вічок у циліндрах 8,5 мм). Швидкість повітряного потоку — 8,5-9,0 м/с.
 • насіння редьки дикої від зерна жита відокремлюють, використовуючи решета з продовгуватими вічками завширшки 2,2 мм і трієри з діаметром вічок у циліндрах 8,5 мм;
 • насіння вівсюга з вівса видаляють фрикційними сепараторами робочою поверхнею з байки або полотенними гірками.

 

Для зниження травмованості насіння необхідно:

 

 • підтримувати добру наповненість самотічних труб, особливо для сухого зерна;
 • зменшувати кут нахилу самотічних труб для сухого зерна та зерна, що дуже травмується, наприклад жито.

 

Зерно пшениці, жита, ячменю, вівса сушать, враховуючи: цільове призначення (насінне, продовольче); ступінь достигання (воскова стиглість, повна); кількість вільної вологи, яка повинна бути видалена; якість клейковини за пружністю (міцна, добра, слабка).

Зерно насіннєвого призначення свіжозібране, з вищим вмістом вологи, міцною клейковиною сушать із застосуванням ступеневих режимів, нижчих температур теплоносія та нагрівання зерна.

Для невеликих партій зерна насінного призначення користуються повітряно сонячним сушінням, застосовуючи:

 

 • товщину шару зернових злакових 10-20 см, зернобобових 10-15 см;
 • гребенистий насип;
 • у разі досягненні температури понад 25 °С — перемішувати.

 

Зернобобові: горох, кормові боби

За здатністю до травмування зернобобові розміщуються у такому порядку: соя, квасоля, боби, горох. Це потрібно враховувати вже під час збирання. Краще обмолочувати зерно вологістю 17-18 %. Частота обертів барабана — 280-350 за хвилину.

Зерно, яке надходить від комбайна, очищають від домішок і сушать до вологості 15-16 % у такому режимі: за вологості близько 27 % — нагріваючи насіння до температури 40-43 °С, 20-21 % — до температури 44-45 °С, 17-18 % — до 45-46 °С. Для сушіння зернобобових потрібно використовувати сушарки, які не травмують зерно: конвеєрні, шахтні. Найкраще сушити в камерних і на установках для активного вентилювання.

 

Віталій ІЩЕНКО, заступник директора з наукової роботи, завідувач
лабораторією селекції і насінництва зернових і технічних культур, канд. с.-г. наук
Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач науково-технологічним
відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій, канд. техн. наук, с. н. с.
Галина КОЗЕЛЕЦЬ, старший науковий співробітник лабораторії селекції
і насінництва зернових і технічних культур, канд. с.-г. наук
Кіровоградська ДСГДС НААН

1

 22 серпня 2019
Навколо міста Глухів Сумської області тривають роботи зі збирання льону.
Навколо міста Глухів Сумської області тривають роботи зі збирання льону.
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії. 
Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Урожай картоплі цього сезону буде найнижчим за останні 10-15 років. 
Урожай картоплі цього сезону буде найнижчим за останні 10-15 років. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
В Україні аграрії мають всі можливості для збільшення посівів рису, щоб повністю забезпечувати власні потреби, а у перспективі – наповнювати зовнішні ринки. 
В Україні аграрії мають всі можливості для збільшення посівів рису, щоб повністю забезпечувати власні потреби, а у перспективі – наповнювати зовнішні ринки. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
З початку 2019/20 маркетингового року лінійні елеватори Державної продовольчо-зернової корпорації України прийняли на зберігання більше півмільйона тонн зернових нового врожаю.
З початку 2019/20 маркетингового року лінійні елеватори Державної продовольчо-зернової корпорації України прийняли на зберігання більше півмільйона тонн зернових нового врожаю.
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Майже у всіх регіонах України садівники приступили до збирання першого та найпопулярнішого осіннього сорту яблук «Гала». 
Майже у всіх регіонах України садівники приступили до збирання першого та найпопулярнішого осіннього сорту яблук «Гала». 
22 серпня 2019

Please publish modules in offcanvas position.