Точне землеробство — як це працює у Kernel?

Точне землеробство — як це працює у Kernel?

/ Механізація АПК / Понеділок, 25 лютого 2019 12:45

Раніше ми коротко згадували про рівень і роботу технологій точного землеробства в агрохолдингу Kernel. Проте це питання вартує детальнішого висвітлення, адже воно є прикладом успішного створення багаторівневої системи, яка до того ж сьогодні приносить користь не тільки підприємствам холдингу, а й іншим господарствам.

Комплекс точних технологій

Нагадаємо, що за управління, впровадження та роботу рішень точного землеробства в агрохолдингу Kernel відповідає окрема служба моделювання і моніторингу (СММ) в рослинництві, яка розміщена на базі СТОВ «Дружба-Нова» (Варвинський р-н, Чернігівська обл.). Вона складається із 4-ох відділів: прогнозування, аналізу технологій та агрохімічної підтримки; точного землеробства; автоматизованого управління технологічними операціями й агромоделювання, а також випробувальної лабораторії.

«СММ відповідає за системну роботу напрямів точного землеробства, агромоніторингу, аналітику даних, отриманих за допомогою спостережень та рекомендації по їх застосуванню, — пояснює керівник СММ Євгеній Сапіженко. — Для цього організовано відповідну систему управління та процедуру співпраці з іншими виробничими підрозділами. Випробовування новинок, пошук стартапів, упровадження інновацій — також прерогатива СММ. Робота цього напряму в Kernel відрізняється тим, що всі ці технологічні аспекти та рішення давно і органічно інтегровані в виробництво на всіх господарствах холдингу. В цьому і особливість: коли ми шукаємо рішення бізнес-проблеми, то розглядаємо тільки такі підходи чи засоби, які можна легко масштабувати на весь земельний банк Kernel. Нерідко доводиться розробляти такі рішення самостійно, адже наявні на ринку продукти мають тільки базовий функціонал або ж взагалі відсутні, через невелику кількість потенційних користувачів».

Роботу СММ (усієї системи точного землеробства) можна умовно розділити на дві частини: рішення для збору інформації та її аналізу.

 

03 394 120 1

 

Збір даних

…із ґрунту

Все починається з моменту, коли авто, агрегатоване зі спеціальним обладнанням, за­їжджає на поле для відбору зразків ґрунту. На полях площею до
10 га проби відбирають із трьох точок, а на великих — з кожного квадрату площею 10 га. Зразки ґрунту надходять на склад, де їх готують до аналізу, а після цього потрапляють до акредитованої випробувальної лабораторії.

«Ми досліджуємо ґрунт на основний комплекс показників, — розповідає завідувач лабораторії Kernel Тетяна Волох. — Визначаємо обсяг доступних рослинам форм P, K, легко гідролізованого N; обмінні катіони Ca, Mg, Na; обсяг мікроелементів Cu, Zn, Mg, Fe, в окремих випадках визначаємо вміст B та S. Також досліджуємо ґрунт на обмінну кислотність, органічну речовину, а навесні проводимо діагностику мінерального N під підживлення азотними добривами. Завдяки новітньому обладнанню на повну діагностику за комплексом показників потрібно до 5 годин. На рік наша лабораторія аналізує 17-18 тис. зразків ґрунту та близько 2 тис. зразків культурних рослин, які відбираються на різних етапах вегетації та аналізуються на вміст: N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mg, Fe, Al, Mo та Co».

Приблизно в цей же час спеціалісти Kernel проводять моніторинг ущільнення ґрунту електронними пенетрометрами, які визначають показники на кожних 2,5 см шару та прив’язують точку до GPS-координат.

«Дані агрохімічного обстеження надходять у базу даних нашого відділу, — пояснює керівник відділу автоматизованого управління технологічними операціями й агромоделювання CMM Руслан Зуган. — На їхній основі створюються картограми, на яких виділяються однорідні зони. Наші агрохіміки розраховують норму на кожну таку ділянку, відповідно до її показників і планової урожайності культури, та створюють карти-завдання для диференційованого посіву, внесення добрив і руху техніки. Якщо поле однорідне — норма виставляється одна, але завдання все рівно створюється та завантажується на термінали в тракторах».

 

03 394 122 1

 

…із техніки

На цьому етапі виділяються два ключові тренди. По-перше, сьогодні Kernel, модернізуючи машини та оновлюючи парк, проводить уніфікацію техніки, щоб вона дистанційно контролювалась за стандартами ISOBUS. Це дозволяє не тільки працювати за картами-завданнями і відслідковувати їх фактичне виконання, а й за допомогою контрольних модулів точно виконувати кілька операцій за один прохід: наприклад, диференційовані висів культури та закладання двох видів добрив.

Іншим важливим моментом для Kernel є автоматичне водіння. Це твердження ілюструє хоча б той факт, що у СТОВ «Дружба-Нова» трактор із несправним автопілотом не виходить працювати в поле. Самохідна техніка холдингу вже не перший рік працює із механічними та гідравлічними автопілотами, які на сьогодні оновлюються. У місцевості, де це допускає GPRS-покриття, вони отримують сигнал від мережі базових RTK-станцій (понад 50 одиниць у 10 регіонах України), які забезпечують точність +/- 2 см.

Крім того, в Kernel використовуються системи картування урожайності й телематика, а також вивчаються та випробовуються новинки ринку точного землеробства, наприклад, технології швидкого вимірювання показників ґрунту (сканування) та автоматичного керування робочою глибиною агрегатів.

 

…із поля

Стан культур під час вегетації контролюється як у точковій (наприклад, аналіз рослинних зразків у лабораторії), так і в глобальній площині. Тут моніторинг здійснюється за допомогою БПЛА, а також супутникових знімків, які оновлюються приблизно раз на два тижня. Якість оцінки є доволі високою, адже холдинг використовує платформу, яка надає об’єднану інформацію від оптичних, радіолокаційних і погодних супутників. Ця технологія є невід'ємною складовою Cropio — однієї із кількох аналітичних систем агрохолдингу.

 

03 394 120 2

 

Аналіз

Діяльність кожного сегменту Kernel — це передусім робота з великими масивами інформації, яку потрібно правильно інтерпретувати, проаналізувати та зберегти. А тому не дивно, що для злагодженої праці агрохолдинг одночасно використовує декілька аналітичних систем. В агрономічній площині серед них визначається Cropio — багатофункціональний портал для збору та аналізу інформації із полів, який дозволяє:

 

- узагальнювати всі дані щодо характеристик кожного окремого поля (зокрема, типи ґрунту, вміст елементів);

- створювати карти полів та карти-завдання для техніки;

- погодинно відслідковувати рух машин, витримку швидкісного режиму і денну продуктивність;

- проводити оперативний моніторинг полів (на основі актуальних знімків БПЛА, супутників, смартфону/планшету (через мобільні додатки), рівня NDVI, температури ґрунту та повітря, обсягу накопичених опадів, вологості ґрунту в різних горизонтах тощо);

- щоденно відстежувати рівень вегетації культур;

- порівнювати поля, технології та сорти/гібриди;

- формувати в режимі реального часу прогноз урожайності від ранніх етапах розвитку культури;

- вести детальну історію поля, сівозміни, втілених технологій і їхнього результату на певній культурі та полі;

- планувати операції;

- полегшити «паперову роботу» (інтегрується з 1С) тощо.

 

Обсяг оперативних і накопичених даних, які обробляє тільки ця система, чималий. І, що цікаво, Kernel готовий ділитися ними з іншими господарствами.

 

03 394 120 3

 

Філософія відкритості

Відносно недавно агрохолдинг запустив довгострокову програму Open Agribusiness. «Ми повністю відкриваємо технологічні карти, показуємо, як ми виробляємо ту чи іншу культуру в різних регіонах, надаємо доступ до моніторингу полів із низкою інструментів на базі системи Cropio. Тут акумулює­ться інформація про культури, структури посівів, історії проведених операцій із повною деталізацією, оцінкою стану вегетації. Порівнювати поля між собою можна в розрізі кількох років... і навіть отримувати прогнози врожайності. Водночас, система дозволяє оцінювати динаміку вегетації. Тут (на базі Open Agribusiness — ред.) наші партнери зможуть стежити за результатами і врожайністю на полях Kernel та інших учасників програми. Це дасть їм необхідну мотивацію до розвитку свого виробництва і руху вперед», — пише у своєму блозі на latifundist.com генеральний директор Kernel Євген Осіпов.

На сьогодні Open Agribusiness дає доступ до 72 тис. га полів Kernel та 201 тис. га господарств-партнерів.

Крім моніторингу полів та агротехнологій, Open Agribusiness також пропонує сервіси форвардної програми Kernel та коригування GPS-сигналу для RTK (завдяки партнерській мережі базових станцій).

 

Елемент потужного фундаменту

Та всі вищезгадані технології є лише частиною амбіцій Kernel у точному землеробстві. Вже декілька років у холдингу поетапно реалізовується #DigitalAgriBusiness — перша в світі комплексна система управління виробництвом культур із використанням елементів технології машинного навчання та новітніх рішень BigData (технології оперативної обробки великих масивів даних). Так, наприклад, основою картографічного потенціалу системи є платформа ArcGIS, серед багатого арсеналу якої варто відзначити можливість створення, підтримки та використання структурованих баз географічних даних, а також наявність потужних аналітичних інструментів, які, зокрема, здатні моделювати вплив природних явищ на певну територію. Система має багато складових, але мета в них одна — оптимізація виробництва. Тобто за рахунок автоматизації низки процесів і швидкого аналізу значних обсягів даних DigitalAgriBusiness точно і за години робитиме те, що раніше місяцями кропіткої праці виконували цілі відділи. Важливо, що доступ до потрібних результатів цієї роботи кожен вповноважений працівник зможе отримати майже за мить: через мобільні додатки на смартфоні чи планшеті.

 

Висновки

Малий гравець думає про завтра, середній — про наступний тиждень, великий планує на місяць вперед. Приклад Kernel є віянням із майбутніх часів, коли автоматизація та роботизація зберігатимуть рентабельність агробізнесу. Питання: як підготовитись до них? Складна відповідь полягає у зацікавлені персоналу в вивченні та правильній експлуатації технологій точного землеробства, інвестиціях в аналітичні платформи для створення чіткого ладу як у польовій, так і в паперовій площині, а також впровадження рішень для раціонального використання ресурсів. Саме це забезпечить конкурентоспроможність у ті часи, коли точність, раціональність і оперативність відіграватимуть вирішальну роль.

 

Дмитро РАДІОНОВ, спеціально для газети "Агробізнес Сьогодні"

svidome

 28 січня 2022
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
28 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.