Технології та обладнання для протруювання насіння

Технології та обладнання для протруювання насіння

/ Механізація АПК / Середа, 02 жовтня 2019 14:55

Технічні засоби для нанесення стимулювально-захисних препаратів забезпечують високоякісну обробку насіння, що гарантує ефективний ріст посівів на початкових етапах їх розвитку.

Результати широкого впровадження універсальних протруювачів насіння на зернових культурах у господарствах України засвідчили суттєвий ефект від їх використання. Це дає змогу якісно обробляти насіння з різко відмінними фізико-механічними властивостями, унеможливлює його травмування робочими органами протруювача, втрату препаратів і забруднення ними робочої зони персоналу обслуговування. Вирішення проблеми підвищення врожайності зернових культур тісно пов’язане з високоякісною підготовкою насіння до сівби, завершальним етапом якої є обробка насіння захисними і стимулювальними препаратами.

Для високоякісної обробки насіння зернових культур важливо використовувати насіннєвий матеріал з високими сортовими і посівними властивостями. Великий розмір насінин (маса 1000 насінин), ретельне їх очищення від пилу, дрібних і битих насінин (які за рахунок дуже великої відносної поверхні пов’язують значну масу протруйника) сприяють вищій якості протруювання матеріалу.

Наступним важливим кроком є дотримання технології обробки насіння, що передбачає налагодження протруювальної машини на заданий режим роботи, який забезпечує потрапляння необхідної дози препарату на 1 т насіння за певної продуктивності протруювача. За результатами багатьох досліджень вищої якості протруювання досягають за продуктивності протруювачів в межах 60–80% їх номінальної продуктивності. Під час робочого процесу необхідно також стежити за стабільністю потоку посівного матеріалу, подачі і стабільності концентрації робочої суспензії протруйника. Порушення цих вимог зумовлює нерівномірне нанесення препарату на поверхню окремих насінин, що дає небажані наслідки. Необхідно зважати на особливості препаративної форми протруйників, передусім концентратів, яким притаманний недостатній перерозподіл в масі насіння, тобто від зернівки до зернівки. У такому разі необхідно збільшити норму витрати робочої рідини, розбавляючи її водою.

Нині в Україні насіння зернових культур протруюють за технологіями напівсухого чи зволоженого протруювання централізовано або безпосередньо у господарствах на спеціально обладнаних критих майданчиках чи пунктах.

Ozimi zernovi ripak 2019 122

Для нанесення захисних і стимулювальних препаратів на насіння використовують широкий спектр різноманітних машин, до складу яких входять стаціонарні або пересувні протруювачі шнекового, камерного чи ротаційного типів. На спеціальних майданчиках насіння протруюють за допомогою вітчизняних пересувних камерних протруювачів серії ПК-20 із завантаженням протруєного насіння в автозавантажувачі сівалок і шнекових протруювачів типу ПНШ-5 і ПНШ-3 із завантаженням насіння у мішки. Лінії для підготовки насіння Сimbria Heid включають широкий ряд ротаційних протруювачів серії СС порційної дії з однією або двома камерами протруювання продуктивністю від 1,8 до 50 т/год. У складі технологічних ліній підготовки насіння Petkus використовують камерні протруювачі серії СТ періодичної та неперервної дії продуктивністю від 2 до 25 т/год, а Niklas — камерні протруювачі серії WN на мобільній платформі продуктивністю від 1 до 36 т/год. Окрім того, на вітчизняному ринку пропонують пересувні камерні протруювачі ПКС-15 і стаціонарні камерні протруювачі ПКС-10 і СПСК-20, стаціонарні камерні протруювачі Amela, Agata, Hanka і шнекові протруювачі AL-50P, а також стаціонарнi шнекові протруювачі Trans-Mіх 20 Аmazone.

 

Переваги і недоліки

Для обробки насіння на вітчизняному ринку пропонують переважно технічні засоби у вигляді стаціонарних або самопересувних машин шнекового, камерного чи ротаційного типів. Тому варто знати основні переваги і недоліки робочих процесів цих протруювачів. У шнекових протруювачах робочий процес нанесення протруйників на насіння відбувається шляхом подання у шнек віддозованих потоків насіння і препарату і перемішування їх під час транспортування до вивантажувальної горловини. Основна перевага шнекових протруювачів — простота конструкції. Однак вона не компенсує низьку якість обробки насіння (повнота обробки насіння становить 100% ±30%, нерівномірність обробки — понад 33%), травмування його шнеком, складність очищення шнека від залишків насіння і препарату. Для зменшення травмування насіння низка виробників удосконалює робочі органи, конструктивно доповнюючи їх кромки еластичними елементами. Проте повністю унеможливити пошкодження насіння не вдається.

Досконалий робочий процес реалізують ротаційні протруювачі періодичної дії, розроблені Cimbria Heid (серія СС) та Petkus (серія СТ). Вони наносять розпилений препарат на рухомий тор насіння, утворений конічним обертовим робочим органом і нерухомим циліндром. Перевагою такої обробки є простота точного дозування насіння. Кожну його порцію попередньо зважують з високою точністю (±0,25% маси насіння) електронними вагами під час завантаження у камеру. Препарат дозують за допомогою програмованого логічного контролера. До переваг також належать висока якість обробки насіння препаратом, відсутність травмування насіння, універсальність обробки насіння різних культур і самоочищення змішувальної камери. Окрім того, такі технічні засоби забезпечують дозування як рідких, так і порошкоподібних хімічних препаратів безпосередньо у змішувальній камері, завдяки чому не потрібні місткості для їх поперед­нього змішування. За допомогою програмованого логічного контролера можна легко змінювати рецептуру стимулювально-захисних препаратів у процесі обробки насіння.

Ozimi zernovi ripak 2019 125

 

Вітчизняні можливості

Для протруювання насіння можна використовувати розроблені в ННЦ «ІМЕСГ» універсальні протруювачі ПНУ-4, ПНУ-10 та їх модифіковані моделі з продуктивністю від 3 до 20 т/год. Вони призначені для обробки насіння практично всіх сільськогосподарських культур плівкоутворювальними робочими рідинами пестицидів і найповніше задовольняють сучасні вимоги до протруювання насіння. У цих протруювачах використовують принципово новий робочий орган інерційно-фрикційної дії, у якому рідкі хімічні препарати наносяться на насіння сільськогосподарських культур завдяки інерційним силам і використанню бокової поверхні зернівок як робочої. Ці протруювачі дозують насіння, розподіляють його поверхнею конічного робочого органу й обробляють нерозпиленим рідким препаратом за допомогою одного робочого органа, який водночас є активним розподільником насіння.

 

Нові технології

Останнім часом провідні виробники світу дедалі частіше пропонують технології комплексного захисту рослин від несприятливих факторів навколишнього середовища, які реалізуються завдяки обробці насіння шляхом пошарового його покриття поліфункціональними багатокомпонентними фізіологічно активними розчинами. При цьому для окремого типу насіння пропонують окремі рецепти із застосуванням фунгіцидів, інсектицидів, мікроелементів і стимуляторів росту. Їх наносять пошарово у певній послідовності, що дає змогу отримати рівномірну захисно-живильну оболонку, в якій на кожній насінині фунгіциди й інсектициди розміщуються на безпечній відстані від зародка, захищаючи насіння на ранніх етапах розвитку та поліпшуючи умови росту рослин.

Advance Seed пропонує унікальну технологію підготовки насіння сільськогосподарських культур, за якої стимулювально-захисні препарати за допомогою комп’ютера з високою точністю дозуються і наносяться за індивідуальними для кожного типу насіння рецептами, забезпечуючи однорідне та рівномірне пошарове покриття.

Ще ціла низка компаній пропонує свої технології пошарової обробки насіння, які відрізняються між собою кількістю шарів, послідовністю нанесення стимулювально-захисних препаратів і забезпечують високі посівні властивості насіння. Для практичної реалізації таких технологій вже зараз на ринку України пропонують обладнання G3–1100 DS Graham Seed Treating Systems. Його розробили для нанесення рідкого протруйника та інокулянта на насіння зернових, бобових, кукурудзи, сої та інших культур. Обладнання поставляють у комплекті з повністю автоматизованим пакетом електронного управління. За його допомогою на насіння можна наносити як один рідкий розчин препарату, так і два почергово або обидва розчини у баковій суміші під час виходу насіння зі змішувальної камери.

Ozimi zernovi ripak 2019 124 1

Вітчизняний завод «Фадєєв-Агро» пропонує двокомпонентний протруювач з автономними системами подачі препаратів для одночасної передпосівної обробки насіння хімічними препаратами та інокулянтами. Такий протруювач може обробляти насіння препаратами, які їх виробники не рекомендують використовувати у бакових сумішах.

Для підвищення ефективності пестицидів, фунгіцидів, інсектицидів, мікроелементів і стимуляторів росту в ННЦ «ІМЕСГ» розробили протруювач ППОН-5 для пошарової обробки насіння сільськогосподарських культур захисними і стимулювальними препаратами. Основою цього обладнання став уже перевірений у сільськогосподарському виробництві спосіб обробки насіння, що його реалізують універсальними протруювачами насіння типу ПНУ.

Протруювач ППОН-5 для пошарової обробки насіння захисними і стимулювальними препаратами включає дві робочі камери для обробки насіння, що розміщені одна над одною. Кожна з них утворена перехідними і напрямними поверхнями з чашоподібними змішувачами, встановленими на одному валу приводу так, що верхня камера в робочому режимі сполучається з нижньою. Для стабільної подачі робочих рідин від баків, у яких їх готують, до камер обробки насіння у протруювачі передбачені два перистальтичних насоси — дозатори рідких препаратів із кроковими двигунами, які забезпечують автоматичну подачу різних компонентів у необхідних співвідношеннях. Робочий процес цього протруювача організований так, що під час активного спільного руху частинок стимулювально-захисних компонентів з насінням вони налипають на поверхню зернівок. Постійний контакт насіння з робочою поверхнею чашоподібного змішувача і стінками корпуса камер обробки сприяє поширенню, ущільненню і висиханню захисно-живильної оболонки на поверхні насіння. Позаяк камери обробки насіння виконані у вигляді окремих модулів, що містять певну кількість баків для приготування робочих рідин із насосами-дозаторами, можна вибрати протруювач для пошарової обробки, який забезпечить обробку насіння необхідною кількістю шарів стимулювально-захисних препаратів.

 

Володимир РАТУШНИЙ, зав. відділом Національного
наукового центру «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства»

 18 листопада 2019
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
18 листопада 2019

Please publish modules in offcanvas position.