Успішна діяльність елеваторного підприємства залежить від ефективної роботи системи аспірації

Успішна діяльність елеваторного підприємства залежить від ефективної роботи системи аспірації

/ Механізація АПК / П'ятниця, 29 листопада 2019 15:02

Ще декілька років тому у різних куточках України, поблизу та в межах населених пунктів, точилися постійні конфлікти між місцевими мешканцями та власниками елеваторів. Першим не подобалося дихати зерновим пилом та половою, а другі найчастіше ставали заручниками застарілого обладнання. Однак з часом становище налагодилося, і сьогодні сучасне зерносховище обов’язково повинно оснащуватися ефективними системами аспірації. Це вигідно з усіх точок зору.

 

Екологічне значення та безпека виробництва

По-перше, якісна аспірація зерна, себто уловлювання дрібних часточок пилу та органічних решток, нормалізує санітарний та екологічний стан на підприємстві та у місцевості загалом. По-друге, суттєво знижує загрозу виникнення пожеж та навіть вибухів. Накопичення пилу на елеваторі може спричинити руйнівну дію, порівнювану з промисловою вибухівкою. По-третє, у складі пилу та мікроскопічних органічних решток міститься велика кількість плісняви. Якщо її не прибрати, тоді істотно зростають ризики псування зерна та збільшується у ціні догляд за ним під час тривалого зберігання.

До того ж сама наявність пилу та інших домішок спроможна негативно вплинути на якість продукції, яка використовується для продовольчих потреб: виробництва хлібобулочних виробів, пива тощо.

Як відомо, діяльність зернопереробного підприємства передбачає широкий цикл виробничих процесів, пов’язаних із доробкою зібраного врожаю зерна, а також продуктів його переробки. Ці процеси супроводжуються безперервним використанням потужного обладнання різних типів та постійним перевантаженням великих обсягів сировини. Це приймання та відвантаження зерна і палива, транспортування, очищення, сушіння, подрібнення, розсівання, брикетування тощо. Всі ці операції супроводжуються підвищеним виділенням газових і пилових фракцій, які без належної до них уваги або розсіваються навколишньою місцевістю, або ж накопичуються в обладнання, нерідко у важкодоступних місцях.

elevator kmz

Зрештою, це призводить до вже згадуваного погіршення санітарного стану на елеваторі та в населеному пункті, а також слугує джерелом цілої низки загроз — від підвищеної пожежної небезпеки до погіршення якості продукції, яка зберігається чи виробляється. Окрім цього, пил, осідаючи на поверхні обладнання і технологічних конструкцій, погіршує режим експлуатації і сприяє швидшому зносу інфраструктури зерносховища.

Сучасні аспіраційні системи та пилоуловлювальні агрегати дозволяють ефективно вирішувати завдання зниження ризику вибуху зернового пилу і очищення повітря від пилових фракцій, дрібнодисперсного зернового пилу і димових газів. Якісна аспірація елеваторів і зерносховищ дає змогу утримувати концентрацію зернового пилу в безпечних межах. Ефективне очищення повітря у робочих зонах технологічних ліній забезпечує всебічну безпечність зернового виробництва, ефективність роботи обладнання і комфортні умови праці.

Словом, це просто-на просто сучасний підхід до експлуатації зернопереробного підприємства, без якого годі уявити його нормальне функціонування та розвиток.

 

Ефективний тільки комплексний підхід

Проектування ефективної системи аспірації на елеваторі передбачає комплексний підхід, котрий включає розрахунки обсягів очищення повітря, аналіз усіх параметрів роботи пило­вловлювальних систем, підбір необхідного аспіраційного обладнання і вентиляторів та низку інших важливих факторів.

Найбільш ефективним рішенням виглядає застосування кількастадійних систем аспірації, що дає змогу максимізувати відсоток вловлюваного зернового пилу. Конструктивно такі системи передбачають наявність пиловловлювального обладнання різних типів, котрі в комплексі забезпечують якомога більш ефективне очищення. Це зазвичай одинарні циклони, батарейні установки їх, точкові рукавні фільтри, котрі дають змогу здійснювати багаторівневе очищення від великих, середніх і дрібних пилових фракцій.

Потрапляючи на елеватор, зернова продукція проходить цілий комплекс технологічних операцій, пов’язаних із перевантаженням, транспортуванням, обробкою і зберіганням маси. На кожному етапі технологічного процесу в повітря виділяється велика кількість органічних і мінеральних пилових частинок, а також забруднювальних дрібних фракцій, які становлять собою потенційну пожежо- та вибухонебезпечність.

 

На системах аспірації економити не варто

У зв’язку з цим одним із ключових завдань керівників зернопереробних підприємств є запобігання значному пиловиділенню і досягнення зниження рівня концентрації зернового пилу в технологічному обладнанні та робочих зонах зерносховища. Для вирішення цих завдань кожне зернопереробне підприємство оснащується системами протипилової вентиляції (аспірації), яке містить комплекс вентиляційного та аспіраційного обладнання різних типів.

Циклони-пиловловлювачі використовуються для оснащення елеваторів і зернопереробних підприємств з метою промислового очищення від зважених пилових фракцій з потоку повітря, що надходить із пневмотранспортних та аспіраційних систем під час транспортування, обробки зерна і зернових матеріалів.

Відносно проста конструкція, легкість обслуговування, невисока вартість та добра продуктивність таких установок робить їх одним із найбільш популярних видів механічного пиловловлювача сухого типу в усіх галузях промисловості, де наявне утворення твердих частинок пилу.

Принцип роботи такого обладнання передбачає, що пилоповітряна маса зі зваженими в ній твердими зерновими частинками через вхідний патрубок надходить у камеру циклону, де набуває обертального руху. Під дією відцентрової сили фракції зернового пилу відокремлюються і стінками циклону переміщуються вниз у збірний конус. Зібраний пил надходить у пилепроводи, а чисте повітря виводиться у повітропровід зверху або збоку циклону.

elevator variantagrostroy

Ступінь очищення його у циклоні може досягати високих значень — до 90% залежно від розмірів апарату, властивостей пилових частинок, швидкості пилоповітряного потоку та інших чинників. Ефективність уловлювання частинок зростає зі зменшенням діаметра циклону і збільшенням швидкості потоку.

Циклони-пиловловлювачі мають ряд переваг у порівнянні з іншими типами конструкцій. Наприклад, це наявність тільки нерухомих деталей, висока надійність роботи за підвищених робочих температур без змін у конструкції, здатність працювати навіть з абразивним пилом за умови закриття внутрішніх поверхонь спеціальними матеріалами, а також те, що збільшення концентрації пилу не знижує якості очищення.

Пиловлювлювачі підвищують надійність роботи всього комплексу елеваторного обладнання, знижують ризик пожежної небезпеки, та зменшують рівень поширення професійних захворювань працівників сховищ. Тому їх встановлення на будь-якому елеваторі — це одна з ключових ланок високопродуктивного технологічного ланцюжка.

Не менш важливе значення має використання рукавних фільтрів і установок знепилювання на зернопереробних підприємствах. Системи аспірації із застосуванням рукавних фільтрів з імпульсною регенерацією є одним із найсучасніших видів промислових фільтрів для очищення повітря від дрібнодисперсного пилу.

Рукавні фільтри знайшли широке застосування у різних галузях промисловості як універсальний вид пиловловлювального обладнання, що дозволяє ефективно проводити очищення повітря з високими значеннями вихідного запилення. Цей вид обладнання належить до пиловловлювачів сухого типу, в яких застосовуються високоефективні синтетичні матеріали і є найбільш ефективним для уловлювання дрібнодисперсного пилу, не схильного до агломерації.

Рукавні фільтри відрізняю­ться максимальною ефективністю, економічністю та простотою, забезпечуючи цілу низку очевидних переваг їх застосування. Це повернення відфільтрованих частинок матеріалу назад у потік, що відчутно скорочує втрати продукту. При цьому автоматична система подачі чистого повітря, яке всмоктується під час фільтрації, виключає перепад тиску в потоці матеріалу. Конструкція рукавних фільтрів дозволяє подавати великі порції повітря за низького тиску, що знижує ступінь завихрення і циркуляцію пилу.

Функціональна конструкція, простота монтажу і зручність експлуатації рукавних фільтрів визначає їх високу ефективність під час встановлення на окремих одиницях транспортного або бункерного обладнання у місцях інтенсивного цвітіння. Загалом системи аспірації на елеваторах — це не те устаткування, на якому варто намагатися заощадити. Це турбота про здоров’я працівників, відсутність проблем із контрольними службами, дієвий інструмент забезпечення нормальної діяльності на підприємстві, а також гарантія продовження стабільної роботи технологічного устаткування.

 

Василь ЧЕРКАС, спеціально для Агробізнесу Сьогодні

 06 грудня 2019
Кабінет міністрів України прийняв проект постанови, яким вноситься ряд змін в техрегламент щодо сільськогосподарської техніки.
Кабінет міністрів України прийняв проект постанови, яким вноситься ряд змін в техрегламент щодо сільськогосподарської техніки.
06 грудня 2019
 06 грудня 2019
Починаючи з 11 листопада 2019 року гуцульська овеча бриндзя визнана продуктом з географічним зазначенням.
Починаючи з 11 листопада 2019 року гуцульська овеча бриндзя визнана продуктом з географічним зазначенням.
06 грудня 2019
 06 грудня 2019
Кабінет міністрів поділився планами щодо здешевлення кредитів для малих та середніх фермерів, серед ініціатив – створення Фонду часткового кредитування землі, законопроект про який подадуть в парламент цього року.
Кабінет міністрів поділився планами щодо здешевлення кредитів для малих та середніх фермерів, серед ініціатив – створення Фонду часткового кредитування землі, законопроект про який подадуть в парламент цього року.
06 грудня 2019
 06 грудня 2019
Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом підтримав законопроект про ратифікацію Угоди, що передбачає збільшення безмитних квот для експорту українського м'яса птиці до країн ЄС на 50 тис. тонн (з 17,6 тис. тонн).
Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом підтримав законопроект про ратифікацію Угоди, що передбачає збільшення безмитних квот для експорту українського м'яса птиці до країн ЄС на 50 тис. тонн (з 17,6 тис. тонн).
06 грудня 2019
 06 грудня 2019
Remington Seeds підписав стратегічну угоду з MAIS щодо придбання потужностей з виробництва насіння та ведення сільського господарства в Україні.
Remington Seeds підписав стратегічну угоду з MAIS щодо придбання потужностей з виробництва насіння та ведення сільського господарства в Україні.
06 грудня 2019
 06 грудня 2019
Ціни на свиней забійних кондицій зростають вже третій тиждень поспіль.
Ціни на свиней забійних кондицій зростають вже третій тиждень поспіль.
06 грудня 2019

Please publish modules in offcanvas position.