Оцінка врожайності на основі аерофотозйомки з ДПЛА

Оцінка врожайності на основі аерофотозйомки з ДПЛА

/ Механізація АПК / Середа, 29 липня 2020 15:25

Аерофотозйомку (АФЗ) проводили за допомогою дистанційно-керованого літального апарата (ДПЛА) поетапно протягом усього вегетаційного періоду.

Місце проведення дослідження: територія дослідного полігону Інституту цукрових буряків «Саливонківське» поблизу населеного пункту Ксаверівка 2. Географічні координати центра полігону: 50,028 п ш., 30,177 с. д.). Перший етап відбувся 24.05.2011; другий етап — 23–24.06.2011; третій — 13–14.07.2011. АФЗ дала змогу швидко й оперативно, а головне — репрезентативно встановити ступінь дозрівання сільськогосподарських культур та оцінити їх урожайність. Зйомка з ДПЛА є дешевою, якісною і швидкою альтернативою космічній зйомці на території будь-якого господарства.

Зйомку проводили за методикою оцінки врожайності сільськогосподарських культур (на прикладі ярих зернових), щоб оцінити можливість її застосування до широкого кола сільськогосподарських культур.

Розроблена методика має кілька етапів.

1. Уточнюють межі території, на якій проводитимуть зйомку, за допомогою мережі Інтернет або топографічних карт масштабом 1:100 000 чи нижче.

2. Готують комплекс ДПЛА та виїжджають на місце зйомки.

3. Безпосередньо знімають територію залежно від погодних і часових умов (встановлено, що найліпший час зйомки: 8:30–11:00 та 16:00–17:00 за сонячної погоди без вітру).

4. Обробляють фотоматеріал і передають його разом з аналітичною запискою замовникові.

 

Зйомка та оброблення тривають до 30 хвилин за один політ. За час зйомки комплекс ДПЛА не зазнав жодної поломки або аварії.

Найбільший науковий інтерес становлять послідовність оброблення аерофотознімків, яку проводили за допомогою програмного комплексу Erdas Image 9.1, й отримані результати.

Перш ніж обробляти знімки, їх потрібно привести (перетворити) до того електронного формату, що найзручніший під час аналізу (як правило, *.BMP). Послідовність завантаження знімка й оброблення показано на рис. 1.

 

Рис. 1. Функціональні меню спектрального оброблення знімка (ліворуч — вибір методу оброблення знімка (Spatial Enhancement), у центрі — тип оброблення (Automatic Rel. Reflectance), праворуч — меню завантаження знімка, шлях запису обробленого знімка

Tochne zem 2018 115 1

 

Усі АФЗ, що отримали за допомогою ДПЛА, обробили так само. Після оброблення кожен знімок аналізували, щоб виявити ступінь дозрівання ярих сортів пшениці.

Встановили, що зелений колір (колонка Б на рис. 1, 2, 3 праворуч) є індикативним кольором вмісту азоту. Поступова зміна кольору із зеленого на помаранчевий, а потім на червоний сигналізує про дозрівання пшениці.

 

Рис. 2. Індикативні знімки першого етапу АФЗ (а – до оброблення, б — після (на наступних знімках так само)).
Дата зйомки: 24.05.2011

Tochne zem 2018 115 2

 

АФЗ першого етапу найважливіша з точки зору оперативного втручання для досівання культури у разі низької схожості рослин. Аналіз знімка дає змогу встановити сорти пшениці, що більш пристосовані до цих кліматичних умов. Найбільшу строкатість демонструє оброблений знімок другого етапу АФЗ (рис. 3). Фактично він характеризує ступінь дозрівання кожного сорту під впливом усього комплексу факторів-інгібіторів (шкідників, комах, бур’янів, нестачі вологи тощо). На рис. 3 чітко відокремлюються від решти сортів лише декілька із тривалішим періодом вегетації. Це дає підстави дійти проміжного висновку: надалі вдаватися до третього етапу АФЗ слід лише у разі форс-мажорних обставин, які заподіяли шкоди посівам.

 

Рис. 3. Індикативні знімки другого етапу АФЗ. Дата зйомки: 24.06.2011

Tochne zem 2018 116 1

 

Нижче на рис. 5 бачимо всі сорти м’якої пшениці разом із назвами, що їх висадили як модельні досліди. Під час візуального аналізу знімка видно, що декілька сортів пшениці (рис. 5 № 8–13) мають триваліший період вегетації. Про це сигналізує зелений колір, що може слугувати репрезентативною ознакою достовірної оцінки врожайності й за оперативного моніторингу дистанційними методами.

 

Рис. 4. Індикативні знімки третього етапу АФЗ. Дата зйомки: 14.07.2011

Tochne zem 2018 116 2

 

Додаткову важливу інформацію про стан сільськогосподарських рослин надають спектральні графіки, побудовані уздовж кожного досліду й за етапами протягом вегетаційного періоду рослин. Проаналізувавши графік, виявляємо відхилення від оптимуму: наявність шкідників, бур’янів, мозаїчність території дозрівання рослин, наявність вологи, вплив на рослину мікроклімату поля.

 

Рис. 5. Сорти м’якої пшениці на знімку третього етапу

Tochne zem 2018 117 1

Наведемо спектрограми для одного сорту м’якої пшениці (Царівна) протягом вегетаційного періоду за етапами АФЗ. Під час аналізу в моделі RGB застосовували канал G для усіх спектрограм, що їх будували за допомогою допоміжних засобів аналізу знімків. Кожен графік відображає залежність яскравості поверхні від розміру вздовж досліду.

 

Рис. 6. Спектрограми сорту пшениці «Царівна» протягом вегетаційного періоду (а, б, в)

Tochne zem 2018 117 2

 

Початок і кінець графіка А нижче за 150 мкм характеризує технологічну смугу обробітку, його подано для порівняння. Загальна частина графіка коливається між 150–180 мкм. На наш погляд, це свідчить про різну висоту кожної окремої рослини цього сорту. Також на графіку на відстані 150 м бачимо прогин, який свідчить про відсутність рослин на досліді та на цій відстані.

На графіку б коливання ще менші (у межах 150–165 мкм). Це свідчить про дозрівання загального масиву пшениці. Піки та западини на цьому графіку — це вплив бур’янів та шкідників і комах на загальний стан яскравості поверхні пшениці. Графік б — загальний рівень яскравості 120 мкм (пшениця у стадії колосіння), на відстані 150 м — пік яскравості поверхні окремих рослин пшениці, що їх досіяли.

 

Висновки

1. Отримані факти строкатості дозрівання пшениці за другим і третім етапами зі значною часткою репрезентативності дають змогу визначити стан дозрівання кожного сорту пшениці, але через час проведення зйомки вже не можна прийняти відповідне оперативне рішення про досівання культури у відповідному місці на полі.

2. У межах проведеного дослідження можна стверджувати про виявлення індикативних властивостей видимої частини спектра для сільськогосподарських рослин (м’якої пшениці), завдяки яким можна виявити ступінь їх дозрівання. Надалі планується розширити коло сортів, що їх досліджуватимуть, для подальшого накопичення спектральних даних.

3. За допомогою спектральних графіків можна аналізувати стан рослин на підставі яскравості пікселів на знімку. Більш глибокий аналіз та інтерпретація таких спектрограм є пріоритетом на найближчий час.

 

Максим СОЛОХАННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

svidome

 24 січня 2022
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
24 січня 2022
 24 січня 2022
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну техніку.
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну ...
24 січня 2022
 24 січня 2022
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
24 січня 2022
 24 січня 2022
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
24 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.