Регулювання зерноочисних машин

Регулювання зерноочисних машин

/ Механізація АПК / П'ятниця, 18 вересня 2020 14:47

Під час розділення зернових сумішей зважають на різні фізико-механічні властивості насіння і домішок, зокрема на відмінності в розмірах, аеродинамічні властивості, стан поверхні, форму, питому вагу.

Налагодження повітряного очищення зерноочисних машин зводиться до регулювання швидкості повітряного потоку в аспіраційних каналах, яка б забезпечила максимальне виділення із вихідної суміші легких домішок без втрат насіння основної культури у відходи. Швидкість повітря в аспіраційному каналі повинна бути меншою або рівною мінімальній критичній швидкості насіння основної культури. Для вибраної швидкості виконують перевірку якості розділення: наявність насіння основної культури у легких домішках (за наявності насіння основної культури швидкість повітря в аспіраційному каналі зменшити), а також повноту виділення легких домішок із вихідного матеріалу. Для цього необхідно суміш, що пройшла через повітряне очищення, пропустити повторно за більшої швидкості повітря. Якщо при цьому в легкі домішки не виділиться насіння основної культури, то така швидкість повітря більш раціональна.

Повітряне очищення доцільно використовувати для сортування насіння за густиною. Швидкість повітря для сортування вибирають більшу за мінімальну критичну швидкість насіння основної культури. При цьому в легкі домішки можна виділити неповноцінне (щупле, травмоване, проросле, недорозвинене) насіння основної культури, чим підвищуються посівні якості основної фракції.

Підбирають решета для очищення зерна і насіння сільськогосподарських культур для кожної партії зернового вороху, навіть однієї й тієї самої культури. Вибирають решета залежно від мети сепарування (продовольче, насіннєве, фуражне зерно), виду насіння і домішок, характеристик компонентів сумішей, що очищають, та ступеня засміченості.

 

Форма і розміри отворів решіт, які встановлюють у сепараторах БЦС-25 (-50)

15 16 430 431 86 1

 

Форму отворів решіт вибирають залежно від співвідношення товщини і ширини насіння основної культури і домішок. Для уточнення отворів решіт залежно від заданої якості виділення, засміченості вихідного матеріалу і схеми установки решіт у решітному стані зерноочисної машини потрібно використовувати лабораторні решітні класифікатори.

 

Форма і розміри отворів решіт, які встановлюють у зерноочисні машини первинного очищення

15 16 430 431 86 2

 

Відповідно до уточнених розмірів отворів лабораторних решіт, вибирають робочі решета і встановлюють у решітний стан. Для якісного очищення необхідно також підбирати таке подавання зернової суміші, яке забезпечувало б необхідну якість очищення.

Під час очищення якість потрібно контролювати візуально та в лабораторних умовах.

 

Пшениця, ячмінь та овес

Для одержання добрих результатів післязбирального оброблення зернової маси господарство повинно мати відповідно підготовлену за потужностями матеріально-технічну базу: тік, сховища, обладнання для очищення, сушіння, транспортування тощо.

Для забезпечення якомога нижчої собівартості робіт необхідно, щоб:

 • тік (відкрита та закрита частини) мав площу 1–1,5 м² на 1 т зерна, що надійде сюди. Розрахунок здійснюють за кількістю зерна ранніх або пізніх культур (яких більше виробляється);
  автоваги, до яких є хороший під’їзд, вони мають бути на підвищеному місці та їх перевірила служба стандартизації перед початком збирання врожаю;
 • сумарна продуктивність машин-ворохоочисників та первинного оброблення була вищою за денну продуктивність роботи комбайнів. На цьому обладнанні економити не слід, оскільки найголовнішим правилом післязбирального оброблення є негайне очищення, а якщо зерно вологе та сире, — негайне сушіння його.

 

Ворох зерна будь-якої культури, що надходить від комбайна, — це створена людиною екологічна система, в якій тісно взаємодіють живі організми (насіння основної культури та бур’янів, мікрофлори тощо) з навколишнім середовищем. Через те що зернова маса — явище неприродне, вона без подальшого втручання людини існувати не може. Частим явищем у практиці є самозігрівання зернової маси, яка надійшла на тік після обкошування поля під час роздільного збирання. Роздільне збирання починають за воскової стиглості насіння, коли його вологість становить 30–40%, що призводить до самозігрівання вороху вже через кілька годин. Це зерно необхідно відразу очистити та висушити або використати на кормові цілі.

Обмолот зерна супроводжується найменшим травмуванням, коли вологість його становить 16–17%. За нижчої вологості зерно травмується, що призводить до появи мікро- та макротріщин, а також битого насіння. За вологості вище 17–18% насіння отримує травмування у вигляді вм’ятин, що призводить до зниження його посівних та продовольчих якостей.

Для ефективної роботи зерноочисних та сушильних машин партію зерна перед обробленням необхідно перевірити на наявність домішок і вміст вологи. Під час збирання врожаю навіть з одного поля на тік можуть надходити партії зерна, різні за вологістю та домішками, що пояснюється коливанням погоди під час збирання, чистотою поля, часом збирання протягом доби (вранці, полудень) тощо. Дані аналізу використовують для визначення схеми післязбирального оброблення та кількісного обліку зерна.

Зерноочисні машини слід відрегулювати так, щоб за одне пропускання зернова маса набула потрібної якості. Для цього відремонтовані машини й обладнання слід відрегулювати перед обробленням кожної партії зерна. Для цього необхідно:

 • встановити машини за ватерпасом (як вздовж, так і впоперек), оскільки це впливає як на якість роботи, так і на зношування обладнання;
 • підібрати відповідно до якості зернової маси (виповненість чи не виповненість зерна основної культури, наявність дрібних, великих, важких, легких домішок) розміри вічок решіт та вічок трієрних циліндрів. Компоненти домішок зернової маси, які відрізняються за шириною, відокремлюють на ситах із круглими вічками, за товщиною — на ситах із продовгуватими вічками, за довжиною — на кукільних або вівсюжних трієрах;
 • відрегулювати подавання зернової маси в зерноочисну машину: завантаження решета Б1, на його початку для великого зерна повинно бути завтовшки 6–10 мм, дрібного — 3–6, у кінці цього решета, решето вдвічі менше Б2 має бути вкрито насінням на 75–80%;
 • перевірити відсутність вібрації під час роботи машин та наявність захисних огорож і заземлення;
 • відрегулювати силу повітряного струменя — під час оброблення вологого вороху її збільшують.

15 16 430 431 86 3

 

За використання спеціальних машин та вторинного оброблення дотримуються таких правил:

 • для високоякісної роботи трієри регулюють, починаючи з крайнього верхнього чи нижнього положення лотока, контролюють також чистоту виходу насіння та відходів. Залежно від розмірів зерна основної культури та домішок підбирають циліндри за розмірами вічок (частота обертів трієрних циліндрів для пшениці жита, ячменю і вівса становить 40–45 за хвилину);
 • перед початком роботи сортувальних столів перевіряють цілість робочої сітки, налагоджують кут поздовжнього (5–6 °) та поперечного (2–3 °) нахилів деки; встановлюють частоту коливання деки та подавання повітря, довівши зернову масу до стану легкого «кипіння»;
 • під час роботи гірок встановленням кута нахилу (2,0–6,5 °) полотен досягають потрібної якості фракцій зерна;
 • під час роботи електромагнітних машин, які відокремлюють шорстке насіння бур’янів від гладенького (конюшина, люцерна), регулюють масу доданого (1–25%) магнітного порошку.

 

Особливості технології оброблення окремих культур і партій полягають у відокремленні важковідокремлюваних домішок. Зокрема рекомендують:

 • від маси пшениці гречку татарську відокремлювати на ситах із продовгуватими вічками завширшки 2 мм із наступним пропусканням на кукільних трієрах з діаметром вічок 5,5 мм. Робочі кромки лотоків у нижньому положенні;
 • амброзію трироздільну від зернової маси пшениці та ячменю відокремлюють на ситах із продовгуватими (завширшки 3,5–4,5 мм) або круглими (діаметр 4–6 мм) вічками та на вівсюжних трієрах (діаметр вічок у циліндрах 8,5 мм). Швидкість повітряного потоку — 8,5–9,0 м/с;
 • насіння редьки дикої від зерна жита відокремлюють, використовуючи решета з продовгуватими вічками завширшки 2,2 мм і трієри з діаметром вічок у циліндрах 8,5 мм;
 • насіння вівсюга з вівса видаляють фрикційними сепараторами робочою поверхнею з байки або полотенними гірками.

 

Регулярно здійснюють контроль якості післязбирального оброблення за температурою, вологістю, зараженістю, запахом, забарвленням.

Для зниження травмованості насіння необхідно:

 • підтримувати добру наповненість самотічних труб, особливо для сухого зерна;
 • зменшувати кут нахилу самотічних труб для сухого зерна та зерна, що дуже травмується, наприклад жито.

 

Зерно пшениці, жита, ячменю, вівса сушать, враховуючи: цільове призначення (насінне, продовольче); ступінь достигання (воскова стиглість, повна); кількість вільної вологи, яку треба видалити; якість клейковини за пружністю (міцна, добра, слабка).

Зерно насіннєвого призначення, свіжозібране, з вищим вмістом вологи, міцною клейковиною сушать із застосуванням ступеневих режимів, нижчих температур теплоносія та нагрівання зерна.

Для невеликих партій зерна насінного призначення користуються повітряно-сонячним сушінням, застосовуючи:

 • товщину шару зернових злакових 10–20 см, зернобобових 10–15 см;
 • ребенистий насип;
 • за досягнення температури понад 25 °С перемішувати.

 

За наявності мірабіліту (натрію сульфату) чи побічного продукту під час виробництва штучних волокон для великозерних бобових зерно (вологість якого 1–5%) змішують із хімічними речовинами: за вологості зерна 20% їх необхідно на 1 т — 60 кг, 25% — 120, за 30% — 180 кг/т.

 

Зернобобові: горох, кормові боби

За здатністю до травмування зернобобові розміщують у такому порядку: соя, квасоля, боби, горох. Це потрібно враховувати вже під час збирання. Краще обмолочувати зерно вологістю 17–18%. Частота обертів барабана — 280–350 за хвилину.

Зерно, яке надходить від комбайна, очищають від домішок і сушать до вологості 15–16% у такому режимі: за вологості близько 27% — нагріваючи насіння до температури 40–43 °С, за вологості 20–21% — до температури 44–45 °С, за вологості 17–18% — до температури 45–46 °С. Для сушіння зернобобових потрібно використовувати сушарки, які не травмують зерно: конвеєрні, шахтні. Найкраще сушити в камерних сушарках і на установках для активного вентилювання.

 

Віталій ІЩЕНКО, заступник директора з наукової роботи, завідувач
лабораторії селекції зернових і технічних культур ІСГС НААН,
канд. с.-г. наук; експерт-дорадник з питань рослинництва;
Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач відділу маркетингу та
наукового забезпечення трансферу інновацій ІСГС НААН, канд. техн. наук,
с. н. с., дорадник з питань механізації сільського господарства
та економіки сільськогосподарського виробництва;
Галина КОЗЕЛЕЦЬ, завідувач лабораторії науково-інноваційного
впровадження, первинного та елітного насінництва ІСГС НААН,
канд. с.-г. наук; експерт-дорадник з питань рослинництва.

svidome

 08 серпня 2022
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
08 серпня 2022
 05 серпня 2022
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
05 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.