Комбіновані агрегати вітчизняного розливу

/ Механізація АПК / П'ятниця, 17 грудня 2010 10:33
Освоєння і впровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій, що базуються на мінімальному обробітку ґрунту, гальмується недостатньою забезпеченістю господарств знаряддями.
Мінімізації та енергозбереження можна досягти при зменшенні глибини обробітку та залученні комбінованих агрегатів, що виконують за один прохід кілька операцій. При цьому зменшується шкідливий вплив ваги агрегату на ґрунт внаслідок зменшення кількості проходів. Зберігається енергія та вивільняються машини. Так, суміщення операцій сівби та обробітку ґрунту зменшує витрати праці на 20-25%, а витрати палива -- на 15-20%. Зменшуються витрати вологи за рахунок скорочення розриву в часі між обробітком ґрунту та сівбою з 2-3 години (іноді -- 1-3 доби) при одноопераційних агрегатах до 1-3 секунд у разі застосування комбінованих грунтообробно-посівних агрегатів. Це також покращує проростання, ріст та підвищує урожайність на 10%.
Науковці стверджують, що для отримання бажаного результату від використання комбінованих агрегатів необхідно дотримуватися основних вимог:
- технологічний процес, що виконується комбінованими агрегатами, повинен бути більш енергоощадним, ніж загальна енергоємність виконання одноопераційними машинами;
- продуктивність комбінованих машин не повинна бути нижчою від продуктивності комплексу замінних одноопераційних агрегатів;
- добре пристосування у роботі за несприятливих погодних і ґрунтових умов;
- сприяння підвищенню урожайності оброблюваних культур, зберігання родючості ґрунту, забезпечення надійної роботи в системі нових технологій тощо.
У своєму намаганні не відставати від світових тенденцій, використовуючи досвід провідних зарубіжних фірм, ряд машинобудівних заводів України почали розробляти і виготовляти власні комбіновані ґрунтообробні агрегати. Це багатофункціональні знаряддя, які забезпечують виконання кількох операцій за один прохід -- подрібнення, розпушування, вирівнювання, ущільнення.
В Україні основними виробниками техніки для технології безполицевого та мінімального обробітку ґрунту є ВАТ «Калинівське РП «Агромаш», ВАТ «Уманьферммаш», ВАТ «Хмільниксільмаш» та інші.
Зупинимося коротко на деяких із них.
 
Агрегат комбінований ґрунтообробний АКГ-3 (ВАТ «Уманьфермаш»)
Призначений для розпушення необроблених ущільнених ґрунтів з різним механічним складом, розробки задернілої скиби та брил після оранки, підрізання бур'янів на необроблених полях після збирання основних сільськогосподарських культур та подрібнення пожнивних решток, прикочування розпушеного ґрунту.
Основними збірними вузлами агрегату є: рама, колісний хід, робочі органи, гідросистема та механізм переведення агрегату в транспортне і робоче положення, причіпний пристрій.
Рама зварної конструкції, виготовлена з труб прямокутного перерізу. За допомогою болтових з'єднань на ній встановлені всі інші вузли та деталі агрегату.
Колісний хід складається із чотирьох опорно-ходових коліс. Передні обладнані гвинтовими механізмами піднімання або опускання коліс відносно рами (регулювання глибини ходу стрілчастих лап). Ступиці задніх коліс прикріплені до важелів поворотного вала, з'єднаного шарнірно з основною рамою. Поворотний вал також має важелі, до одного з яких кріпиться шток гідроциліндра переведення агрегату з робочого положення у транспортне, і навпаки, а для іншого -- жорстка стяжка для фіксування агрегату у транспортному положенні.
Робочі органи агрегату -- стрілчасті лапи, сферичні диски, рубчасті котки. Стояки стрілчастих лап кріпляться до рами через пружинно-демпферні пристрої, що згладжують динамічні навантаження на лапи під час роботи. Сферичні диски мають постійний кут атаки, їх стояки жорстко прикріплені болтами до спеціальних кронштейнів, приварених на рамі. Регулювання глибини ходу дисків здійснюється шляхом зміни положення стояків по висоті відносно кронштейнів. Ззаду на рамі жорстко закріплені рубчасті котки, положення яких у вертикальній площині регулюється суміщенням відповідних отворів кронштейнів підшипникових опор котків із отворами виносних кронштейнів рами.
Причіпний пристрій складається зі сниці, закріпленої до рами шарнірно (у вертикальній площині) і механізму регулювання положення сниці відносно поверхні землі. Під час переміщення агрегату по полю стрілчасті лапи заглиблюються у ґрунт, розпушують його, а сферичні диски подрібнюють рослинні залишки і перемішують їх з поверхневим шаром ґрунту.
Ешелоноване розміщення лап (15 лап у 4 ряди) дозволяє встановлювати їх на рамі машини на порівняно великій відстані одна від одної. Відстань між лапами в ряду -- 800 мм, між рядами -- 630 мм, що сприяє проходженню робочих органів у ґрунті без порушень технологічного процесу.
Глибина ходу лап регулюється підніманням або опусканням передніх опорно-ходових коліс та рубчастих котків; сферичних дисків -- зміною їх положення відносно рами по висоті.
Рубчасті котки додатково подрібнюють грудки, вирівнюють та ущільнюють поверхневий шар ґрунту, запобігаючи втратам продуктивної вологи.
Під час роботи агрегату задні (транспортні) колеса підняті догори і не чинять тиску на оброблену поверхню поля.
 
Агрегат комбінований дисковий PowerCUTT-4 (ВАТ «Хмільниксільмаш»)
Призначений для екологічного та економічного обробітку ґрунту за один прохід по будь-якому агрофонові (забур'яненому, стерні різних культур, наявність великої кількості органічної маси, кукурудза, соняшник та ін.) за один прохід під посів. Складається з двох «бульдозерів»; двох батарей 2-рядних дисків; двох батарей культиваторних лап підвищеної стійкості; гнучкої борони; прикочувальних котків.
Батареї дисків зібрані на коротких квадратних валах, що забезпечує високу жорсткість конструкції і рівномірний компенсаційний розподіл зусиль, застосовуються підшипники, що центруються, з високим ресурсом напрацювання (2-3 тис. га), система захисту запобігає їх зносу при максимальних глибинах обробки, оригінальна система очищення дисків забезпечує якість обробки ґрунту навіть у дощову погоду. Використання високоякісних імпортних систем гідравліки і колісного ходу гарантує надійність при агрегатуванні з будь-якими видами тракторів.
 
Універсальний комбінований напівнавісний агрегат для багатоопераційного обробітку ґрунту ЛКП-4.4 (ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів»)
Призначений для високоефективного обробітку ґрунту. Використання комбінатора на післяжнивних полях, по стерні з розстеленою соломою або після скошених інших культур дає можливість високоякісно підготувати угіддя під посів, посадку.
Комплексне використання механізмів комбінатора дає можливість одночасно проводити такі види операцій:
- прорізні диски прорізають ґрунт по осі симетрії збірної лемішної лапи, що сприяє зменшенню тягової сили на трактор, крім цього, ламається бур'ян, залишки культур на полі.
- лемішні, стрілчаті лапи розрихлюють ґрунти, підрізають стерню, бур'ян і заробляють їх землею.
- тарілчасті диски перемішують, роздрібнюють землю і заробляють нею стерню, солому, бур'ян і вирівнюють поле.
- здвоєні валки роздрібнюють і ущільнюють певний шар ґрунту, готують насіннєве ложе для посіву зі збереженням вологи.
ЛКП-4.4 агрегатується із тракторами типу ХТЗ-17221 для легких ґрунтів, а для інших ґрунтів -- з тракторами більше 200 к.с.
 
Агрегати комбіновані АК-4, АК-6 (ВАТ «Калинівське РП «Агромаш»)
 
Призначені для розпушення та підготовки під посів за один прохід необроблених, ущільнених ґрунтів, підготовки під посів у попередньо розпушеного (зораного або розпушеного без обороту скиби) ґрунту з частково подрібненими пожнивними рештками на поверхні, парового обробітку ґрунту в степовій, лісостеповій та поліській зонах України на ґрунтах різного механічного складу.
 
Агрегат комбінований АК-4 складається з рами, батареї дисків, транспортного ходу стрілчастих лап, пруткового котка, вирівнювача, кільчасто-шпорового котка.
Агрегат виконує 5 операцій за один прохід:
- сферичні диски підрізають, подрібнюють верхній шар ґрунту, не порушуючи його структури;
- три ряди стрілчатих лап у культивуючій частині обробляють посівний ґрунт глибиною до 20 см;
- перший ряд подрібнюючих барабанів проводить попереднє подрібнення ґрунту;
- вирівнювач у вигляді шини вирівнює верхній шар;
- котки забезпечують кінцеве подрібнення і ущільнення посівного шару ґрунту.
Технологічний процеспроходить таким чином: диски, зібрані в батарею, розрізають верхній шар ґрунту: Три ряди стрілчатих лап підрізають та розпушують шар ґрунту. Прутковий коток і вирівнювач виконують подрібнення та вирівнювання поверхні поля. На завершальній стадії кільчасто-шпоровий коток здійснює остаточне подрібнення грудок і ущільнює ґрунт на глибину посіву.
 
Агрегат комбінований АК-6 -- компактний, універсальний, чотирьохопераційний культиватор із широким спектром застосування. Використовується як для поверхневого обробітку, так і для інтенсивної культивації з чудовим змішуванням пожнивних залишків на глибину обробітку від 5 до 25 см. Завдяки високій рамі та відстані між стійками пожнивні рештки добре змішуються навіть у найскладніших умовах.
Агрегат виконує такі операції за один прохід:
- передній ряд дисків «ромашка» виготовлений зі сталі 65Г за спеціальною технологією, що забезпечує довговічність і низькі витрати на технічне обслуговування. Диски подрібнюють пожнивні залишки, що залишились після збирання урожаю, і змішують їх із верхнім шаром ґрунту. Робоча глибина дисків плавно регулюється від 3 до 12 см. Можлива комплектація дисків трьох видів (гладкі, «ромашка», сultег), а також регулювання трьох кутів атаки батареї дисків;
- культивуюча частина знаряддя АК-6 складається із чотирьох рядів лап, нерухомо закріплених на рамі агрегату, призначених для суцільної культивації нижче рівня роботи дисків, для розпушування ґрунту та підрізування бур'янів. Лапа проникає у ґрунт під кутом 10-15 градусів;
- сталевий планчатий барабан розбиває грудки і розрівнює ґрунт після проходження культиваторних лап;
- заключною частиною робочої конструкції є ряд важких котків, які подрібнюють та ущільнюють ґрунт.
У першу чергу ущільнення є важливим чинником при посушливих умовах. Робиться це для того, щоб насіння рослин і бур'янів, що залишились, сходили швидко і одночасно, а також створюється бар'єр для випаровування вологи.
При роботі агрегату комбінованого АК-6 вирізні диски змішують органічні і мінеральні добрива, солому, сидерати та інші пожнивні залишки з верхнім шаром ґрунту (0-6см).
 
Перспективна розробка: агрегат комбінований ґрунтообробний для безвідвального обробітку ґрунту АгроКРП-4,2.
Має велику перспективу застосування завдяки вдалому поєднанню у конструкції робочих органів для безполицевого і поверхневого обробітку ґрунту.
Агрегат призначений для безвідвального обробітку ґрунту на глибину до 20 см вологістю до 30%, твердістю до 3 МПа на полях з крутизною схилу до 12°.
Агрегат знаходить застосування у ґрунтозахисних ресурсозберігаючих технологіях обробітку ґрунту і рекомендований Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого до виробництва.
 
Валерій ПИВОВАР, завідувач лабораторії, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

Схожі матеріали (за тегом)

svidome

 18 травня 2022
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
18 травня 2022
 17 травня 2022
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.