А у вас скільки комбайнів?

/ Механізація АПК / Середа, 17 листопада 2010 00:00
Збирання основних зернових культур в Україні триває 29 днів замість 10 оптимальних згідно з агростроком, тому українські аграрії втрачають близько 11% вирощеного урожаю, що становить 7 млн т. Яким має бути оптимальний комбайновий парк, аби не втрачати дорогоцінне зерно?
 

Розрахунок прогнозної потреби виробників сільськогосподарської продукції у зернозбиральних комбайнах проводиться виходячи із необхідного стратегічного та оперативного планування, що завжди спирається на дані минулих років, але прагне об?єктивно поліпшити стан забезпеченості техніки в майбутньому.

При визначенні потреби в зернозбиральній техніці важливе значення має і оптимізація її підбору, тобто в повній мірі завантаження техніки під час її експлуатації. Прогноз потреби сільського господарства в зернозбиральній техніці здійснювався на трьох рівнях: Україна; грунтово-кліматичні зони Степ, Лісостеп, Полісся; Київська область.

Потребу в зернозбиральних комбайнах, які використовуються у сільськогосподарському підприємстві для збирання кількох культур, визначають за піковим періодом, тобто накладанням агростроків збирання кількох культур. Для розрахунку необхідної кількості зернозбиральних комбайнів необхідно мати такі дані: розміри посівних площ сільгоспкультур, збирання яких проводиться зернозбиральною технікою; продуктивність зернозбирального комбайна за годину змінної роботи; агрострок збирання сільськогосподарських культур; тривалість роботи агрегату за добу. При визначенні потреби в зернозбиральній техніці важливим є питання оптимальної кількості машин, тобто їх повного використання.
Проаналізувавши структуру виробництва основних сільгоспкультур, збирання яких проводиться зернозбиральними комбайнами, можна сказати, що виробництво зерна цих культур сконцентроване в Степу та Лісостепу. В грунтово-кліматичній зоні Полісся виробляється лише 10% сільськогосподарської продукції.
У таблиці 1 наведено обсяги збиральних робіт у звітному та прогнозованому періодах в усіх категоріях господарств у розрізі України, Степу, Лісостепу, Полісся та Київської області.

Таблиця 1. Обсяги збиральних робіт у звітному та прогнозованому періоді, млн т
Сільськогосподарська культура
Обсяг виробництва за роками та по регіонах
Україна
Степ
Лісостеп
Полісся
Київська обл.
2008 р*
2015 р**
2008 р*
2015 р***
2008 р*
2015 р***
2008 р*
2015 р***
2008 р*
2015 р***
Озима пшениця
25,1
23,7
13,1
12,30
9,7
9,30
2,2
2,10
0,99
0,96
Озиме жито
1,1
1,0
0,1
0,12
0,4
0,39
0,5
0,49
0,07
0,06
Озимий ячмінь
2,7
2,5
2,3
2,20
0,3
0,25
0,04
0,05
0,01
0,01
Яра пшениця
0,8
0,8
0,1
0,06
0,5
0,48
0,3
0,26
0,03
0,03
Ярий ячмінь
9,9
9,4
4,3
4,04
4,8
4,61
0,8
0,75
0,51
0,50
Овес
0,9
0,9
0,1
0,14
0,4
0,34
0,5
0,42
0,05
0,05
Кукурудза на зерно
11,4
10,9
2,6
2,51
6,9
6,54
1,9
1,85
0,80
0,79
Просо
0,2
0,2
0,1
0,13
0,07
0,06
0,01
0,01
0,01
0,01
Гречка
0,2
0,2
0,04
0,03
0,2
0,14
0,04
0,03
0,02
0,02
Горох
0,5
0,4
0,2
0,20
0,2
0,18
0,02
0,02
0,04
0,04
Разом зернові та зернобобові
52,8
50,0
23,0
21,7
23,5
22,3
6,3
6,0
2,5
2,5
Соняшник на зерно
6,5
4,5
4,7
3,24
1,7
1,22
0,05
0,04
0,08
0,06
Соя
0,8
3,0
0,3
1,05
0,5
1,77
0,05
0,18
0,07
0,13
Ріпак озимий
2,8
5,0
1,2
2,20
1,3
2,30
0,3
0,50
0,16
0,23
Ріпак ярий
0,1
1,0
0,01
0,18
0,04
0,66
0,01
0,16
0,003
0,01
Разом технічні
10,2
13,5
6,2
6,7
3,5
5,9
0,4
0,9
0,3
0,4
Всього
63,0
63,5
29,2
28,4
27,0
28,2
6,7
6,9
2,8
2,9
* дані Держкомстату                                                                                                                                     
** згідно з Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року
***прогнозні розрахунки автора

         Проаналізувавши наведену таблицю, можна сказати, що обсяг виробленої в Україні сільськогосподарської продукції на прогнозний 2015 рік суттєво не збільшиться (лише на 0,8%), а структура дещо зміниться: зросте частка вирощування деяких технічних культур (сої -- більш ніж у 3,5 разу, ріпаку -- більш ніж удвічі), а обсяг виробництва зернових та зернобобових знизиться на 5,3%. Така ситуація є позитивною для сільського господарства України, позаяк знижується навантаження на зернозбиральні комбайни в піковий період, що припадає на ІІІ декаду липня, коли збирається озима пшениця та ячмінь.      
Піковий період збиральних робіт у грунтово-кліматичній зоні Лісостепу, Полісся та в Київській області припадає на ІІІ декаду липня, коли проводиться одночасно збирання основних сільськогосподарських культур (озима пшениця, озиме жито, ярий ячмінь). У Степовій грунтово-кліматичній зоні найвище навантаження на зернозбиральну техніку припадає дещо раніше (на ІІ декаду липня), а піковий період збиральних робіт загалом по Україні -- ІІІ декада липня. Слід зауважити, що обсяг збирання при піковому навантаженні загалом по Україні не суттєво перевищує обсяг збирання по грунтово-кліматичним зонам, що пояснюється розтягуванням агростроків збирання сільськогосподарських культур загалом по Україні. Нерівномірність дозрівання врожаю сільськогосподарських культур дає можливість зернозбиральній техніці рухатися із півдня на північ України збільшуючи цим річний виробіток, що, в свою чергу, призведе до зниження затрат на експлуатацію техніки в розрахунку на одиницю виробітку. Такий специфічний фактор використання зернозбиральної техніки лише в період дозрівання та збирання урожаю ще раз доводить ефективність оренди техніки та створення МТС.
Для забезпечення своєчасного та ефективного збирання сільськогосподарських культур, з урахуванням площі комбайнування в різних за розміром господарствах, необхідно сформувати парк комбайнів з пропускною здатністю:
-                     для сільськогосподарських підприємств розміром до 500,0 га -- 5-7 кг/с;
-                     для сільськогосподарських підприємств розміром від 500,1 до 3000,0 га -- 7-9 кг/с;
-                     для сільськогосподарських підприємств розміром від 3000,1 до 5000,0 га -- 9-12 кг/с;
-                     для сільськогосподарських підприємств розміром від 5000,1 до 10000 га -- 12-15 кг/с.
Нині на ринку України існують комбайни вітчизняного виробництва лише низької пропускної здатності (5-9 кг/с), у найближчий час основний комбайновий завод України ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» планує в перспективі в найближчі п’ять років налагодити виробництво зернозбиральних комбайнів вищої пропускної здатності (від 10 до 14 кг/с). Вітчизняне машинобудування до 2015 року не спроможне повністю задовольнити потреби виробників сільськогосподарської продукції, а лише на 15-20%, тому основна частина розрахованої потреби комбайнового парку складатиметься з техніки іноземного виробництва. На сьогодні на українському ринку зернозбиральні комбайни пропускної здатності 12-14 кг/с існують лише іноземні. Тому у великих господарствах (понад 5000,1 га) можливо використовувати зернозбиральні комбайни з пропускною здатністю 12-14 кг/с іноземного виробництва або вітчизняного виробництва з пропускною здатністю 9-10 кг/с.
Розрахунок комбайнового парку (вітчизняного та іноземного) на 2015 рік проведено з урахуванням оптимальних варіантів зернозбиральної техніки для різних за розмірами сільськогосподарських підприємств. В основу розрахунку ми взяли середній для сільськогосподарських культур, що збираються зернозбиральною технікою; агрострок збирання урожаю -- 10 днів; середню норму виробітку за зміну з врахуванням погодних факторів -- 10 годин для низькопродуктивних вітчизняних комбайнів та 12 годин для високопродуктивних іноземних; продуктивність за годину змінної роботи комбайна відповідно до його класу; «піковий» обсяг навантаження на комбайни; питому вагу площі під комбайнуванням для різних за розмірами груп сільськогосподарських підприємств, а також коефіцієнт урахування агрометеорологічних умов збирання урожаю.
Отже, потреба для України становитиме 50,7 тис. комбайнів, зокрема, 45,0 тис. комбайнів іноземного виробництва і лише 5,7 тис. комбайнів -- вітчизняного. Якщо врахувати фактор руху комбайнів з півдня до півночі по грунтово-кліматичним зонам (частина таких комбайнів за попередніми дослідженнями становить близько 20%), то прогнозована потреба знизиться до 40,6 тис. шт.
         Така розрахована кількість зернозбиральних комбайнів дасть змогу зібрати прогнозований урожай в оптимальний агрострок (10 днів) замість фактичних 29 днів, при яких втрати вирощеного урожаю становили 11% вирощеного урожаю (7 млн т). Такий прогноз пояснюється низкою факторів:
-                               правильний оптимальний підбір у структурі комбайнового парку відповідно до розмірів сільськогосподарських підприємств;
-                               тенденція заміни зернозбиральних комбайнів низької пропускної здатності молотарки (нині 60 % комбайнового парку становлять низькопродуктивні комбайни «Нива», що давно відпрацювали свій амортизаційний термін) на комбайни високої пропускної здатності;
-                               у прогнозі на 2015 рік у структурі вирощування сільськогосподарських культур збільшиться питома вага деяких технічних культур (соя, ріпак), а зернових -- знизиться, в зв’язку з чим знизиться навантаження на зернозбиральні комбайни в піковий період (ІІІ декаду липня), що, в свою чергу, призведе до зниження потреби в зернозбиральних комбайнах;
-                               використання жниварок обчісуючого типу для збирання врожаю зернових;
-                               розвиток орендних відносин, у більшості випадках для малих підприємств (до 500 га) та створення МТС.
         Для придбання розрахованої кількості зернозбиральної техніки загалом для виробників сільськогосподарської продукції України необхідні капітальні вкладення в розмірі 76,1 млрд грн. Розраховані дані при визначенні потреби в капітальних вкладеннях для різних за розмірами сільськогосподарських підприємств Київської області, грунтово-кліматичних зон Степ, Лісостеп, Полісся та України загалом наведені в таблиці 2.
 
Таблиця 2. Потреба в капітальних вкладеннях на формування комбайнового парку
Розміри господарства, га
Комбайни пропускної здатності
Розрахована потреба,   тис. шт.
Іноземне виробництво
Вітчизняне виробництво
Всього капітальні
вкладення,
млн грн
Потреба,
тис. шт.

Орієнтовна
ціна,
тис. грн.
Капітальні
вкладення,
млн. грн.
Потреба, тис. шт.
Орієнтовна
ціна,
тис. грн.
Капітальні
вкладення,
млн грн
Київська обл.
до 500,0
5-7 кг/с
0,45
0,39
1300
507
0,06
694
42
549
500,1-3000,0
7-9 кг/с
1,11
0,98
1500
1470
0,13
798
104
1574
3000,1-5000,0
9-12 кг/с
0,35
0,3
1700
510
0,05
933
47
557
більше 5000,1
12-15 кг/с
0,21
0,19
2500
475
0,02
1041
21
496
Разом
2,12
1,86
-
2962
0,26
-
213
3175
Степ
до 500,0
5-7 кг/с
4,65
4,06
1300
5278
0,59
694
409
5687
500,1-3000,0
7-9 кг/с
11,54
10,12
1500
15180
1,42
798
1133
16313
3000,1-5000,0
9-12 кг/с
3,61
3,09
1700
5253
0,52
933
485
5738
більше 5000,1
12-15 кг/с
2,16
1,87
2500
4675
0,29
1041
302
4977
Разом
21,96
19,14
-
30386
2,82
-
2330
32716
Лісостеп
до 500,0
5-7 кг/с
4,84
4,33
1300
5629
0,51
694
354
5983
500,1-3000,0
7-9 кг/с
12,02
10,8
1500
16200
1,22
798
974
17174
3000,1-5000,0
9-12 кг/с
3,75
3,31
1700
5627
0,44
933
411
6038
більше 5000,1
12-15 кг/с
2,25
2,00
2500
5000
0,25
1041
260
5260
Разом
22,86
20,44
-
32456
2,42
-
1998
34454
Полісся
до 500,0
5-7 кг/с
1,25
1,14
1300
1482
0,11
694
76
1558
500,1-3000,0
7-9 кг/с
3,10
2,83
1500
4245
0,27
798
215
4460
3000,1-5000,0
9-12 кг/с
0,97
0,87
1700
1479
0,10
933
93
1572
більше 5000,1
12-15 кг/с
0,58
0,53
2500
1325
0,05
1041
52
1377
Разом
5,9
5,37
-
8531
0,53
-
437
8968
Україна
до 500,0
5-7 кг/с
10,74
9,53
1300
12389
1,21
694
840
13229
500,1-3000,0
7-9 кг/с
26,66
23,75
1500
35625
2,91
798
2322
37947
3000,1-5000,0
9-12 кг/с
8,33
7,27
1700
12359
1,06
933
989
13348
більше 5000,1
12-15 кг/с
4,99
4,4
2500
11000
0,59
1041
614
11614
Разом
50,72
44,95
-
71373
5,77
-
4765
76138


З показників таблиці 2 видно, що лише 6% капітальних вкладень у структурі капітальних вкладень на формування комбайнового парку України припадає на придбання комбайнів вітчизняного виробництва, а 94 % -- на придбання комбайнів, що імпортовані із-за кордону. Така ситуація склалася через слабо розвинуте вітчизняне комбайнобудування і призводить до завищення капітальних вкладень щонайменше вдвічі. Для забезпечення виробників сільськогосподарської продукції розрахованою кількістю зернозбиральної техніки належної якості необхідно щороку вкладати значні суми коштів, що вимагає пошуку джерел та механізмів фінансування. Якщо в Україні не буде налагоджено власного виробництва зернозбиральних комбайнів, які б задовольняли потреби великих сільськогосподарських підприємств, то сума капітальних вкладень буде майже вдвічі більшою.

Олена ТИХОНЕНКО, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

svidome

 18 травня 2022
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
18 травня 2022
 17 травня 2022
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.