soniashnyk

Фермські комбайни

/ Механізація АПК / Середа, 17 листопада 2010 00:00

 

Володимир ЯСЕНЕЦЬКИЙканд. техн. наук, провідний науковий співробітник
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, академік АІНУ
Раніше на молочних фермах України приготування кормів проводилось у стаціонарних кормоцехах типу КОРК-15, КЦК-5, КЦ-11. При цьому корми з наземних сховищ з допомогою універсальних навантажувачів типу «Карпатець» вантажились у тракторні причіпи, відвозились до кормоцехів і вивантажувались у приймальні бункери кормоцехів.

Роздавання приготованих кормосумішей здійснювалось мобільними кормороздавачами типу КТУ-10 і РММ-5. Така технологія енерго- і трудомістка і не забезпечувала якісної і своєчасної годівлі корів.

Нині у більшості господарств кормоцехи не використовуються, а роздавання кормів проводиться роздільно мобільними кормороздавачами.

Відвідання міжнародних спеціалізованих виставок і кращих молочних ферм свідчить, що там для навантаження, подрібнення, дозування, змішування, транспортування і роздавання кормосумішей ВРХ застосовуються універсальні мобільні машини, так звані фермські комбайни. При цьому одна людина залежно від об’єму бункера фермського комбайна може обслужити цілу ферму.
 
За даними УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, використання цих машин порівняно з традиційною технологією дозволяє у 3-5 разів зменшити витрати праці, в 1,5-2 разу зменшити питому метало- і енергомісткість однієї тонни приготовленої і розданої на фермі кормосуміші.
 
Відвідання делегацією спеціалістів УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого молочних ферм Голландії, Німеччини, Чехії показало, що, наприклад, у ФРН один самохідний фермський комбайн обслуговував молочну ферму на 1200 корів, у Чехії один причіпний фермський комбайн обслуговував одну молочну ферму на 700 корів. Але при цьому слід відмітити, що для забезпечення ефективного використання фермських комбайнів ферма має бути обладнана кормовою зоною. Остання повинна мати добрі під’їзні шляхи, об’ємисті корми повинні зберігатись у наземних сховищах, а комбікорми - у бункерах, обладнаних високопродуктивними вивантажувальними механізмами. Фермський комбайн по черзі об’їздить сховища і самозавантажується різними компонентами.
 
Слід зауважити, що на деяких молочних фермах України для приготування і роздавання кормів уже сьогодні використовуються фермські комбайни. Серед таких - господарство «Майське» Дніпропетровської обл. (корпорація «Агросоюз»).
 
Як правило, фермський комбайн складається із бункера, ходової частини та завантажувального робочого органу. Бункер обладнується тензовагою, і в ньому розміщаються змішуючі робочі органи.
 
Фермські комбайни виробляються причіпними і самохідними з горизонтальними і вертикальними зміщуючими робочими органами, з завантажувальними фрезерними або грейферними робочими органами.
 
Місткість фермських комбайнів становить від 5 до 45 м3; споживана потужність - від 48 до 275 к.с.
 
Доцільно зазначити, що горизонтальні робочі органи більш інтенсивно подрібнюють волокнисті компоненти суміші, ніж вертикальні. Тому фермські комбайни з вертикальними робочими органами слід використовувати у господарствах, у сховища яких завантажуються добре подрібнені корми, а фермські комбайни з горизонтальними робочими органами - у сільгосппідприємствах, у сховищах яких подрібнені корми зберігаються не зовсім добре.
 
Нині у світі фермські комбайни виробляються більш ніж 25 фірм. Тільки в одній Італії фермські комбайни випускають майже 10 компаній. Налагоджено виробництво фермських комбайнів у Росії та Білорусі. В останній їх продукують «ЗАПАГРОМАШ» (м. Мінськ) та «Агромаш» (м. Бобруйськ).
 
Завод «ЗАПАГРОМАШ» виробляє фермські комбайни ИСРК-12 «Хозяин» за ліцензією фірми Storti (Італія).
 
Місткість бункера становить 10 м3, тип робочого органу - два горизонтальні шнеки, потужність приводного трактора - 82 к.с.. Виробляється ИСРК-12 «Хозяин» у трьох модифікаціях: з фрезою, з грейфером і без завантажувального робочого органу. Виробляє завод фермські комбайни і з вертикальними шнеками: СРК-11В з одним вертикальним шнеком місткістю 8; 9 і 10 м3 та СРК 14В з двома вертикальними шнеками місткістю 12 і 14 м3. Потужність приводного трактора - 82 к.с.
 
Завод «Агромаш» (м. Бобруйськ) випускає фермські комбайни РСК-12 «БелМикс» місткістю 12м3 з горизонтальним шнеком та ИСРВ-12 з місткістю 12 м3 з вертикальним шнеком. Вони агрегатуються із тракторами класу 1,4 т.с.
 
Найпотужнішим виробником фермських комбайнів у Західній Європі є фірма Seko (Італія), яка виробляє понад 1000 фермських комбайнів на рік. Особливістю окремих моделей італійських фермських комбайнів є те, що вони виробляються приземистими і невисокими, мають невелику ширину, що дозволяє використовувати їх на більшості молочних ферм з низькою стелею і вузькими кормовими проїздами.
 
Фірма Seko виготовляє і стаціонарний варіант фермського комбайна.
 
За даними сільськогосподарського інженерного інституту Фінляндії «Вакала» по результатах порівняльної оцінки фермських комбайнів фірм DeLaval (Швеція), Skariboldi (Італія), Kverneland (Норвегія), Junkari (Фінляндія), Kuhn (Франція), Seko (Італія) найвищий інтегральний показник, який ураховує рівномірність змішування, ефективність подрібнення, експлуатаційні якості і потребу в потужності мають фермські комбайни фірми Seko (Італія) (див. табл.).
 
Найпоширенішими робочими органами на фермських комбайнах є дво-, три- та чотиришнекові системи. Причому при горизонтальному розташуванні шнеків їх максимальна кількість становить 4, при вертикальному - 3. Шнеки, як правило, обладнуються сегментними ріжучими елементами.
 
Аналіз структури реалізації фермських комбайнів у Західній Європі, виконаний VDMA (Союз промисловців Німеччини), свідчить, що якщо в 1998 році на європейському ринку доля фермських комбайнів із горизонтальною системою змішування становила 55%, а фермських комбайнів із вертикальною системою змішування - 38%, то у 2005 році частка фермських комбайнів із горизонтальною системою змішування – менш ніж 8%, а фермських комбайнів із вертикальною системою змішування - більш як 80%.
 
Нині налагоджується виробництво фермських комбайнів в Україні. Приступили до виробництва ВАТ «Брацлав», ВАТ «УманьФермМаш» та ВАТ «ГалещинаМашзавод».
 
Першим розробило вітчизняний фермський комбайн ВАТ «Брацлав». Це причіпний варіант із розташованим у бункері вертикальним подрібнювально-змішуючим робочим органом. Місткість бункера - 9м3, клас приводного трактора - 1,4 т.с.
 
Фермський комбайн КЗН-9 «Данило» демонструвала ВАТ «Галещина Машзавод». Цей агрегат дозволяє виробляти кормосуміші відповідно до раціону, подрібнювати компоненти кормової суміші, транспортувати і роздавати корм у годівниці. Виробляє ВАТ «Галещина Машзавод» і кормозмішувач КЗН-6 місткістю 6 м3.
 
ВАТ «Уманьферммаш» випускає фермський комбайн КРК-11, який обладнаний одним вертикальним шнеком місткістю 11 м3; приводиться трактором класу 1,4-2 т.с. Роздає кормову суміш при швидкості 4 км/год., має масу - 3620 кг.   
 
Аналіз конструкцій вітчизняних фермських комбайнів свідчить, що вони виготовляються з вертикальною системою змішування та використання одного вертикального шнека.
 
Загалом для зниження витрат на виробництво молока на молочних фермах нашої країни для навантаження, приготування і роздавання кормів замість універсальних навантажувачів, стаціонарних кормоцехів і одноопераційних роздавачів доцільно використовувати універсальні мобільні фермські комбайни.

 
Результати порівняльної оцінки фермських комбайнів провідних європейських фірм сільськогосподарським інженерним інститутом Фінляндії «Вакала»
Вагомість показника
Показник
DeLaval
(Швеція)
Skariboldi
(Італія)
Kverneland
(Норвегія)
Junkkari
(Фінляндія)
Kuhn
(Франція)
Seko
(Італія)
35%
Рівномірність
змішування
8,5
8,0
8,0
7,0
8,5
9,0
25%
Ефективність
подрібнення
6,0
6,0
7,0
8,0
7,0
9,0
25%
Експлуатаційні
якості
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
9,0
15%
Потреба в
потужності
5,0
7,0
8,0
10,0
9,0
6,0

Інтегральний
показник
7,0
7,1
7,9
8,0
8,2
8,6

 

Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 19 лютого 2020
Перша рання картопля від українських фермерів на ринку з’явиться вже у першій половині квітня, якщо весна не буде екстремально холодною.
Перша рання картопля від українських фермерів на ринку з’явиться вже у першій половині квітня, якщо весна не буде екстремально холодною.
19 лютого 2020
 19 лютого 2020
Кабінет міністрів України розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік.
Кабінет міністрів України розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік.
19 лютого 2020
 19 лютого 2020
На електронних біржах України цього тижня значно зросли ціни на борошно.
На електронних біржах України цього тижня значно зросли ціни на борошно.
19 лютого 2020
 19 лютого 2020
АТ «Аграрний фонд» у 2020 році розпочинає пілотну програму закупівлі дизпального в Чернігівській області.
АТ «Аграрний фонд» у 2020 році розпочинає пілотну програму закупівлі дизпального в Чернігівській області.
19 лютого 2020
 19 лютого 2020
До червня 2020 року уряд напрацює і представить програми підтримки розвитку переробки та харчової продукції.
До червня 2020 року уряд напрацює і представить програми підтримки розвитку переробки та харчової продукції.
19 лютого 2020
 19 лютого 2020
15 лютого у селі Коровайна Немирівського району Вінницької області зареєстровано випадок захворювання на африканську чуму свиней.
15 лютого у селі Коровайна Немирівського району Вінницької області зареєстровано випадок захворювання на африканську чуму свиней.
19 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.