Нове покоління

/ Механізація АПК / Середа, 17 листопада 2010 00:00

Ігор КАЛЕНДРУЗЬ, старший науковий співробітник,
Леонід ФІЛОНЕНКО, науковий співробітник, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
Катерина КАЛЕНДРУЗЬ, студентка КНЛУ

 

Однією з основних причин зменшення виробництва кормів є гостра нестача кормозбиральної техніки, кількість якої у сільськогосподарських підприємствах менша від необхідної та з кожним роком продовжує скорочуватись. Для збільшення виробництва кормів і поліпшення їхньої якості поряд із підвищенням рівня механізації галузі за рахунок існуючої техніки необхідно застосування технічних засобів нового покоління, яке б забезпечило комплексну механізацію прогресивних технологій у кормовиробництві.

Потреба у консервованих кормах для ферм різного типорозміру змінюється у широких межах - від десятків тонн до десятків тисяч тонн. Відповідно, виходячи з агростроків заготівлі та технологічних вимог до процесу закладання кормів на зберігання, парк кормозбиральних комбайнів повинен включати машини різних класів залежно від продуктивності, а, отже, і потужності приводу. Деякі провідні фірми (наприклад, Сlааs) виготовляють практично весь типорозмірний ряд комбайнів.

Прослідковується така закономірність: комбайни малого класу зі споживаною потужністю до 100 кВт - це переважно причіпні та напівнавісні машини, а комбайни середнього та вищого класів з потужністю понад 150 кВт - самохідні (рис. 1).
Сучасні комбайни мають низку нових систем та пристроїв, як-от: доподрібнювальний апарат для заготівлі кормів у пізній фазі стиглості, металодетектор та пристрій для виявлення неметалічних твердих сторонніх предметів, автоматичний заточувальний пристрій, електронний термінал для контролю та управління технологічним процесом тощо (рис. 2).
Загалом кормозбиральні комбайни можна класифікувати:
1) за потужністю приводу:
комбайни малого класу - до 100 кВт; комбайни середнього класу - 100-200 кВт; комбайни енергонасиченого класу - 200-300 кВт; комбайни надпотужного класу - 300-400 кВт (рис. 3) і більше;
2) за способом агрегатування: причіпні, навісні, напівнавісні та самохідні;
3) за типом подрібнювального робочого органу: барабанний чи дисковий апарати.
В Україні вироблялися комбайни малого та машини середнього класу. Серед них комбайни КРП-Ф-2, КПИ-Ф-2,4А, КПИ-Ф-30 (ВАТ «Білоцерківсільмаш», а також налагоджувалось серійне виробництво комбайнів середнього класу з двигуном потужністю 162 кВт ККЗ-150 «Олімп» (ВАТ «Олімп», м. Світловодськ Кіровоградської обл.) та КЗК-4,2 (ВАТ «Борекс», м. Бородянка Київської обл.).
Комбайни енергонасиченого (200 кВт-300 кВт) та надпотужного класів (300 кВт-400 кВт) в Україні не випускалися.
Останнім часом з різних причин (низька платоспроможність сільськогосподарських виробників, невідповідність співвідношення ціна-якість вітчизняних машин, значне зменшення поголів’я ВРХ тощо) виробництво кормозбиральних комбайнів в Україні, за винятком фермського комбайна КРП-Ф-2, припинено.
Водночас іноземні фірми виготовляють самохідні кормозбиральні комбайни високої енергонасиченості. Так, потужність двигунів комбайнів найбільш відомих фірм, таких, наприклад, як Claas, коливається від 286 к.с. до 623 к.с., John Deere - від 315 к.с. до 660 к.с., Krone - від 510 к.с. до 1020 к.с. Велика енергонасиченість комбайнів пояснюється високою (до 800 ц/га) урожайністю кормових культур і дає змогу застосовувати на них широкозахватні жниварки, а також оснащувати їх доподрібнювальними пристроями. Моделі комбайнів фірми Krone BIG X 800 та BIG X 1000 обладнані кожен двома двигунами, які задіяні таким чином: один двигун використовується для транспортних переїздів і для заготівлі сінажу невеликої урожайності, а інший вмикається синхронно для заготівлі силосу при великій урожайності маси. Під час роботи двох двигунів досягається загальна потужність 836 к.с. та 1020 к.с. Вивчення й аналіз конструкцій таких машин свідчить, що сучасними тенденціями їхнього розвитку є постійне зростання потужності й продуктивності, вдосконалення та створення конструкцій, які дають змогу якісно виконувати комбіновані технологічні процеси, що сприяє підвищенню продуктивності праці, зменшенню втрат вирощеного урожаю, забезпеченню екологічних вимог виробництва та поліпшенню умов праці. Створюючи більш комфортні умови праці і досконалі системи бортового менеджменту, виробники кормозбиральних комбайнів ведуть жорстку конкурентну боротьбу на ринку сільськогосподарської техніки. Для цього вони намагаються повніше задовольняти потреби споживачів, постійно поліпшують технологічні й технічні характеристики техніки, її комфортність, зовнішній дизайн, співвідношення ціна-якість тощо. Дедалі ширше застосування у конструкціях машин знаходять прогресивні конструкційні матеріали, полімери, композити, гідропривід, електро-, гідроавтоматика й електроніка.
Традиційна схема кормозбирального комбайна передбачає ходову частину, живильний і подрібнювальний апарати, змінні робочі органи (адаптери) для збирання різних культур, двигун (у самохідних машинах).
Живильний апарат складається із системи вальців та слугує для подачі маси до подрібнювального барабана. Перша пара вальців виготовлена із ненамагнічуваної сталі, де і встановлений металодетектор. Під час попадання сторонніх предметів, які намагнічуються, спрацьовує металодетектор й автоматично відключає живильний апарат, що запобігає їхньому попаданню у подрібнювальний барабан. На комбайнах фірми Krone відстань від металодетектора до подрібнювального барабана становить 820 мм, що забезпечує безпеку в роботі при максимальній довжині різки. Така відстань не дає змоги жодному металевому предмету потрапити до подрібнювального барабана.
Для подовження строку експлуатації вальці оснащені змінними зубчастими планками. Найбільш поширена чотиривальцева схема живильного апарата, яка використовується у комбайнах Claas (комбайни Ягуар - моделі 930, 950, 970, 990,), John Deerе (моделі 7250, 7350, 7550, 7750, 7950). Фірма Krone у моделях BIG X 500, BIG X 650, BIG X 800, BIG X 1000 використовує шестивальцевий живильний апарат (три пари) (рис. 4), що дає можливість забезпечувати більш ефективне попереднє підпресовування маси. При цьому процес подрібнення маси подрібнювальним барабаном здійснюється легше та точніше. Завдяки гідравлічному регулюванню обертами вальців та залежно від кількості ножів подрібнювального барабана на комбайнах BIG X безступінчасто регулюється довжина різки від 2,5 до 28 мм.
Вальці розташовані таким чином, що маса транспортується прямим потоком. При цьому забезпечується найвища пропускна здатність комбайна.
Комбайни фірми Krone оснащені системою AutoScan, яка автоматично виконує налаштування довжини різки залежно від ступеня стиглості і вологості кукурудзяної маси (коричневий колір кукурудзи свідчить про більш високий ступінь зрілості маси по відношенню до тієї, в якої більше зеленого пігменту).
Для підвищення якості заготовлюваної маси комбайни фірми Claas обладнані системою для внесення консервантів безпосередньо під час виконання технологічного процесу.
На сучасних кормозбиральних комбайнах застосовують два типи подрібнювальних барабанів - дискові і барабанні. У конструкціях монокомбайнів переважають барабанні подрібнювачі. На сучасних кормозбиральних машинах встановлюють барабани діаметром від 406 до 800 мм і шириною від 520 до 800 мм. Збільшення ширини подрібнювального барабана дозволяє підвищити площу перерізу приймальної горловини і збільшити продуктивність комбайнів.
Відомо, що найбільш поживний силос отримують із кукурудзи при її збиранні у фазі воскової або повної стиглості. Проте при подрібненні кукурудзи звичайними подрібнювальними барабанами зерно залишається неподрібненим, а відтак, погіршується його перетравлення. Тому, аби забезпечити більш повне використання зернової фракції кукурудзи, сучасні кормозбиральні комбайни оснащуються доподрібнювальними пристроями (рифленими плющильними вальцями) (рис. 5). Плющильний ефект підвищується, якщо плющильні вальці обертаються з різною швидкістю. Різниця у швидкості обертання вальців створює ще й розтиральний ефект. Різниця у частоті обертання становить приблизно 20%. Діаметр плющильних вальців комбайнів фірми Kronе становить 250 мм. Завдяки більшому діаметру і меншому числу обертів забезпечується мінімальне зношування, більша пропускна здатність і більша площа для плющення. Фірма Claas застосовує плющильні вальці зі змінною робочою поверхнею. Отвір між вальцями встановлюється оператором із кабіни або безпосередньо на самому доподрібнювачі за допомогою гідромеханічного пристрою.
До змінних робочих органів комбайнів відносять:
  1. підбирачі для підбирання пров’ялених скошених трав під час заготівлі сінажу;
  2. жниварки для скошування низькостебельних трав?яних культур (заввишки до 1,5 м) для годівлі тварин;
  3. жниварки для збирання високостебельних культур (кукурудзи, сорго тощо) під час заготівлі силосу.
Переважно всі підбирачі (рис. 6) мають подібну конструкцію і складаються із підбирального механізму, шнека, пристрою для копіювання рельєфу поля і приводу. Підбирачі всіх відомих конструкцій мають підбиральний механізм барабанного типу.
Передбачається, що найближчим часом конструкція підбирачів кардинально не зміниться.
Розробляючи підбирачі, слід використовувати досвід провідних зарубіжних компаній, а саме:
- впроваджувати копіювальні пристрої у вигляді копіювальних коліс («Ягуар», «Маммут»);
- відмовитись від бокових огороджень шнека («Джон Дір», «Фестон» тощо);
- застосовувати типорозмірні ряди підбирачів (з різною шириною захвату).
Крім того, потребує доопрацювання питання щодо використання у підбирачах гумострічкового підбирального органу (за аналогією з підбирачами зернозбиральних комбайнів), що дозволить зменшити втрати, особливо на підбиранні підсушених трав.

Жниварки для скошування трав
Традиційною залишиться конструкція жниварки з пальцево-сегментним різальним апаратом, яка використовується на сьогодні практично на всіх комбайнах.
Подальше поліпшення механізму вбачається у вдосконаленні кінематики приводу робочих органів із застосуванням гідростатичного приводу, у підвищенні технологічної надійності на косінні полеглих трав, зменшенні втрат за рахунок вдосконалення механізму копіювання профілю поля.
Водночас доцільно провести дослідження щодо застосування ротаційного скошувального апарата.

Жниварки для збирання високостебельних культур
Для заготівлі грубостеблих кормів кормозбиральні комбайни комплектуються жниварками трьох типів: платформенними, рядковими та барабанними. Платформенні жниварки можуть використовуватись для збирання кукурудзи, посіяної як рядковим, так і суцільним способами. Жниварка складається із платформи з транспортером, мотовила, шнека і різального пальцево-сегментного апарата нормального різання. Такі жниварки мають низку серйозних недоліків: недостатня технічна надійність, висока, порівняно з іншими типами жниварок, питома металомісткість, значні втрати листя і качанів від оббивання мотовилом, низька якість виконання технологічного процесу. Живильний апарат цих жниварок не забезпечує подачі стебел кукурудзи перпендикулярно площині різання. Продовження робіт з удосконалення їхньої конструкції вважається недоцільним.
На заході набули поширення рядкові жниварки, призначені для скошування кукурудзи, висіяної рядковим способом. Ці жниварки (рис. 7) порівняно з платформенними мають ряд переваг: вони здатні скошувати кукурудзу будь-якої висоти; у них в 1,5-2 рази менша металомісткість; менші втрати качанів кукурудзи і листя; достатній рівень технічної надійності, оскільки всі робочі органи мають обертовий рух і відсутні знакоперемінні лінійні прискорення. Слід зауважити, що використання таких жниварок вимагає дотримання агротехніки вирощування кукурудзи (на сильно забур’яненій кукурудзі ефективність жниварок знижується). Конструкція жниварки дає змогу скошувати рослини, посіяні з певною величиною міжрядь. Такі жниварки можуть обладнуватись подавальними апаратами з гумовими пасами, але в більшості модифікацій у ролі подавальних транспортерів використовуються ланцюгові контури із захватами. Різальний апарат може бути виконаний у вигляді двох ножів (рухомого та нерухомого), або у вигляді диска.
На даний час провідні зарубіжні фірми віддають перевагу жниваркам барабанного типу (рис. 8), які можуть збирати кукурудзу, посіяну рядковим чи суцільним способом (рис. 9). Так, фірма John Deere комплектує свої комбайни жниварками фірми Kemper барабанного типу із шириною захвату 3 м, 4,5 м, 6 мм, 7,5 м (рис. 10). Компанія Claas комплектує комбайни жатками барабанного типу власного виробництва RU 450 i RU 600 із шириною захвату 4,5 м і 6 м. Комбайни BIG X фірми Kronе комплектуються адаптерами Easy Colleсt (рис. 11) для скошування грубостеблих культур із шириною захвату 6 м, 7,5 м, 9 м, 10,5 м. Адаптери цього типу являють собою нову концепцію різальної та транспортувальної системи.
Адаптер складається із навіски, до якої шарнірно з обох боків прикріплена різальна частина. На ній змонтовані дві зірочки, по яких переміщується ланцюг із захватами. Під захватами знаходяться протирізальні
частини. Стебла кукурудзи за допомогою захватів направляються уздовж пластин, перерізаються і подаються у живильний апарат. Всередині різальної частини розташовані ротаційні ножі, призначені для зрізування низькорослих рослин. Вони розміщені таким чином, що не зрізують залишки стебел кукурудзи. За допомогою гідроциліндрів різальна частина переводиться із транспортного положення у робоче і навпаки. Завдяки такій конструкції і принципу роботи вдалось значно зменшити кількість механізмів і приводів, а отже, і витрати на технічне обслуговування.
Адаптери такої конструкції не застосовуються на машинах інших фірм-виробників кормозбиральної техніки. Адаптери Easy Colleсt є прогресивними у розробці пристосувань для збирання кукурудзи на силос.
Під час проведення випробувань кормозбиральних комбайнів («Ягуар 890» (Claas), «BIG XV-12» (Kronе), «John Deere 7300» (John Deere) була відмічена їх висока технічна надійність, добра якість подрібнення маси. Також багаторічний досвід випробувань засвідчив, що при заготівлі силосу з високостебельних культур, зокрема, кукурудзи, сорго тощо, застосування барабанної жниварки має значні переваги порівняно з платформенною та рядковою, а саме: скошування кормових культур виконується без обмежень по висоті рослин (оскільки відсутнє мотовило), ширини міжрядь та величини діаметра рослин на висоті зрізу; досягається менша енергомісткість технологічного процесу, позаяк подавання маси у живильний апарат комбайна впорядковане (на противагу жниваркам зі шнеком); спрямована подача стебел рослин у приймальний апарат комбайна дозволяє здійснювати підпресовування впорядкованого шару кормової маси і поліпшити умови різання; досягаються значно менші втрати корму (особливо качанів кукурудзи в порівнянні зі жниваркою із мотовилом).
Подальший розвиток конструкції жниварок для скошування високостебельних культур прогнозується за такими основними напрямами:
- удосконалення конструкції барабанних жниварок, які є універсальними для скошування кормових культур незалежно від способу їх посіву. Воно має бути спрямоване на підвищення технічної та технологічної надійності;
- розробка нових та вдосконалення конструкцій існуючих рядкових жниварок.
Виходячи з агростроків заготівлі та зберігання сільгосппродукції, технологічних вимог до цих процесів, парк кормозбиральних комбайнів має складатися із максимально продуктивних, водночас економічно виправданих машин.
Аналізуючи тенденції виробництва кормозбиральних комбайнів за останні чотири роки, слід відмітити дві основні:
- розробка і виробництво самохідних комбайнів;
- розробка навісних комбайнів до універсальних енергетичних засобів.
Потужність самохідних комбайнів весь час зростає. Із нарощуванням потужності суттєво збільшується продуктивність та сезонний виробіток і зменшуються витрати пального, затрати праці, питома металоємкість. Тому більшість комбайнів на сьогодні - це самохідні енергонасичені машини. Але, попри високу продуктивність та пристосованість до виконання технологічного процесу, всі самохідні спеціалізовані машини мають суттєвий недолік: відносно невеликий проміжок часу їх використання протягом року (пов'язаний з обмеженнями, відведених природою агротехнічних термінів виконання збиральних робіт) при значній масі та високій вартості агрегатів. Так, нормативне річне завантаження таких машин в умовах України становить від 100 (кормозбиральні комбайни) до 180 год. (бурякозбиральні комбайни). Заморожування впродовж 8-10 місяців потужних двигунів, ходових і гідравлічних систем спеціалізованих комбайнів призводить до розтягування строків окупності до 8-10 років з відповідним суттєвим збільшенням собівартості і зниження конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.
Зважаючи на це і з`явилась тенденція розробки блочно-модульних конструкцій збиральних машин до універсальних енергозасобів. Так, за останні роки іноземними фірмами розроблено цілий ряд моделей енергозасобів для агрегатування із блочно-модульними конструкціями збиральних машин, а саме: ВІМА-300 (Франція), Steyer-8300, 8320, 9320 (Австрія), DT 32 Grizly, Xcerion 2500, 3000, Holmer Terra variant (Німеччина). Всі енергозасоби обладнані потужними двигунами від 250-280 ( Steyer-8300) до 430 к. с. (Holmer Terra variant). Такий напрям також реалізовано ВО «Гомсільмаш» (Білорусь). Там розроблено та серійно виготовляється комплекс машин на базі універсальних енергетичних засобів УЕС-2 - 250А «Полесье» та УЕС-350 «Полесье-350», що дозволяє забезпечити завантаження енергозасобу на сільськогосподарських роботах із квітня по жовтень, виконуючи роботи по передпосівному обробітку ґрунту, внесенню мінеральних добрив та сівбі; скошуванню трави з вкладанням її у валок; підбір валків підв’ялених трав та збирання кукурудзи на силос; збирання зернових колосових культур; збирання кукурудзи на зерно; збирання цукрових буряків. Для заготівлі кормів до цих енергозасобів виготовляється напівнавісний кормозбиральний комбайн КПК-3000 (рис. 12) з набором змінних адаптерів: жниваркою для збирання грубостебельних кормів ПКК-020, жниваркою для збирання трав ПКК-040 та підбирачем ПКК-035.
Останніми роками у зарубіжному кормовиробництві починають домінувати гнучкі технології, які забезпечують високу ефективність заготівлі кормів за мінімальних втрат поживних речовин під час зберігання. Для цього розроблено технічні засоби, що характеризуються високою продуктивністю, якісним виконанням технологічного процесу, багатофункціональністю, активними робочими органами, суміщенням технологічних операцій тощо.
Поряд зі збільшенням потужності енергетичних засобів, ширини захвату кормозбиральних агрегатів та їх пропускної здатності, створенням і освоєнням виробництва різноманітних комбінованих багатофункціональних машин, підвищенням робочих (до 8 км/год. - 15 км/год.) та транспортних (до 40 км/год. - 60 км/год.) швидкостей, спостерігається поліпшення інших технічних параметрів машин: оглядовості, радіусів повороту, швидкостей завантаження-розвантаження сільськогосподарських матеріалів тощо.
Дедалі ширше у конструкціях машин застосовуються прогресивні конструкційні матеріали, полімери, композити, гідропривід, електро-, гідроавтоматика й електроніка.
Значну увагу провідні компанії приділяють підвищенню надійності і довготривалості машин, що сприяє зменшенню витрат на ремонт та технічне обслуговування. Постійно поліпшуються умови роботи операторів. Рівень шуму в комфортабельних кабінах знизився до 72-75 ДБА, вдосконалюються органи керування, контролю режимів роботи, оптимізується мікроклімат у кабіні, ергономічні параметри сидіння, тепло- і шумоізоляція тощо.
Вдосконалюються агрегати виробниками стосовно захисту довкілля та ґрунтів від несприятливої ущільнювальної дії машин: широко впроваджуються шини низького тиску, знижується їхній питомий тиск на грунт та поширюються енергозасоби на агропрофільних гумотросових рушіях.
Для ефективного використання комбайнів вважається доцільною розробка змінних робочих органів жатки (для скошування колосових зернофуражних культур та їх сумішей із бобовими культурами на монокорм у стадії воскової стиглості зерна) з регульованим мотовилом та ліфтерами-стеблопідіймачами і пристрою для збирання соломи (сіна) зі скирт, що розширить сферу застосування комбайнів.

Таблиця 1. Типорозмірні ряди кормозбиральних комбайнів

Фірма, країна
Клас комбайна та основні технічні дані (потужність, кВт; маса, кг; швидкість різання, м/сек; місткість паливного бака, л)
малий
середній
енергонасичений
надпотужний
до 50 кВт
50-100 кВт
100-150 кВт
150-200 кВт
200-250 кВт
250-300 кВт
300-350 кВт
350-400 кВт
«Клаас», Німеччина
Ягуар 25
Ягуар 35

Ягуар 61

Ягуар 75

Ягуар 800

Ягуар 830

Ягуар 850

Ягуар 870
Ягуар 890(900)
«Кейс Інтернешнл», США
МВ 200

SН 25

SН 40
Маммут
5800

Маммут 6300

Маммут 6900

Маммут7400

Маммут
7800

«Джон Дір»
США


     
Джон Дір 6610

Джон Дір 6650

Джон Дір 6750

Джон Дір 6850

ДжонДір 6950

«Гомсільмаш»,
Білорусь

Полісся 1400

КСК
100А:    
К-Г-6
Полісся-250

Україна
ВАТ «Білоцерківмаш»
КРП-Ф-2

КПИ-Ф-2,4А

КПИ-Ф-30


ВАТ «Олімп»ККЗ-150 162;

ВАТ «Борекс»КЗК-4,2 162;

Таблиця 2. Коротка технічна характеристика подрібнювальних апаратів зарубіжних кормозбиральних комбайнів

Найменування показника  
Джон Дір
Нью-Холланд
Ягуар
Маммут
КСК-100А
К-Г-6 "Полісся-250"
Тип подрібнювального апарата
Барабанний із прямими ножами
Барабанний зі спіральними ножами
Барабанний із прямими секційними ножами
Барабанний із прямими секційними ножами
Барабанний із прямими ножами
Дисковий ротор із прямими ножами
Ширина барабана, м
600
580
750
680
660
-
Діаметр барабана, мм
635
600
630
630
750
1100
Частота обертів барабана, об/хв
920
1200
1100
900
1030
1000
Кількість ножів на барабані, шт
9
9
24
40/48
6/12
6/12
Лінійна швидкість ножів барабана, м/с
20,4
37,4
36,0
29,5
40,2
Від 15,7 до 57,8 по крайніх точках ножа
Кількість різань за хвилину
8280
10800
26400
36000
43200
6180
12360
6000
12000
Кількість ступенів різки без зміни кількості ножів, шт.
8
6
6
3
5
3
Привод подрібнюючого апарата
Механічний, зворотні оберти від гідромотора
Механічний, зворотні оберти від гідромотора
Механічний
Тип заточувального пристрою
Механічний з ручною подачею
Електрогідравлічний з автоматичною подачею
Механічний з ручною подачею
Наявність пристрою для покращення умов транспортування маси
2-шнековий конвейєр, пневмотран- спортер
Лопаті на барабані
Вентилятор-кидач

Лопаті на барабані
Лопаті на подрібнювальному диску

 

svidome

 08 серпня 2022
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
08 серпня 2022
 05 серпня 2022
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
05 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.