Вітчизняні розробки перевантажувачів добрива

Вітчизняні розробки перевантажувачів добрива

/ Механізація АПК / Понеділок, 15 січня 2018 10:42

Для збільшення ефективності внесення міндобрив сьогодні можна використовувати різні агрегати. Українські виробники пропонують власні варіанти цих рішень.

На вітчизняному ринку сільськогосподарської техніки є великий вибір зарубіжних і вітчизняних напівпричіпних та навісних широкозахватних машин для поверхневого внесення твердих мінеральних добрив із необхідною рівномірністю їх розсівання полем. Однак змінна продуктивність агрегату для мінерального удобрення грунту, витрати пального на одиницю удобреного поля та трудовитрати залежать не тільки від досконалості машини для внесення добрив, а й від технології, яка використовується при її роботі.

Нині в нашій країні застосовуються дві базові технології мінерального удобрення грунту — прямоточна і перевантажувальна, причому остання має ряд варіантів.

За прямоточної використовуються переважно напівпричіпні машини, рідко причіпні. Мінеральні добрива механізованим способом завантажуються у кузов машини з метою їх внесення, трактором транспортуються від сховища до удобрювального поля, на якому розсіваються, а після спорожнення кузова удобрювальний агрегат рухається від поля до сховища для повторного завантаження кузова добривами.

Позитивним фактором цієї технології є низькі трудовитрати, оскільки її виконують два робітники — тракторист удобрювального агрегату і кранівник завантажувача добрив у кузов машини на сховищі. Тому вона раціональна для дилерів мінеральних добрив та підприємств при обслуговуванні дрібних фермерів, які не мають власних машин для внесення мінеральних добрив, для одночасної доставки їм їх і внесення у грунт, а також при малих відстанях від сховища добрив до удобрюваного поля.

В середніх і великих господарствах, що мають власну техніку для мінерального удобрення грунту і віддаленні від господарського двору поля, використовувати прямоточну технологію нераціонально.

По-перше, при її застосуванні знижується змінна продуктивність удобрювального агрегату, оскільки при значних відстанях від сховища до поля близько третини часу зміни використовується для доставки добрив. По-друге, різко зростають питомі енерго- і витрати пального на удобрення гектара поля через велику масу завантаженого добривами удобрювального агрегату, а також інтенсивно ущільнюється ґрунт його колесами. По-третє, підвищується вартість удобрювального агрегату (машини і трактора).

Тому при використанні цієї технології продуктивність удобрювального агрегату знижується, а собівартість удобрення одиниці площі поля різко зростає.

При використанні перевантажувальної технології добрива від сховища до удобрювального поля доставляються наявними в господарстві транспортними засобами, а на полі вони перевантажуються із кузова транспортного засобу в технологічну місткість машини (кузов чи бункер) для їх внесення.

Фото 1. Гідравлічний перевантажувач мінеральних добрив РТ-1 вантажопідйомністю 1000 кг і масою 500 кг, встановлений на навісній машині МВД-1000 підприємства «Хмільниксільмаш»

18 361 70 1

За цієї технології у нашій країні для внесення добрив найбільш широко використовуються навісні машини, а з метою доставки добрив від сховища до поля, затарених у місткості по 50 кг, використовуються автомобілі з ручним завантаженням.

Недоліком такого варіанту перевантажувальної технології є використання тяжкої ручної праці, збільшення трудовитрат на удобрення поля через наявність двох вантажників та зниження продуктивності удобрювального агрегату через його значні простої при завантаженні бункера добривами.

Крім того, в останні роки для транспортування мінеральних добрив широко застосовуються м’які контейнери багаторазового використання типу Big Bad підвищеної місткості (до 1500 кг), за яких ручне перевантаження добрив виключається взагалі.

Тому для завантаження добрив на сховищі в транспортні засоби і їх перевантаження на полі в бункер машини для внесення використовуються автокрани або інші навантажувачі.

Суттєвим недоліком цього варіанту перевантажувальної технології є необхідність застосування додаткового навантажувального засобу (автомобільного чи тракторного), який повинен супроводжувати транспортний засіб при доставленні добрив від сховища до удобрювального поля і назад, що обумовлює необхідність збільшення кількості технічних засобів для реалізації цього способу (на автокран) і зростання витрат пального, що використовується на переїзди автокрана.

Фото 2. Гідравлічний перевантажувач мінеральних добрив МГС-1000 вантажопідйомністю 1000 кг і масою 550 кг, встановлений на напівпричіпній машині РМД-3000 підприємства «Оріхівсільмаш»

18 361 70 2

Ці проблеми вирішує нова західноєвропейська перевантажувальна технологія мінерального удобрення грунту, для реалізації якої більшість зарубіжних фірм на своїх удобрювальних агрегатах, між трактором і бункером навісної чи напівпричіпної машини, встановлюють гідравлічний перевантажувач добрив із транспортного засобу в бункер машини.

При реалізації європейського варіанту перевантажувальної технології добрива на сховищі наявним у господарстві технічним засобом завантажуються в транспортний засіб і транспортуються до удобрюваного поля, де гідравлічним перевантажувачем удобрювального агрегату перевантажуються із кузова транспортного засобу в бункер машини для їх розсівання. Такий варіант перевантажувальної технології мінерального удобрення грунту сподобався вітчизняним машинобудівникам, і підприємства «Хмільниксільмаш» (фото 1) і «Оріхівсільмаш» (фото 2) організували власні виробництва гідравлічних перевантажувачів аналогічних конструкцій.

Однак автор побачив низку проблем у класичній технології внесення міндобрив за допомогою перевантажувачів, тому він пропонує власні розробки для аграріїв.

 

Проблемні моменти у технології

По-перше, застосування класичних агрегатів лише частково усуває недоліки перевантажувальної технології, оскільки вони забезпечують перевантажування добрив із транспортного засобу в бункер машини в полі, а для завантаження добрив у транспортний засіб на сховищі необхідний додатковий навантажувач і оператор для його обслуговування.

По-друге, встановлення гідравлічного перевантажувача на удобрювальному агрегаті обумовлює обслуговування ним однієї машини для розсівання добрив, крім того, на удобрювальний агрегат додається додатковий баласт масою до 550 кг, що збільшує питому енергоємність і витрату пального, а також знижує можливості вантажомісткості бункера навісної машини для розсівання добрив.

По-третє, розміщення гідравлічного перевантажувача між трактором і бункером машини для розсівання добрив обумовлює збільшення необхідної довжини стріли крана, рівної сумі ширини бункера машини і половини ширини кузова транспортного засобу, причому для забезпечення роботоздатності перевантажувача виліт стріли повинен змінюватись за допомогою гідроциліндра.

По-четверте, 1000 кг добрив, які забезпечують перевантажування зарубіжні крани масою 275 кг, обумовлює заповнення бункера сучасної навісної машини з його вантажомісткістю близькою до 1500 кг за два робочих цикли, а напівпричіпної із вантажомісткістю бункера 3000 кг за три. Тобто стропальник повинен двічі або тричі підніматись у кузов причепа для зачалювання тари з добривами, а удобрювальний агрегат має стільки ж разів від’їжджати від кузова причепа для перевантаження добрив із тари в бункер машини.

По-п’яте, переїзд розкидача міндобрив для їх завантаження у бункер машини від загінки з поворотом агрегату на 90º до транспортного засобу з добривами та з другим поворотом агрегату на 180º і назад, та перевантаження добрив із кузова в бункер машини обумовлює простій агрегату з бункером 1000 кг не менше п’яти хвилин. При завантаженні бункерів напівпричіпних машин вантажомісткістю 3000 кг необхідно виконати краном три повні робочі цикли, і час простою його збільшується до 7 хвилин. Крім того, тракторист практично не має можливості після нового заїзду в загінку увімкнути в роботу удобрювальний агрегат точно в тому місці, де вимикав, і тому на стику цих двох рухів буде або удвічі завищена доза внесення добрив, або, навпаки, занижена, тобто погіршується якість удобрення грунту.

Тому був проведений аналітичний пошук вирішення вищеназваних проблем сучасної технології мінерального удобрення грунту.

Ключовими питаннями, які мені вдалося вирішити, і які, по суті, забезпечили вирішення усіх вищеназваних проблем, це закріплення гідравлічного крана до задньої частини трактора транспортного агрегату з метою доставки добрив від сховища до удобрюваного поля й обладнання нижньої частини колони крана причіпною сергою для приєднання сниці причепа. Причому, залежно від наявності в господарстві тракторів і їх причепів, транспортний трактор може бути будь-якого класу — 1,4; 2,0 і 3,0.

 

Нові пропозиції із перевантаження добрив

В результаті цього був розроблений вантажопідіймальний кран В. К. Мойсеєнка (рис. 1) (патент України № 118813). Він включає колону 6 із кронштейнами навіски 8 для приєднання до навісної системи трактора.

Рис. 1. Завантажувально-транспортно-перевантажувальний агрегат: 1-крюк; 2-сниця причепа; 3-стріла; 4-гідроциліндр; 5- шарнір; 6-колона; 7-причіпна серга; 8-кронштейн навіски. До нижньої частини колони 6 закріплена причіпна серга 7 для приєднання сниці 2 причепа. До верхньої частини колони 6 шарніром 5 приєднана стріла 3, обладнана гідроциліндром 4 для її піднімання і крюком 1 для зачалювання вантажів.

18 361 72 1

Основна технологічна перевага цього крана перед аналогами полягає у тому, що він не має постійного зв’язку ні з машиною для розсівання добрив, ні з причепом для їх транспортування. Тому на сховищі і на удобрюваному полі від серги крана від’єднується сниця причепа, і він перетворюється на високомобільний тракторний завантажувач, який може під’їхати до будь-якої ділянки сховища мінеральних добрив і майже впритул наблизитись колоною 6 до кузова причепа чи бункера машини при навантаженні і розвантаженні добрив.

В результаті цього необхідна довжина стріли зменшується майже утроє (до половини ширини кузова причепа), що виключає необхідність виготовляти її двосекційною із гідроциліндром зміни довжини, та обумовлює спрощення її конструкції і зменшення маси більш як удвічі.

Крім того, виникла можливість збільшити вантажопідйомність крана до 1500 кг з одночасним зменшенням діаметра гідроциліндра підйому стріли. Такий кран забезпечить завантаження добривами за один цикл не тільки усіх наявних у нашій країні навісних машин із вантажомісткістю бункера до 1200 кг, а й перспективних машин на 1500 кг.

А також зменшення у тричі конструкційної довжини стріли забезпечує відповідне зниження згинаючого моменту, що діє на колону крана і обумовлює зниження її маси та маси крана у порівнянні зарубіжними аналогами із 273 кг до 230 кг і у порівнянні з вітчизняними аналогами у 2,2–2,4 разів.

При використанні цієї технології завантажувально-транспортно-перевантажувальний агрегат (рис. 1), який включає транспортний трактор, кран і причіп, під’їжджає до сховища, причіп встановлюється у зручне для завантаження добрив місце, і сниця його 2 від’єднується від причіпної серги 7 крана. Після цього трактор із краном під’їжджає до тари з добривами, чіпляє її на крюк 1, гідроциліндром 4 піднімає вгору, під’їжджає майже впритул колоною крана до кузова причепа й опускає вантаж на середину його днища.

Після заповнення кузова причепа добривами його сниця 2 приєднується до причіпної серги 7 колони 6 крана, і завантажувально-транспортно-перевантажувальний агрегат рухається до удобрювального поля.

На полі біля удобрювального агрегату, що працює, поблизу місця передбачуваного завантаження добрив у бункер 6 навісна машини для їх розсівання, транспортний агрегат зупиняється, і сниця 2 причепа від’єднується від серги колони крана. Після цього транспортний трактор 1 (рис. 2) із краном 2 під’їжджає до причепа, крюком 3 зачалюються затарені добрива та піднімаються вгору, і з піднятим вантажем трактор 1 під’їжджає до передбаченого місця завантаження добрив та розвертається своєю задньою частиною до удобреного поля.

Рис. 2. Перевантаження добрив у бункер навісної машини удобрювального агрегату з тари: 1) транспортний трактор; 2) підіймальний кран; 3) крюк; 4) затарені добрива; 5) випускний рукав; 6) бункер навісної машини; 7) трактор удобрювального агрегату

18 361 72 2

При технологічній зупинці удобрювального агрегату трактор 1 із піднятою тарою 4 з добривами під’їжджає майже впритул із колоною крана до бункера 6 машини для розсівання добрив (рис. 2) і через випускний рукав 5 перевантажує добрива з тари в її бункер 6 та удобрювальний агрегат, без будь-якого маневрування продовжує роботу. При цьому час зупинки агрегату для заповнення бункера добривами не перевищує однієї хвилини.

Після перевантаження останньої тари добрив із кузова причепа в бункер машини для їх розсівання удобрювальний агрегат працює, а причіп сницею приєднується до серги колони крана, і завантажувально-транспортно-перевантажувальний агрегат рухається до сховища для повторного завантаження добрив.

 

Висновки

Перевагами нової технології перевантаження мінеральних добрив і внесення їх у грунт є:

 

  • зменшення кількості необхідного обладнання і працівників для її реалізації за рахунок виключення необхідного окремого завантажувача на сховищі добрив і оператора для його обслуговування;
  • розширення функціональних можливостей технології за рахунок обслуговування одним краном кількох удобрювальних агрегатів, що працюють на одному чи суміжних полях;
  • підвищення змінної продуктивності удобрювальних агрегатів за рахунок зниження у 5–7 разів їх простоїв при завантаженні добрив у бункер машини для розсівання добрив;
  • підвищення якості удобрення грунту за рахунок усунення розривів, обумовлених маневруванням агрегату в робочому процесі удобрювального агрегату.

 

Володимир МОЙСЕЄНКОпровідний науковий співробітник ННЦ «ІМЕСГ», винахідник

1

 16 лютого 2019
Угорська порода свиней - мангалиця на Закарпатті стає все більш популярна.
Угорська порода свиней - мангалиця на Закарпатті стає все більш популярна.
16 лютого 2019
 15 лютого 2019
Найбільша світова виставка органічних продуктів Biofach стартувала  у Нюрнберзі 13 лютого. Лише за перший день у Національному павільйоні відбулося більше 300 ділових зустрічей. Нашою продукцією серйозно зацікавилися представники Нідерландів, Данії, Франції, Іспанії, Канади, Бельгії, США, Нової Зеландії, Японії і т.д. — це найбільші ринки збуту.
Найбільша світова виставка органічних продуктів Biofach стартувала  у Нюрнберзі 13 лютого. Лише за перший день у Національному павільйоні відбулося більше 300 ділових зустрічей. Нашою продукцією серйозно зацікавилися представники Нідерландів, Данії, Франції, Іспанії, Канади, Бельгії, США, Нової Зеландії, Японії і т.д. — це найбільші ринки ...
15 лютого 2019
 15 лютого 2019
Цікавою нішевою культурою для бізнесу — є трюфель. Який набирає популярності в Україні, і за кордоном гурмани з задоволенням ласують українським трюфелем.
Цікавою нішевою культурою для бізнесу — є трюфель. Який набирає популярності в Україні, і за кордоном гурмани з задоволенням ласують українським трюфелем.
15 лютого 2019
 15 лютого 2019
Державна продовольчо-зернова корпорація України розпочала реалізацію програми закупівель зерна врожаю поточного року.
Державна продовольчо-зернова корпорація України розпочала реалізацію програми закупівель зерна врожаю поточного року.
15 лютого 2019
 15 лютого 2019
Компанія LEMKEN, що спеціалізується на професійному рослинництві, знову розширила свій бізнес попри непросту в цілому ситуацію минулого року.
Компанія LEMKEN, що спеціалізується на професійному рослинництві, знову розширила свій бізнес попри непросту в цілому ситуацію минулого року.
15 лютого 2019
 15 лютого 2019
Враховуючи сприятливі погодні умови поточного року підживлення посівів озимих зернових та ріпаку розпочато у 14 областях України.
Враховуючи сприятливі погодні умови поточного року підживлення посівів озимих зернових та ріпаку розпочато у 14 областях України.
15 лютого 2019

Please publish modules in offcanvas position.