Розкидати гній – це до грошей

/ Механізація АПК / Субота, 07 липня 2012 15:01

altВолодимир Гречкосій, канд. техн. наук, доцент
Руслан Шатров, канд. техн. наук, доцент
Артем Волошин, студент магістратури

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Механізація приготування і внесення органічних добрив за допомогою новітніх вітчизняних і зарубіжних агрегатів дозволяє значно підвищити урожайність рослин та отримати екологічно чисту продукцію.

Відомо, що до 50% приросту врожаю сільськогосподарських культур отримують за рахунок внесення добрив. Особливо ефективними є органічні добрива (гній, гноївка, компости, сидерати, рослинні рештки), які сприяють утворенню гумусу, зменшенню шкідливої дії радіоактивних речовин та отрутохімікатів. Їх використання є складовою органічного (екологічно чистого) виробництва продукції рослинництва.

Тверді органічні добрива
Основним видом твердих органічних добрив є гній. У зв’язку з дефіцитом гною, актуальним є приготування і внесення торфо-гноєвих, торфо-гноївкових і торфо-гноєво-мінеральних компостів. Компости готують в основному двома способами: пошаровим і вогнищним.

При пошаровому способі на шар торфу товщиною 40-50 см кладуть шар гною товщиною 25-30 см і так далі, поки висота бурту не сягне 2 м. Ширина його в нижній частині повинна становити 3-4 м. При необхідності на нижній шар торфу вносять розкидачами мінеральні добрива.

При вогнищному способі компостування гній вкладається на торфяну подушку окремими купами на відстані близько 1 м. Проміжки між ними засипаються торфом. У міру готовності компост буртується бульдозером, навантажується у транспортні засоби і вивозиться на поле, або в розкидачі і вноситься під основний обробіток грунту.

Як органічне добриво використовують також торфо-гноївковий компост. Для його приготування слід використовувати торф вологістю 45-55%. На тонну торфу, залежно від його вологості, потрібно 0,5-1 т гноївки.

Якість компостів поліпшується, якщо на кожну тонну додати до 20 кг фосфорних і 5-10 кг калійних добрив. Після поглинання гноївки торфом всю масу перемішують бульдозером і буртують у штабель. При літній заготівлі дозрівання таких компостів відбувається протягом 1-1,5 місяця.

Залежно від наявності машин, відстані доставки органічних добрив до поля і норми внесення вибирають прямоточну, перевантажувальну і перевалочну технологічні схеми.

При прямоточній технології органічні добрива (гній, компости) завантажуються навантажувачами виробництва підприємств України (ВАТ «Борекс», ВАТ «Коломиясільмаш», ВАТ «Червона Зірка», ВАТ «Харківський тракторний завод», ВАТ «Сальськсільмаш») чи країн дальнього зарубіжжя (компанії MANITOU (Франція), CLAAS (Німеччина) в транспортно-технологічні засоби (розкидачі) (табл. 1-3), доставляються у поле і вносяться.

Таблиця 1. Технічна характеристика машин виробництва країн СНД для внесення твердих органічних добрив

alt

Конструктивними відмінностями машин моделей РТД є вертикальне розміщення робочих органів для розкидання добрив. У розкидачів моделей МТО, МТТ і МТУ вони розміщені горизонтально. Машини виробництва ВАТ «Ковельсільмаш» можуть використовуватись як причепи до тракторів для транспортування сільськогосподарських вантажів за умови встановлення заднього борту замість розкидаючих робочих органів.

Машини для внесення органічних добрив підприємств дальнього зарубіжжя (табл. 2 і 3) відрізняються оригінальними конструктивними рішеннями.

Таблиця 2. Технічна характеристика імпортних машин виробництва розвинутих країн для внесення твердих органічних добрив боковими і вертикальними робочими органами

alt

Особливостями машин PROTWIN SLINGER є їх універсальність. Вони обладнані транспортером і ротором із підвішеними молотками, за допомогою яких технологічний матеріал (гній, підстилка для тварин, пісок) розкидається на лівий бік за ходом руху агрегату.

Машини ORION обладнані транспортером і чотирма вертикально встановленими валами з сегментними лопатками для розкидання гною чи компосту по поверхні поля. При демонтажі валів і встановленні заднього борту (засувки) розкидач може використовуватись як тракторний причіп.

Французька група компаній KUHN пропонує також оригінальні розкидачі органічних добрив типу ProPush 2000 чотирьох моделей вантажопідйомністю 13 і 16 т. Характерною відмінністю їх є наявність у кузові додаткової передньої штовхаючої стінки, яка подає органічні добрива до розкидаючих робочих органів. Час повного проходження стінки дорівнює 35-45 с.

Конструктивними особливостями машин ORION 130 ТH PRO і HTS 20.4 є наявність двох горизонтальних ступінчасто розміщених валів зі знімними зуб’ями. Під валами знаходиться майданчик з двома роторами тарілчастого типу, як у машин для внесення мінеральних добрив. У результаті ширина захвату агрегату збільшується удвічі-тричі (з 8-12 до 18-24 м).

Таблиця 3. Технічна характеристика імпортних машин для внесення твердих органічних добрив дисковими робочими органами

alt

Слід відзначити, що значна частина робочого часу при прямоточній технології внесення добрив витрачається на транспортні роботи. Так, наприклад, при нормі внесення добрив 30 т/га, робочій ширині захвату агрегату 8 м, робочій і середньотехнічній транспортній швидкості руху, рівній відповідно 10 і 18 км/год. і відстанях перевезень 1-5 км співвідношення між часом транспортування (руху до поля і назад) і внесення добрив для різних машин знаходиться у таких межах (табл. 4): для МТО-6 - 4,7-22; РТД-9 --3-14,3; РТД-14 - 2-9,4.

Таблиця 4. Співвідношення між часом транспортування і спорожнення органічних добрив

alt

Розрахунки свідчать, що співвідношення між часом транспортування і внесення (розкидання) добрив значною мірою залежить від відстані перевезень і вантажопідйомності машини.

Найбільш економічно доцільними попередньо можна прийняти для цих умов такі граничні віддалі прямоточної роботи машин: МТО-6 – 1 км; РТД-9 – 3 км; РТД - 14-5 км.

Ефективність роботи машинних агрегатів на внесенні добрив можна підвищити за рахунок використання перевалочної технології. Органічні добрива транспортуються тракторами з причепами або автомобілями-самоскидами і буртуються на краю поля. У міру потреби при основному обробітку грунту добрива навантажуються у розкидачі і вносяться на поверхню поля. Відстань перевезень добрив розкидачами за перевалочної технології обмежується у середньому половиною довжини гону поля.

altУсунути транспортну операцію машинного агрегату для внесення добрив, а отже, значно збільшити його продуктивність можна за рахунок впровадження перевантажувальної технології внесення твердих органічних добрив. Для цього використовують низькорамний розкидач типу РПО-6 (ВАТ «Ковельсільмаш»). Добрива з гноєсховища або польового бурту навантажуються у самоскидні транспортні засоби вантажопідйомністю до 6 т, доставляються до місця внесення і перевантажуються у розкидач. Ширина захвату агрегату, який складається із трактора МТЗ-80 і машини РПО-6, дорівнює 10-12 м, продуктивність за годину основного часу - до 10 га.

При великих обсягах робіт можна скористатись роторним розкидачем РУН-15 (ВАТ «Уманьферммаш»), агрегатованим із трактором кл. 3. Суть цієї різновидності перевалочної технології полягає у тому, що органічні добрива (гній, компости) перед заробленням у грунт вивозять у поле самоскидними транспортними засобами вантажопідйомністю до 5 т і вивантажують купами з відстанню між рядами куп 25 м.

Під час руху агрегат утворює із куп валок і розкидає двома роторами в обидва боки. Такий агрегат має високу продуктивність (до 20 га за годину основного часу), проте відрізняється значною (до  40%) нерівномірністю внесення добрив, тоді як розкидачі кузовного типу мають нерівномірність до  25%.

Рідка органіка
Основною є прямоточна технологія внесення добрив із використанням самозавантажувальних цистерн-розкидачів (табл. 5).

При великих відстанях перевезень (більше 4-6 км) і нормах внесення (40 т/га і більше) добрива вносять за потоково-перевалочною технологією. Їх доставляють транспортувальником-перевантажувачем на базі автомобіля або трактора чи звичайними цистернами-розкидачами типу МЖТ (РЖТ) у пересувну польову місткість – компенсатор типу ЕЖУ-25 вантажопідйомністю 22 т. Для внесення рідких органічних добрив разом із РКД або аміачною водою передбачено додатковий бак місткістю 1,4 м3. При необхідності добрива забирають цистернами-розкидачами типу МЖТ (РЖТ), вносять на поверхню поля і заробляють у грунт. Розрив у часі внесення і заробки повинен бути не більше 2 годин.

Таблиця 5. Технічна характеристика машин для поверхневого внесення рідких органічних добрив

alt

Крім технології роздільного поверхневого внесення і заробки рідких добрив у грунт, використовується технологія і відповідна техніка для суміщення цих операцій (табл. 6). Добриво заробляється у грунт культиваторними стрілчастими лапами. Цим запобігаються втрати добрива від випаровування в атмосферу.

Таблиця 6. Технічна характеристика машин для внесення і заробки у грунт рідких добрив

alt


Рослинні органічні добрива
У зв’язку зі значним зменшенням поголів’я великої рогатої худоби, а отже, й органічних добрив тваринного походження, актуальними є використання органічних добрив рослинного походження (соломи бобових культур, гички цукрових буряків, стебел кукурудзи, соломи зернових колосових).

Так, наприклад, тонна подрібненої соломи, внесена на поверхню поля, за поживністю рівноцінна 3,5-4 т гною. Проте слід врахувати, що для компенсації азоту, який витрачається на перепрівання тонни соломи, необхідно внести 10 кг діючої речовини азотних добрив.

Тонна маси сидеральних культур (люпин, ріпак, гірчиця), подрібнена і зароблена в грунт, рівноцінна тонні твердих органічних добрив, а витрати праці й коштів у 3-5 разів менші. Ефективність використання сидерату як органічного добрива значно збільшується на віддалених від гноєсховища полях.

Все-таки основним рослинним органічним добривом є подрібнена солома. Для її подрібнення використовують подрібнювачі рослинних решток вітчизняного (ПН-2,0, ПН-4,0 (ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ); ПРН-4,5 (Красилівський машинобудівний завод)) і зарубіжного (John Deere 120, моделей RC і RM відповідно компаній RHINO і KUHN) виробництва.

Вміст дрібної фракції у соломі довжиною до 100 мм повинен становити не менш ніж 80%. Це обумовлено тим, що дрібна фракція соломи швидше розкладається. До того ж, нерівномірність розподілення соломи по ширині захвату подрібнювача не повинна перевищувати 20% (О. Рожанський).

Таким чином, використання різних добрив органічного походження сприятиме підвищенню родючості грунту та урожайності сільськогосподарських культур.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 10 липня 2020
Наразі в Україні завершується інвентаризація земель. Про її результати в уряд готуються відзвітувати у серпні та обіцяють назвати імена тих, хто розкрадав землю.
Наразі в Україні завершується інвентаризація земель. Про її результати в уряд готуються відзвітувати у серпні та обіцяють назвати імена тих, хто розкрадав землю.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Вперше в Україні шість органічних компаній об’єдналися для спільного пошуку нових ринків.
Вперше в Україні шість органічних компаній об’єдналися для спільного пошуку нових ринків.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Більшість садівників України на поточному тижні заявили про завершення сезону реалізації черешні.
Більшість садівників України на поточному тижні заявили про завершення сезону реалізації черешні.
10 липня 2020
 10 липня 2020
У п'яти областях України: Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській, де зосереджено близько 35% виробництва зерна, спостерігається висока потреба в потужностях зберігання.
У п'яти областях України: Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській, де зосереджено близько 35% виробництва зерна, спостерігається висока потреба в потужностях зберігання.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Українські аграрії повертаються до вирощування гібридних сортів жита, яке є менш примхливим, ніж пшениця та інші зернові.
Українські аграрії повертаються до вирощування гібридних сортів жита, яке є менш примхливим, ніж пшениця та інші зернові.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Китай прийняв перелік українських виробників ріпакового шроту, які будуть експортувати ріпаковий шрот до країни.
Китай прийняв перелік українських виробників ріпакового шроту, які будуть експортувати ріпаковий шрот до країни.
10 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.