Переваги та недоліки смугової технології

Переваги та недоліки смугової технології

/ Механізація АПК / Понеділок, 12 лютого 2018 15:46

При виборі технології обробітку ґрунту в аграріїв відсутня комплексна порівняльна техніко-економічна оцінка роботи машинних агрегатів. Проблему вирішуємо техніко-економічним обґрунтуванням і комплексною оцінкою технологій обробітку ґрунту та ефективності використання техніки.

Смугова технологія обробітку ґрунту нині стає важливим елементом збільшення ефективності агробізнесу. За неї ґрунт обробляється смугами шириною близько 20–25см та глибиною до 30 см із метою рихлення, створення насіннєвого ложа та умов для його швидкого прогрівання. Віддаль між серединами рядків становить 70/75см. Одночасно з обробітком ґрунту в них можна вносити сухі або рідкі міндобрива. У технології також поєднується основний і передпосівний обробітки ґрунту. За неї вирощують просапні культури, зокрема кукурудзу, соняшник, сою, цукрові буряки.

Для реалізації технології Ortman пропонує 6–8 і 12-рядні агрегати, Amazone — 8-рядні. Також восьмирядні АСОГ-8 для стрічкового обробітку ґрунту виробляє «Краснянське СП «Агромаш»». За технологічною схемою, наявністю і розміщенням робочих органів ґрунтообробні агрегати вітчизняного виробництва істотно не відрізняються від зарубіжного.

Виробники техніки strip-till пропонують варіанти використання в одному агрегаті просапної сівалки для суміщення операцій обробітку ґрунту і сівби у рядки, завдяки чому вдвічі зменшується кількість проходів ним полем. Сіяти в оброблений ґрунт можна також сівалками вітчизняного або зарубіжного виробництва.

Основним недоліком смугової технології є необхідність попереднього внесення гербіциду суцільної дії типу гліфосати. Проте ці додаткові витрати на боротьбу з бур’янами є незначними у порівнянні із загальними на обробіток ґрунту. До того ж при обробітку за традиційною технологією, як правило, також вносяться гербіциди проти відповідних видів бур’янів.

 

Ефективність використання машинних агрегатів для різних технологій основного обробітку ґрунту

Дослідження сільськогосподарської техніки проводились методом порівняння критеріїв обґрунтування техніко-експлуатаційних і економічних показників роботи машинних агрегатів та комплексної їх оцінки для різних технологій обробітку ґрунту. Вихідна інформація для розрахунків надавалась компаніями-виробниками техніки. Техніко-економічні розрахунки роботи машинних агрегатів і економічної оцінки наявних технологій обробітку ґрунту здійснювались за програмою і методикою кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім М. П. Момотенка Національного університету біоресурсів і природокористування України. Результати теоретичних досліджень подано в табл. 1–3.

Таблиця 1. Техніко-економічні характеристики технологій основного обробітку ґрунту *

19 362 47Примітка: * Розрахунки виконано за таких умов: площа — 1000 га, питомий опір ґрунту — 50 кН/м2, глибина оранки — 27 см, довжина гону поля — 900 м. ** Розрахунки витрат виконано за офіційним курсом НБУ умовної одиниці, рівним 26 грн

 

Порівняльними критеріями ефективності використання комплексів машин для різних технологій основного обробітку ґрунту прийнято мінімум витрат праці та інших. Використання технічних засобів оцінювалась також за витратою палива. Основним (комплексним) критерієм прийнято мінімум приведених витрат, оскільки він враховує витрати на заробітну плату, паливно-мастильні матеріали, амортизацію, технічне обслуговування комплексів машин і ефективність капітальних вкладень на їх придбання.

Дані табл. 1 свідчать, що найменші витрати праці серед вітчизняної і зарубіжної техніки мають агрегати для технології обробітку ґрунту strip-till (сьомий і тринадцятий варіанти агрегатування, відповідно, 0,30 і 0,28 люд.-год./га). Найменші витрати палива і приведені мають місце за мінімальної технології обробітку ґрунту (п’ятий і одинадцятий варіанти агрегатування).

Технологія основного обробітку ґрунту strip-till має значні переваги перед традиційною (дискування з оранкою) (табл. 2), зокрема, витрати праці для вітчизняної техніки становлять 25,9 і 34,1% (відповідно, у 3,9 і 2,9 разів менше), для зарубіжної — 26,9 і 37,8% (у 3,7 і 2,6 разів менше, залежно від складу машинних агрегатів відповідно для стрічкового (смугового) обробітку у співвідношенні до традиційної технології. Приведені витрати для технології strip-till для вітчизняної і зарубіжної техніки також орієнтовно у 3,5 разу менші порівняно з традиційною. Це ж стосується також витрати палива (орієнтовно у 3,2 разу менше).

Таблиця 2. Порівняльна ефективність технологій основного обробітку ґрунту

19 362 48 1

Порівняння технологій strip-till і мінімальної свідчать про перевагу першої з них за витратами праці (в 1,1–1,3 разів менше). Конкурентоспроможність цих технологій за витратами палива і приведеними обумовлюється складом машинних агрегатів та істотно не відрізняється.

Мінімальна технологія основного обробітку ґрунту пріоритетна перед традиційною для відповідної вітчизняної і зарубіжної техніки за всіма техніко-економічними показниками. Останні у співвідношенні між технологіями становлять: за витратами праці — 29,8–48,6% (у 3,4 і 2,1 разів менше), витратою палива — 29,2–36,5% (у 3,4–2,7 разів менше), за приведеними витратами — 26,3–34,0% (у 3,8–2,9 разів менші) від традиційної.

Таблиця 3. Порівняльна ефективність використання вітчизняної і зарубіжної техніки для основного обробітку ґрунту

19 362 48 2

Примітка: *Номери варіантів агрегатування наведено в таблиці 1

Порівняльна оцінка використання вітчизняної і зарубіжної техніки для різних технологій основного обробітку ґрунту (табл. 3) свідчать, що вітчизняні аналоги машинних агрегатів дещо поступаються зарубіжним за витратами праці і палива (у 1,1–1,2 разів), проте мають значно менші приведені витрати на одиницю роботи. Останні для вітчизняної техніки становлять від 51,4 до 66,1% від зарубіжної (у 1,9–1,5 разів менші). Нижчі витрати праці й палива у зарубіжної техніки порівняно з вітчизняною обумовлюються їх більшою продуктивністю і меншою питомою витратою палива двигуном. Пріоритет вітчизняної техніки перед зарубіжною за приведеними витратами на одиницю роботи обумовлюється значно (удвічі-тричі) меншою ціною віт­чизняних аналогів. Проте слід врахувати, що іноземна техніка, як правило, надійніша української, особливо це стосується тракторної енергетики.

Руслан ШАТРОВканд. техн. наук, доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 14 серпня 2018
Разом вони імпортували близько 70% вітчизняної зернової.
Разом вони імпортували близько 70% вітчизняної зернової.
14 серпня 2018
 14 серпня 2018
Днями набуде чинності закон щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств.
Днями набуде чинності закон щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств.
14 серпня 2018
 14 серпня 2018
Перепоною до експорту нині є рівень цін, які пропонують у КНР.
Перепоною до експорту нині є рівень цін, які пропонують у КНР.
14 серпня 2018
 14 серпня 2018
Минулого тижня на продаж за кордон відправили на 45% менше збіжжя супроти попереднього тижня.
Минулого тижня на продаж за кордон відправили на 45% менше збіжжя супроти попереднього тижня.
14 серпня 2018
 14 серпня 2018
Раніше асоціація «Укрсадпром» поскаржилася на те, що переробні підприємства закуповують яблука задешево.
Раніше асоціація «Укрсадпром» поскаржилася на те, що переробні підприємства закуповують яблука задешево.
14 серпня 2018
 14 серпня 2018
Фахівці зафіксували два вогнища африканської чуми.
Фахівці зафіксували два вогнища африканської чуми.
14 серпня 2018

Найближча подія

16 серп. 2018
10:00AM - 07:00PM
АгросемФест

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.