- Четвер, 28 березня 2013 13:00

Для сівби кукурудзи

Володимир ГРЕЧКОСІЙ, канд. техн. наук, доцент

Валерій ОМЕЛЯНЕНКО, студент магістратури

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Якість роботи посівних машин повинна повною мірою відповідати чітким агротехнічним вимогам. Згідно з ними, а також у відповідності з експлуатаційними характеристиками й обирається підходяща сівалка.

- П'ятниця, 21 січня 2011 16:21

Нове покоління сівалок

Віктор ПОГОРІЛИЙзаступник директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Валерій КРЕМСАЛзав лабораторією
Олена ТИХОНЕНКОнауковий співробітник

У статті наведено результати випробувань сівалки нового покоління RDA 600C, яка належить до сімейства сівалок серії Rapid, виробництва Vaderstad-Verken AB (Швеція) в Українському науково-дослідному інституті прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого.Загалом сівалка RDA 600C складається з таких вузлів: рами, бункера, системи центрального висіву насіння та мінеральних добрив, робочих органів для передпосівного обробітку ґрунту, загортання та прикочування насіння і добрив, гідравлічної системи, автоматизованої системи контролю та управління технологічним процесом.
Використання високоякісного металу, прецизійне виготовлення елементів рами в поєднанні з гідроакумуляторами при переведенні її у робоче положення забезпечує мінімальні розміри стикових зазорів, чітку прямолінійність розміщення робочих органів по ширині, жорсткість всієї конструкції по довжині рами.
Робочі органи сівалки поділяються на три блоки:
 
 • блок попереднього обробітку ґрунту, що складається з двох рядів вирізних, високоміцних, зносостійких конічних дисків, виготовлених із загартованої сталі V55, закріплених на окремих демпферних стійках; вирівнювачів поверхні розпушеного ґрунту (системи Crossboard) у вигляді ряду стальних пластин шириною 150 мм, закріплених на пружинних S-подібних стійках. Регулювання глибини обробітку дисками і кут нахилу вирівнювачів виконується за допомогою гідравліки з кабіни трактора;
 • блок висіву, що складається з одного ряду дисковоанкерних сошників внесення добрив, установлених із міжряддям 25 см, і двох рядів таких само  насіннєвих сошників із міжряддям 12,5 см. Сошники закріплені до рами на оригінальних індивідуальних демпферних стійках;
 • блок прикочування, який містить ряд пневматичних коліс з дією кожного на два ряди насіння і один ряд добрив, що фактично відносить цю сівалку в розряд пресових, та гребінку у вигляді ряду стальних пружинних пальців діаметром 12 мм, що забезпечує якісне мульчування поверхні, руйнування кірки та формування вологозахисного шару на поверхні ґрунту. Пневматичні колеса забезпечують високий рівень сталості глибини загортання насіння, а також копіювання поверхні поля.
 
Бункер - трисекційний, забезпечений датчиками контролю рівня насіння і добрив; з регульованим співвідношенням об’ємів завантаження насіння та добрив у наступних пропорціях: виключно 100% насіння; по 50% насіння і добрив; 33% насіння та 67% добрива.
Система центрального висіву насіння складається із двох висівних апаратів котушкового типу з безступінчастим регулюванням ширини робочої частини котушок, що забезпечує висів дрібно-, середньо- та крупнонасіннєвих культур із широким діапазоном норми висіву.
Сівалка оснащена системами автоматизованого контролю та управління технологічним процесом. Це забезпечує керування всіма основними і додатковими робочими органами та механізмами сівалки з кабіни трактора:
 
 • регулювання норми висіву насіння і внесення добрив - просто, швидко, зручно, достатньо лише раз провести тарування (зважити порцію насіння і добрив та ввести дані у комп’ютер);
 • покрокове 10%-ве регулювання норми висіву насіння і внесення добрив. У разі роботи в системі керованого землеробства та технології глобального позиціонування GPS ця функція повністю автоматизується;
 • автоматичне переключання маркерів, а також включення і відключення технологічної колії і слідоутворювачів для наступного досходового обробітку посівів;   
 • можливість відключення лівої або правої половини сівалки, чи внесення добрив через пульт управління за допомогою натискання лише однієї клавіші;
 • оптимізацію висоти піднімання робочих органів на поворотних смугах для зменшення непродуктивних втрат енергії та часу.
 
Для агрегатування сівалки Rapid RDA 600C необхідний трактор потужністю не менш як 300 к. с., тому в період випробувань для цього використовувався дослідний зразок трактора МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС» вітчизняної зборки (м. Миколаїв) зазначеної потужності.
Агротехнічне польове оцінювання сівалки Rаpіd 600C проводилось під час сівби гороху на максимально можливій швидкості (9,3-10,7 км/год), що дозволяв розвинути енергозасіб у варіантах чотирьох систем обробітку ґрунту:
 
 • традиційної на базі оранки на глибину 22-23 см;
 • консервуючої на базі глибокого розпушування на глибину 30-32 см;
 • мульчуючої на базі мілкого розпушування на глибину 10-12 см;
 • з елементами Mini-till на базі поверхневого розпушування на глибину загортання насіння.
 
Фони на період сівби відрізнялись між собою масою пожнивних решток на поверхні поля, твердістю посівного шару ґрунту та вирівняністю поверхні поля.
         Результати оцінювання якості сівби гороху на чотирьох фонах з обробітку ґрунту наведені у таблиці 1. Одержані показники умов та якості роботи порівнювалися із значеннями вихідних вимог, що висуваються до зернових пневматичних сівалок.
Оцінюючи умови випробувань, можна констатувати, що вони були характерними для зони Лісостепу, в якій знаходиться Інститут, а тому відповідали вихідним вимогам. Так, твердість посівного шару ґрунту не перевищувала допустиму межу 2,5 МПа і варіювала у межах 0,71-2,04 МПа, а вологість коливалась від 19,7% до 23,9% за дозволеної не більш як 25%.
У результаті випробувань встановлено, що якість кришіння та вирівнювання ґрунту грутообробним блоком сівалки були задовільними і не залежали від систем обробітку. Так, кількість грудочок розміром до 10 мм в оброблюваному шарі ґрунту не виходила за межі, встановлені вихідними вимогами - не менш як 80% і коливалась від 84% до 92,7%, а гребенистість поверхні поля після проходу сівалки не перевищила допустимі 3 см і становила 0,9-1,8 см.
 
 
Таблиця 1 Умови роботи та показники якості виконання технологічного процесу сівалкою Rаpіd 600C при сівбі гороху
Показник
Значення показника
За вихідними вимогами
 
За даними випробувань
Фон (система обробітку ґрунту)
 
Традиційна
 
Консервуюча
 
Мульчуюча
З елементами Mini-till
Дата
 
16-17 квітня 2010 року
Місце проведення випробувань
 
 
Науково-дослідна сівозміна УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого,
поле №2-3
Тип ґрунту і назва за його
механічним складом
 
Чорнозем малогумусний середньосуглинковий
Рельєф
Схил до 80°
Рівний
Мікрорельєф
Вирівняний
Гребенистий
Гребенистість поверхні поля до проходу, ±см
Не більш ніж 2
3,9
3,5
3
3,1
Попередник
 
Ярий ячмінь
Вологість ґрунту по шарі 0-10 см, %
До 25
20,5
20,6
19,7
19,8
Твердість ґрунту в шарі 0-10 см, МПа
Не більш ніж 2,5
1,18
1,15
1,71
1,84
Маса рослинних решток на поверхні поля, г/м2
 
4
112
111
131
Попередній обробіток ґрунту
 
Закриття вологи
Глибина спушеного шару, см
 
3,1
2,8
2,2
1,7
Норма висіву насіння, млн шт./га
Не менш як 1,2
1,33
Швидкість руху, км/год
 
10,5
9,3
10,7
9,5
Глибина спушеного шару ґрунту ґрунтообробною частиною сівалки, см
 
5,7
6,3
6,0
6,2
Якість кришіння ґрунту ґрунтообробною частиною сівалки за розмірами грудочок, %:
 
 
      0-10,0 мм
 
91,3
85,7
84,0
92,7
      10,1-25 мм
 
5,8
12,9
11,6
6,5
      25,1-50 мм
 
2,3
1,4
4,4
0,8
      Більш ніж 50 мм
 
0,6
0,0
0,0
0,0
Гребенистість після проходу сівалки, см
Не більш як 3,0
1,5
1,4
0,9
0,9
Глибина загортання насіння, см
2-8
5,3
5,7
5,3
5,2
Кількість насіння, загорненого в шар середньої глибини і в два суміжних з ним шари, %
Не менше 80
 
68
 
66
 
70
 
72
Кількість насіння не загорненого в грунт, шт./м2
Не допускається
0,10
0,07
0,06
0,07
Нерівномірність розподілення сходів по довжині рядка, %
Не більш ніж 60
82,7
98,6
93,7
96,6
Польова схожість, %
Не менш ніж 80
81,0
80,4
82,1
82,5
                     
 
Аналізуючи рівномірність глибини загортання насіння, можна сказати, що під час сівби гороху кількість насіння, загорненого в шар середньої глибини (5,2-5,7 см) та два суміжні з ним шари (±1 см), становило 66-72%. Результати наших багаторічних випробувань різноманітних марок сівалок свідчать, що високу рівномірність глибини загортання насіння забезпечують ті сівалки, що обладнані сошниковими групами на індивідуальній паралелограмній підвісці та за умов роботи на вирівняній поверхні поля з рівномірною за глибиною передпосівною культивацією.
Польова схожість на горосі коливалася у межах 80,4-82,5%, що можна вважати передумовою формування високого врожаю зерна цих культур.
Отже, за результатами агротехнічного польового оцінювання сівалки Rаpіd 600C, можна дійти таких висновків:
 
 • сівалка задовільно виконує технологічний процес передпосівного обробітку та сівби на чорноземі середньосуглинковому як на фонах з традиційною системою обробітку на базі оранки, так і за системами, що передбачають мінімальний обробіток із застосуванням глибокого, мілкого та поверхневого розпушування ґрунту та висіву насіння;
 • за основними показниками якості роботи сівалка відповідає вимогам грунтообробнопосівних агрегатів, а за технічним рівнем та якістю виконання технологічного процесу є однією з кращих представників цієї групи машин.
 
Під час випробувань сівалка в агрегаті з трактором МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС» на дослідних полях УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого за 58 годин основної роботи засіяла 374 га. Висівалось насіння ячменю, гороху, гречки та ріпаку. Посів здійснювався одночасно з внесенням мінеральних добрив. Робоча швидкість посівного агрегату знаходилась у діапазоні 9,4-10,6 км/год, продуктивність за годину основного часу - 5,6-6,9 га/год.
Завдяки досить високій ємності бункера для зерна та добрив (6000 л) сівалка при експлуатації за світловий день зупиняється лише тричі для завантаження технологічного матеріалу, що забезпечує змінний посів в обсязі 60-70 га зернових.
Агрегат за відсутності в господарстві трактора іноземного виробництва можна експлуатувати з вітчизняним. З метою визначення ефективності експлуатації сівалки Rapid RDА600C з різними тракторами, проведено експлуатаційно-технологічне та економічне оцінювання досліджуваної сівалки в агрегаті з трактором МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС» (вітчизняне виробництво) та Case MX310 (імпортний зразок) на посіві ячменю.
Сівалка в агрегаті з обома тракторами забезпечила якісне виконання технологічного процесу, при цьому в агрегаті з імпортним трактором робоча швидкість становила 13 км/год, а в агрегаті з вітчизняним - 11 км/год., продуктивність за годину основного часу - 7,8 та 6,6 га/год., а з урахуванням часу на допоміжні операції продуктивність за годину змінної роботи випробовуваної сівалки варіювала у межах 4,6-5,3 га/год. відповідно. При цьому експлуатаційні витрати на посів сівалкою Rapid RDА600C в агрегаті як з трактором Case MX 310, так і з трактором МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС» є дуже близькими і становлять 202-209 грн/га, а вартість придбання сівалки з трактором МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС» на 24% нижча, ніж з іноземним аналогом (табл. 2).

Таблиця 2. Вихідні дані та економічні показники роботи сівалки з різними тракторами
№ з/п
 
Назва показника
Значення показника за даними випробувань
Case MX 310 + RapidA600C
МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС»+    RapidА600C
1.
Продуктивність за годину змінного часу, га/год
5,3
4,6
2
Питома витрата палива, л/га
11,8
12,0
3
Ціна трактора, млн грн
1,50
0,95
4
Ціна сівалки, млн грн
1,35
5
Коефіцієнт відрахувань на амортизацію трактора
0,1
6
Коефіцієнт відрахувань на амортизацію сівалки
0,143
7
Коефіцієнт відрахувань на ремонт і ТО трактора
0,1
8
Коефіцієнт відрахувань на ремонт і ТО сівалка
0,04
9
Річний об’єм виробітку, га
3000
2500
10
Витрати праці, люд.-год.
0,19
0,22
11
Прямі екслуатаційні витрати, грн
202
209
 
в тому числі на: - заробітну плату
7,0
7,0
 
                             - амортизацію
82,2
90,0
 
                             - ремонт і ТО
35,9
34,0
 
                             - пальне
76,9
78,0

Сівалка RapidА600C є представником сівалок нового покоління комбінованих машин, оскільки за один прохід спроможна одночасно виконувати чотири технологічних операції: передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, висів та загортання насіння і прикочування та мульчування поверхні ґрунту. В одноопераційних технологіях для реалізації такої стратегії та обсягів посіву у межах 60-70 га за зміну необхідно одночасно застосовувати щонайменше три типи агрегатів. Наприклад, для передпосівного обробітку ґрунту - ХТЗ-17221+АП-6 (1 комплекс); для посіву з одночасним внесенням добрив - МТЗ-82,1+СЗ-5,4 (2 комплекси); та для післяпосівного обробітку поверхні ґрунту - МТЗ-80+С-11У+3ККШ-6 (1 комплекс) (табл. 3).
Порівняльна, за таких умов, оцінка двох стратегій свідчить про високу ефективність застосування комбінованої сівалки RapidА600C в агрегаті з трактором МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС», позаяк, незважаючи на дещо вищі капітальні вкладення на придбання вказаних машин (2,3 млн грн проти 1,18 млн грн в одноопераційному варіанті), вона дозволяє суттєво зменшити витрати праці на одиницю виконаної роботи та більш ніж на 10% знизити прямі експлуатаційні витрати.
При посіві сівалкою RapidА600C потрібен один механізатор, а при посіві традиційним одноопераційним комплексом - 4; в новому комплексі необхідно 2 одиниці техніки (зокрема, один трактор), а в традиційному - 9 (зокрема, 4 трактора). При придбанні та експлуатації досліджуваної сівалки не можна суттєво знизити капітальні вкладення порівняно з придбанням та експлуатацією комплексу одноопераціних машин, але спостерігається суттєве зменшення паливно-мастильних матеріалів та витрат праці.
        
Таблиця 3. Експлуатаційно-технологічні показники роботи сівалки RapidА600C в порівнянні з одноопераційним комплексом машин
№ з/п
 
Назва показника
Значення показника
випробуваний набір машин
традиційний набір машин
1
Склад комплексу машин
МТЗ «3022ДВ БІЛОРУС»+
RapidА600C
(1 комплекс)
ХТЗ-17221+АП-6 (1 комплекс)
МТЗ-82,1+СЗ-5,4 (2 комплекси)
МТЗ-80+С-11У-3ККШ-6 (1 комплекс)
2
Кількість одиниць техніки, шт.:
- тракторів
- с.-г. машин
 
1
1
 
4
5
3
Кількість обслуговуючого персоналу
на агрегатах, чол.
1
4
4
Витрати праці на одиницю виробітку,
люд.-год/га
0,22
1,15
5
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га
210,0
233,0
6
Витрати палива, л/га
12,0
15,4
7
Виробіток за світловий день
(при двозмінній роботі), га
60
50
8
Вартість придбання комплексу машин,
млн грн
2,30
1,18
 
Результати випробувань підтвердили належний технічний рівень та якість виготовлення сівалки RapidА600C, високу якість виконання технологічного процесу за різних умов підготовки ґрунту і висіву насіння різноманітних сільськогосподарських культур, можливість з її допомогою стабільно та гарантовано забезпечувати сільськогосподарське виробництво одним агрегатом з мінімумом організаційних витрат у підприємстві з площею ріллі 2500-3000 га.

Please publish modules in offcanvas position.