Cпеціальний режим оподаткування ПДВ: правове регулювання та бухгалтерський облік

/ Питання бухгалтерії / Вівторок, 14 червня 2016 16:07
В. М. МЕТЕЛИЦЯ, канд. економ. наук, c. н.с., САР, DipTax
в.о. директора ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
п.н.с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
заст. викон. дир. Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
До 1 січня 2016 р. у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ залишалися всі кошти, які сформували різницю між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом при постачанні сільськогосподарських товарів, зазначених у товарних групах 1–24 УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності: додаток до Закону України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 р. №584-VII.(власно вирощена продукція рослинництва, власно вироблена продукція тваринництва та продукти їхньої переробки), товарних позиціях 4101, 4102, 4103 (необроблені шкури сільськогосподарських тварин), 4301 (хутрова сировина — норки, ягнята каракульські, лисиці тощо) УКТ ЗЕД (п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу України (ПКУ), а також сільськогосподарських послуг, зазначених у п. 209.17 ст. 209 ПКУ (надання послуг у рослинництві, тваринництві тощо за переліком, визначеним у цьому пункті).

 

З 1 січня 2016 р. сільськогосподарські товаровиробники ведуть окремий облік сільськогосподарських товарів/послуг, залишаючи у своєму розпорядженні частину позитивної різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом шляхом перерахування коштів у системі електронного адміністрування (СЕА ПДВ).
 
Окремий облік постачання
сільськогосподарських товарів/послуг
З початку поточного року сільськогосподарські товаровиробники для цілей нарахування податку на додану вартість ведуть окремий облік операцій з постачання таких товарів/послуг (п. 209.19 ст. 209 ПКУ):
 
 • зернових та технічних культур (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, сорго, гречка, просо, свиріпа, ріпак, соняшник (таким є перелік зазначених сільськогосподарських культур у товарних групах 1001–1008, 1205 та 1206 00 УКТ ЗЕД);
 
 • продукції тваринництва (велика рогата худоба у живій вазі, молоко та вершки незгущені — продукція груп 0102 та 0401 УКТ ЗЕД);
 
 • іншої сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських послуг (інші види продукції тваринництва та рослинництва, крім перелічених вище, та послуги з використанням сільськогосподарської техніки). До цієї групи відносяться всі продукти забою сільськогосподарських тварин. При цьому не слід забувати про те, що постачання гною як побічного продукту сільськогосподарської діяльності взагалі не вважається сільськогосподарською діяльністю, а тому відображається у загальній декларації з податку на додану вартість (додатково див. лист ДПСУ від 22.10.2012 р. № 4040/0/61–12/15–3415–04).
 
Систему електронних рахунків ПДВ можна зобразити у вигляді таблиці (табл. 1).
 
Таблиця 1. Електронні рахунки ПДВ
 
 
Особливості функціонування
системи електронних рахунків
СЕА ПДВ має наступні особливості:
 
 • реєстраційний ліміт у СЕА ПДВ на початок поточного року можна використовувати для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань як за сільськогосподарською, так і за несільськогосподарською діяльністю;
 
 • реєстрація податкових накладних/розрахунків коригувань проводиться також за сумою овердрафту (і сумою його щоквартального збільшення);
 
 • реєстраційний ліміт збільшується за рахунок поповнення будь-якого електрон­ного рахунку в СЕА (3751, 3753, 3754, 3755). Тобто у випадку, коли сільськогосподарський товаровиробник планує протягом звітного місяця мати операції як з рахунку 3754, де передбачається 85% позитивної різниці сплатити до бюджету, так і операції з рахунків 3753 (50% різниці до бюджету) та 3755 (20% різниці до бюджету), то для збільшення суми реєстраційного ліміту такому товаровиробнику більш вигідно поповнювати останні два рахунки (приклад 1).

Приклад 1
Якщо 1 травня 2016 р. підприємство планує продати озиму пшеницю на суму 100000 грн., а 31 травня 2016 р. — сою на цю ж суму, то для нього більш вигідно поповнити рахунок 3753, а не 3754, адже в такому випадку в розпорядженні підприємства (тобто на спеціальному рахунку) до кінця місяця залишиться не 15% суми поповнення рахунку, а 50%.

 • після поповнення електрон­них рахунків 3753, 3754, 3755 протягом наступного за днем поповнення операційного дня відбувається розподіл сум поповнення між основним електронним рахунком та спеціальним, відкритим у Казначейській службі або у банку;
 
 • за наявності реєстраційного ліміту (а отже, й відсутності необхідності поповнення електронних рахунків) рахунки 3751, 3753, 3754, 3755 поповнюються у період протягом 10 днів із граничної дати подання податкової звітності з ПДВ (тобто між 20-м і 30-м числом наступного за звітним місяця). Сума поповнення має бути еквівалентна різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом по відповідному виду діяльності, відображеній у податковій звітності.
 
 • сплата податкових зобов’я­зань до бюджету здійснюється Казначейською службою в автоматичному режимі.
 
Розподіл операцій постачання
у межах спецрежиму
З початку поточного року сільськогосподарські товаровиробники ведуть облік операцій не тільки в розрізі сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності, але й за видами постачання товарів/послуг у межах сільськогосподарської діяльності (п. 209.19 ст. 209 ПКУ).
 
Розмежування постачання сільськогосподарських товарів/послуг від несільськогосподарських забезпечується проставлянням коду «2» в податкових накладних. Проте форма податкової накладної, затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, не дає можливості ідентифікувати постачання за окремими його видами в межах сільськогосподарської діяльності, оскільки не містить відповідних реквізитів. Виходячи з цього, розмежування видів постачання сільськогосподарських товарів/послуг можна досягти, застосувавши один із двох варіантів.
 
Перший варіант — ведення реєстрів виданих податкових накладних. Для реалізації цього варіанту необхідно використати Реєстри виданих та отриманих податкових накладних за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 22.09.2014 р. № 958. Підприємства можуть вести чотири таких реєстри на місячній основі:
 
 • реєстр виданих податкових накладних до декларації 0110 (загальна);
 • реєстр виданих податкових накладних до декларації 0121 (спецрежим, зернові та технічні культури);
 • реєстр виданих податкових накладних до декларації 0121 (спецрежим, продукція тваринництва);
 • реєстр виданих податкових накладних до декларації 0121 (спецрежим, інші сільськогосподарські товари/послуги).
 
Другий варіант — відкриття аналітичних рахунків до рахунків обліку доходу від реалізації товарів/послуг, отриманих авансів і фінансових результатів. Цей варіант є більш трудомістким, адже передбачає побудову аналітики з рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інші операційні доходи», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та 791 «Результат операційної діяльності» в розрізі чотирьох видів діяльності (загальній та трьох спецрежимних).
 
Бухгалтерський облік ПДВ у СЕА
Для відображення коштів ПДВ на електронних рахунках системи СЕА та на спеціальному рахунку спецрежимника Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженою наказом Мінфіну України від 01.07.1997 р. № 141, передбачено застосування відповідних аналітичних рахунків до субрахунку 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті». Такими аналітичними рахунками доцільно зробити наступні:
 
 • 3151 «Розрахунки з Казначейством в системі електронного адміністрування ПДВ» — аналітичний рахунок для обліку коштів на основному електрон­ному рахунку (3751). З нього до бюджету списуються суми податку за декларацією 0110 (в повній сумі) та 0121 (у процентному співвідношенні);
 
 • 3152 «Рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок за операціями постачання інших сільськогосподарських товарів/послуг» — аналітичний рахунок для обліку коштів на додатковому електронному рахунку (3753) за операціями постачання інших сільськогосподарських товарів/послуг;
 
 • 3153 «Рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок за операціями постачання зернових та технічних культур» — аналітичний рахунок для обліку коштів на додатковому електронному рахунку (3754) за операціями постачання інших зернових та технічних культур;
 
 • 3154 «Рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок за операціями постачання продукції тваринництва» — аналітичний рахунок для обліку коштів на додатковому електронному рахунку (3755) за операціями постачання продукції тваринництва;
 
 • 3155 «Спеціальний рахунок для акумулювання сум ПДВ сільськогосподарськими підприємствами» — аналітичний рахунок для обліку коштів, акумульованих на спецрахунку.
 
Аналітичний облік податкових зобов’язань і податкового кредиту необхідно здійснювати шляхом відкриття аналітичних рахунків до субрахунку 641 «Розрахунки за податками» за видами постачання товарів/послуг:
 
 • 6411 «Розрахунки з ПДВ за операціями загальної системи оподаткування»;
 • 6412 «Розрахунки з ПДВ за операціями постачання інших сільськогосподарських товарів/послуг»;
 • 6413 «Розрахунки з ПДВ за операціями постачання зернових та технічних культур»;
 • 6414 «Розрахунки з ПДВ за операціями постачання продукції тваринництва».
 
Бухгалтерські проводки з обліку ПДВ у СЕА розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунку з бухгалтерського обліку ПДВ у СЕА
 

1

 23 жовтня 2019
Міжнародні партнери очікують, щоб ринок землі в Україні був детінізований. 
Міжнародні партнери очікують, щоб ринок землі в Україні був детінізований. 
23 жовтня 2019
 23 жовтня 2019
Асоціація виробників стевії з'явиться в Україні в кінці цього року - початку наступного.
Асоціація виробників стевії з'явиться в Україні в кінці цього року - початку наступного.
23 жовтня 2019
 23 жовтня 2019
Компанія Syngenta оголосила, що протягом наступних п'яти років буде витрачено $2 мільярди, щоб допомогти фермерам підготуватися до загроз, пов'язаних зі зміною клімату, що зростають.
Компанія Syngenta оголосила, що протягом наступних п'яти років буде витрачено $2 мільярди, щоб допомогти фермерам підготуватися до загроз, пов'язаних зі зміною клімату, що зростають.
23 жовтня 2019
 23 жовтня 2019
За 9 місяців загальна кількість корів усіх форм власності скоротилася на 4,8% – до 1,89 млн голів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За 9 місяців загальна кількість корів усіх форм власності скоротилася на 4,8% – до 1,89 млн голів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
23 жовтня 2019
 23 жовтня 2019
В Узбекистані планують закласти перші промислові насадження ківіукраїнського сорту «Карпат Стратона Валентайн».
В Узбекистані планують закласти перші промислові насадження ківіукраїнського сорту «Карпат Стратона Валентайн».
23 жовтня 2019
 23 жовтня 2019
У понеділок, 21 жовтня, відбувся другий етап зариблення Південного Бугу – в цей раз річка поповнилась 18 509 кг цьоголітками риби білого та строкатого товстолобика, коропа та білого амура.
У понеділок, 21 жовтня, відбувся другий етап зариблення Південного Бугу – в цей раз річка поповнилась 18 509 кг цьоголітками риби білого та строкатого товстолобика, коропа та білого амура.
23 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.