soniashnyk

Бюджетно-податкові новації для аграріїв у 2017 році: частина 2 — бюджетна підтримка

/ Питання бухгалтерії / Середа, 12 квітня 2017 16:07
В. М. МЕТЕЛИЦЯдоктор економ. наук, c. н. с., САР, DipTAX, DipIAS
директор ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і
фінансистів АПК України,
п. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
тьютор програми САРА «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу»
Розподіл коштів за програмами бюджетної підтримки на безповоротній та поворотній основі визначено в додатках 3 і 4 Закону України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (табл. 1, 2).

Таблиця 1
. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік (тис. грн)
 
 
Серед програм бюджетної підтримки ключове місце займає програма за КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (4,8 млрд грн). Саме вона є правонаступницею спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, відміненого з 01.01.2017 р.

Законом України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» у підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) введено п. 51. У ньому встановлено, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).
 
Таблиця 2. Повернення кредитів до Державного бюджету України та
розподіл надання кредитів із Держбюджету України в 2017 році (тис. грн)
 

Форма додатку затверджується Міністерством фінансів України. Для здійснення у порядку, встановленому ст. 2001 ПКУ, розрахунків із бюджетом платників — сільськогосподарських товаровиробників, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, Державна фіскальна служба України, яка веде цей Реєстр, надсилає Міністерству аграрної політики та продовольства України, та Державній казначейській службі України, в якій відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, окремий реєстр, де зазначаються назва платника — сільськогосподарського товаровиробника, його податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, сплачена до бюджету.

Механізм надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної підтримки визначено в ст. 161 Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон про держпідтримку).

Згідно з пунктами 161.1–161.2 ст. 161 Закону про держпідтримку сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, визначені п. 161.3, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду;

б) з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності (тобто питома вага схожа на ту, яку товаровиробник обчислює для цілей підтвердження перебування на сплаті єдиного податку 4-ї групи);

в) сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений п. 51 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.

У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені п. 161.1, та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.

Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробникам, встановленим п. 161.1, або якщо сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість, або щодо такого товаровиробника прийнято рішення про припинення.

У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, коли:

а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;

б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої п. 161;

в) щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;

г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.

Виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється за заявою товаровиробника або за рішенням контролюючого органу.

Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності (п. 161.3 ст. 161 Закону про держпідтримку, табл. 3).
 
Таблиця 3. КВЕДи, які дають право на бюджетну дотацію
 

У відповідності до пунктів 161.4–161.6 ст. 161 Закону про держпідтримку до Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:

  • назва сільськогосподарського товаровиробника — отримувача бюджетної дотації, його податковий номер та індивідуальний податковий номер;
  • дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;
  • перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;
  • реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;
  • дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.

У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань без подання заяви.

У разі зміни інших даних про отримувача, що містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до п. 161.2 заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.

Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також Порядок надання відповідної інформації Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, крім даних у частині реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДФС України.

На підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації ДФС України, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі розподіляють дотації між отримувачами.

З 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більш ніж 150 млн грн на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних із таким товаровиробником осіб у значенні пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Реальні терміни для реалізації права сільськогосподарських товаровиробників на отримання бюджетної дотації залежать від затвердження підзаконних нормативно-правових актів (це березень-квітень 2017 року). Крім того, механізм отримання бюджетної дотації буде реалізуватись за принципом «заплати у бюджет податок на додану вартість і тоді отримай бюджетні кошти». Це означає, що сільськогосподарські товаровиробники, які задекларували від’ємне значення зі сплати податку на додану вартість, скористаються своїм правом на бюджетну дотацію у періоді після нівелювання від’ємного значення. Останнє можливе шляхом сплати до бюджету ПДВ у сумах, які покривають від’ємне значення, або шляхом проходження процедури бюджетного відшкодування з камеральною перевіркою.
 17 лютого 2020
Для України у 2020 році Китай, Єгипет та Німеччина є пріоритетними країнами для відкриття у них торговельних представництв.
Для України у 2020 році Китай, Єгипет та Німеччина є пріоритетними країнами для відкриття у них торговельних представництв.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У період з 8 по 14 лютого 2020 року морпортами України на експорт було відвантажено 1,17 млн тонн основних зернових культур, що на 54% перевищує показник попереднього тижня (755 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних).
У період з 8 по 14 лютого 2020 року морпортами України на експорт було відвантажено 1,17 млн тонн основних зернових культур, що на 54% перевищує показник попереднього тижня (755 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних).
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
Комітетські слухання на тему «Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників в рамках реалізації аграрних реформ» відбулися минулого тижня в стінах Верховної Ради України.
Комітетські слухання на тему «Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників в рамках реалізації аграрних реформ» відбулися минулого тижня в стінах Верховної Ради України.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У 2019 році Адміністрації морських портів України (АМПУ) вдалося більш ніж на 277,7 млн грн знизити заплановані витрати на придбання товарів, робіт та послуг за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro.
У 2019 році Адміністрації морських портів України (АМПУ) вдалося більш ніж на 277,7 млн грн знизити заплановані витрати на придбання товарів, робіт та послуг за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
Світові ціни на лохину в 2020 році можуть виявитися найнижчими в історії.
Світові ціни на лохину в 2020 році можуть виявитися найнижчими в історії.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У період із 7 по 14 лютого 2020 року територіальними органами Держгеокадастру до загального переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону, включено 112 земельних ділянок загальною площею 1 тис. 768 га.
У період із 7 по 14 лютого 2020 року територіальними органами Держгеокадастру до загального переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону, включено 112 земельних ділянок загальною площею 1 тис. 768 га.
17 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.