Сучасне тваринництво

Олександр СКЛЯР, канд. вет. наук, Іван СКЛЯР Сумський НАУ Із членством у СОТ в України зросла відповідальність за дотримання високої якості своєї продукції, зокрема, молока та молокопродуктів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, оскільки молоко є важливим продуктом харчування людей. Однак воно залишається цінним і цілющим лише тоді, коли…
Село Тростинка Васильківського району Київської області - місце знаходження приватного сільськогосподарського підприємства «ім. Т.Г. Шевченка». «АБС» розмовляє з Олегом ВАРШАВСЬКИМ - дипломованим ветеринарним лікарем, котрий опікується здоров’ям тварин у цьому господарстві.  
За умови виробництва свинини необхідний постійний пошук технологічних заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності процесу та більшій віддачі. Особливої уваги заслуговують методи, що дозволяють нарощувати продуктивність без залучення додаткових засобів.   Одним із таких важливих прийомів є змішування сперми кнурів, що, на думку багатьох вчених, дає змогу підвищити запліднюваність та багатоплідність…
  Традиційні раціони сільськогосподарських тварин та спосіб їх використання мають суттєві недоліки. Існуючі технології у вітчизняному тваринництві настільки застарілі і не відповідають вимогам сьогодення, що не дозволяють досягати високої ефективності використання кормів та підвищення рівня рентабельності тваринницької галузі. Тому саме час поговорити про спосіб раціонального використання кормових ресурсів під час…
У раціоні птиці корми тваринного походження - рибне, м'ясне, м'ясо-кісткове борошно, сухе знежирене молоко - є найбільш цінними білковими компонентами.   У результаті численних досліджень науковці дійшли висновку, що 25% тваринного білка від загального його вмісту в раціоні курчат (тобто 5-6% рибного борошна) і 15-20% в раціоні несучок (3-4% рибного…
Сучасне тваринництво - Понеділок, 20 грудня 2010 09:50

Атлас порід

Продовження. Початок у №23.   Українська червоно-ряба молочна порода   Порода створена на основі місцевої симентальської худоби з залученням кращого світового генофонду. Це перша порода молочного типу, яка виведена в незалежній Україні методом відтворного схрещування симентальської породи (материнська) і голштинських бугаїв червоно-рябої масті.
Бройлерне птахівництво в Україні сьогодні розвивається швидкими темпами. Лише торік виробництво м’яса бройлерів збільшилось на 13%, частка його становить 85,7% всього промислового виробництва м’яса птиці. Водночас в умовах загострення конкурентної боротьби подальше нарощування виробництва цієї продукції неможливе без широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій та обладнання. Птахівники все частіше цікавляться, який спосіб…
Успішне виpiшення м'ясної пpоблеми в Укpаїнi значною мірою опирається на становлення і подальший pозвиток галузi свинаpства, де виpiшальним чинником виpобництва конкуpентоспpоможної пpодукцiї та покpащення її якостi є забезпечення добробуту тварин. Максимально обумовлена пpодуктивнiсть, добpий стан здоpов'я та висока якість свинини виявляються лише за комфортних умов утримання й годівлі, коли задовольняються…
Володимир САВРАНЧУК, кандидат с.-г. наук, директор Галина ПОДРЄЗКО, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії тваринництва Кіровоградський інститут АПВ НААНУ Застосування ресурсозберігаючих технологій утримання та вирощування тварин, удосконалення агротехніки одержання кормів, науково-обґрунтована система годівлі, ефективне використання генетичного потенціалу порід, інтенсифікація відтворення стада, раціональна організація праці та виробництва - запорука розвитку сучасного тваринництва.
Григорій ЗОН, канд. вет. наук, Людмила ІВАНОВСЬКА, канд. вет. наук Сумський НАУ Блутанг (синоніми - катаральна лихоманка овець, синій язик, реовірусна інфекція овець) - трансмісивна інфекція рогатої худоби, що характеризується лихоманкою, некрозом слизової оболонки травного тракту й епітелію вінчику, а також дистрофією скелетних м’язів.
Сучасне тваринництво - Середа, 17 листопада 2010 00:00

Вологі корми

Спосіб «сухої» годівлі комбікормами з використанням дорогих компонентів не може вважатися оптимальним. Згодовування тваринам сухих комбікормів, часто із завезеної сировини сумнівної кормової якості, призводить до захворювання органів дихання й шлунково-кишкового тракту, особливо молодняку тварин. При цьому ступінь засвоюваності корму зазвичай не перевищує 60%.  
Сучасне тваринництво - Середа, 17 листопада 2010 00:00

Розводимо свиней

Валентин РИБАЛКО, доктор с.-г. наук, професор, академік Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН На сьогодні у державних, колективних, фермерських і присадибних господарствах України розводять переважно 11 порід свиней, а саме: велику білу, ландрас, українську м’ясну, полтавську м’ясну, червону білопоясу, українську степову білу, дюрок, миргородську, велику чорну, українську степову рябу та уєльс.

Please publish modules in offcanvas position.