Зоотехнічна та економічна оцінка племінної цінності свиней

Зоотехнічна та економічна оцінка племінної цінності свиней

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 04 жовтня 2018 13:45

Оцінка племінної цінності свиней — важливий етап формування консолідованої популяції тварин (породи, типу, лінії, родини) за основними кількісними показниками.

Для оцінки і відбору високопродуктивних та добре адаптованих до інтенсивних технологій тварин використовують ряд зоотехнічних методів, а саме:

 

  • оцінка і відбір за походженням;
  • за власною продуктивністю (фенотипом);
  • за показниками відтворювальної здатності;
  • за відгодівельними та м’ясними якостями потомства (генотипом).

 

Зазначені групи ознак використовують для визначення комплексного класу тварин («еліта-рекорд», «еліта», І, ІІ, «позакласні»), а також для розрахунку оціночних та селекційних індексів.

Досвід спеціалістів агроформувань та результати досліджень науковців (Чинаров Ю. І. та ін., 2012; Халак В. І., 2014, та ін., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., 2017 та ін.) свідчать, що поряд із традиційним методом (Інструкція з бонітування свиней, 2003) ефективним способом оцінки племінної цінності свиней є метод BLUP (Best Linear Unbiased Prediction — кращий лінійний незміщений прогноз).

Експериментальну частину досліджень проведено в умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи ТОВ «АФ «Дзержинець» Дніпропетровської області (оцінка ремонтних свинок за ознаками власної продуктивності, свиноматок, що перевіряються — за показниками відтворювальної здатності), лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових культур НААН України та відділу селекції і генетики Інституту свинарства і АПВ НААН України (аналіз даних та розрахунок індексу BLUP).

Оцінку ремонтних свинок та свиноматок великої білої породи, що перевіряються за ознаками власної продуктивності та показниками відтворювальної здатності, проводили з урахуванням наступних абсолютних величин: вік досягнення живої маси 100 кг, днів; товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм; товщина шпику на крижах, мм; товщина шпику в средній точці спини між холкою та крижами, мм; довжина тулуба на дату вимірювання товщини шпику, см; багатоплідність, гол.; великоплідність, кг; маса гнізда на дату відлучення у віці 28–35 діб, кг; збереженість,%.

Інтегровану оцінку свиноматок за показниками відтворювальної здатності виконували за наступними методиками:

11 378 78 2

де: І — індекс відтворювальної здатності свиноматки, балів; В — кількість живих поросят на дату народження, гол.; H — чисельність відлучених поросят, гол.; G — середньодобовий приріст живої маси поросят до відлучення, кг (Коротков В. А., 2005);

11 378 78 3

де: ІВГ0 — індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження, балів; n — кількість живих поросят на дату їх народження (багатоплідність), гол.; 2,5 — максимальний показник живої маси одного поросяти на дату народження, кг; xmax — жива маса найважчого у гнізді поросяти, кг; xmin — жива маса найменшого у гнізді поросяти, кг; — середня жива маса поросят у гнізді на дату народження (великоплідність свиноматок), кг (Халак В. І., 2012);

Вимірювання товщини шпику проводили ультразвуковим приладом Renco Ce (S/N46080).

Економічну ефективність виконаних досліджень розраховували за формулою:

11 378 78 4

де: Е — вартість додаткової продукції, грн; Ц — закупівельна ціна одиниці продукції, відповідно до чинних цін, які діють на Україні; С — середня продуктивність тварин; П –середня надбавка основної продукції (%), яка виражена у відсотках на одну голову у разі застосування нового і поліпшеного селекційного досягнення порівняно з продуктивністю тварин базового використання; Л — постійний коефіцієнт зменшення результату, який пов’язаний із додатковими витратами на прибуткову продукцію (0,75); К — чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин нового або поліпшеного селекційного досягнення, голів.

Встановлено, що вік досягнення ремонтних свинок великої білої породи (n=362) становить 190,9±0,43 діб (Сv=4,37%), товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців — 23,7±0,19 мм (Сv=15,60%), на крижах — 16,8±0,20 мм (Сv=23,01%), в середній точці спини між холкою і крижами — 19,3±0,119 мм (Сv=19,44%), довжина тулуба на дату вимірювання товщини шпику — 118,18±0,18 см (Сv=3,03%).

Багатоплідність свиноматок, що перевіряються, дорівнює 10,0±0,09 гол. (Сv=18,74%), індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження — 4,69±0,054 балів (Сv=22,14%), маса гнізда на дату відлучення у віці 28–35 діб — 74,6±0,46 кг (Сv=9,65 індекс відтворювальної здатності свиноматки — 36,00±0,204 бала (Сv=10,80%), збереженість — 91,4%, індекс BLUP (материнська лінія) — 98,9±0,902 бала (Сv=17,35%).

Аналіз результатів досліджень ознак власної продуктивності ремонтних свинок і показників відтворювальної здатності свиноматок, що перевіряються, свідчить про наявність суттєвої різниці між тваринами різної племінної цінності за індексом BLUP (материнська лінія). Так, тварини І групи (варіація індексу BLUP (материнська лінія) — 110,49–149,41 балів), порівняно з ровесницями ІІ групи (варіація індексу BLUP (материнська лінія) — 68,8–86,19 балів) характеризуються меншими показниками «вік досягнення живої маси 100 кг (на 8,4 доби; td=7,43, Р<0,001), «товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм» (на 6,3 мм; td=10,67, Р<0,001), «товщина шпику на крижах, мм» (на 5,9 мм; td=11,8, Р<0,001), «товщина шпику в средній точці спини між холкою та крижами, мм» (на 5,8 мм; td=12,08, Р<0,001) (табл. 1).

 

Таблиця 1. Ознаки власної продуктивності ремонтних свинок і показники відтворювальної здатності свиноматок різної племінної цінності за методом BLUP

11 378 80 1

 

За багатоплідністю, масою гнізда на дату відлучення у віці 28–35 діб, індексом Л. Лаша у модифікації М. Д. Березовського та індексом BLUP різниця між свиноматками зазначених груп дорівнює 2,4 гол. (td=8,88; Р<0,001), 10,1 кг (td=7,37; Р<0,001), 5,12 бала (td=8,67; Р<0,001) та 44,49 бала (td=28,70; Р<0,001) відповідно. Більшою довжиною тулуба на дату вимірювання товщини шпику (на 1,6 см; td=2,85, Р<0,01), великоплідністю (на 0,08 кг; td=4,21, Р<0,001), збереженістю (на 7,3%) та меншим показником індексу вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження (на 1,45 балів; (на 1,6 м; td=9,67, Р<0,001) характеризувалися тварини ІІ групи (варіація індексу BLUP (материнська лінія) — 68,8–86,19 балів). Показник збереженості поросят до відлучення коливався у межах від 85,0 до 96,5%.

 

Таблиця 2. Ознаки власної продуктивності ремонтних свинок і показники відтворювальної здатності свиноматок різної племінної цінності за індексом Л. Лаша у модифікації М. Д. Березовського

11 378 80 2

 

Розподіл свиноматок за індексом відтворювальної здатності свиноматки (І) показав, що тварини ІІІ групи (варіація індексу — 38,74–47,15 балів) переважають ровесниць ІV (варіація індексу — 28,44–32,68 балів) за віком досягнення живої маси 100 кг на 4,3 дня (td=3,30, Р<0,01), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців — на 2,3 мм (td=4,18, Р<0,001), на крижах — на 2,2 мм (td=4,07, Р<0,001), в средній точці спини між холкою та крижами — на 2,4 мм (td=4,36, Р<0,001), багатоплідністю — на 4,5 гол. (td=28,12, Р<0,001), масою гнізда на дату відлучення у віці 28–35 днів — на 18,7 кг (td=21,01, Р<0,001), індексом відтворювальної здатності свиноматки (І) — на 10,02 бала (td=33,40, Р<0,001), та індексом BLUP (материнська лінія) — на 21,82 бала (td=8,83, Р<0,001).

За довжиною тулуба на дату вимірювання товщини шпику, великоплідністю, індексом вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження та збереженістю свиноматки ІV групи (варіація індексу — 28,44–32,68 балів) переважали ровесниць ІІІ групи (варіація індексу — 38,74–47,15 балів) у середньому на 15,85%.

Розрахунки економічної ефективності результатів досліджень показали, що від використання тварин високої племінної цінності за індексом BLUP (материнська лінія) (варіація індексу — 110,49–149,41 балів) та індексом відтворювальної здатності свиноматки (варіація індексу — 38,74–47,15) одержано прибавку продукції на рівні +6,63 — +10,55%.

Вартість додаткової продукції від використання свиноматок високої племінної цінності (І та ІІІ група) (у розрахунку на одну свиноматку за один опорос) становить 178,68–284,33 грн.

 

Пропозиції виробництву

Ремонтні свинки та свиноматки великої білої породи підконтрольного стада, що перевіряються, характеризуються за ознаками власної продуктивності (вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм) на рівні І та класу «еліта». Кількість свиноматок класу «еліта» за ознаками відтворювальної здатності (багатоплідність, гол., маса гнізда на дату відлучення у віці 28–35 діб) становить 36,47%.

Використання тварин високої племінної цінності за індексами BLUP (материнська лінія) (варіація індексу — 110,49–149,41 балів) та відтворювальної здатності свиноматки (варіація — 38,74–47,15) дає можливість одержати прибавку продукції на рівні +6,63 — +10,55%.

Пропонуємо в умовах племінних репродукторів і заводів із розведення свиней різних напрямів продуктивності систематично вести оцінку ремонтного молодняку та свиноматок за ознаками власної продуктивності та відтворювальної здатності. Критеріями для відбору високопродуктивних тварин за індексом BLUP та індексом відтворювальної здатності свиноматки є показники на рівні 110,49–149,41 та 38,74–47,15 балів відповідно.

 

Віктор ХАЛАК, завідувач лабораторією тваринництва,
канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Державна установа Інститут зернових культур НААН України

1

 23 квітня 2019
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 17 квітня вирішила переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну добрив — нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування. 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 17 квітня вирішила переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну добрив — нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування. 
23 квітня 2019
 23 квітня 2019
Середньодобова температура повітря на початку квітня була на 2,5-5,0 °С вище норми, а в кінці першої декади - на 0,9-1,3 °С нижче норми. 
Середньодобова температура повітря на початку квітня була на 2,5-5,0 °С вище норми, а в кінці першої декади - на 0,9-1,3 °С нижче норми. 
23 квітня 2019
 23 квітня 2019
Цього року ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ відзначають 10-річний ювілей із дня випуску першої короткої дискової борони ДУКАТ шириною захвату 2,5 м, котра була представлена у Києві на агропромисловій виставці АГРО влітку 2009-го. Продажі агрегату стартували восени того ж року.
Цього року ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ відзначають 10-річний ювілей із дня випуску першої короткої дискової борони ДУКАТ шириною захвату 2,5 м, котра була представлена у Києві на агропромисловій виставці АГРО влітку 2009-го. Продажі агрегату стартували восени того ж року.
23 квітня 2019
 23 квітня 2019
У час міжсезоння Шепетівський цукровий комбінат інтенсивно оновлює цехи та устаткування задля зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності «солодкого продукту» власного виробництва.
У час міжсезоння Шепетівський цукровий комбінат інтенсивно оновлює цехи та устаткування задля зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності «солодкого продукту» власного виробництва.
23 квітня 2019
 23 квітня 2019
У квітні цього року "фруктовий кошик" коштує 264,5 грн, що на 6% дешевше, ніж роком раніше.
У квітні цього року "фруктовий кошик" коштує 264,5 грн, що на 6% дешевше, ніж роком раніше.
23 квітня 2019
 23 квітня 2019
Послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом в першому кварталі 2019 року скоротилися на 2,6% в порівнянні з січнем-березнем попереднього року.
Послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом в першому кварталі 2019 року скоротилися на 2,6% в порівнянні з січнем-березнем попереднього року.
23 квітня 2019

Please publish modules in offcanvas position.