Мікроклімат для поросят

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 17 грудня 2010 10:36

Успішне виpiшення м'ясної пpоблеми в Укpаїнi значною мірою опирається на становлення і подальший pозвиток галузi свинаpства, де виpiшальним чинником виpобництва конкуpентоспpоможної пpодукцiї та покpащення її якостi є забезпечення добробуту тварин.
Максимально обумовлена пpодуктивнiсть, добpий стан здоpов'я та висока якість свинини виявляються лише за комфортних умов утримання й годівлі, коли задовольняються всi фізіологічні потpеби тварин. Тому вчені ведуть інтенсивний пошук способів оптимізації умов утримання свиней м’ясного призначення.
 

У комплексі зоогігієнічних умов, які впливають на ефективність відгодівлі молодняку свиней, одне з провідних місць належить температурно-вологісним показникам, освітленню та швидкості руху повітря у станках. Від таких маловивчених на сьогодні чинників, як рівень втрат теплоти шляхом теплопроведення, тепловипромінювання та конвекції, залежить не лише стан здоров’я тварин, а й витрати корму та води на одиницю приросту і в цілому економіка виробництва свинини.

Аби краще розібратися у цьому, потрібно було вивчити вплив локального технологічного енергозберігаючого прийому для утримання постійного необхідного мікроклімату у приміщенні для утримання відлучених поросят. Дослідження проводились у фермерському господарстві «Шубське» Харківської області Богодуховського району. Для виконання поставлених завдань було виконано чималий обсяг робіт. Насамперед розроблено ескізи і план реконструкції свинарника та проведено утеплення пінополіуретаном стелі й стін приміщення для утримання відлучених поросят у групових станках. Крім того, вивчено у науково-господарському досліді на відлучених поросятах ефективність такого утеплення в порівнянні із застосуванням відомих традиційних матеріалів.
Реалізацію поставленого завдання здійснювали шляхом попереднього опрацювання обробки вітчизняних та іноземних літературних джерел щодо проблеми штучного обігрівання поросят. Окрім цього, провели патентний пошук по джерелах патентної інформації у розвинених країнах світу.
Для досліду було підібрано за принципом аналогів дві групи по 20 поросят у кожній породи велика біла, які були розміщені в різних секторах приміщення (контрольна секція та дослідна). При цьому враховували породну належність, вік, стать та живу масу тварин.
Відповідно до схеми досліду відлучені поросята у груповому станку контрольної групи знаходились у секції, стіни та стеля якої утеплені шаром поліуретану товщиною 30-40 мм.
Для утримання необхідного мікроклімату в секції поросят контрольної групи приміщення обладнане традиційною залізобетонною стелею. Стіни побудовані з червоної цегли в 2,5 цеглини та оштукатурені з обох боків відповідно до існуючих будівельних норм і правил.
Тварини дослідної групи користувались експериментальним утепленням стін та даху свинарника нової конструкції прошарком пінополіуретану товщиною 30-40 мм.
Дослід проводили у цегельному приміщенні з горищним перекриттям упродовж трьох місяців. Згідно з методикою проведення досліджень комбікорм для годівлі поросят-сисунів контрольної та дослідної груп збалансований відповідно до існуючих норм і мав однаковий склад, енергетичну та протеїнову цінності.
.
Схема досліду з вивчення порівняльної ефективності двох способів локального утримання тепла
Групи
Кількість відлучених поросяту груповому станку
 
 
Чинник, який поставлено на вивчення
І -- контрольна
20
Утримання поросят у секції приміщення з горищним перекриттям та традиційним способом утримання тепла
II -- дослідна
20
Утримання свиней і поросят з експериментальним утепленням дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану
 
Особливості поведінки тварин при застосуванні різних способів локального утримання тепла визначалися методом хронометражних спостережень.
Витрати кормів на приріст живої маси визначалися методом щоденного зважування корму перед роздаванням тваринам та зважування неспожитих його залишків. Забезпечення тварин водою здійснювалось за допомогою соскових напувалок.
         У процесі досліджень також фіксувалось кількість та причини можливого відходу відлучених поросят у групових станках.
Годівлю тварин забезпечували за допомогою групових самогодівниць за принципом «досхочу». Склад та поживність повнораціонного комбікорму для поросят обох груп були однаковими, розрахованими на отримання середньодобових приростів живої маси на рівні 250-300 г та відповідали чинним нормам годівлі.
Витрати комбікорму на приріст живої маси визначали розрахунковим методом шляхом зважування заданих доз та обліку залишків. Ріст поросят в обох групах встановлювали методом щомісячного індивідуального зважування. Витрати праці оператора на обслуговування тварин у станках різних конструкцій визначали методом хронометражних спостережень на початку та наприкінці досліду. Швидкість руху повітря вираховували за допомогою крильчатого анемометра АСО-3. Освітленість зони відпочинку та зони годівлі вимірювали люксметром.
Оцінку теплотехнічних характеристик у зоні перебування підсвинків здійснювали за нормативним параметром -- тепловим потоком. Він охоплює всі основні чинники контактної теплової взаємодії тварини з приміщенням.
При цьому визначали коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу теплового рефлектора, стін, стелі та тепловий потік від лежачих підсвинків у навколишнє середовище.
Для встановлення рівня теплового потоку між лежачими тваринами, стелею та стінами розміщували перетворювач теплового потоку (ПТП) приладу ИТП-9, яким фіксували щільність теплового потоку, що надходив від тварин у тепловий рефлектор, стелю та стіни за визначений проміжок часу. Коефіцієнт теплопровідності пінополіуретану вимірювали приладом ИТП-9.
Теплофізичну оцінку теплового рефлектора у підсвинків проводили за показником: кількість тепла, яке проникає крізь тепловий рефлектор, зворотно пропорційна загальному опору теплопередавання і прямо пропорційна різниці температури повітря по обидва боки перешкоди, площі перешкоди та часу, протягом якого відбувалось теплопередавання.
Показники знімали на початку, у середині та наприкінці облікового періоду досліду. Обліковий період досліду тривав 90 днів. Отримані цифрові дані опрацьовувалися біометрично.
         Встановлено (див. табл.), що середньодобові прирости живої маси у тварин II (дослідної) групи, які мали експериментальне утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану, за період вирощування були на 12,7% (р<0,05) вищими за аналогічний показник тварин контрольної групи. При цьому збереження поросят у дослідній групі було на 8% вище, ніж у контрольній.
 
Продуктивність та збереження підсвинків
 
                             Показники
Група
I (контроль)
II (дослід)
Кількість підсвинків у групі , голів:
                                      на початку досліду
 
25
 
25
                                      наприкінці досліду
21
23
Збереження поросят, %
84
92
Відхід тварин за обліковий період досліду, голів
4
2
Жива маса одного підсвинка, кг:
- на початку досліду
6,98±0,21
6,25±0,27
- наприкінці досліду
25,37±0,21
26,99±0,91
Валовий приріст живої маси, кг
18,39±0,71
20,74±0,21
Середньодобовий приріст, г
204,0±12,80
230,4±21,11*
Примітка. * - р<0,05
 
Це забезпечило підвищення валового приросту живої маси свиней у середньому на 12,8%.
Таким чином, застосування запропонованого нами експериментального утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану для свиней на вирощуванні сприяло підвищенню продуктивності тварин на 12,8%. Це зростання можна пояснити тим, що були створені комфортніші умови для відпочинку підсвинків, ніж у звичайній секції приміщення із традиційним способом утримання тепла тварин контрольної групи. Усе це створювало сприятливіші умови відпочинку підсвинків, що має важливе значення для успіху відгодівлі тварин.
Отже, застосування запропонованого нами експериментального утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану для свиней на вирощуванні є перспективним технологічним прийомом, оскільки забезпечує значне підвищення збереження поросят-сисунів на 8% та їх продуктивності на 12,8% у порівнянні з експлуатацією типового станка з традиційним способом утримання тепла.
 
Андрій ПАЛАГУТА, канд. с.. наук,Інститут тваринництва НААН України

1

 20 серпня 2019
Меморандум має на меті зміцнення двостороннього співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в галузі сільського господарства і встановлення робочих відносин на постійній основі між аграрними відомствами двох країн.
Меморандум має на меті зміцнення двостороннього співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в галузі сільського господарства і встановлення робочих відносин на постійній основі між аграрними відомствами двох країн.
20 серпня 2019
 20 серпня 2019
Незважаючи на те, що за підсумками 2018/19 МР Україна дещо скоротила обсяг експорту пшеничних висівок, географія поставок продукту значно розширилася і налічувала близько 20 країн.
Незважаючи на те, що за підсумками 2018/19 МР Україна дещо скоротила обсяг експорту пшеничних висівок, географія поставок продукту значно розширилася і налічувала близько 20 країн.
20 серпня 2019
 20 серпня 2019
За січень-червень поточного року в електронних земельних торгах, на яких агротоваровиробники можуть придбати право оренди на землі сільгосподарського призначення державної власності терміном на 7 років, взяли участь 5,5 тис. осіб.
За січень-червень поточного року в електронних земельних торгах, на яких агротоваровиробники можуть придбати право оренди на землі сільгосподарського призначення державної власності терміном на 7 років, взяли участь 5,5 тис. осіб.
20 серпня 2019
 20 серпня 2019
На рахунки обласних департаментів агропромислового розвитку Мінагрополітики перерахувало 119,8 млн грн для компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду.
На рахунки обласних департаментів агропромислового розвитку Мінагрополітики перерахувало 119,8 млн грн для компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду.
20 серпня 2019
 20 серпня 2019
Протягом останнього тижня погодні умови були неоднозначними за впливом на сільськогосподарські культури. Найменш сприятливими вони були в Черкаській, Полтавській, Сумській областях, де в більшості днів було зниження температури і дефіцит вологи в ґрунті.
Протягом останнього тижня погодні умови були неоднозначними за впливом на сільськогосподарські культури. Найменш сприятливими вони були в Черкаській, Полтавській, Сумській областях, де в більшості днів було зниження температури і дефіцит вологи в ґрунті.
20 серпня 2019
 20 серпня 2019
У Миколаївській області зареєстрували спалах африканської чуми свиней (АЧС) у приватному господарстві.
У Миколаївській області зареєстрували спалах африканської чуми свиней (АЧС) у приватному господарстві.
20 серпня 2019

Please publish modules in offcanvas position.