Мікроклімат для поросят

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 17 грудня 2010 10:36

Успішне виpiшення м'ясної пpоблеми в Укpаїнi значною мірою опирається на становлення і подальший pозвиток галузi свинаpства, де виpiшальним чинником виpобництва конкуpентоспpоможної пpодукцiї та покpащення її якостi є забезпечення добробуту тварин.
Максимально обумовлена пpодуктивнiсть, добpий стан здоpов'я та висока якість свинини виявляються лише за комфортних умов утримання й годівлі, коли задовольняються всi фізіологічні потpеби тварин. Тому вчені ведуть інтенсивний пошук способів оптимізації умов утримання свиней м’ясного призначення.
 

У комплексі зоогігієнічних умов, які впливають на ефективність відгодівлі молодняку свиней, одне з провідних місць належить температурно-вологісним показникам, освітленню та швидкості руху повітря у станках. Від таких маловивчених на сьогодні чинників, як рівень втрат теплоти шляхом теплопроведення, тепловипромінювання та конвекції, залежить не лише стан здоров’я тварин, а й витрати корму та води на одиницю приросту і в цілому економіка виробництва свинини.

Аби краще розібратися у цьому, потрібно було вивчити вплив локального технологічного енергозберігаючого прийому для утримання постійного необхідного мікроклімату у приміщенні для утримання відлучених поросят. Дослідження проводились у фермерському господарстві «Шубське» Харківської області Богодуховського району. Для виконання поставлених завдань було виконано чималий обсяг робіт. Насамперед розроблено ескізи і план реконструкції свинарника та проведено утеплення пінополіуретаном стелі й стін приміщення для утримання відлучених поросят у групових станках. Крім того, вивчено у науково-господарському досліді на відлучених поросятах ефективність такого утеплення в порівнянні із застосуванням відомих традиційних матеріалів.
Реалізацію поставленого завдання здійснювали шляхом попереднього опрацювання обробки вітчизняних та іноземних літературних джерел щодо проблеми штучного обігрівання поросят. Окрім цього, провели патентний пошук по джерелах патентної інформації у розвинених країнах світу.
Для досліду було підібрано за принципом аналогів дві групи по 20 поросят у кожній породи велика біла, які були розміщені в різних секторах приміщення (контрольна секція та дослідна). При цьому враховували породну належність, вік, стать та живу масу тварин.
Відповідно до схеми досліду відлучені поросята у груповому станку контрольної групи знаходились у секції, стіни та стеля якої утеплені шаром поліуретану товщиною 30-40 мм.
Для утримання необхідного мікроклімату в секції поросят контрольної групи приміщення обладнане традиційною залізобетонною стелею. Стіни побудовані з червоної цегли в 2,5 цеглини та оштукатурені з обох боків відповідно до існуючих будівельних норм і правил.
Тварини дослідної групи користувались експериментальним утепленням стін та даху свинарника нової конструкції прошарком пінополіуретану товщиною 30-40 мм.
Дослід проводили у цегельному приміщенні з горищним перекриттям упродовж трьох місяців. Згідно з методикою проведення досліджень комбікорм для годівлі поросят-сисунів контрольної та дослідної груп збалансований відповідно до існуючих норм і мав однаковий склад, енергетичну та протеїнову цінності.
.
Схема досліду з вивчення порівняльної ефективності двох способів локального утримання тепла
Групи
Кількість відлучених поросяту груповому станку
 
 
Чинник, який поставлено на вивчення
І -- контрольна
20
Утримання поросят у секції приміщення з горищним перекриттям та традиційним способом утримання тепла
II -- дослідна
20
Утримання свиней і поросят з експериментальним утепленням дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану
 
Особливості поведінки тварин при застосуванні різних способів локального утримання тепла визначалися методом хронометражних спостережень.
Витрати кормів на приріст живої маси визначалися методом щоденного зважування корму перед роздаванням тваринам та зважування неспожитих його залишків. Забезпечення тварин водою здійснювалось за допомогою соскових напувалок.
         У процесі досліджень також фіксувалось кількість та причини можливого відходу відлучених поросят у групових станках.
Годівлю тварин забезпечували за допомогою групових самогодівниць за принципом «досхочу». Склад та поживність повнораціонного комбікорму для поросят обох груп були однаковими, розрахованими на отримання середньодобових приростів живої маси на рівні 250-300 г та відповідали чинним нормам годівлі.
Витрати комбікорму на приріст живої маси визначали розрахунковим методом шляхом зважування заданих доз та обліку залишків. Ріст поросят в обох групах встановлювали методом щомісячного індивідуального зважування. Витрати праці оператора на обслуговування тварин у станках різних конструкцій визначали методом хронометражних спостережень на початку та наприкінці досліду. Швидкість руху повітря вираховували за допомогою крильчатого анемометра АСО-3. Освітленість зони відпочинку та зони годівлі вимірювали люксметром.
Оцінку теплотехнічних характеристик у зоні перебування підсвинків здійснювали за нормативним параметром -- тепловим потоком. Він охоплює всі основні чинники контактної теплової взаємодії тварини з приміщенням.
При цьому визначали коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу теплового рефлектора, стін, стелі та тепловий потік від лежачих підсвинків у навколишнє середовище.
Для встановлення рівня теплового потоку між лежачими тваринами, стелею та стінами розміщували перетворювач теплового потоку (ПТП) приладу ИТП-9, яким фіксували щільність теплового потоку, що надходив від тварин у тепловий рефлектор, стелю та стіни за визначений проміжок часу. Коефіцієнт теплопровідності пінополіуретану вимірювали приладом ИТП-9.
Теплофізичну оцінку теплового рефлектора у підсвинків проводили за показником: кількість тепла, яке проникає крізь тепловий рефлектор, зворотно пропорційна загальному опору теплопередавання і прямо пропорційна різниці температури повітря по обидва боки перешкоди, площі перешкоди та часу, протягом якого відбувалось теплопередавання.
Показники знімали на початку, у середині та наприкінці облікового періоду досліду. Обліковий період досліду тривав 90 днів. Отримані цифрові дані опрацьовувалися біометрично.
         Встановлено (див. табл.), що середньодобові прирости живої маси у тварин II (дослідної) групи, які мали експериментальне утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану, за період вирощування були на 12,7% (р<0,05) вищими за аналогічний показник тварин контрольної групи. При цьому збереження поросят у дослідній групі було на 8% вище, ніж у контрольній.
 
Продуктивність та збереження підсвинків
 
                             Показники
Група
I (контроль)
II (дослід)
Кількість підсвинків у групі , голів:
                                      на початку досліду
 
25
 
25
                                      наприкінці досліду
21
23
Збереження поросят, %
84
92
Відхід тварин за обліковий період досліду, голів
4
2
Жива маса одного підсвинка, кг:
- на початку досліду
6,98±0,21
6,25±0,27
- наприкінці досліду
25,37±0,21
26,99±0,91
Валовий приріст живої маси, кг
18,39±0,71
20,74±0,21
Середньодобовий приріст, г
204,0±12,80
230,4±21,11*
Примітка. * - р<0,05
 
Це забезпечило підвищення валового приросту живої маси свиней у середньому на 12,8%.
Таким чином, застосування запропонованого нами експериментального утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану для свиней на вирощуванні сприяло підвищенню продуктивності тварин на 12,8%. Це зростання можна пояснити тим, що були створені комфортніші умови для відпочинку підсвинків, ніж у звичайній секції приміщення із традиційним способом утримання тепла тварин контрольної групи. Усе це створювало сприятливіші умови відпочинку підсвинків, що має важливе значення для успіху відгодівлі тварин.
Отже, застосування запропонованого нами експериментального утеплення дверей, стін та перекриття стелі з пінополіуретану для свиней на вирощуванні є перспективним технологічним прийомом, оскільки забезпечує значне підвищення збереження поросят-сисунів на 8% та їх продуктивності на 12,8% у порівнянні з експлуатацією типового станка з традиційним способом утримання тепла.
 
Андрій ПАЛАГУТА, канд. с.. наук,Інститут тваринництва НААН України

 13 грудня 2019
Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Він включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України – порти, бази відпочинку, гаражі, їдальні та лазні.
Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Він включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України – порти, бази відпочинку, гаражі, їдальні та лазні.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
В Харкові на базі машинобудівного підприємства ТОВ "Укр.Агро-сервіс" пройшло випробування першої вітчизняної лінії переробки луб’яних культур.
В Харкові на базі машинобудівного підприємства ТОВ "Укр.Агро-сервіс" пройшло випробування першої вітчизняної лінії переробки луб’яних культур.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Україна і Китай домовилися про експорт українського ріпакового шроту до КНР. Країни підписали відповідний протокол.
Україна і Китай домовилися про експорт українського ріпакового шроту до КНР. Країни підписали відповідний протокол.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
В Україні з 1 лютого 2020 року запрацює Україно-німецький фонд, який кредитуватиме малий бізнес під 5, 7 і 9% річних.
В Україні з 1 лютого 2020 року запрацює Україно-німецький фонд, який кредитуватиме малий бізнес під 5, 7 і 9% річних.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Новий врожай волоського горіха українського виробництва виявився вищим за попередні очікування ринку, що вже позитивно відбилося на обсягах експорту.
Новий врожай волоського горіха українського виробництва виявився вищим за попередні очікування ринку, що вже позитивно відбилося на обсягах експорту.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Фермер з Черкащини розповідає про досвід вирощування примхливої культури.
Фермер з Черкащини розповідає про досвід вирощування примхливої культури.
13 грудня 2019

Please publish modules in offcanvas position.