Атлас порід

/ Сучасне тваринництво / Понеділок, 20 грудня 2010 09:50

Продовження. Початок у №23.
 
Українська червоно-ряба молочна порода
 

Порода створена на основі місцевої симентальської худоби з залученням кращого світового генофонду. Це перша порода молочного типу, яка виведена в незалежній Україні методом відтворного схрещування симентальської породи (материнська) і голштинських бугаїв червоно-рябої масті.

Тварини червоно-рябої породи порівняно великі (висота в холці первісток становить 136-138 см, повновікових корів -- 140-145, а бугаїв -- 155-156 см). Жива маса дорослих корів у провідних господарствах за даними племреєстру сколивається у межах 512-600 кг, телиць 12-місячного віку -- 194-365 кг, 18-місячного -- 312-481, однорічних племінних бугайців -- 251-480 кг. Характерними ознаками тварин цієї породи є міцна щільна конституція і гармонійна будова тіла. Вим’я -- рівномірно розвинуте, ванно- чи чашоподібної форми, з великим запасом і міцною зв’язкою, щільно прикріплене. Голова легка, суха, вузька, продовгувата, чітко виражена, пропорційна тілобудові, носове дзеркало широке, лоб помірно ввігнутий. Шия довга з тонкою складчастою шкірою, в міру обмускулена. Лопатки косо поставлені і щільно прикріплені до тулуба, добре виступають, холка гостра, А-подібна, спина рівна, пряма, крижі широкі і міцні. Маклоки широкі, довгі, з незначним нахилом від кульшів до сідничних бугрів (у модельних тварин нахил становить 2-2,5 см), добре обмускулені. Середня частина тулуба добре розвинута, в більшості корів виражена у вигляді характерного молочного трикутника, ребра косо поставлені, широкі, груди глибокі і порівняно широкі.
Для тварин цієї породи притаманна досить висока енергія росту. За резистентністю вона не поступається материнській, батьківській та іншим породам відповідного ареалу. Тварин української червоно-рябої молочної породи успішно розводять у центральних, північних і західних регіонах, у передгір’ї Карпат, у степових південно-східних районах, що свідчить про можливості інтродукції, високу адаптаційну та акліматизаційну здатність. Порівняно з материнською, тварини нової породи більш врівноважені і спокійні, швидше визначаються зі своїм рангом в ієрархічному ряду при внутрігосподарських або міжгосподарських перегрупуваннях, краще використовують пасовище, грубі та соковиті корми. Тривалість продуктивного використання корів нової породи становить 4 і більше лактацій і значною мірою, за дослідженнями науковців, зумовлена не генетичними особливостями, а господарськими умовами. Середній вік першого отелення корів нової породи у базових господарствах становить 876 днів (28,8 міс.), що на 60-110 днів менше, ніж у симентальських ровесниць. У зв’язку з особливостями будови голови та тулубу телят, більшою шириною тазу корів, їх отелення відбуваються, як правило, без ускладнень. Практично відсутні післяродові захворювання, інволюція статевих органів відбувається нормально. Здорові повновікові корови здатні щороку давати приплід.
Порода конкурентоспроможна, генетичний потенціал молочної продуктивності коливається у межах 6500-7500 кг молока і більше за лактацію за порівняно високого вмісту жиру (3,7-4%) і білка (3,1-3,3%).
Минулого року середня молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи по Україні становила 5447 кг, що вище, ніж у 2007-му на 877 кг. При цьому більше 7000 корів мали надій вище 6000 кг, а 35 корів -- вище 10000 кг. Середня продуктивність первісток у племінних господарствах сягнула 5081 кг молока і 3,75% жиру, повновікових тварин -- більше 5503 і 3,76 відповідно. Відмічений прогрес породи певною мірою зумовлений постійним пошуком шляхів її удосконалення та використання бугаїв-поліпшувачів основних селекційних ознак. Лише в 2009 році, за даними племреєстру, племінними господарствами було придбано 140997 доз сперми бугаїв-поліпшувачів і запліднено нею 33746 корів та 12814 телиць.
В породі виведено і затверджено три внутріпорідних (зональних) типи: центральний, південно-східний і прикарпатський із загальною чисельністю корів 34141, що майже вдвічі більше, ніж було подано для апробації. Як структурні формування у склад центрального внутріпорідного типу входять київський, прилуцький і черкаський заводські типи, у склад південно-східного -- вінницький і харківський, прикарпатського -- буковинський.
Порода має достатні племінні ресурси, сконцентровані у 49 племінних заводах і 76 племрепродукторах. Найчисельніший і генетично найцінніший масив створено у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та інших областях, де традиційно розводили симентальську породу. Загальна чисельність корів породи у племінних господарствах станом на 1 січня 2010 року становила 34141 голів. До ДКПТ записано 1362 тварини. Від 582 корів породи, занесених до ІІ тому ДКПТ, за 305 днів найвищої лактації одержано в середньому 5989 кг молока на корову при вмісті жиру 3,9%. Жива маса після І отелення корів, записаних до ІІ тому ДКПТ, становить у середньому 533 кг, після ІІ -- 580-616.
Подальший прогрес породи вбачається у постійному підвищенні генетичного потенціалу продуктивності, удосконаленні її генеалогічної структури, виведенні нових заводських типів і ліній, а також високопродуктивних родин.
 
Червона датська порода
Червона датська порода створена більш, ніж 125 років тому і є частиною популяції скандинавської червоної породи. Метою розведення було отримання тварин з високою молочною продуктивністю і тривалим терміном використання для забезпечення прибуткового ведення галузі.
Тварини червоної датської породи характеризуються масивністю, гармонійністю будови тіла, мають добре виражений тип молочного напряму продуктивності. Разом з тим зустрічаються тварини, які наближаються до молочно-м’ясного типу.
Тваринам червоної датської породи притаманна червона і темно-червона масть, в бугаїв -- темніша. Білі плями зустрічаються рідко на животі і вимені. Голова середньої величини, легка. Носове дзеркало сірого забарвлення. Тулуб глибокий, довгий, на вкорочених ногах. Шия середньої довжини. Кістяк тонкий. Висота корів у холці -- 132 см. Груди глибокі (65-74 см) і широкі (42-45 см), з витягнутою вперед грудною кісткою і значним підгруддям. Коса довжина тулуба становить 142-157 см. Деякі тварини мають не зовсім рівну спину. Круп широкий і довгий, проте зустрічаються тварини з піднятим задом і високою розміщенням хвоста. Живіт об’ємистий. Стегна виповнені посередньо. Ширина в маклаках -- 58 см, ширина в тазостегнових з’єднаннях -- 53 см. Кінцівки міцні, добре поставлені. Шкіра тонка, еластична. Мускулатура розвинута задовільно.
Дорослі бугаї червоної датської породи характеризуються середньою висотою у холці 148 см, глибиною грудей -- 85 см, обхватом грудей -- 236 см.
Корови червоної датської породи добре пристосовані до машинного доїння. Інтенсивність молоковіддачі у них перевищує 1,81 кг/хв. За перші три хвилини видоюють понад 71% молока. Вим’я добре розвинуте по формі і величині (чашоподібне, з великим запасом). Дійки бажаної (циліндричної) форми, правильно розставлені.
Проте, не зважаючи на бажаний тип екстер’єру, у червоної датської худоби зустрічаються деякі його недоліки. Серед них -- слабкість тазових кінцівок, швидке вибуття корів (після III-IV лактацій, а іноді і після II) з огляду ослаблення зв’язок вимені, його відвисання, яке призводить до травмування.
Молочна продуктивність червоної датської породи висока. У 2009 році продуктивність 39851 підконтрольних корів цієї породи в Данії становила 8750 кг молока з вмістом 4,27% жиру при виході 373,6 кг молочного жиру, вміст білка в молоці -- 3,49% при виході 305,4 кг молочного білка.
У кращих стадах надій досягає 10439 кг молока з вмістом 4,60% жиру і 3,46% білка при виході 480 кг молочного жиру і 361 кг молочного білка. Від кращих корів цієї породи в Данії було отримано по 11-13 тис. кг молока за лактацію. Тварини цієї породи відзначаються здатністю давати високі надої протягом тривалого часу. Довічний удій кращих корів перевищує 90 тис.кг при виході понад 4000 кг молочного жиру. Середній вміст жиру в молоці дорівнює 3,9-4,1%.
У Данії велике значення надають покращанню м’ясних якостей худоби і розведенню тварин молочно-м’ясного типу, оскільки худоба м’ясних порід у країні майже відсутня. Тому проблему виробництва яловичини в Данії вирішують методом інтенсивного вирощування молодняку молочних порід. За даними бюлетенів з оцінки бугаїв за потомством середньодобовий приріст живої маси синів бугаїв, які перевірялися, коливається у межах 1002-1021 г. Витрата кормів на 1 кг приросту становить майже 3 датських кормових одиниці, вихід охолодженої туші -- 53,9-54,4%, вміст м’яса в туші (без жиру) -- понад 70%. Забійний вихід відгодованих бугайців сягає 57-60%. Жива маса телят при народженні становить в середньому 33-39 кг, повновікових корів -- 550-650 кг, бугаїв -- 1000-1300 кг. По висоті червона датська худоба поступається лише голландській чорно-рябій і молочній шортгорнській породам.
Протягом останніх двох-трьох десятків років генофонд червоної датської породи в Україні використовується переважно не для чистопорідного розведення, а в якості поліпшуючого в відтворному схрещуванні з червоною степовою породою. А в 1998 році в Україні був апробований створений з використанням генофонду червоної датської породи жирномолочний внутріпорідний тип, який є важливою селекційною структурною одиницею апробованої у 2004 році української червоної молочної породи.
Подальша перспектива використання генофонду червоної датської породи в Україні залежатиме від більш тривалого його збереження за чистопорідного розведення у наявних репродукторах. Проте відмічений шлях селекції безальтернативно обмежується у масштабах, враховуючи низьку чисельність популяції в Україні і практичну відсутність чистопорідних плідників на батьківщині породи (в Данії). З урахуванням цього, переважаючимселекційним шляхом використання генофонду червоної датської породи залишатиметься його використання у розширеному (за необхідності) відтворенні жирномолочного типу.
 
Червона степова порода
Червона степова порода є однією із давніх і найчисельніших за поголів’ям вітчизняних порід великої рогатої худоби. Вона створена ще у першій половині ХІХ ст. методом народної селекції в екстремальних умовах континентального посушливого спекотного клімату степової зони України. Її еволюція нараховує понад два століття. Батьківщиною червоної степової породи вважається район річки Молочної (Запорізька область). Назву «червона степова» вона отримала 1939 року.
Для тварин червоної степової породи характерна червона масть різних відтінків. Бугаї-плідники найчастіше мають темно-червону, вишнево-червону і червону масті. Зустрічаються тварини з білими відмітинами переважно на вимені, грудях та голові. Забарвлення носового дзеркала найчастіше світле або рожеве.
Екстер’єр червоної степової худоби характерний для тварин молочного напряму продуктивності. Скелет легкий і міцний, м’язи недостатньо розвинені.
У бугаїв-плідників голова середньої величини з прямим профілем, носове дзеркало темно-сіре, роги світло-сірі, спрямовані в боки, вперед і вгору, шия середньої довжини, іноді коротка, помірно товста, у деяких бугаїв у верхній частині шиї велике потовщення. Холка, спина й поперек у більшості корів прямі, добре обмускулені. Груди широкі й глибокі, без перехвату за лопатками. Зад частіше прямий та широкий. Кінцівки правильно поставлені, з твердим рогом ратиць. Середня частина тулуба у більшості тварин довга. Кістяк міцний, шкіра щільна, вкрита блискучим волосом.
Голова корів середньої величини, легка, з прямим профілем. Роги невеликі, тонкі, світло-сірі з чорними кінчиками, іноді зовсім світлі. Найчастіше вони спрямовані спочатку в боки, а потім догори. Ратиці темні (чорні, темно-сірі, темно-бурі, рідше червоні). Кістяк міцний. Шкіра, як правило, тонка й еластична, на шиї утворюється багато дрібних складок. Ознаки молочності виражені добре. Вим’я велике або середнє, залозисте, вкрите тонким ніжним волосом. Середня частина тулуба розвинена добре. Зустрічаються тварини з високою холкою, слабкими спиною та попереком, опущеним задом і неправильною поставою тазових кінцівок. У значної частини тварин відмічається шилозадість, вузькогрудість, слабка обмускуленість, недостатня придатність до сучасних високомеханізованих технологій утримання (машинного доїння) через нерівномірно розвинене вим’я та порівняно невисоку молочну продуктивність. Хвіст довгий, тонкий, з чорною і темно-червоною китицею, спускаються значно нижче скакальних суглобів. Нерідко зустрічається біла або з сивиною китиця хвоста.
Середня висота у холці корів становить 128-132 см, глибина грудей -- 69-71 см, ширина -- 39-42 см, навскісна довжина тулуба -- 155-158 см, обхват грудей за лопатками -- 184-188 см, обхват п’ястка -- 17-19 см. Відповідні середні проміри племінних бугаїв становлять 140-144, 79-81, 49-52, 175-178, 225-235 і 22-23 см. Середня жива маса корів коливається у межах 450-550 кг, бугаїв -- 800-1000 кг.
Молочна продуктивність тварин червоної степової породи недостатньо висока. Найвищого рівня надій в Україні сягнув 1990 року, коли від понад 2,5 млн корів громадського сектору було одержано у середньому по 2857 кг молока. Серед окремих регіонів найвищим надоєм у тому році відзначалась худоба АР Крим, де від 232 тис. корів надоїли по 3470 кг молока. Середній вміст жиру в молоці корів червоної степової породи коливається у межах 3,5-3,8%.
Тварини добре пристосовані до жорстоких умов посушливого, спекотного (континентального) клімату степу України. Їм притаманна найвища теплостійкість серед усіх порід молочної худоби, що розводяться на півдні та сході України.
Худоба витривала, має добру відтворну здатність і відзначається довголіттям. За достатньої повноцінної годівлі та доброго догляду у стадах одержують по 90-100 телят на 100 корів. Відтворна здатність корів може зберігатися до 16-18 річного віку.
Телички при народжені мають живу масу 24-35 кг, бугайці -- 29-40 кг. Молодняк за умов доброї годівлі відзначається задовільною енергією росту.
З огляду на те, що порода за весь період свого існування удосконалювалась переважно або виключно у напрямі підвищення молочної продуктивності та пристосованості до екстремальних кліматичних умов зони розведення, забійні та м’ясні якості червоної степової худоби розвинені недостатньо. Забійний вихід залежно від віку й вгодованості тварин становить 48-57%. Вміст кісток у туші забитих молодих тварин червоної степової породи становить 18,8-21,2%, а поживність 1 кг м’яса -- 1628-2194 ккал.
При відгодівлі і нагулі худоби розвивається жирова тканина переважно на внутрішніх органах, а також у вигляді зовнішнього жирового поливу. Прошарки жиру між мускульною тканиною відсутні. Тому смакові властивості м’яса від худоби червоної степової породи невисокі. М’ясо тонковолокнисте, сухе, а у зрілих тварин -- навіть жорстке. Кращі сорти м’яса одержують зі стегон, попереку, крупу, а також з грудної частини туші.
Для підвищення скороспілості, м’ясної продуктивності, поліпшення м’ясних якостей худоби проводять промислове схрещування корів червоної степової породи з плідниками герефордської, абердин-ангуської санта-гертрудської порід тощо. Помісні тварини відзначаються вищою скороспілістю, кращими відгодівельними та забійними якостями.
З огляду намасове залучення тварин активної частини червоної степової породи до відтворного схрещування її внутріпорідна селекційна структура за чистопорідного розведення останні 10-15 років практично не удосконалювалась. Тому внутріпорідну структуру червоної степової породи наразі можна оцінювати лише в історичній ретроспективі її генезису.
Серед заводських типів найбільшою специфічністю за господарськими корисними ознаками та екстер’єром відзначався асканійський, виведений ввідним схрещуванням із молочними шортгорнами, і селекціонований як комбінований молочно-м’ясний тип.
 
 
Юрій ПОЛУПАН, Тетяна КОВАЛЬ, Микола ГАВРИЛЕНКО, Наталя РЄЗНИКОВА, Наталя ПОЛУПАН, Інститут розведення й генетики тварин НААН України
 05 грудня 2019
Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №0858 щодо протидії рейдерству. Відповідне рішення підтримали 362 народних депутати України.
Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №0858 щодо протидії рейдерству. Відповідне рішення підтримали 362 народних депутати України.
05 грудня 2019
 05 грудня 2019
Основним інструментом на ринку землі в Україні і надалі буде здача земель в оренду.
Основним інструментом на ринку землі в Україні і надалі буде здача земель в оренду.
05 грудня 2019
 05 грудня 2019
Споживання груші росте щороку, а виробники все більше вкладають у розвиток насаджень, просування та зберігання продукції.
Споживання груші росте щороку, а виробники все більше вкладають у розвиток насаджень, просування та зберігання продукції.
05 грудня 2019
 05 грудня 2019
На початку 2020 року агрохімінчна виробнича компанія BLAU Chem запустить у Житомирі виробництво рідких комплексних добрив та збільшить потужності групи до 10-15 тис. тонн на місяць.
На початку 2020 року агрохімінчна виробнича компанія BLAU Chem запустить у Житомирі виробництво рідких комплексних добрив та збільшить потужності групи до 10-15 тис. тонн на місяць.
05 грудня 2019
 05 грудня 2019
Цибуля стала єдиною складовою «борщового набору», яка дорожчає на початку грудня.
Цибуля стала єдиною складовою «борщового набору», яка дорожчає на початку грудня.
05 грудня 2019
 05 грудня 2019
Протягом листопада температура повітря на Заході перевищила кліматичну норму на 5°С, на решті території перевищення становило 3-4°С вище нуля. За звітний період мінімально температура ґрунту опускалась до -10…-9°С.
Протягом листопада температура повітря на Заході перевищила кліматичну норму на 5°С, на решті території перевищення становило 3-4°С вище нуля. За звітний період мінімально температура ґрунту опускалась до -10…-9°С.
05 грудня 2019

Please publish modules in offcanvas position.