Технологія вирощування ремонтних телиць

/ Сучасне тваринництво / Середа, 28 листопада 2012 11:55
altВасиль КОСТЕНКО, доктор с.-г. наук, професор,
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Основним напрямом в удосконаленні технології вирощування ремонтного молодняку є його інтенсифікація. Нинішній світовий досвід підтверджує, що найкращі умови для інтенсивного вирощування ремонтного молодняку можна створити лише в спеціалізованих фермах чи господарствах. Тобто це має бути окремим бізнесом. 

Наразі можливі три основні варіанти організації технологічного процесу в таких спеціалізованих фермах (господарствах) із вирощування ремонтного молодняку: вирощування теличок від 15-30-добового або 3-4-місячного віку до 14-16 міс. і реалізація телиць парувального віку; вирощування теличок від 15-30-добового або 3-4-місячного віку до запліднення і реалізація нетелей 5-7 тільності; вирощування теличок від 15-30-добового або 3-4-місячного віку до отелення й оцінка первісток за всю чи частину (2-4 міс) першої лактації. Розрахунки і практичний досвід показують, що найперспективнішим є вирощування ремонтного молодняку від 15-30-добового віку до стадії корів-первісток, оцінених за продуктивністю і придатних до використання у відповідних умовах виробництва молока.

altВ цілому ж вирощування ремонтного молодняку повинно бути цілеспрямованим та економічним, ураховувати біологічні особливості його росту й розвитку, формування міцної конституції, відповідного екстер'єру та інтер'єру, добрий розвиток органів травлення, відтворної функції і багаторічне використання тварини. Кожне нове покоління корів повинно бути продуктивнішим і стійкішим проти захворювань, відповідати вимогам сучасної технології. Вирощування молодняку - це комплекс зоотехнічних заходів, спрямованих, по можливості, на повнішу реалізацію спадкових задатків тварин у процесі їхнього росту й розвитку.
 
Вирощування телиць повинно сприяти майбутній високій молочній продуктивності корів, а також високій оплаті кормів надоями. Крім того, необхідно намагатися максимально скорочувати непродуктивний у житті корови період, тобто вирощування від народження телички до першого отелення і лактації. Це також прискорює процес відтворення стада і дозволяє швидше оцінити бугаїв-плідників за якістю потомства, що має важливе значення у підвищенні продуктивності корів молочних стад.
 
Виростити здорових, добре розвинених, стійких проти несприятливого впливу зовнішнього середовища високопродуктивних тварин, здатних економно використовувати корми, можливо лише в тому випадку, якщо в процесі вирощування враховувати особливості їхнього росту та розвитку в окремі вікові періоди.
 
Індивідуальний розвиток тварини відбувається в умовах складної взаємодії організму й зовнішнього середовища. А тому кінцевий результат розвитку визначає взаємодію спадкової основи з умовами середовища, в яких розвивається організм. У процесі індивідуального розвитку телиць відбуваються досить правильні чергування періодів посиленого росту і депресій, останні збігаються із процесами диференціації. Крім того, з віком швидкість росту знижується, а витрати кормів на 1 кг приросту збільшуються. Поряд з цими якісними змінами відбувається функціональна диференціація окремих тканин, органів і всього організму. Таким чином, процес вирощування ремонтного молодняку розподіляється на окремі періоди, що охоплюють весь комплекс зоотехнічних, ветеринарних, інженерних та економічних заходів і сприяють вирощуванню високопродуктивних корів.
 
Доведено, що розвиток різних тканин і органів в онтогенезі відбувається нерівномірно. В ембріональний період найінтенсивніше росте кісткова тканина. Але й динаміка росту кісток різних частин скелета має свої особливості. Так, до народження у великої рогатої худоби периферійний скелет розвинений відносно краще, а після народження інтенсивніше росте осьовий. Зазначені закономірності росту скелета зумовлюють зміну будови тіла тварини з віком (рис. 1).
 
М'язова тканина найінтенсивніше росте в перші 12-14 міс. життя тварин, а потім абсолютні прирости й інтенсивність росту м'язів знижуються. Це зумовлено здатністю молодого організму до синтезу білкових речовин. З віком ця здатність, у зв'язку із зміною структури білків, знижується. Так, у молодих тварин у складі білків переважають нуклеопротеїди, які відіграють важливу роль у синтезі білків, але з віком в організмі нагромаджуються спеціалізовані функціональні білки з низькою здатністю до самовідновлення. 
 
Рис. 1. Зміни будови тіла тварини з віком
alt

Жирова тканина відкладається в організмі у старшому віці, але в тілі молодняку скороспілих м'ясних порід і помісей з ними жир відкладається у більш ранньому віці. При добрій збалансованій годівлі в молодняку молочних і молочно-м'ясних порід до 16-18-місячного віку в тілі відкладається більше білків, ніж жиру (табл. 1).

Таблиця 1. Склад приросту молодняку молочних порід (за даними ВІТ)
alt
 
Співвідношення відкладання жиру і білка в тілі молодняку суттєво залежить від рівня годівлі та умов утримання. Якщо середньодобові прирости знаходяться у межах 250-300 г, співвідношення білка і жиру мало змінюються з віком. І навпаки, при добрій годівлі в тілі молодняку відкладається значна кількість жиру вже в молодому віці. Необхідно зазначити, що підвищене відкладання жиру в молодому віці негативно впливає на формування молочної продуктивності і відтворної функції, а сприяє кращому розвитку в тварини м'ясних якостей. У зв'язку з цим надмірна годівля ремонтних телиць небажана.
 
Численними дослідженнями доведено, що молодняк володіє здатністю компенсувати незначне затримання росту в старшому віці при поліпшенні умов годівлі й утримання. Міра компенсації в розвитку тварини і тривалість періоду, впродовж якого вона може бути досягнута, залежать від віку тварини і від того, наскільки сильно було порушено оптимальний розвиток організму. Якщо рівень годівлі був дуже низький і тривав досить довго, то надалі, навіть при досить добрих умовах годівлі й утримання, компенсація не відбувається, і доросла тварина має риси недорозвиненої і низьку продуктивність.
 
На ріст і розвиток молодняку великої рогатої худоби, поряд з рівнем, великий вплив має тип годівлі, який характеризується співвідношенням окремих видів кормів у раціоні. Якщо теличок привчають до поїдання рослинних кормів із раннього віку, це сприяє швидшому розвитку в них органів травлення і здатності краще перетравлювати і використовувати великі даванки грубих і соковитих кормів у дорослому віці. За умов інтенсифікації молочного скотарства перевагу має тип годівлі з максимальним використанням соковитих кормів, оскільки їхнє вирощування дає можливість одержувати більше одиниць енергії з кожного гектара посівних площ. Вирощування ремонтних телиць при висококонцентрованому типі годівлі фізіологічно недоцільне й економічно неефективне.
 
altНеобхідно зауважити, що вирощений за певного типу годівлі молодняк при переведенні в дорослому віці на інший тип здатний адаптуватися до нових кормових умов.
 
Важливе значення у формуванні молочної продуктивності мають і умови утримання молодняку, які мають відповідати вимогам Директив 91/629/ЕЕС; 97/2/ЕС та 97/182/ЕС. Температура, освітленість приміщення, вологість повітря та його газовий склад, а також постійний активний моціон безпосередньо впливають на розвиток і функцію органів, залоз внутрішньої секреції і тканин, значно зумовлюють інтенсивність і напрям обміну речовин, а отже, мають значний вплив на формування продуктивності великої рогатої худоби.
 
Значний вплив на розвиток молодняку має світло, особливо ультрафіолетові промені із довжиною хвилі 280-320 мкм. Під дією таких променів у шкірі тварин утворюються біологічно активні речовини і вітамін D, які прискорюють процеси окислення, сприяють збільшенню вмісту в крові гемоглобіну і еритроцитів, нормалізують мінеральний обмін, прискорюють циркуляцію крові та лімфи і значно підвищують імунологічну реактивність організму. Недостатнє ультрафіолетове опромінення тварин викликає D-авітаміноз, а запровадження додаткового, але в межах норми, ультрафіолетового опромінення молодняку позитивно впливає на їхній фізіологічний стан і продуктивність.
 
Важливу роль у розвитку молодняку і формуванні продуктивності дорослої худоби відіграє активний моціон, починаючи з раннього віку. Він значно підвищує апетит тварин і сприяє кращому розвитку всіх органів і тканин. Так, за даними досліджень, у телят, які мали щоденний активний моціон до 6-місячного віку, середньодобові прирости були на 8-15% більші, а надій молока за першу лактацію від первісток, вирощених при постійному активному моціоні, на 15-20% вищим, ніж у контрольних тварин.
 
Також добре стимулює розвиток вим'я і сприяє наступному підвищенню надоїв проведення масажу молочної залози. Так, у телиць, яким робили масаж вим'я впродовж 6-8-го міс. тільності, питома вага залозистої тканини в 20-24-місячному віці була на 25-35% більша, ніж у контрольних телиць. При цьому і продуктивність їхня була на 11-27% вищою.
 
Отже, правильне, науково обгрунтоване вирощування ремонтних телиць - найбільш простий і швидкий шлях формування основи для одержання від дорослих тварин високої продуктивності.

svidome

 18 травня 2022
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
18 травня 2022
 17 травня 2022
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.