soniashnyk

Умови одержання здорових телят

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 28 грудня 2012 15:31
altВасиль КОСТЕНКО, доктор с.-г. наук, професор
Національний університет біоресурсів та природокористування України
 

Система вирощування ремонтного молодняку повинна, як правило, передбачати ефективне використання біологічних закономірностей росту й розвитку тварини в ембріональний і постембріональний періоди життя.


Продуктивність закладається до народження
На жаль, закономірностям ембріонального періоду росту великої рогатої худоби приділяють значно менше уваги, ніж постембріонального. Але очевидно, що саме на стадії ембріонального росту й розвитку закладаються спадково зумовлені задатки продуктивності. Доведено, що телята, які незадовільно розвивалися в ембріональний період, гірше засвоювали поживні речовини кормів упродовж усього періоду життя. Отже, можна констатувати, що високопродуктивну тварину можна виростити в тому випадку, якщо турбуватися про це раніше, тобто до її народження.
 
Ріст і розвиток плоду в ембріональний період значно залежить від фізіологічного стану статевих гамет батьків на час запліднення, а також від умов годівлі й утримання корів та нетелей під час тільності. Тільки повноцінна годівля тварин в останній період лактації і сухостою дає можливість одержати добре розвинених телят, здатних протистояти захворюванням.
 
Упродовж останніх 100 днів тільності формується 80-90% маси плоду, а у кінці середньодобові прирости сягають 800-1000 г. У зв'язку з цим на 30-40% зростає інтенсивність енергетичного, білкового, вуглеводневого і мінерального обмінів. Тому тваринам необхідно створювати такі умови, щоб вони постійно одержували оптимальний баланс поживних речовин. Нестача окремих елементів живлення у раціонах сухостійних корів і нетелей спричиняє появу цілого ряду вад у новонароджених телят (табл. 1).

Нормований раціон
Організовуючи годівлю корів і нетелей, що мають вгодованість, нижчу за середню (2-2,5 бали), кормову норму їм збільшують на 15-20%. При цьому в раціонах співвідношення кислотних і лужних елементів має бути в межах 1:0,6. Особливо негативно впливає на розвиток плода і наступну відтворну функцію тварини нестача вуглеводів. А тому в раціонах необхідно обов'язково нормувати вміст крохмалю і цукру, а також співвідношення цукру й перетравного протеїну. Пересічне споживання сухої речовини сухостійними коровами за 40-60 днів до отелення має становити 1,9-2,4% від маси тіла, а за 10-20 днів - 1,6-1,8%. Оптимальна концентрація елементів живлення в 1 кг сухої речовини раціону сухостійних корів має бути такою: обмінної енергії - 9,3-10,5 МДж, сирого протеїну - 12-15%, сирої клітковини - 22-26%. Надходження інших елементів живлення у добовому раціоні: кальцій - 80-100 г, фосфор - 40-60 г, вітамін А - 75-100 тис. МО, вітамін D - 25-35 тис. МО, вітамін Е - 600-1000 МО; оптимальне співвідношення Са: Р - 2,5-1,5:1 після запуску і 1,4-1,1:1 - за два тижні та 0,5-0,8:1- за тиждень до отелення корів.

Таблиця 1. Вплив нестачі елементів живлення у раціоні сухостійних корів на стан здоров’я новонароджених телят
alt
 

При співвідношенні більш ніж 2,5:1 і меншому 1:1 спостерігається схильність корів до захворювання на родильний парез.
 
Основні принципи годівлі високопродуктивних сухостійних корів
 • Об’ємисті корми в раціоні корів і нетелей мають становити не менш ніж 1,6-1,8% маси тіла, з них не менш ніж 1% - злаково-бобове сіно.
 • Згодовувати концентровані корми в перші чотири декади після запуску необхідно лише в кількості, яка має забезпечити потребу в енергії та протеїні.
 • Споживання бобових трав із високим вмістом кальцію, калію, натрію краще обмежити.
 • Кукурудзяний силос у раціоні має становити менш ніж 50% його сухої речовини і відзначатися високою якістю.
 • Раціони мають містити таку кількість мінеральних добавок, яка здатна покрити їхню нестачу в основних кормах.
 • За добу коровам і нетелям бажано згодовувати: 5-8 кг сіна, 12-16 кг силосу, 10-15 сінажу, 40-50 зелених і 1,5-3 кг концентрованих кормів.
 • Забороняється згодовувати недоброякісні або мерзлі корми, а також жом та барду.
 • Необхідно уникати різких змін у складі раціонів сухостійних корів, особливо за тиждень до і впродовж тижня після отелення.
Організація годівлі корів у сухостійний період має забезпечити збільшення їхньої маси не менш, ніж на 10-12%. Цього можна досягти за середньодобових приростів 0,8-1 кг за добу.
 
Сухостійним коровам і нетелям необхідно згодовувати ті ж самі корми, що й дійним, але за дещо іншої структури раціонів.
Особливо напружено в організмі відбувається мінеральний обмін. При формуванні кістяка та інших органів у плода зростають витрати кальцію, фосфору, натрію, основних незамінних амінокислот і мікроелементів. Тому в раціоні повинно витримуватися їхнє оптимальне співвідношення.
 
altКращими кормами для тільних сухостійних корів і нетелей є високоякісні сіно, силос, сінаж, коренебульбоплоди - взимку, якісна трава - влітку і концентровані корми. Практика годівлі тільних корів і нетелей у багатьох господарствах України показує, що в структурі раціонів частка зазначених кормів коливається у досить широких межах і залежить від запланованої продуктивності тварин. При збільшенні надоїв від 3000-4000 до 7000-8000 кг кількість грубих і концентрованих кормів зростає відповідно від 20 до 30% і від 25 до 40%, а частка соковитих знижується від 55 до 30%. Оптимальною для тільних тварин можна вважати таку структуру раціонів, %: сіно -35, високоякісний силос - 20-25, коренебульбоплоди - до 15 і концентровані корми - 25-30. Грубі корми раціону - це переважно сіно доброї якості. При його нестачі згодовують доброякісну яру солому. За добу на 100 кг маси тіла, як правило, тварині згодовують 1-2 кг грубих кормів.
 
Із соковитих кормів, які бажано згодовувати в кількості 4-7 кг на 100 кг маси тіла, високоякісний силос може становити близько 50%, або 2-4% маси тіла, а решта - коренебульбоплоди.
 
Добрий корм для тільних корів і нетелей - високоякісний сінаж із бобових трав чи бобово-злакових сумішок з розрахунку 2-3 кг на 100 кг маси тіла на добу.
 
Серед концкормів кращими для тільних тварин вважають спеціальні комбікорми, якщо ж таких немає, то це будуть: висівки пшеничні, дерть вівсяна, соняшникова або соєва макуха і шрот. Як свідчить досвід багатьох господарств, коровам і нетелям у сухостійний період згодовують від 0,4 до 1,0 кг концкормів на 100 кг маси тіла.
 
У літній період тільних корів і нетелей необхідно забезпечувати в достатній кількості консервованими або зеленими кормами, але найкраще, якщо останні будуть одержувати на пасовищі. Концентровані корми згодовують у тій же кількості, що й у зимовий період.
 
Необхідно завжди пам'ятати, що неякісні, уражені грибками, запліснявілі, приморожені або гнилі корми можуть погіршити життєдіяльність плода, спричинити його загибель або аборт.
 
Неповноцінна годівля тільних корів і нетелей - одна з основних причин зниження резистентності новонароджених телят і відхилень у розвитку окремих тканин і органів (гіпотрофія). Найчастіше це буває в результаті недостатнього за енергією рівня годівлі сухостійних корів і нетелей, а також незбалансованості раціонів за складом поживних речовин, макро- і мікроелементів, вітамінів.
 
Досить часто гіпотрофію новонароджених телят спостерігають у стадах із високим рівнем молочної продуктивності. Це вказує на те, що хоча рівень годівлі тут і високий, але раціони характеризуються неповноцінністю як за складом, так і за співвідношенням органічних і мінеральних речовин, включаючи мікроелементи і вітаміни, переважно А і D. Важливе значення при цьому мають структура раціонів і якість згодовуваних кормів.
 
Відповідно до численних даних, уведення до раціону сухостійних корів і нетелей силосу (особливо низької якості) несприятливо впливає на фізіологічний стан новонароджених телят. За даними П.Д. Пшеничного, новонароджені телята, одержані від корів, яким згодовували у великій кількості кислий силос і жом, частіше хворіли хворобами травного каналу, погано використовували корми і значно відставали в рості. Проте є й протилежні дослідження, в яких тільним тваринам згодовували по 20-25 кг високоякісного силосу і це не впливало негативно на стан новонароджених телят, їх ріст та розвиток у перші місяці життя.
 
Для контролю за фізіологічним станом сухостійних корів і нетелей проводять періодичні дослідження крові на вміст у сироватці загального білка, кальцію, неорганічного фосфору і каротину. У випадках порушення білкового чи мінерального обміну, а також недостатнього вмісту в крові каротину раціони змінюють, і до їхнього складу вводять білково-мінерально-вітамінні домішки або коровам роблять ін'єкції вітаміну А чи комплексу вітамінів А, D2 і Е.

Утримання має бути правильним
Важливе значення для оптимального росту й розвитку плоду має спосіб утримання корів і нетелей в останні місяці тільності. Від запуску й до отелення сухостійних корів необхідно утримувати безприв’язно, окремо від дійних. Відсутність активного моціону і прогулянок, особливо в стійловий період, при високому рівні годівлі спричинює до надмірного збільшення маси плоду і є однією з причин важких отелень. Найефективнішим є безприв'язне на глибокій підстилці утримання сухостійних корів і нетелей із вільним виходом тварин на вигульно-кормовий майданчик. При такому утриманні значно збільшується час перебування їх на свіжому повітрі, під дією сонячного проміння, оскільки доведено, що від корів, яким організовували прогулянки, хворіло 3% телят, а від тих, які їх не мали - 46%. Крім того, маса тіла таких телят була на 9,3% більшою, а прирости за перші два місяці життя на 33% вищими. Вони також менше хворіли шлунково-кишковими і легеневими хворобами.
 
За умов невеликих ферм не завжди є можливість організувати безприв'язне утримання тільних корів і нетелей у стійловий період. Незважаючи на це, таких тварин необхідно виділяти в окрему групу і опромінювати лампами ПРК-2 один раз на тиждень упродовж 5 хв. з відстані 1 м. Для нормалізації фізіологічного стану при прив'язному утриманні в стійловий період тільним тваринам необхідно обов'язково регулярно надавати 2-3-годинний активний моціон, або прогулянки на вигульному майданчику впродовж 3-4 год. щодня.

Комфортні роди та перша доба життя теляти
Для отелення корів і утримання новонароджених телят у перші 10-20 днів життя на молочній фермі бажано влаштовувати родильне відділення із профілакторієм. Тут створюють необхідні зооветеринарні умови для оптимального перебігу родів, післяродового періоду і одержання здорових телят. Обладнувати родильне відділення бажано в окремому приміщенні, розділеному на чотири секції - дородову, родову й післяродову, а також виділяти профілакторій.
 
altЗа 8-10 днів до очікуваного отелення тварину переводять із групи сухостою у дородову секцію родильного відділення, де утримують на прив’язі або безприв’язно. При цьому проводять її клінічний огляд із визначенням стану вим'я. Годують тварин індивідуально, враховуючи загальний стан організму та вим'я.
 
З настанням ознак родів тварину переводять у родову секцію, обладнану родильними боксами (розмір 250х300 см) або денниками (300х400 см). Стінки боксу або денника можуть бути з дощок чи жердин, розміщених не суцільно, висотою не більш ніж 1,2-1,5 м. У деннику (боксі) обладнують годівницю та автонапувалку. Утримання безприв'язне, на підстилці зі свіжої соломи, що дає змогу тварині вільно розміститися і вибрати під час родів таку позу, яка б найбільше сприяла родовому процесу.
 
Першими ознаками родів є неспокій корови: вона часто лягає і встає, реве, оглядається. При такій ситуації необхідно обмити задню частину тіла, кінцівки й хвіст 2%-им содовим розчином, а зовнішні статеві органи - теплим (1:5000) розчином калію перманганату, забруднену й мокру підстилку замінюють чистою і сухою. Всі ці роботи проводять і після родів.
 
Пам’ятайте! Роди у великої рогатої худоби в нормі тривають 4...8 годин. Якщо роди перебігають без ускладнень, то допомога людини при цьому не потрібна, оскільки встановлено, що телята, яким допомагали при народженні ("витягали"), пізніше піднімаються на ноги, гірше висмоктують першу порцію молозива і адаптуються до умов зовнішнього середовища.
 
У деннику корову утримують разом із телям 10-12 год. (можливо добу). Це позитивно впливає як на теля, так і на корову, оскільки вона може проявити материнський інстинкт.
 
Перебування теляти із коровою більше доби, що рекомендують робити багато авторів, недоцільне з таких причин:
 • самостійно теля може ссати корову через 30-90 хв. після народження і за 8-10 підходів висисає, як мінімум, 4-6 кг молозива. Впродовж другої доби кількість молозива у вимені може досить сильно збільшитися, і теля не спроможне буде його все виссати. Виникає необхідність частково піддоювати корів, а це пов'язане з додатковими витратами праці і незручностями для обслуговуючого персоналу;
 • збільшення часу спільного утримання теляти з коровою викликає в останньої при відлученні сильний стрес, який негативно впливає на її продуктивність;
 • подовження часу утримання корів у денниках призводить до збільшення їхньої кількості, а значить, і до підвищення собівартості продукції;
 • за оптимального перебігу родів у корів на другу-третю добу розпочинається активне виділення лохій, можлива поява ендометритів та інших патологічних процесів, а тому їхнє спільне утримання з телятами небажане.
Короткочасне перебування теляти з коровою сприяє нормалізації функції молочної залози (раніше зникає набряк) і є добрим профілактичним заходом проти маститів.
 27 січня 2020
Скорочення обсягів переробки сої в Китаї збільшило потребу країни в імпорті недорогих рослинних олій.
Скорочення обсягів переробки сої в Китаї збільшило потребу країни в імпорті недорогих рослинних олій.
27 січня 2020
 27 січня 2020
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2794 «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України» щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації».
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2794 «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України» щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації».
27 січня 2020
 27 січня 2020
New Holland Agriculture, що є торговельною маркою компанії CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), оголошує про призначення Шона Леннона Віце-Президентом по регіону Європа, на посаду, яку Карло Ламбро (Carlo Lambro) займав тимчасово.
New Holland Agriculture, що є торговельною маркою компанії CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), оголошує про призначення Шона Леннона Віце-Президентом по регіону Європа, на посаду, яку Карло Ламбро (Carlo Lambro) займав тимчасово.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.
Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Згідно останнього звіту USDA, тренд на зростання площ та стале зростання врожайності соняшнику в Україні стали запорукою того, що збір насіння в 2019/20 році прогнозується на рівні 15,5 млн т, що на 3% більше, ніж рекордний урожай 2018/19 сезону.
Згідно останнього звіту USDA, тренд на зростання площ та стале зростання врожайності соняшнику в Україні стали запорукою того, що збір насіння в 2019/20 році прогнозується на рівні 15,5 млн т, що на 3% більше, ніж рекордний урожай 2018/19 сезону.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Виноград у січні 2020 року став лідером за темпами зростання цін на українському ринку свіжих фруктів.
Виноград у січні 2020 року став лідером за темпами зростання цін на українському ринку свіжих фруктів.
27 січня 2020

Please publish modules in offcanvas position.