Якість молозива та здоров’я теляти

/ Сучасне тваринництво / Субота, 12 січня 2013 15:15
altВасиль КОСТЕНКО, доктор с.-г. наук, професор,
Національний університет біоресурсів та природокористування України
 

Новонароджені телята не можуть виробляти у своєму організмі антитіла, а їхній кишечник не є бар'єром для мікроорганізмів, які з повітря і при облизуванні різних предметів легко проникають у кров'яне русло і можуть викликати захворювання. Тому стійкість новонародженого проти захворювань, його ріст та розвиток, а також одержання високих приростів і вирощування тварини з доброю резистентністю залежить в основному від якості, кількості й своєчасності згодовування молозива.


Джерело імуноглобулінів
Молозиво - це перший продукт, який виділяється молочною залозою після отелення. Воно має особливий склад і відрізняється від звичайного молока високим вмістом протеїну, імуноглобулінів і зв'язаних з ними антитіл, які запобігають хворобам теляти, а також каротину, вітамінів А тощо. Так, у корів чорно-рябої породи в молозиві першого надою (1,5-2 год. після отелення) 65-66% сухої речовини становили білки, в числі яких частка імуноглобулінів сягала 54,3-56,6%. З кожним наступним доїнням вміст загального білка та імуноглобулінів послідовно знижується.

Особливо різке зниження вмісту імуноглобулінів у молозиві спостерігають на другий день після отелення. На кінець третього дня їхній вміст у молозиві практично такий же, як і в молоці.

Дослідженнями встановлено, що вміст загального білка і його фракцій у крові новонароджених телят знаходиться у прямій залежності від кількості і якості згодованого в перший день молозива. Ці зміни відбуваються в основному за рахунок різкого збільшення γ-глобулінової фракції, яка за своїми фізико-хімічними властивостями досить близька до антитіл. У перші години після народження глобуліни і зв'язані з ними антитіла молозива всмоктуються із травного каналу теляти в кров без змін.

Усмоктування імуноглобулінів у тонкому відділі кишечника носить не вибірковий характер і відбувається за допомогою тубулярної системи епітеліальних клітин. Але тривалість явища піноцитозу (транспортування нерозщеплених білків) у телят обмежена першою добою після народження. Здатність усмоктувати антитіла максимальна в новонароджених, ефективність сягає близько 50%. У 20-годинному віці цей показник становить лише 12%, а через 36 год. здатність усмоктувати або досить незначна, або втрачається зовсім. У холодну пору року цей період може дещо скорочуватися.

Дослідженнями встановлено, що вміст білка і його фракцій у молозиві найбільш різко змінюється впродовж перших 10 днів після отелення. Так, рівень загального білка порівняно з показником першого надою знижується у 4,8 разу, альбумінів - 24, γ-глобулінів - 91, β-глобулінів - 31 і ?-глобулінів - у 23 рази. Усі ці зміни складу молозива біологічно зумовлені, доцільні і знаходяться у тісному взаємозв'язку зі зміною пропускної здатності травного каналу новонароджених телят.

Визначаємо якість молозива
Індивідуальні особливості корів за концентрацією сухої речовини, загального білка та імуноглобулінів у молозиві дуже відрізняються. Доведено, що в телят, яким згодовували молозиво низької якості (вміст білка в першій порції менш ніж 12%, імуноглобулінів - нижче 5,9%), спостерігали порушення травлення, які зникали тільки через 2-3 дні. Ось чому сьогодні важливо в кожному конкретному випадку знати якість одержуваного молозива.

Для визначення вмісту білка й імуноглобулінів у молозиві новотільних корів за умов родильного відділення можна застосовувати метод, запропонований У. Флинором і Г. Стоттом. Він грунтується на високій (г=+0,95) кореляційній залежності між концентрацією білка (імуноглобулінів) і питомою густиною молозива. Питому густину молозива визначають так само, як і густину молока, але використовують колострометри або лактоденсиметри зі шкалою 1040-1090 і звичайні молочні ареометри зі шкалою 1010-1044 кг/м3. Молозиво задовільної якості повинно мати таку питому густину: першого надою 1056 і вище, другого - 1042-1051 і третього - 1038-1041 кг/м3. Можна також користуватися спеціальною шкалою, яка дозволяє значно точніше визначати зазначені показники.

Час має значення
Час першого згодовування молозива дуже важливий. Як специфічна і природна їжа новонародженого молозиво відіграє роль зі зміцнення його здоров'я у перехідний період, тобто перші два дні після народження. Молозиво має сильні бактерицидні, а також і послаблюючі властивості й, потрапляючи до організму теляти, підвищує його імунобіологічний статус і сприяє очищенню шлунка й кишечника від первородного калу. Ось чому дуже важливо дати йому молозиво відразу, як тільки корова відпочине й у теляти з'явиться рефлекс ссання.

За даними вітчизняних і зарубіжних дослідників, найкращі результати одержують, коли теля споживає молозиво впродовж перших 30-90 хв. після народження, але ні в якому разі не пізніше 2 год. Затягування із першим випоюванням молозива спричинює заселення травного каналу несприятливою патогенною мікрофлорою, яка викликає важкі порушення травлення і призводить до диспепсії та загибелі телят. Нині за кордоном і в деяких господарствах України практикують введення консервованого (замороженого у 1,5-2 літрові пластикові бутлі) і підігрітого до температури 36-38°С молозива, одержаного від повновікових корів через 25-30 хв. після народження за допомогою спеціального зонда безпосередньо в сичуг теляти. Але такий метод бажано застосовувати у випадках, коли новонароджене теля слабе і не здатне самостійно ссати вим’я або соскову напувалку. Вважають, що це є добрим профілактичним заходом щодо захворювань телят.

За умови, коли теля знаходиться із коровою, воно починає ссати матір через 30-90 хв. У випадках, коли його відразу після народження забирають від корови, то перший раз її необхідно здоїти через 30-60 хв. і напоїти теля парним молозивом. Як правило, перший раз великим і здоровим телятам випоюють 2-3 кг молозива, а маленьким і слабким - 0,75-1 кг.

Дехто вважає, що кількість молозива, яке випиває теля у перший і наступні рази, необхідно обмежувати, мотивуючи це можливою перегодівлею, яка викликає розлад травлення у телят. Більшість дослідників вважають, що молозиво телята повинні пити досхочу, виходячи з того, що в природних умовах, тобто коли вони знаходяться з коровою, ссуть матір до 8, а в наступні три доби - по 8-10 разів. Теля, яке знаходиться разом із коровою, висисає молозива за першу добу життя до 8, а в наступні дні - 10-12 кг, тобто значно більше, ніж йому випоюють. При цьому телята ссуть переважно вдень і загальний час однієї годівлі коливається від 2 до 25 хв. Фактично теля ссе корову від 10 с. до 10 хв.

Спосіб згодовування молозива
Отже, рекомендації про обмеження норми молозива в перші дні до 3,5-4,5 кг за добу непереконливі й необгрунтовані. Необхідно, щоб телята випивали по можливості більше молозива, що забезпечить одержання високих (більше 1000 г) добових приростів, добрий їхній ріст і розвиток. Звичайно, в деяких випадках, коли виникає необхідність обмеження кількості молозива, його перше згодовування нормують, виходячи з розвитку теляти, загального стану здоров'я і апетиту. Новонародженим телятам у наступні дні добову даванку молозива і молока доводять до 1/5-1/4 їхньої маси тіла, збільшуючи кожний день на 0,15-0,25 кг з таким розрахунком, щоб не порушити в них травлення.

altСпособи згодовування молозива і молока. Вибираючи той чи інший спосіб згодовування молозива, а пізніше й молока теляті, необхідно пам'ятати, що стравохід у великої рогатої худоби впадає у рубець і далі продовжується до входу в сичуг у вигляді стравохідного жолоба. У новонароджених телят стравохідний жолоб розвинений досить добре. Губи жолоба (валикоподібні потовщення) при змиканні утворюють канал із широким отвором. Змикання губів стравохідного жолоба відбувається рефлекторно, при споживанні рідкого корму, в той момент, коли рідина потрапляє у порожнину рота. Дослідженнями встановлено, що змикання губів стравохідного жолоба в трубку залежить від розміру ковтка. Якщо ковтки невеликі (об'ємом до 30 мл) і відбуваються рідко, то край стравохідного жолоба змикається досить щільно і молозиво чи молоко надходить прямо в сичуг. Якщо ковтки дуже великі і повторюються досить часто, то стравохідний жолоб не змикається і молозиво чи молоко виливається у рубець, сітку чи навіть книжку, де немає умов для його перетравлювання. Це в більшості випадків призводить до його загнивання і захворювання телят. Крім того, коли теля п’є швидко, практично не відбувається виділення слини і молозиво, навіть у сичузі, зсідається у великі сирнисті грудки, слабо змочені слиною, які потім також погано перетравлюються.

Враховуючи це, в молочному скотарстві в перші дні життя можна застосовувати, в порядку їхньої фізіологічності, три способи згодовування молозива (молока): підсисний, випоювання із соскової напувалки та з відра.

Підсисний спосіб дозволяє теляті одержувати молозиво (молоко) безпосередньо з вимені. Як тільки теля піднімається на ноги, воно або саме знаходить вим'я корови, або йому допомагають, здоюють кілька цівок молозива, вкладають дійку йому до ротової порожнини і воно ссе абсолютно чисте молозиво й при цьому завжди однакової і бажаної температури. Зрозуміло, що це запобігає захворюванням травного каналу телят. Крім того, при ссанні, яке триває 5-10 хв., відбувається значне виділення слини, і при цьому молозиво (молоко) надходить у його сичуг невеликими порціями. Все це сприяє повнішому, ніж при випоюванні із соски чи відра, використанню молозива (молока). Тривалість підсисного періоду може коливатися від 10-12 год. до 1 доби.

Сосковий - для цього способу використовують соскову напувалку, що складається з алюмінієвої (пластикової) банки або спеціального відра місткістю не менш ніж 2,5 кг, гумової соски з каліброваним отвором і металевого гнізда з кронштейном або кронштейна. Перед згодовуванням тепле (36-38 °С) молозиво (молоко) наливають у банки (відра) згідно з нормою для кожного теляти, одягають гумові соски і розміщують у гніздо або на обмежуючі конструкції клітки. Після того, як теля вип'є молозиво (молоко), йому необхідно надати можливість посмоктати соску впродовж 3-5 хв., що до деякої міри гасить рефлекс ссання і запобігає облизуванню обгороджуючих конструкцій, а отже, і зараженню теляти патогенною мікрофлорою. Головний недолік цього способу - низька продуктивність праці і, що не менш важливо, після кожного випоювання необхідно добре мити і дезінфікувати як соски, так і банки (спеціальні відра).

Напування з відра: новонародженим добре розвиненим, міцним телятам необхідну норму молозива (молока) наливають у чисте, продезінфіковане відро, змочують ним соску і дають теляті. Як тільки воно почне ссати гумову соску, її спокійно опускають у відро з молозивом (молоком), і коли теля відчує смак молозива (молока) і почне пити, соску забирають і воно п'є з відра самостійно.

Частота випоювання молозива й молока суттєво впливає на роботу персоналу та ріст і розвиток телят, а тому в практиці та дослідженнях не існує однієї думки щодо його кратності. Проте більшість дослідників і практиків вважають, що новонародженим телятам перші 5-10 днів молозиво треба згодовувати часто, тобто не менш ніж 3-4, а краще частіше - 5-6 разів. В основі цієї вимоги лежить факт, що при утриманні телят разом із коровою воно ссе її 8-10 разів за добу. Певно, це фізіологічна норма. Проте важко погодитися, що така часта годівля забезпечує значне підвищення приростів у телят, за винятком, звичайно, коли згодовують велику кількість молока (500 кг незбираного і до 1000 кг збираного). Разом з тим, за умов великої концентрації поголів'я таке часте випоювання технологічно і особливо економічно неефективне, оскільки призводить до зниження продуктивності праці обслуговуючого персоналу.

Проте тут необхідно пам'ятати, що перші 20-30 днів травний канал у телят, особливо сичуг, має невеликий об'єм і тому, природно, не може вмістити добову норму молозива чи молока. Отже, в період до місячного віку одноразове згодовування молозива і молока недоцільне. Щодо дворазового згодовування, то телята розвиваються так само добре, як і при триразовому, і, крім того, воно сприяє підвищенню продуктивності праці телятниць до 15% й більше, а самої трудомісткої операції - випоювання молозива і молока - більш ніж на 30%.

svidome

 18 травня 2022
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
18 травня 2022
 17 травня 2022
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.