Технології виробництва свинини

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 28 березня 2013 12:45
altО.М. ЦЕРЕНЮК, канд. с.-г. наук, доцент
О.В. АКІМОВ, канд. с.-г. наук
І.М. ТИМОФІЄНКО, аспірант
Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у свинарстві Інституту тваринництва НААН, м. Харків
 

Ефективність відгодівлі товарного молодняку залежить від генетичного потенціалу, відповідності умов утримання та якості і повноцінності кормів. В Україні використовують три види відгодівлі: м’ясна, беконна та відгодівля до жирних кондицій.


Типи відгодівлі
Основною є м’ясна відгодівля. Для неї придатний молодняк м’ясних та м’ясо-сальних порід свиней. Метою такого виду відгодівлі є отримання високоякісних туш за короткий період. При м’ясній відгодівлі від свиней за 5-8 місяців отримують молоду соковиту свинину, що придатна для приготування копчених продуктів. Технологією відгодівлі передбачається два види комбікормів - перший (гровер) із переведення на відгодівлю до живої маси 70 кг, другий (фінішер) із 70 кг до завершення відгодівлі з живою масою 100-120 кг.
 
 

 

 
Для беконної відгодівлі використовують тварин беконних та частково м’ясних порід свиней. На беконну відгодівлю тварин переводять у віці 2-2,5 міс. Період відгодівлі триває у межах 4-4,5 міс. При зменшенні періоду відгодівлі знижується якість продукції, при збільшенні - зростає відсоток жирової тканини в тушах.
 
До жирних кондицій відгодовують в основному вибракуваних свиноматок. Період такої відгодівлі завершується при зменшенні середньодобових приростів нижче 600 г.

Відгодівля при повному циклі
Підприємства з виробництва свинини можуть ґрунтуватись на повному циклі виробництва або бути спеціалізованими за окремим напрямом. Більша частина свинарських господарств в Україні базується на замкненому (повному) циклі виробництва - з отриманням поросят на основі власного маточного стада, подальшим дорощуванням та відгодівлею молодняку і по досягненні ним здавальної кондиції, реалізацією його на м’ясопереробні підприємства (рідше проведення забою на підприємстві). Зі спеціалізованих господарств основними є підприємства, що проводять закупівлю поросят з живою масою 10-30 кг і подальшою їх відгодівлею з метою реалізації на м’ясопереробні підприємства. Значно менше спеціалізованих господарств, що займаються виробництвом та реалізацією поросят на відгодівлю. Передусім це пов’язано з нестабільністю вітчизняної економіки та суттєвими стрибками в попиті на молодняк для відгодівлі.
 
Якщо при спеціалізації на відгодівлі господарство повинно мати лише приміщення для відгодівлі, то при замкненому циклі господарство повинно мати наступні приміщення:
 
  • кнурятник;
  • цехи для холостих, умовно-поросних та поросних свиноматок;
  • маточник;
  • цех дорощування;
  • цех відгодівлі;
  • цех ремонтного молодняку.
 
В окремих господарствах можуть бути об’єднані окремі цехи подібного напряму (наприклад, відгодівлі та вирощування), додатково можуть бути обладнані інші приміщення (пункт штучного осіменіння, цех контрольної відгодівлі та ін.). Розподіл на окремі цехи є необхідним з урахуванням розбіжностей у вимогах до утримання: температури, вологості, освітлення тощо. Приміщення повинні бути розміщені по напрямку руху технологічного процесу: кнури-плідники, холості, умовно-поросні, поросні, підсисні свиноматки, поросята на дорощуванні та молодняк на відгодівлі. У межах приміщень, у відповідності до фізіологічного стану, утримують окремо наступні групи: кнури-плідники, умовно-поросні, поросні, підсисні свиноматки, поросята на дорощуванні та молодняк на відгодівлі та ремонтний молодняк, відповідно до вимог з площі станків, фронту годівлі та його типу, мікроклімату та ін.

Різні технології виробництва свинини
В Україні виробництво свинини відбувається за трьома основними технологіями - трифазною, двофазною та однофазною.
 
Трифазна технологія виробництва свинини є традиційною для нашої країни та полягає у тому, що поросят після підсисного періоду переводять до інших станків (спеціалізованих приміщень) для дорощування, де утримуються до завершення періоду, і після цього переводяться до станків (спеціалізованого приміщення) з відгодівлі.
 
При двофазній технології поросята знаходяться у тому ж станку протягом підсисного періоду та періоду дорощування. На відгодівлю вони переводяться в інші станки чи інше приміщення. Ця технологія може бути впровадженою в невеликих та середніх за розміром господарствах.
 
Однофазна технологія полягає у тому, що поросята від народження до завершення періоду відгодівлі знаходяться в одному цеху (станку чи приміщенні). Така технологія може бути використана в невеликих господарствах, однак є складною в організації для великих господарств.
 
Трифазна технологія виробництва свинини є найбільш розповсюдженою та популярною в Україні, поряд з нею у господарствах, де планують провести суттєве нарощування поголів’я без значних капіталовкладень впроваджують для додаткового поголів’я і двофазну технологію виробництва свинини. Дещо рідше використовується і однофазна технологія виробництва свинини.
 
Недоліком традиційної технології виробництва свинини є двократне перегрупування тварин із послідовним переведення у різні цехи, що відповідно викликає технологічні стреси, і як наслідок, відображається на продуктивності, однак при цьому чітка організація виробництва зазвичай компенсує такі негативні наслідки.
 
altРазом з тим, при двофазній технології виробництва свинини також можна дотримуватись принципів «все пусто - все зайнято», за рахунок формування груп свиноматок за фізіологічним станом. Після відлучення свиноматки переводяться в інше приміщення, саме ж відлучення намагаються проводити одномоментно - з метою спрощення формування груп свиноматок у цеху відтворення. Інтенсивність використання свиноматок при двофазній та трифазній технологіях подібні, отже при обох технологіях можуть бути проведені ранні відлучення й отримано по 2-2,2 опороси на рік від свиноматки. При двофазній технології виробництва свинини поросята при переведенні в інший цех можуть бути перегруповані, однак може бути використаний і погніздовий принцип вирощування чи відгодівлі. Хоча перегрупування викликає додатковий технологічний стрес та тимчасове уповільнення росту тварин за рахунок формування ієрархічної піраміди та пов’язаними з цим негативними наслідками, формування груп тварин подібних за вагою зазвичай виправдовує себе.
 
При обранні технології виробництва свинини в кожному конкретному випадку слід ретельно вивчати вплив цілого ряду факторів, що формуватимуть загальну ефективність виробництва, краще це проводити на науково-обґрунтованій основі з залученням спеціалістів та науковців, що працюють у цьому напрямі. Разом з тим, слід брати до уваги, що сучасне промислове виробництво свинини повинно базуватись на потоковій технології, що передбачає ритмічне формування однорідних за числом та строкам осіменіння груп маток та одержання одновікових груп поросят протягом року. Дрібні ж господарства можуть базуватись на циклічно-туровій системі виробництва свинини.

Окремо - технологія утримання
Важливим моментом при вирощуванні та відгодівлі свиней є технологія утримання. Основною технологією на вирощуванні та відгодівлі є утримання свиней на бетонних решітчастих підлогах над гноєнакопичувальними ваннами. Ця технологія прийшла на зміну утриманню на суцільних бетонних підлогах із суцільним настилом з дерев’яних, пластикових чи інших матеріалів та видаленням гною за допомогою транспортерів різного виробництва.
 
Перевагами утримання на бетонних решітчастих підлогах є зменшення витрат праці операторів, створення кращого гігієнічного стану в станках, приміщеннях та території господарств в цілому, економія електроенергії за рахунок самопливного видалення гною за утворення тиску в каналізаційних системах під час відкриття шиберів. Окрім цього, велике значення має накопичення важких газів не на рівні тварин, а під підлогою, що для цехів вирощування та відгодівлі є дуже важливим моментом, адже щільність утримання тварин у таких приміщеннях зазвичай дуже висока.
 
Разом з тим, комбінування суцільної та решітчастої підлоги дає можливість розподіляти станки для утримання свиней на різні зони - відпочинку, кормову та закалювання, що, в свою чергу, відображається на загальному гігієнічному стані в межах станків. Для цієї технології утримання розроблено цілий ряд обладнання, значна кількість як вітчизняних так і іноземних фірм займається як будівництвом нових приміщень так і реконструкцією існуючих під технологію утримання на бетонних решітчастих підлогах з різними технологічними рішеннями та різним технологічним обладнанням.
 
Також до традиційних технологій на вирощуванні та відгодівлі можна віднести утримання у літніх таборах. Враховуючи тривалий період, коли цілодобово тримається висока температура, в Україні вирощування та відгодівля в літніх таборах отримало широкого розповсюдження. Утримання у літніх таборах може бути як великогрупове, так і дрібногрупове і навіть індивідуальне. Утримання у літніх таборах дозволяє нарощувати поголів’я без додаткових вкладень в будівництво нових приміщень, однак слід враховувати, що ефективність використання кормів у порівнянні з утриманням у приміщеннях дещо менша.
 
altЗа рахунок забезпечення кращого режиму утримання, більшої кількості переміщення у межах табору по кожній конкретній тварині та меншій ефективності використання кормів при вирощуванні тварин у літніх таборах зазвичай отримують добре розвинений ремонтний молодняк, що придатний до тривалого використання навіть у жорстких умовах промислових технологій. При утриманні в літніх таборах зростає відповідальність спеціалістів із ветеринарної медицини, адже вірогідність контакту з переносниками різних захворювань (дикі тварини, птахи та комахи) суттєво зростає. Окрім того, безпосередній контакт тварин з ґрунтом також є фактором, що підвищує ризик прояву захворювань, що мали місце в стаді в попередні роки.
 
Окрім цих основних технологій утримання свиней в Україні, останнє десятиріччя також отримала розповсюдження так звана альтернативна (канадська) технологія утримання свиней, що полягає в утриманні свиней крупними однорідними групами на глибокій незмінній підстилці при годівлі з вільним доступом до кормів, що представлені сухими повноцінними повнораціонними комбікормами при вільному доступі до води. В Україні таку технологію використовують як при утриманні в приміщеннях, так і в ангарах. Зазвичай розмір ангарів становить 9-11 м в ширину та 18-33 м в довжину, однак є й більші розміри. Стандартні ангари вміщують 250-270 голів свиней на відгодівлі.
 
Для забезпечення вентиляції в ангарах передбачені вентиляційні шахти, що при зниженні середньодобової температури можуть бути закриті дерев’яними щитами. Фронтальний бік ангарів зазвичай обладнується тентовими воротами, що можуть бути піднятими та опущеними за рахунок системи блоків. З боку, де організовано під’їзд транспорту, розміщується бетонована площадка з бункерними самогодівницями та автонапувалками. Інша частина ангару заповнюється солом’яною підстилкою. Також як підстилку, окрім соломи злакових культур, можна використовувати тирсу, лушпиння та інші органічні матеріали з високою здатністю до вологопоглинання. Під соломою краще розміщувати шар піску, що разом утворюють підстилку з високою адсорбуючою здатністю і для вологи, і для важких газів. Пісок можна замінити звичайним грунтом чи асфальтом. По мірі зволоження солом’яної підстилки її поступово додають. При використанні тюкованої соломи зазвичай завозять тюки, знімаючи фіксуючі мотузки та дещо розпушуючи сам тюк, подальший розподіл соломи по площі приміщення забезпечують тварини.

1

 14 жовтня 2019
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
14 жовтня 2019
 14 жовтня 2019
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
14 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
13 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.