Як краще обладнати свинарник

/ Сучасне тваринництво / Понеділок, 29 квітня 2013 12:19
О. ЦЕРЕНЮК, канд. с.-г. наук, доцент 
А. ПАЛАГУТА, канд. с.-г. наук 
Інститут тваринництва НААН
Утримання в більшості господарств із виробництва свинини в Україні має спільні риси навіть при наявності суттєвих специфічних для кожного господарства технологічних рішень. Застаріле обладнання, потреба в проведенні реконструкцій, необхідність зміни профілю приміщень та інше потребують проведення пошуку шляхів реалізації цих заходів. Однак присутність на ринку значної кількості варіантів вирішення цих питань дуже часто заплутують власників підприємств. Отже, для запобігання зайвих витрат при обранні технологічних рішень необхідно враховувати технологічні особливості окремого обладнання та керуватись доцільністю при його виборі.

Більшість господарств в Україні використовують традиційну технологію утримання свиней, основи якої закладені при Радянському Союзі. Основними матеріалами для станків за цією технологією є цегла та чорний метал. Постачання води або за допомогою автонапувалок ніпельного та соскового типів, або стаціонарних ємностей з ручним наповнюванням водою. Поповнення ємностей з водою найчастіше відбувається двічі на день, разом із роздаванням кормів. Ця технологія передбачає групове та дрібногрупове утримання тварин основного стада в цехах відтворення, холостих та поросних маток. У цеху опоросу утримання маток індивідуальне. Конструкції станків для опоросу різноманітні, без дотримання чітких схем з обов’язковим розділенням окремих зон для маток та поросят. Молодняк на дорощуванні переважно знаходиться на крупногруповому утриманні, відповідно й молодняк на відгодівлі - на крупногруповому.
 
При реконструкції приміщень найбільші зміни та відповідно капіталовкладення пропонується вносити до цехів відтворення, опоросу та дорощування.
 
Вибір обладнання
Пропозиції з реконструкції передбачають налагодження систем відведення каналізаційних стоків, обладнання вентиляції, встановлення станків для утримання тварин та забезпечення водо- і кормопостачання.
 
altСуттєвих розбіжностей у станковому обладнанні, що постачається в Україну та виробляється на промислових потужностях, розташованих в Україні не має. Переважна більшість станкового обладнання є уніфікованим та містить незначні конструкційні особливості. Стосовно решіток для обладнання полів, їх розміри та кріплення є також уніфікованими. Для виробництва решіток та плит покриття підлоги використовуються такі матеріали, як чавун, бетон та полімери. Всі види решіток та плит виготовляються в Україні і за кордоном. Переважна більшість приміщень, що реконструюються, обладнується решітчастими підлогами задля забезпечення спрощення системи видалення гною та покращення санітарно-гігієнічного стану в приміщеннях. Решітчасті підлоги монтуються над гноєнакопичувальними ваннами, що виготовляються з бетону або полімерного матеріалу.
 
Вибір обладнання для утримання свиней різних статевовікових груп свиней як при реконструкції наявних приміщень, так і при новому будівництві повинен ґрунтуватись на індивідуальних вимогах для конкретного господарства на основі маркетингових досліджень. При цьому слід враховувати відповідність обладнання технічним вимогам. Якщо постачальник обладнання є його виробником, забезпечується мінімальна націнка, гарантійне та технічне обслуговування.
 
Технологія утримання різних статевовікових груп свиней зазвичай складається з п’яти основних блоків:
 
 • утримання свиноматок та кнурів у цеху відтворення;
 • утримання тварин у цеху поросних свиноматок;
 • утримання свиноматок із поросятами на підсисі в цеху опоросу (маточнику);
 • утримання поросят у цеху дорощування;
 • утримання відгодівельного молодняку в цеху відгодівлі
 
Окрім цих основних цехів, можуть бути окремо виділені кнурятник, елевер та ін.
 
В кожному з приміщень встановлюється за потреби специфічне станкове обладнання у відповідності до потужності підприємства, налагоджується система регуляції мікроклімату, водо-, кормозабезпечення та гноєвидалення. До основних елементів системи утримання, годівлі та поїння свиней відносять:
 
 • станки з фіксацією для осіменіння свиноматок;
 • станки для опоросу свиноматок з огородженням та лігвом для поросят;
 • станкове обладнання для відлучених поросят;
 • станкове обладнання для відгодівлі;
 • обладнання для автоматизованої годівлі свиней різних статевовікових груп та їх напування;
 • системи для збору, видалення та переробки гною;
 • обладнання для автоматизації технологічних процесів.
 
Цех опоросу свиноматок
Враховуючи те, що найбільшої шкоди важкі гази завдають саме поросятам, оптимальним для цеху опоросу є застосування решітчастої підлоги, що зменшуватиме їх вплив на поросят. При цьому для цеху опоросу краще використовувати комбіновану частково решітчасту підлогу. Під свиноматкою розміщують решітчасту переважно бетонну підлогу з метою створення для поросят некомфортної зони, уникнення продавлення полімерної решітки під вагою свиноматки та відведення надлишків тепла від свиноматки. Поросята розміщуються на полімерних решітках. У боксах для опоросу свиноматок відділяється лігво для поросят (брудер), де створюється локальний підігрів.
 
Станки для опоросу свиноматок передбачають утримання свиноматок та поросят із ними впродовж лактації свиноматки (до досягнення поросятами віку 60 днів). Однак раціональніше проводити відлучення у більш ранньому віці. Станки обладнуються стаціонарними годівницями для свиноматок та з’йомними годівницями для підгодівлі поросят. Водопостачання для маток і поросят окреме з метою забезпечення введення ветпрепаратів.
 
Станки для опоросу свиноматок повинні забезпечувати комфортні умови для тварин з метою отримання максимальної продуктивності свиноматок та комфортного вирощування поросят під матками. Виробляються станки для опоросу свиноматок із чорнометалевих труб різного діаметру з наступною обробкою. Виробники станкового обладнання пропонують різне розташування продільних поручнів із вертикальними стінками у відповідності до порідних особливостей тварин з метою повноцінного доступу поросят до сосків свиноматок. Станки обладнані фіксаторами свиноматок, що попереджають задавлювання поросят при ляганні маток.
 
altВраховуючи складність створення мікроклімату в цеху опоросу, оптимальним розміщенням станків є розподіл приміщення на окремі бокси. Розміри боксу передбачають пересування частин станків з метою регулювання ширини та довжини конструкцій у відповідності до габаритів свиноматок.
 
Міжстанкові перегородки за висотою знаходяться в межах 450–700 мм. Самі перегородки виробляються з різноманітних полімерних панелей, закріплених на металевих стійках, які, в свою чергу, фіксуються до підлоги. Різні виробники станкового обладнання пропонують різні внутрішні розміри станків, що передбачено світовими породними технологіями. Фіксатори для маток у станках розміщуються як прямо, так і діагонально. Металеві частини станків вкривають антикорозійним покриттям, частіше за все методом гарячого цинкування, що запобігає вкриттю станкового обладнання іржею в умовах впливу агресивного середовища та відповідно збільшує термін використання станкового обладнання. Годівниці для свиноматок частіше за все виробляються з неіржавіючої сталі, годівниці для поросят - із полімерного матеріалу. В боксах передбачені різні системи підігріву в брудерах. Найчастіше - це термокилимки або лампи для локального підігріву.
 
Цех відтворення свиноматок
У приміщеннях, що реконструюються, у цехах відтворення для різних груп передбачено різні варіанти утримання, однак на осіменінні всі виробники пропонують індивідуальне утримання свиноматок з різними строками знаходження маток у цих станках. Індивідуальні станки для осіменіння свиноматок забезпечують доступ до кожної свиноматки в цеху без додаткового перегрупування та переведення тварин, що виявлено в охоті. Разом з тим, зменшується кількість стрес-факторів, пов’язаних із груповим утриманням тварин, що покращує показники свиноматок на відтворенні.
 
Враховуючи фіксоване утримання свиноматок, відпадає необхідність використання значної кількості решітчастих полів - решітки доцільно використовувати лише в зоні дефекації. Враховуючи те, що використовуються тварини основного стада, перевага віддається бетонним решіткам. Станки усіх виробників (як вітчизняних, так і закордонних) легко монтуються, враховуючи конструкційні особливості - вони складаються з бокових стінок, що закріплені металевими трубами. Як бокові стінки, так і металеві труби різні фірми-виробники переважно піддають гарячому цинкуванню. Станки обладнуються індивідуальними кормушками та напувалками.
 
Однак слід враховувати, що недоліком такої системи є тривале знаходження тварин в індивідуальних станках без значних рухів. Тому такі станки необхідно використовувати не тривалий час - з урахуванням переведення через місяць у цех поросних свиноматок із дрібногруповим утриманням.
 
Альтернативним варіантом організації осіменіння є використання руху поголів’я через кормові станції, що забезпечує автоматичну годівлю, яка регулюється завдяки комп’ютерному обліку фізіологічного стану тварин. Використання кормових станцій дозволяє збільшити економію кормів, проведення автоматичного контролю за кондиціями тварин, також відбувається підвищення продуктивності за рахунок індивідуального підходу до годівлі тварин та повній автоматизації процесу, що виключає помилки персоналу.
 
Автоматичні системи спостереження за тваринами з допомогою радіо-бірок дають змогу суттєво скоротити час на виявлення тварин в охоті та разом з тим підвищити точність виявлення маток в охоті. Системи відокремлення тварин від групи спрощують проведення ветеринарних заходів з тваринами та зменшують вірогідність непроведення через низку різних причин відповідних заходів по окремих тваринах.
 
Об’єднання інформації в єдину базу дозволяє об’єктивно оцінювати технологічність кожної тварини, що проходить крізь цех відтворення. Недоліком такої технології є складність формування груп тварин при введенні ремонтного молодняку, а також менш інтенсивне використання приміщень для відтворення, порівняно з індивідуальним утриманням. У разі використання системи кормових станцій у приміщеннях із солом’яною підстилкою ще одним суттєвим недоліком такої системи є створення сприятливого середовища для розвитку патогенної мікрофлори, а також можливість травмування тваринами одна одної.
 
Цех дорощування поросят
Цех дорощування є проміжним ланцюгом між маточником, де поросятам приділяється значна увага та створюється складна система регуляції мікроклімату, і цехом відгодівлі (вирощування), де уваги тваринам приділяється значно менше та система регуляції мікроклімату простіша.
 
У цеху дорощування, враховуючи те, що поросята розміщуються у групових станках, слід застосовувати повністю або частково щілинні підлоги. Решітки в переважній більшості з полімерного матеріалу. Годівля забезпечується із бункерних самогодівниць. При цьому, залежно від конструкції станків, можуть бути використані самогодівниці з двостороннім фронтом годівлі на два станки, з одностороннім на один станок та розміщені в самому станку з доступом до годівниці з усіх сторін.
 
altРазом з тим, слід враховувати, що використання самогодівниць із бункером на два станки ускладнює роботу при необхідності зміни раціону або внесенні окремих препаратів по кожному з окремих станків. У той же час, використання самогодівниць на два станки сприяє здешевленню реконструкції як за рахунок самих годівниць, так і за рахунок спрощення системи кормороздачі.
 
Також слід враховувати, що при ранніх строках відлучення поросята потребують уваги до створення мікроклімату, отже, в зоні їх відпочинку в станках рекомендується розміщувати рухомі навіси з полімерного матеріалу, що виконуватимуть функцію тимчасового брудера.
 
Окрім цих основних моментів щодо різних цехів, існує ще значна кількість більш дрібних елементів, які в подальшому при експлуатації приміщень будуть мати велике значення. Частіше за все, вони враховуються постачальниками технологічного обладнання при розробці пропозицій, однак так буває не завжди, адже основна мета дистриб’юторів - це продаж. Отже, оптимальним є залучення до розробки пропозицій з реконструкції спеціалістів та науковців із профільних наукових установ, послуги яких значно менш вартісні у порівнянні з необхідністю у подальшому вносити корективи в технологічний процес та проведенням додаткового дооснащення приміщень.

1

 18 жовтня 2019
В Україні майже завершується посівна озимого ріпаку. Аграрії вже засіяли цією культурою більше 1 млн га або 97% до прогнозу.
В Україні майже завершується посівна озимого ріпаку. Аграрії вже засіяли цією культурою більше 1 млн га або 97% до прогнозу.
18 жовтня 2019
 18 жовтня 2019
Впровадження технології сепарування гною дозволило свинокомплексу ТОВ «Рантьє» (Дніпропетровська обл.), що входить до агрокомплексу KSG Agro, майже всемеро скоротити витрати на електроенергію у ході утилізації відходів.
Впровадження технології сепарування гною дозволило свинокомплексу ТОВ «Рантьє» (Дніпропетровська обл.), що входить до агрокомплексу KSG Agro, майже всемеро скоротити витрати на електроенергію у ході утилізації відходів.
18 жовтня 2019
 18 жовтня 2019
Головною причиною для підвищення цін залишається обмежена пропозиція огірка на ринку.
Головною причиною для підвищення цін залишається обмежена пропозиція огірка на ринку.
18 жовтня 2019
 18 жовтня 2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради на ранковому засіданні відхилив проект закону №2178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради на ранковому засіданні відхилив проект закону №2178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
18 жовтня 2019
 18 жовтня 2019
В місті Бровари Київської області було офіційно відкрито медоварню ТОВ "Медовий спас", на якій виготовлятимуть медовий напій "Сікера".
В місті Бровари Київської області було офіційно відкрито медоварню ТОВ "Медовий спас", на якій виготовлятимуть медовий напій "Сікера".
18 жовтня 2019
 18 жовтня 2019
Українські підприємства, за підсумками 2018/19 маркетингового року, збільшили виробництво соєвої олії на 38%, соєвого шроту – на 35,4%.
Українські підприємства, за підсумками 2018/19 маркетингового року, збільшили виробництво соєвої олії на 38%, соєвого шроту – на 35,4%.
18 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.