soniashnyk

Повноцінна годівля свиней

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 17 квітня 2015 11:53
altО. М. ЦЕРЕНЮК, канд. с.-г. наук, доцент
О. В. АКІМОВ, канд. с.-г. наук, лабораторія селекційно-технологічних досліджень у свинарстві ІТ НААН
М. О. КОСОВ, н.с. лабораторії годівлі моногастричних ІТ НААН
У свиноводів-початківців часто виникають питання: чи варто використовувати повнораціонні комбікорми, як вони впливають на якість і безпечність продукції, яка економічна ефективність відгодівлі? Звісно, що за малих обсягів виробництва таке питання важливе з економічної точки зору, однак ефективне виробництво свинини на сьогоднішньому етапі розвитку свинарства в середніх та великих свинарських підприємствах можливе лише за повноцінної годівлі тварин.

 

Свині — всеїдні
Свині належать до всеїдних тварин — саме це дозволяє використовувати у свинарстві значну кількість кормових засобів, у тому числі як рослинного та тваринного походження, так і мікробіологічного виробництва. За будовою шлунково-кишкового тракту ці тварини належать до моногастричних, особливістю їх травлення є те, що їхня здатність до перетравлення кормів, що містять підвищену кількість клітковини, є обмеженою. Збільшуючи клітковину в раціоні, погіршується перетравність кормів і ростуть їх витрати на одиницю приросту.
 
Звісно, основою раціонів свиней за різних технологій виробництва продукції і за всіма напрямками продуктивності та породами є корми рослинного походження, що пов’язано, в першу чергу, з їх доступністю. До цієї групи кормів входять зернові злакові, зернові бобові, зелені грубі, соковиті, відходи борошномельних й інших технічних виробництв та ін. Однак найбільш повноцінні білки, що краще засвоюються, і, відповідно, забезпечують одержання вищих результатів на відгодівлі, містяться в кормах тваринного походження: молоці та продуктах його переробки, відходах рибної промисловості, відходах м’ясопереробних підприємств та ін. Проте ця група кормів є надто дорогою, що, незважаючи на скорочення періоду відгодівлі, негативно відображається на загальній собівартості продукції.
 
Проміжною за вартістю та перспективною щодо відсотку використання в раціонах годівлі свиней є група кормових засобів мікробіологічного походження, до якої належать мікробіологічний каротин, кормові дріжджі, кормовий лізин та ін. На сьогодні вартість кормів є одним із головних чинників, який необхідно враховувати, ця аксіома ґрунтується на тому, що частина, яку займають корми в структурі собівартості виробництва свинини становить близько 65-70% (цей відсоток може збільшуватись за використання імпортних компонентів та низького курсу вітчизняної валюти). Приблизно настільки ж від годівлі залежить і продуктивність свиней.
 
Незважаючи на всеїдність свиней, особливості перетравлювання ними кормів відображаються на доцільності формування основи раціону з концентрованих кормів. За промислового виробництва свинини частка концентрованих кормів найчастіше становить 100%. Характерною особливістю концентрованих кормів є висока концентрація поживних речовин в одиниці маси (0,7-2,3 корм. од. в 1 кг) та невисокий вміст вологи (не більше 20%).
 
Разом з тим, група концентрованих кормів достатньо розмаїта. Різні корми мають різний склад поживних речовин та інших характеристик, що, своєю чергою, відображається на їх цінності в годівлі свиней. Основу групи концентрованих кормів складають зернові корми (злакові та бобові), продукти їх переробки та комбіновані корми. Група зернових злакових представлена ячменем, кукурудзою, пшеницею, вівсом, житом та ін. Амінокислотний склад зернових культур неповноцінний через низький уміст основної лімітуючої амінокислоти — лізину. Поряд з цим зерно злакових має низький уміст кальцію, фосфору, міді, кобальту та цинку, а також незначну частку рибофлавіну, пантотенової кислоти, каротину. Але відсутні вітаміни A, D та B12. Хімічний склад зернових кормів значною мірою залежить від сорту, агротехніки та географії вирощування.
 
Ячмінь — основний злак у раціоні
Основним зерновим злаковим кормом для свиней є ячмінь. У складі комбікормів ячмінь (очищений від плівок та ості) може займати до 70-75%. Для пшениці характерні значний уміст протеїну та низький — клітковини. До комбікормів може бути внесено до 80% пшениці. Однак значна кількість пшениці порушує травлення через утворення в шлунку клейкої маси.
 
altОвес порівняно з іншими зерновими злаковими містить значну кількість плівок, які, своєю чергою, мають чимало клітковини. Також у вівсі недостатня кількість метіоніну, триптофану та гистидину. Водночас овес містить значну кількість лізину та ненасичених жирних кислот. У складі комбікормів овес може займати до 20%.
 
Особливістю кукурудзи є висока перетравність органічної речовини. Окрім високолізинових сортів, кукурудза не має значної кількості протеїну, однак усі сорти містять багато жиру та мало клітковини. У комбікорми вводять до 30-40% кукурудзи.
 
Тритикале містить багато протеїну, лізину та триптофану, добре поєднується в комбікормах з ячменем. Однак слід враховувати, що тритикале містить антипоживні речовини (алкілрезорцини), а також багато незамінних амінокислот. У складі комбікормів тритикале може займати до 30%.
 
Значно рідше використовують такі зернові корми, як сорго, просо та гречка.
 
Зернобобова група
Група зернобобових представлена соєю, горохом, люпином, кормовими бобами, викою, чиною та ін. Характерною особливістю цих кормів є високий вміст білків (20-40%). Біологічна повноцінність протеїну зерна бобових достатньо висока і становить 75-85% біологічної цінності білків молока. В основному білки зернобобових представлені глобулінами, що добре засвоюються та перетравлюються свинями. Білки містять багато лізину і мало метіоніну з цистином. До складу бобових входить чимало мінеральних речовин, вітамінів B1, B3, B4, B5, Е. У раціонах бобові корми можуть займати від 15 до 25% за поживністю. Разом з тим бобові зернові містять різноманітні антипоживні речовини — алкалоїди, глюкозиди, що потребує обов’язкової обробки цих кормів.
 
Соя містить багато білка (близько 33%) і жиру. Більша частина соєвого білка представлена глобулінами, що добре засвоюються свинями. Характерною особливістю сої є невисокий вміст вуглеводів. Перевага зерна сої, порівняно з іншими кормами, зумовлена не лише значною кількістю енергії та білка, а і його якістю. За вмістом лізину та триптофану, зерно сої перевершує зернові корми і навіть рибне борошно. Алкалоїди сої — інгібітори трипсину (складової шлункового соку свиней), тому обов’язковою є обробка.
 
Горох — один із розповсюджених зернових бобових кормів. За біологічною цінністю протеїн гороху наближається до протеїну соєвого шроту або м’ясного борошна. Цей корм містить 18-29% високоякісного білка. До складу люпину входить близько 38% білка. В ньому більше протеїну, жиру та клітковини, ніж у горосі. В жовтому люпині білка більше, в синьому менше, білий люпин містить багато жиру. До складу комбікормів свиней можна включати до 20% люпину. Однак, при цьому, слід враховувати, що в люпині значна кількість алкалоїдів (може досягати 3% і більше). Кормові боби також містять значну кількість протеїну (близько 33%), лізину та метіоніну з цистином. При цьому в кормових бобах мало кальцію та фосфору. В зернах містяться дубильні речовини, тому введення кормових бобів до складу зерносумішей повинне обмежуватись 10-15% за масою. Вика за поживністю близька до гороху. Зерно містить синильну кислоту, що дає гіркий присмак і знижує поїдання цього корму свинями. Чечевиця за поживністю не поступається гороху, однак при цьому має вищий коефіцієнт перетравності (93%). Містить близько 25% протеїну, значну кількість крохмалю та небагато жирів.
 
Висівки пшеничні та житні
Не менш популярними у свинарстві стали відходи борошномельного виробництва. В основному використовують висівки пшеничні та житні. Пшеничні висівки вводять до складу комбікормів у кількості 15-30%, житні — в межах 15%.
 
Достатньо широко використовують також макухи та шроти. Макухи отримують шляхом віджимання насіння на олію, шроти — при екстрагуванні жиру з насіння олійних рослин органічними розчинниками. Макухи характеризуються значним умістом жиру, шроти — протеїну. Найбільш широковживаними та одними з найцінніших у годівлі свиней є соєві й соняшникові шроти та макухи. В останні роки, поряд із цими кормовими засобами, широкої популярності набули продукти переробки ріпаку.
 
 
Також в останнє десятиріччя значно виросли обсяги використання відходів крохмале-патокового виробництва в годівлі свиней, зокрема глютен кукурудзяний сухий, сухий кукурудзяний корм, кукурудзяно-фосфатидний концентрат та ін.
 
Корми тваринного походження
Більш вартісною, однак і найбільш ефективною групою кормів, є корми тваринного походження. З них однією з високоефективних груп, що характеризуються високою біологічною повноцінністю, є молоко та молочні продукти. Всі молочні продукти (за винятком сироватки) є джерелом повноцінного білка. Сухі молочні продукти належать до концентрованих кормів. Біологічна повноцінність молочних продуктів дуже висока, однак використання молочних продуктів у годівлі свиней обмежене через їхню дороговизну.
 
Також широкого розповсюдження у відгодівлі свиней набули відходи рибної та м’ясопереробної промисловості. Ця група кормів характеризується високим умістом легкоперетравного протеїну (за винятком кісткового та пір’яного борошна) і застосовується для балансування раціонів комбікормів та збагачення протеїном добавок.
 
Поєднання кормів з вищезазначених груп з метою забезпечити потреби свиней у поживних речовинах, макро- та мікроелементах і вітамінах для отримання якісної продукції з найвищою ефективністю виробництва і є основним завданням спеціалістів зі свинарства. Найбільш ефективною та раціональною є годівля свиней за нормами. За промислового свинарства дотримання кормових норм забезпечують за допомогою спеціалізованих комбікормів різного призначення. У більшості свинарських підприємств України прийняте нормування годівлі за стандартами, що були сформовані ще в радянські часи.
 
altОднак фірми, що виробляють БВД, бленди та премікси, враховують суттєві розбіжності між вітчизняними нормами та нормованою годівлею в більшості європейських країн за вмістом протеїну, незамінних амінокислот, вітамінів, мінеральних речовин та ін. Так, європейські кормосуміші для поросних і підсисних свиноматок перевершують вітчизняні норми на 20-25% за концентрацією енергії, протеїну, лізину, метіоніну, триптофану та вітамінів. За вітамінами А, D3 та Е в комбікормах, що складені за європейськими нормами, порівняно з вітчизняними, розбіжності ще більш суттєві. Подібну картину можна спостерегти й щодо інших статевовікових груп тварин.
 
Отже, на сьогодні найчастіше в годівлі свиней, замість комбікормів промислового виробництва, використовують комбікорми, що складаються із зернової основи (пропорційне поєднання стандартних зернових кормів), змішаних з БВД. Відповідно, основним завданням БВД є вирівнювання раціонів для різних статево-вікових груп свиней відповідно до норм за поживними речовинами, макро- та мікроелементами й вітамінами, яких у складі набору зернових кормів комбікорму не вистачає.
 
Звісно, що також у годівлі можуть бути використані ті речовини, які сприятимуть прискоренню і здешевленню продукції (різноманітні стимулятори росту), однак жодна з компаній-виробників БВД, що дбає про свою репутацію, не йтиме таким шляхом. Репутацію на такому мінливому ринку, яким є ринок комбікормів і кормових добавок, заробити дуже складно, однак легко втратити.
 
Взаємозв’язок годівлі та якості свинини
Важливим нюансом за використання малокомпонентних комбікормів є технологія їх виготовлення. При цьому слід використовувати малоенергоємні технічні засоби. До них належать різноманітні комбікормові агрегати, що дозволяють виготовляти комбікорми безпосередньо в умовах невеликих фермерських господарств, або в середніх за розмірами господарствах, які не обладнані власними комбікормовими цехами. Це дозволить зменшити собівартість комбікормів за рахунок скорочення витрат на виробництво і транспортування, а також максимально використати власну зернову сировину.
 
Не слід забувати й про те, що різні корми мають відмінності за впливом на якість свинини. Це необхідно враховувати не лише при складанні раціонів, а й при формуванні структури зернофуражу чи закупівлі кормів. За впливом на якість продукції корми розподіляють на три основні групи:
 
  • корми, що дозволяють отримувати свинину високої якості (ячмінь, жито, горох, просо, цукровий та напівцукровий буряк, морква, гарбузи, картопля, люцерна, конюшина, еспарцет, кропива, сінне борошно, молоко та молочні продукти та ін.);
  • корми, що відносно погіршують якість свинини (кукурудза, гречка, висівки та ін.);
  • корми, що суттєво погіршують якість свинини (соя, овес та ін.).
 
Варто пам’ятати, що значною мірою на якість продукції свинарства впливає тривалість відгодівлі. В першу чергу, це пов’язано зі співвідношенням тканин в організмі свиней. Особливої актуальності це набуває з розвитком промислового свинарства, адже соковиті та об’ємні корми в годівлі свиней використовують усе рідше. Спеціалістами нашого інституту проведено дослідження зі встановлення впливу годівлі з використанням об’ємистих кормів на відгодівлі свиней.
 
Було сформовано три групи, що відрізнялись за кормами, які їм згодовували. Першій групі згодовували повноцінний, повнораціонний комбікорм, другій — раціон, у якому частину зернових концентратів замінено кукурудзяним силосом за поживністю, з виключенням підкислювача, третій — раціон, у якому частину зернових концентратів замінено зеленою масою. При досягненні тваринами живої маси 100 кг з кожної групи було проведено контрольний забій. Для визначення якості м’яса і сала було відібрано зразки найдовшого м’язу спини (НМС) та середньої проби хребтового сала з туш тварин кожної групи.
 
За весь період відгодівлі згодовування об’ємистих кормів не позначилося на хімічному складі та енергетичній цінності НМС дослідних свиней. За результатами даних, достовірної різниці за цими показниками не спостерігали, однак, при цьому, зразки м’яса тварин першої групи характеризувалися більшими значеннями калорійної цінності білка.
 
Аналіз зразків НМС дослідних свиней за фізико-технологічними властивостями не виявив суттєвих розбіжностей між групами. Вологоутримна здатність зразків м’яса тварин другої групи на незначну різницю була меншою порівняно з іншими тваринами. За показниками активної кислотності зразки НМС усіх тварин відповідали вимогам до м’яса NOR та коливались у межах різних груп на 0,02 одиниці.
 
Аналізуючи хімічний склад сала дослідних тварин, спостерігали розбіжності між групами: за вмістом вологи, сухої речовини, клітинними оболонками та вмістом жиру. Однак вірогідності розбіжностей не виявлено.
 
Таким чином, часткова заміна основного раціону за поживністю силосом кукурудзяним і зеленою масою суттєво не впливає на фізико-технологічні властивості, хімічний склад та енергетичну цінність НМС і вміст клітинних оболонок та жиру в хребтовому салі свиней.
 
Різна тривалість відгодівлі меншою мірою відобразилась на забійних якостях, а більшою — на м’ясних ознаках. За забійним виходом і довжиною туші розбіжності між різними групами були незначними, однак за показниками товщини шпику молодняк дослідних груп характеризувався більшими значеннями. За відгодівлі із згодовуванням об’ємистих кормів, показники туші за категорійністю в більшості випадків не відповідали показникам першої-екстра категорії.
 
Також згодовування об’ємистих кормів позначилось на середньодобових приростах. Так, порівняно з годівлею на основному раціоні, заміна 20% за поживністю силосом кукурудзяним відобразилась на зменшенні середньодобових приростів на 134,12 г на добу (Р>0,999), заміна ж 20% за поживністю зеленою масою сприяла, відповідно, зменшенню середньодобових приростів на 138,63 г на добу (Р>0,999). Тривалість відгодівлі в дослідних групах зросла на 18,23 (Р>0,999) та 18,93 (Р>0,999) доби відповідно.
 
Отже, вибір кормів насамперед зумовлений економічною доцільністю. Головним же правилом, що забезпечить високу економічну ефективність, є забезпечення всіх статево-вікових груп свиней поживними речовинами відповідно до раціональних норм годівлі.
Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 23 лютого 2020
На підтримку аграріїв у державному бюджеті закладено 4 млрд грн.
На підтримку аграріїв у державному бюджеті закладено 4 млрд грн.
23 лютого 2020
 23 лютого 2020
На ринку білокачанної капусти в Україні на даний момент переважає позитивний ціновий тренд. Про це свідчать дані щоденного моніторингу проекту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”.
На ринку білокачанної капусти в Україні на даний момент переважає позитивний ціновий тренд. Про це свідчать дані щоденного моніторингу проекту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”.
23 лютого 2020
 21 лютого 2020
Щочетверга, починаючи з 27 лютого, в регіонах будуть проходити виїзні семінари Держгеокадастру в ОТГ, стосовно питань, пов’язаних з земельними відносинами в рамках земельної реформи.
Щочетверга, починаючи з 27 лютого, в регіонах будуть проходити виїзні семінари Держгеокадастру в ОТГ, стосовно питань, пов’язаних з земельними відносинами в рамках земельної реформи.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
Будь-які обмеження на продаж землі призведуть до зменшення попиту на неї і, відповідно, знизять її вартість в Україні.
Будь-які обмеження на продаж землі призведуть до зменшення попиту на неї і, відповідно, знизять її вартість в Україні.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
З 2021 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує ввести нові напрямки держпідтримки аграріїв – агрострахування і підтримку переробки сільськогосподарської продукції.
З 2021 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує ввести нові напрямки держпідтримки аграріїв – агрострахування і підтримку переробки сільськогосподарської продукції.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
На першому етапі експерименту із запровадження приватної тяги, «Укрзалізниця» обмежиться доступом на колії загального призначення тепловозів приватних вантажоперевізників. Появу на магістралях приватних електровозів можна буде обговорювати не раніше, ніж через кілька років.
На першому етапі експерименту із запровадження приватної тяги, «Укрзалізниця» обмежиться доступом на колії загального призначення тепловозів приватних вантажоперевізників. Появу на магістралях приватних електровозів можна буде обговорювати не раніше, ніж через кілька років.
21 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.