Економіка виробництва молока

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 02 червня 2015 11:59
altВасиль КОСТЕНКОдоктор с.-г. наук, професор 
НУБіП та природокористування України
Розпочинаючи розмову про економіку молока, кожний виробник повинен пам’ятати, що вона залежить від трьох складових — кількості виробленого і реалізованого молока, понесених витрат на його виробництво та ціни реалізації.

 

Збільшення продуктивності корів — перший крок
Обсяги вироблюваного молока можна наростити двома шляхами: збільшити кількість дійних корів або підвищити молочну продуктивність наявного стада. Останнє має бути першим кроком на шляху до розширення виробництва, перш ніж розглядати можливості збільшення поголів’я. Рішення про збільшення поголів’я корів має прийматися тоді, коли генетичний потенціал є стримуючим фактором виробництва.
 
Рівень реалізації виробленого молока залежить від системи вирощування молодняку у молочний період. Чим більше молока ми використовуємо для випоювання телят, тим нижча товарність. Тому, як уже було сказано раніше, слід запроваджувати сучасні, маломолочні системи вирощування, які передбачають широке використання високоякісних повнораціонних передстартових і стартових комбікормів у поєднанні з ЗНМ або без них.
 
Види витрат
Витрати на виробництво молока залежать від обсягів і ефективності використання активів. Зазвичай їх поділяють на поточні і накладні. Поточні — це витрати на корми, підстилку, ветеринарні послуги, збут продукції, пально-мастильні матеріали, електроенергію, ремонт та ін. Найбільш вагомими є витрати на корми. Вони становлять до 70% поточних і 40-60% від загальних витрат на виробництво.
 

Також читайте: Формуємо раціон корів
 

 
Досить часто, з метою зменшення витрат виробник скорочує витрати на корми. Проте слід пам’ятати, що скорочення витрат на корми буде раціональним лише тоді, коли заміна компоненту раціону чи його усунення не вплине на продуктивність або відтворну здатність корів через короткий або тривалий проміжок часу. Проблема полягає у тому, що результати вилучення якогось компоненту проявляються, як правило, лише через кілька тижнів, місяців або навіть у наступну лактацію. Нині щоб одержати максимальну продуктивність від корови, важливо оптимізувати використання нею елементів живлення раціону. Сьогодні потрібно не просто «збільшити споживання корму» твариною, а забезпечити оптимальний рівень надходження перетравлених і абсорбованих елементів живлення, необхідних для певної стадії виробництва.
 
Економія та її наслідки
Можливо знизити якість кормів, що дасть також негативний але відтермінований вплив на обсяги виробництва молока. Це відразу й не зовсім відмічають. І тут слід думати, чим виробник хоче ризикувати: поточним виробництвом чи виробництвом молока у перспективі. Але як би там не було, виробнику слід пам’ятати, що кошти, витрачені на виробництво молока, після всіх відрахувань окупаються найкраще.
altДехто намагається економити на інших (особливо ветеринарних) витратах, котрі мають безпосередній вплив на продуктивність і відтворну здатність корови, але наслідки цього бувають досить драматичними. Ветеринарні витрати (профілактика, ліки, дворазова щорічна розчистка ратиць тощо) становлять близько 8% поточних витрат і чим вища продуктивність стада, тим вони більші. Профілактика захворювань торкається передусім якості кормів, оскільки відповідна кількість елементів живлення, яку одержує тварина щодня, має величезне значення не лише для одержання відповідної кількості продукції, але й для підтримання у відповідному стані імунної системи тварини. Нестача відповідних елементів живлення у раціоні зменшує опірність організму хворобам, робить тварин вразливими до інфекцій, яких можна за відповідних умов годівлі ефективно уникати.
 
Досить спокусливим для виробників є скорочення витрат на підстилку, хоча ці витрати і становлять лише майже 2% поточних. Проте слід пам’ятати, що ці тимчасові заощадження можуть коштувати дуже дорого у перспективі. Дослідженнями встановлено, що зменшення кількості підстилки, зниження її якості, не використання підстилки взагалі призводять до скорочення часу відпочинку корови в положенні «лежачи» на 2-5 год. менше. Коли корова стоїть, відбувається дві речі: їх ратиці більше часу знаходяться у вологому агресивному середовищі (сеча, калові маси), вбирають більше вологи і втрачають міцність; ратиці мають додатково витримувати впродовж 2-5 год. на добу орієнтовно 160 кг маси тіла. Все це призводить до пошкодження ратиць і кульгавості, а кульгаві корови — це зниження продуктивності, плодючості, зростання рівня вибракування зі стада і в кінцевому результаті — до великих збитків.
 
Поліпшення якості молока
Ціна на молоко залежить від його якості та кон’юнктури ринку продукції для переробних підприємств. Якщо ціна на молоко висока, а витрати на виробництво низькі, виробникові необхідно зробити все можливе для збільшення його виробництва та нарощування валового прибутку.
 
Поліпшення якості молока можливе за рахунок зниження рівня бактеріальної забрудненості і кількості соматичних клітин. Доведено, що зростання кількості бактерій у молочних залозах (мастит), які пошкоджують секреторні клітини, призводить до зниження продукування ними молока. Поряд із цим дослідженнями в США встановлено, що середні щорічні витрати на лікування маститу становлять $71 на корову, а випадок клінічного маститу обходиться у $179.
 

 

 
Враховуючи рівень захворювання корів маститом, в Україні зниження цього показника лише на 2-3 пункти дозволить заощадити до $8 на корову за рік. Зростання кількості соматичних клітин на кожні 100 тис. призводить до втрати майже 0,3 кг молока від первістки і 0,6 кг — від повновікової корови. Зниженням кількості соматичних клітин у молоці, що реалізується, від 400 тис. до 200 тис., можна очікувати збільшення надою від корови на 0,9 кг.
 
Враховуючи, що в Україні доять корів переважно у доїльні відра або молокопровід, вагомим аргументом у поліпшенні якості молока стане доїння у доїльній залі на сучасних доїльних установках, які найбільше враховують фізіологію молочної залози корови. Проте така доїльна зала має використовуватися максимально ефективно, тобто працювати не менше 16-18 год.на добу.
 
Відтворення молочного поголів’я
Розглядаючи питання економіки, не слід забувати, що обов’язковим елементом технологічного процесу виробництва молока є організація постійного відтворення маточного поголів’я за рахунок вирощування повноцінного і більш продуктивного ремонтного молодняку. Проте, як свідчить практика, за існуючих підходів до розрахування витрат на виробництво молока та рівня реалізаційних цін на яловичину вирощування ремонтного молодняку для відтворення власного поголів’я у господарствах є збитковим. А тому якщо говорити про стабілізацію, а в подальшому й нарощування виробництва молока, то його економіку ми повинні розглядати нерозривно з економікою відтворення маточного поголів’я, тобто витрати на вирощування майбутньої корови повинні відшкодовуватися одержаним прибутком від реалізації молока за період її продуктивного використання. Лише за такої умови можна досягти достатньої ефективності галузі молочного скотарства в цілому.
 
Практика діяльності молочних господарств в останні роки свідчить, що необхідно використовувати нові підходи до розрахунку витрат на виробництво молока, які поряд із витратами на утримання корови враховували б і витрати на її вирощування, рівень інфляції у державі та зональну різницю вартості кормів і забезпечували певний рівень рентабельності. Всі ці складові повинні враховуватися при формуванні закупівельної ціни на молоко чи рівня державних дотацій на його виробництво. Якою буде економіка виробництва молока (за довільно взятого рівня цін), видно з матеріалів таблиці.
 
Таблиця. Ефективність виробництва молока у корів різної продуктивності
з урахуванням витрат на вирощування первісток
 
alt
 
Отже, врахування витрат на вирощування корови суттєво змінює економіку виробництва молока і дозволяє більш реально оцінювати ситуацію у молочному скотарстві.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
05 червня 2020
 05 червня 2020
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
05 червня 2020
 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під керівництвом фахових експертів та менторів.
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під ...
05 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.