soniashnyk

Використання грубих кормів у годівлі ВРХ

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 01 квітня 2016 14:09
В.С. КОЗИРЬдоктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Інститут сільського господарства степової зони України
Науково досліджений вплив амонізації подрібненої соломи озимої пшениці, стебел і качанів кукурудзи після обмолоту зерна на їх перетравність і поживність. Доведено, що використання їх підвищує енергію росту бугайців на відгодівлі.

 

Переваги і недоліки
Агроформування України одержують як побічний продукт рослинництва солому, обмолочені качани і стебла кукурудз. Зокрема, на Дніпропетровщині обсяг його становить 3 млн т. Кормова цінність через наявність клітковини (гемоцелюлози, целюлози і лігніну) сягає більш ніж 600 тис. т кормових одиниць. Такої кількості енергетичного корму достатньо для одержання 500 тис. т молока або 75 тис. т яловичини.
 
Однак збереженість цих кормів погана через велику вологоємність. Крім того, в них недостатня протеїнова поживність, а наявність целюлозо-лігнінового комплексу знижує перетравність. Саме це не дає можливості широко використовувати їх у раціонах великої рогатої худоби.
 
Чим більше лігніну, 
тим нижча перетравність
Солома озимої пшениці, качани і стебла кукурудзи після збирання зерна хоча і мають в 1 кг відповідно 0,20-0,22; 0,11-0,12 і 0,35-0,37 кормових одиниць, але перетравність органічних речовин у них становить лише 42-45%, зокрема, перетравність лігніну ще нижча — не більш як 24%, що негативно впливає і на перетравність всієї клітковини, білка та безазотистих екстрактивних речовин (БЕР), а відтак, і на конверсію усього раціону.
 
Лігнін складається із полімерізатів дегідрування кумарного, коніферілового і цинапрінового спиртів. У різні фази вегетації рослин співвідношення фракцій целюлозно-лігнінових комплексів змінюється по мірі старіння рослин і дозрівання соломи, знижується питома вага розчинних фракцій нейтрально-детергентної клітковини і збільшується нерозчинних у воді і слабких розчинах кислот (кислотно-детергентної клітковини). Це обумовлює зниження перетравлення вегетативного корму по мірі збільшення у ньому вмісту лігніну.
 
Допоможе амонізація?! Дослідження
З метою підвищення поживності грубих кормів багато вітчизняних і зарубіжних науковців досліджують вплив підготовки кормів до згодовування, у тому числі амонізації на їх перетравність і продуктивну дію, пропонують різні рішення проблем. Але немає повідомлень про широке впровадження на практиці закінченого способу амонізації побічної кормової сировини зернової кукурудзи (стебел і качанів) і соломи зернових колосових культур.
 
Враховуючи актуальність пошуку шляхів підвищення поживної цінності і продуктивної дії грубих кормів, які становлять вагому частку кормового балансу у степовій зоні України, було проведено дослідження щодо вивчення впливу різних доз аміаку на розщеплення вуглеводно-лігнінового комплексу у соломі, стеблах і качанах кукурудзи після збирання її на зерно з визначенням у ньому відповідного співвідношення різних фракцій (розчинних і нерозчинних).
 
З цією метою проведено два досліди — лабораторний і у виробничих умовах. У першому зразки кормів обробляли аміаком (25% розчином) із розрахунку 3% безводного аміаку до маси корму, витримували у середовищі аміаку10 діб, потім 3 доби вивітрювали, далі вимочували у слабокислому сере­довищі дослідні (амонізовані) і контрольні (необроблені) зразки при рН 6,75-6,85 (близький до цього показника у рубці жуйних тварин). Після доведення до повітряно-сухого стану досліджували вміст лігніну і проводили зоохіманаліз кормів за загальновизначеними методиками. За різницею вмісту лігніну в амонізованих і нативних зразках визначали збільшення розчинної фракції лігніну внаслідок амонізації.
 
У виробничому досліді солому озимої пшениці, стебла і качани кукурудзи обробляли 25% водним розчином аміаку з розрахунку 1,5% безводного аміаку, або 6% розчину аміаку до маси корму, витримували під покриттям 20 діб, вивітрювали 2 доби, після цього досліджували корм.
 
Встановлено, що в 1 кг соломи озимої пшениці було 118 г баластної (нерозчинної) фракції лігніну, або 90 % від загальної кількості, в качанах кукурудзи — 42 г, або 53%, в стеблах — 28 г, або 46%. При вивчені дії аміаку на співвідношення фракцій лігнінового комплексу різних грубих кормів виявлено неоднаковий вплив його на розщеплюваність нерозчинної фракції лігніну різної сировини. Так, у лабораторному досліді в соломі під впливом амонізації кількість розчинної фракції лігніну зросла у 2,4 разу, у качанах кукурудзи — в 1,05 і стеблах — у 2,3 разів. У виробничому досліді найбільш ефективною виявилась амонізація, як і у лабораторному досліді, стебел кукурудзи під покриттям — тут кількість розчинної фракції лігніну зросла у 2,5 разу, у качанах — 1,03 і соломі — у 2,3 разів.
 
Таким чином, одержані дані у дослідах свідчить, що під впливом амонізації зменшується кількість баластної і збільшується розчинна фракція лігніну у грубих кормах, що є суттєвим резервом підвищення поживної дії раціонів худоби.
 
З метою визначення впливу згодовування амонізованих грубих кормів на продуктивні якості худоби нами за методом груп-аналогів було сформовано 6 груп бугайців на відгодівлі (14-місячного віку) української чорно-рябої молочної породи (по 5 голів). Тварини утримувались в одному приміщенні на прив’язі, напування здійснювалось з автонапувалок ПА-2. Добова поживність раціону становила 5,2-5,6 кормових одиниць (збільшувалась з віком тварин), питома вага грубих кормів — 18%, фронт годівлі — 0,9 м.
 
Перша група одержувала в раціоні необроблену подрібнену солому озимої пшениці, друга — амонізовану подрібнену солому, третя — необроблені подрібнені качани кукурудзи після обмолоту зерна, четверта — амонізовані подрібнені качани, п’ята — подрібнені неамонізовані сухі стебла кукурудзи, шоста — амонізовані подрібнені стебла кукурудзи. Дослід продовжувався з листопада по квітень включно (180 днів). Поїдання раціону було на рівні 97-98%. Результати досліджень наведені у табл. 1.
 
Таблиця 1. Ефективність згодовування бугайцям амонізованих грубих кормів
 
 
Отримані результати
Усі тварини, які споживали амонізовані грубі корми, через збагачення раціону азотом і частковим розщеплення вуглеводно-лігнінового комплексу проявили більшу енергію росту у порівняні з аналогами, що одержували натуральні корми.
 
З віком бугайців зростали і середньодобові прирости також. За період досліду у першій, третій і п’ятій групах на раціонах з натуральними грубими кормами цей показник збільшився відповідно на 25, 20 і 30 %, а в другій, четвертій і шостій групах з використанням амонізованих кормів — відповідно на 39, 31 і 45%. Найбільша різниця і середньодобовий та абсолютний приріст були у бугайців, яким згодовували амонізовані подрібнені стебла сухої кукурудзи (+11,9%), найменша різниця і приріст − при згодовувані амонізованих подрібнених качанів кукурудзи після обмолоту зерна (+7,5%), тому що поживність їх удвічі нижча, ніж соломи і сухих стебел кукурудзи, а лігніну навпаки. Тварини, в раціоні яких була амонізована солома, займали середні показники (+10,6%). Перевага ефективності раціону з сухими стеблами кукурудзи пов’язана з кращим перетравленням цього корму через меншу кількість лігніну.
Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 21 лютого 2020
Щочетверга, починаючи з 27 лютого, в регіонах будуть проходити виїзні семінари Держгеокадастру в ОТГ, стосовно питань, пов’язаних з земельними відносинами в рамках земельної реформи.
Щочетверга, починаючи з 27 лютого, в регіонах будуть проходити виїзні семінари Держгеокадастру в ОТГ, стосовно питань, пов’язаних з земельними відносинами в рамках земельної реформи.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
Будь-які обмеження на продаж землі призведуть до зменшення попиту на неї і, відповідно, знизять її вартість в Україні.
Будь-які обмеження на продаж землі призведуть до зменшення попиту на неї і, відповідно, знизять її вартість в Україні.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
З 2021 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує ввести нові напрямки держпідтримки аграріїв – агрострахування і підтримку переробки сільськогосподарської продукції.
З 2021 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує ввести нові напрямки держпідтримки аграріїв – агрострахування і підтримку переробки сільськогосподарської продукції.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
На першому етапі експерименту із запровадження приватної тяги, «Укрзалізниця» обмежиться доступом на колії загального призначення тепловозів приватних вантажоперевізників. Появу на магістралях приватних електровозів можна буде обговорювати не раніше, ніж через кілька років.
На першому етапі експерименту із запровадження приватної тяги, «Укрзалізниця» обмежиться доступом на колії загального призначення тепловозів приватних вантажоперевізників. Появу на магістралях приватних електровозів можна буде обговорювати не раніше, ніж через кілька років.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
Компетентні органи в галузі охорони здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів України та Польщі обговорили питання боротьби зі сказом та африканською чумою свиней.
Компетентні органи в галузі охорони здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів України та Польщі обговорили питання боротьби зі сказом та африканською чумою свиней.
21 лютого 2020
 21 лютого 2020
У порівнянні із січнем ціни на картоплю цього місяця впали на 17% і практично зрівнялись із цінами минулого року. Загалом за період зберігання картопля в Україні подешевшала на 50%.
У порівнянні із січнем ціни на картоплю цього місяця впали на 17% і практично зрівнялись із цінами минулого року. Загалом за період зберігання картопля в Україні подешевшала на 50%.
21 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.