Управління сучасною молочною фермою

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 26 квітня 2016 16:10
Олексій ОРЛОВкеруючий аграрним бізнесом,
Eagleson.Farm, Київ, канд. с.-г. наук
 
Забезпечення якісними кормами
без мікотоксинів
Годування — це дуже важливий напрям, якому потрібно приділяти увагу. Корми — це основна стаття витрат при утриманні корів. Тут порядок повинен бути у всіх ланках ланцюжка: від вирощування кукурудзи та інших сільськогосподарських культур у поле до роздачі кормів коровам та контролю перетравності кормів і коригування раціонів. Зараз саме завдяки вдосконаленню годівлі корів спостерігається зростання показників на фермах у Західній Європі.

 

Саме корми впливають на якість і кількість молока. Без правильного підбору основних сільськогосподарських машин і наведення порядку в рослинництві, виробництві кормів (зеленої лінії), їх логістиці не можна досягти високого рівня надоїв молока — це як у математиці, якщо прогуляв урок і не знаєш попереднього правила або теореми, про розуміння наступного матеріалу можеш забути.
 
Наприклад, використання сучасної техніки для годування — кормостанцій, кормовагонів і кормороздавачів — значно полегшує й оптимізує приготування кормів і процес годування на молочній фермі. Кормороздавачі (мал. 1) можуть бути оснащені бортовим комп’ютером, який дозволяє точно дозувати компоненти раціону, залежно від кількості тварин, для яких готується корм.
 
 
Логістика, роздача 
і зберігання кормів
Корми потрібно зберігати так, щоб вони не псувалися: кукурудзяний силос окремо, сіно, сінаж і зернові компоненти окремо під навісом. Пивна дробина (суха) — в боксах. Кожен вид корму міститься окремо в розділових боксах або ємностях. Годують різні категорії корів різним кормом. Але часто трапляється варіант із використанням монокорму: кукурудзяний силос (мал. 2), трав’яний силос (сінаж), соняшниковий шрот, пивна дробина, соєвий шрот, додають різне зерно і премікси (містять вітаміни, білки, амінокислоти, пробіотики і т. д.). 
 
Також використовують премікси, зерно кукурудзи і різні інші корми та кормові добавки.
 
 
Гігієнічні умови 
та безпека корів
Гігієна — це дуже важливо при утриманні корів. При хороших умовах корови менше хворіють, телята ростуть швидше і показники продуктивності таких корів вище. Можна створювати будівлі ферм зі спеціальними вигульними майданчиками, вони хоч і не можуть замінити природних пасовищ, але їх використання створює сприятливі умови для корів.
 
Біологічна безпека — собаки, кішки, гризуни, комахи. Ферма повинна бути побудована та огороджена таким чином, щоб виключити проникнення на її територію різних тварин — кішок, собак і т.д. Також потрібно виключити наявність гризунів — щурів і мишей. Необхідно постійно проводити знищення гризунів і вживати заходи щодо їх профілактики. Також велика проблема — це мухи, гедзі, тобто комахи, котрі завдають шкоди і переносять різні захворювання. Потрібно проводити заходи щодо зменшення їх чисельності. Проти гедзів ефективні обробки інсектицидами. Чисельність мух дуже сильно знижує закритий спосіб зберігання гною.
 
Ветеринарія 
та профілактика захворювань
Ветеринар — головний спеціаліст на фермі. На всіх сучасних фермах для спрощення роботи ветлікарів використовують спеціальні бокси для фіксації тварин (наприклад, для робіт із копитами). Також широко поширені спеціальні селекційні ворота, завдяки яким можна відокремити тварин на виході з місця доїння.
 
Всі ветеринарні заходи повинні проводитися в оптимальний час і згідно з прийнятими міжнародними нормами. Основний принцип — якомога менше зайвого стресу для тварин. Всім профілактичним заходам теж повинно приділятися достатньо уваги. Завжди простіше і дешевше зробити профілактику, провести карантин при найменших підозрах, ніж потім лікувати захворювання. Профілактика, огляди і спостереження за тваринами повинні проводитися на постійній основі. Хворі тварини утримуватися повинні окремо.
 
Щодо стану здоров’я корови сучасних порід із хорошою генетикою, при добрих умовах утримання і гарній гігієні повинні мало хворіти маститом. Профілактику маститу проводять після доїння шляхом обробки спеціальними препаратами, з наступною консервацією вимені. Особливу увагу слід приділити цьому моменту при утриманні молочних корів в умовах холодного клімату.
 

Також читайте: Сучасна інноваційна молочна ферма: з чого стартувати?

 


 
Облік біометричних показників і селекція
Необхідно формувати молочне стадо тільки продуктивними тваринами. Потрібно постійно проводити відбір і селекцію тварин за комплексом біометричних показників (надій, показники якості молока, стан здоров’я тощо). Відбирати для подальшого розмноження доцільно тільки кращих. Також варто проводити запліднення нетелей тільки спермою від кращих виробників. Така селекція призводить до постійного поліпшення показників ферми.
 
Кожна тварина на фермі підлягає обліку та має датчик, вмонтований у нашийник або вушну бирку. У ньому може міститися повна ідентифікаційна інформація про тварину і її біометричні показники, яка накопичується та аналізується на сервері.
 
Зазвичай в он-лайн режимі відстежуються основні біометричні показники і показники годування. Сучасна ферма обладнується системою Wi-Fi, що дозволяє підключати різні датчики, Wi-Fi відеокамери та інше обладнання, яке може обмінюватися інформацією із сервером.
 
Також і під час доїння комп’ютер фіксує всі дані з поточного та добового надою, наявності в молоці соматичних клітин (таке молоко не може використовуватися, воно автоматично відділяється в іншу ємність і бракується, а корова направляється на лікування). Під час доїння оператор може відразу побачити актуальні дані з продуктивності корови, безпосередньо на доїльній установці або на віддаленому комп’ютері.
 
Не можна відмовлятися і від прямого візуального контролю тварин. За коровами, їхньою активністю і життєдіяльністю потрібно постійно спостерігати.
 
Облік ресурсів 
і виробленої продукції
Всі ресурси необхідні для виробництва молока потрібно ретельно враховувати. Також варто брати до уваги все вироблене молоко і забезпечувати його якісне зберігання до моменту, поки не забере споживач. Дуже сильно допомагає автоматизація обліку молока (мал. 3).
 
 
Технологія управління стадом та
окремими віковими групами корів
Корови діляться на основні категорії за віком, статевою ознакою, біометрією, продуктивністю. Різним групам корів потрібен різний догляд і різні параметри годування, ветеринарії. Термін використання молочних корів може бути до 10-12 років (на багатьох промислових фермах у США набагато менше — 2-3 лактації, в основному через те, що добре відпрацьована технологія вирощування здорового молодняку, і купити нетелей недорого, а корова, яка починає давати менше 30 л молока, вже починає псувати виробничі показники, і такі корови вибраковуються).
 
Племінних тварин використовують для виробництва до 5-10 років. Дуже важливо при селекційній роботі — продуктивне довголіття корів. Надзвичайно цінні для відтворення тварини дають відмінні удої протягом багатьох років. Статева зрілість настає у телиць в 6-9 місяців. Тривалість статевого циклу — близько 3 тижнів, вагітність — зазвичай 280-285 діб (цей період може коливатися у межах 260-320 діб, залежно від породи, умов утримання та годівлі і т.д.). Після пологів 5-7 днів виділяється молозиво, яке збирається окремо і випоюється телятам. Лактація (період від пологів до припинення виділення молока) триває 280-330 діб. А сухостійний період (період від припинення виділення молока до пологів) — 1,5-2,0 місяці.
 
Залежно від цих циклів і віку, тварин ділять на групи. Лактуючих високопродуктивних корів тримають окремо, сухостійних та молодняк різних груп — окремо.
 
У сухостій корів переводять на восьмому місяці тільності. Видоюють вим’я, вводять у кожен сосок консервант, лікують копита і переводять у відділення для сухостійних корів. У цей період тварин годують в основному сіном, концентрований корм не дають.
 
В окремих приміщеннях (на окремих фермах) тримають хворих корів і корів, що проходять карантин. Хворих лактуючих корів доять окремо. Маленьких бичків зазвичай відокремлюють від теличок і перевозять на окрему ферму для відгодівлі. Технологія індивідуального годування передбачає видачу кожній корові корму окремо (докорм), залежно від її стану та продуктивності — це збільшує надої.
 
Велику увагу слід приділяти моменту штучного запліднення корів. Для цього потрібно постійно спостерігати за тваринами і використовувати біометричні показники та відеоспостереження, щоб не пропустити моменту статевої охоти. Також можна використовувати синхронізацію статевої охоти корів.
 

 

 
Корів запліднюють штучно — сперму закуповують у кращих європейських, американських племінних фірмах від кращих виробників використовуваної породи. Це дає можливість постійно покращувати молочне стадо і проводити селекцію за кращими ознаками продуктивності та здоров’я.
 
Один із сучасних напрямів — використання секстированної сперми — при заплідненні такою спермою народжуються в основному телички, що знімає проблему з відгодівлею і реалізацією бичків, а також дозволяє удвічі швидше наростити поголів’я продуктивних молочних корів.
 
Другий перспективний напрям — трансплантація ембріонів високопродуктивної генетики. Згідно з програмою ветеринарних заходів, проводять вакцинацію тварин особливо в період сухостою та молодняку в перші місяці життя.
 
Велика увага приділяється приміщенням для відділів («Пологовий») і для утримання корів у період пізнього сухостою (перед пологами).
 
Поряд розміщують відділення для утримання телят. Важливо, щоб відразу після народження протягом деякого періоду теля знаходилося поряд з матір’ю.
 
Особливу увагу слід приділити вирощуванню телят (мал. 4), тому що вони більш чутливі до несприятливих умов і різних захворювань (особливо органів травлення), ніж дорослі корови.
 
 
Телята після народження перебувають безпосередньо в «пологовому» у груповому загоні, який чистий і додатково обігрівається інфрачервоними обігрівачами. До триденного віку телят утримують невеликими групами, привчають до поїлок. Телятам обов’язково випоюють молозиво. Потім формують великі групи і переводять у спеціальні окремі приміщення — телятники. Телята повинні бути під постійним спостереженням. При цьому відділяють бичків від теличок, бичків зазвичай перевозять для відгодівлі в інше місце. Часто телят утримують в окремих пластикових будиночках поза приміщеннями.
 
До 80-денного віку телятам дають пастеризоване незбиране молоко (зазвичай 6-9 кг на добу). У їх раціон до п’ятимісячного віку додають гранульований комбікорм та якісне сіно. Потім привчають до звичайного монокорму.
 
На третій-п’ятий день після народження телятам проводять декорнуацію (обезрожування одним із гуманних методів). Також слід повністю дотримуватися всього спектру необхідних ветеринарних заходів, гігієнічних умов, вимог до якості кормів і профілактики захворювань.
 
 
Технічне оснащення і планування
всієї лінійки машин
Сучасні корівники передбачають безприв’язне утримання корів і мають гарне технічне оснащення: установки автоматичного доїння — роботів (мал. 6 ), примусову вентиляцію, автоматизовану подачу кормів і видалення гною, туманотвірні установки — для зниження негативного впливу спеки на тварин, гумові мати, спеціальне освітлення вночі, а на виході з місця доїння встановлюються селекційні ворота і ванни для копит зі спеціальними рідинами для копит.
 
 
Також поширені сучасні доїльні зали (карусель, паралель, ялинка і т.д.), які дозволяють значно поліпшити процеси доїння на фермі.
 
Сучасний молочний комплекс має комп’ютерні системи обліку та управління: для управління доїльним залом, установками збору молока, стадом, контролю годівлі та біометричних показників. Це значно економить час для фермера з обліку й управління фермою.
 
Сучасний молочний комплекс за рівнем технічного оснащення, складності та автоматизації процесів може дати фору навіть більшості промислових підприємств.
 
Звичайно, кілька доїльних установок у доїльному залі обслуговують тільки два технічних працівники — дояра, які стежать за тваринами і обладнанням, щоб виключити помилки. На фермах з установками автоматичного доїння (мал.6 ліворуч) теж потрібні техніки, які дивляться за правильністю процесу і тваринами, корегують роботу машин. У доїльному залі корів доять зазвичай двічі на день, після чого зал і обладнання миється.
 
При використанні систем добровільного доїння корови дояться добровільно 5-6 разів на день (тобто самостійно, без втручання людей і яких-небудь погоничів, тому тварин не треба кудись переганяти — вони самостійно заходять у бокс). Молоко забирають зазвичай раз на добу.
 
Енергетична безпека
Останнім часом дуже перспективний напрям — біоенергетика. Розвиток біоенергетики в ЄС призвів до того, що традиційна енергетика стала вже не вигідною. У цьому напрямі рухається і Україна.
 
Молочна ферма насправді — джерело великих можливостей у сфері енергетики. Із гною, який виходить у великих кількостях на фермі, можна отримувати біогаз (мал. 7) та електроенергію. Ще одним можливим джерелом енергії є сонячні панелі, які можна розмістити на даху ферми та прилеглих до ферми територіях.
 
 
Також обов’язково повинні бути резервні джерела енергії на випадок відмови основних (електрогенератори і т.д.). Велику економію електроенергії працівники енергоефективні машини й устаткування, а також світлодіодне освітлення ферми і прилеглої до неї території.
 
Екологія та утилізація відходів
Молочні ферми дуже сильно забруднюють навколишнє середовище своїми відходами — гноєм, аміаком, поширюваними з відходами захворюваннями тощо. Утилізація відходів — це дуже важливий момент, особливо якщо ферма знаходиться біля якогось населеного пункту.
 
Для знищення занепалих тварин можна використовувати тільки крематорії.
 
З метою утилізації гною найкраще будувати біогазові установки, а гнойову рідину зберігати в закритих резервуарах і вносити її на поля як добрива і відразу закладати в грунт (одразу після внесення). Це сильно знижує втрати аміаку. Екологія — це дуже важливий аспект, якому слід приділяти увагу на сучасній фермі.
 
Тільки після врахування всіх зазначених вище факторів слід починати проектування і будівництво ферми. Ви чітко повинні розуміти, куди будете продавати молоко, вибрати породу, місце будівництва, лінійку машин і устаткування тощо, а тільки лише починати проектування й будівництво.
 18 листопада 2019
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
18 листопада 2019

Please publish modules in offcanvas position.