Управління сучасною молочною фермою

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 26 квітня 2016 16:10
Олексій ОРЛОВкеруючий аграрним бізнесом,
Eagleson.Farm, Київ, канд. с.-г. наук
 
Забезпечення якісними кормами
без мікотоксинів
Годування — це дуже важливий напрям, якому потрібно приділяти увагу. Корми — це основна стаття витрат при утриманні корів. Тут порядок повинен бути у всіх ланках ланцюжка: від вирощування кукурудзи та інших сільськогосподарських культур у поле до роздачі кормів коровам та контролю перетравності кормів і коригування раціонів. Зараз саме завдяки вдосконаленню годівлі корів спостерігається зростання показників на фермах у Західній Європі.

 

Саме корми впливають на якість і кількість молока. Без правильного підбору основних сільськогосподарських машин і наведення порядку в рослинництві, виробництві кормів (зеленої лінії), їх логістиці не можна досягти високого рівня надоїв молока — це як у математиці, якщо прогуляв урок і не знаєш попереднього правила або теореми, про розуміння наступного матеріалу можеш забути.
 
Наприклад, використання сучасної техніки для годування — кормостанцій, кормовагонів і кормороздавачів — значно полегшує й оптимізує приготування кормів і процес годування на молочній фермі. Кормороздавачі (мал. 1) можуть бути оснащені бортовим комп’ютером, який дозволяє точно дозувати компоненти раціону, залежно від кількості тварин, для яких готується корм.
 
 
Логістика, роздача 
і зберігання кормів
Корми потрібно зберігати так, щоб вони не псувалися: кукурудзяний силос окремо, сіно, сінаж і зернові компоненти окремо під навісом. Пивна дробина (суха) — в боксах. Кожен вид корму міститься окремо в розділових боксах або ємностях. Годують різні категорії корів різним кормом. Але часто трапляється варіант із використанням монокорму: кукурудзяний силос (мал. 2), трав’яний силос (сінаж), соняшниковий шрот, пивна дробина, соєвий шрот, додають різне зерно і премікси (містять вітаміни, білки, амінокислоти, пробіотики і т. д.). 
 
Також використовують премікси, зерно кукурудзи і різні інші корми та кормові добавки.
 
 
Гігієнічні умови 
та безпека корів
Гігієна — це дуже важливо при утриманні корів. При хороших умовах корови менше хворіють, телята ростуть швидше і показники продуктивності таких корів вище. Можна створювати будівлі ферм зі спеціальними вигульними майданчиками, вони хоч і не можуть замінити природних пасовищ, але їх використання створює сприятливі умови для корів.
 
Біологічна безпека — собаки, кішки, гризуни, комахи. Ферма повинна бути побудована та огороджена таким чином, щоб виключити проникнення на її територію різних тварин — кішок, собак і т.д. Також потрібно виключити наявність гризунів — щурів і мишей. Необхідно постійно проводити знищення гризунів і вживати заходи щодо їх профілактики. Також велика проблема — це мухи, гедзі, тобто комахи, котрі завдають шкоди і переносять різні захворювання. Потрібно проводити заходи щодо зменшення їх чисельності. Проти гедзів ефективні обробки інсектицидами. Чисельність мух дуже сильно знижує закритий спосіб зберігання гною.
 
Ветеринарія 
та профілактика захворювань
Ветеринар — головний спеціаліст на фермі. На всіх сучасних фермах для спрощення роботи ветлікарів використовують спеціальні бокси для фіксації тварин (наприклад, для робіт із копитами). Також широко поширені спеціальні селекційні ворота, завдяки яким можна відокремити тварин на виході з місця доїння.
 
Всі ветеринарні заходи повинні проводитися в оптимальний час і згідно з прийнятими міжнародними нормами. Основний принцип — якомога менше зайвого стресу для тварин. Всім профілактичним заходам теж повинно приділятися достатньо уваги. Завжди простіше і дешевше зробити профілактику, провести карантин при найменших підозрах, ніж потім лікувати захворювання. Профілактика, огляди і спостереження за тваринами повинні проводитися на постійній основі. Хворі тварини утримуватися повинні окремо.
 
Щодо стану здоров’я корови сучасних порід із хорошою генетикою, при добрих умовах утримання і гарній гігієні повинні мало хворіти маститом. Профілактику маститу проводять після доїння шляхом обробки спеціальними препаратами, з наступною консервацією вимені. Особливу увагу слід приділити цьому моменту при утриманні молочних корів в умовах холодного клімату.
 

Також читайте: Сучасна інноваційна молочна ферма: з чого стартувати?

 


 
Облік біометричних показників і селекція
Необхідно формувати молочне стадо тільки продуктивними тваринами. Потрібно постійно проводити відбір і селекцію тварин за комплексом біометричних показників (надій, показники якості молока, стан здоров’я тощо). Відбирати для подальшого розмноження доцільно тільки кращих. Також варто проводити запліднення нетелей тільки спермою від кращих виробників. Така селекція призводить до постійного поліпшення показників ферми.
 
Кожна тварина на фермі підлягає обліку та має датчик, вмонтований у нашийник або вушну бирку. У ньому може міститися повна ідентифікаційна інформація про тварину і її біометричні показники, яка накопичується та аналізується на сервері.
 
Зазвичай в он-лайн режимі відстежуються основні біометричні показники і показники годування. Сучасна ферма обладнується системою Wi-Fi, що дозволяє підключати різні датчики, Wi-Fi відеокамери та інше обладнання, яке може обмінюватися інформацією із сервером.
 
Також і під час доїння комп’ютер фіксує всі дані з поточного та добового надою, наявності в молоці соматичних клітин (таке молоко не може використовуватися, воно автоматично відділяється в іншу ємність і бракується, а корова направляється на лікування). Під час доїння оператор може відразу побачити актуальні дані з продуктивності корови, безпосередньо на доїльній установці або на віддаленому комп’ютері.
 
Не можна відмовлятися і від прямого візуального контролю тварин. За коровами, їхньою активністю і життєдіяльністю потрібно постійно спостерігати.
 
Облік ресурсів 
і виробленої продукції
Всі ресурси необхідні для виробництва молока потрібно ретельно враховувати. Також варто брати до уваги все вироблене молоко і забезпечувати його якісне зберігання до моменту, поки не забере споживач. Дуже сильно допомагає автоматизація обліку молока (мал. 3).
 
 
Технологія управління стадом та
окремими віковими групами корів
Корови діляться на основні категорії за віком, статевою ознакою, біометрією, продуктивністю. Різним групам корів потрібен різний догляд і різні параметри годування, ветеринарії. Термін використання молочних корів може бути до 10-12 років (на багатьох промислових фермах у США набагато менше — 2-3 лактації, в основному через те, що добре відпрацьована технологія вирощування здорового молодняку, і купити нетелей недорого, а корова, яка починає давати менше 30 л молока, вже починає псувати виробничі показники, і такі корови вибраковуються).
 
Племінних тварин використовують для виробництва до 5-10 років. Дуже важливо при селекційній роботі — продуктивне довголіття корів. Надзвичайно цінні для відтворення тварини дають відмінні удої протягом багатьох років. Статева зрілість настає у телиць в 6-9 місяців. Тривалість статевого циклу — близько 3 тижнів, вагітність — зазвичай 280-285 діб (цей період може коливатися у межах 260-320 діб, залежно від породи, умов утримання та годівлі і т.д.). Після пологів 5-7 днів виділяється молозиво, яке збирається окремо і випоюється телятам. Лактація (період від пологів до припинення виділення молока) триває 280-330 діб. А сухостійний період (період від припинення виділення молока до пологів) — 1,5-2,0 місяці.
 
Залежно від цих циклів і віку, тварин ділять на групи. Лактуючих високопродуктивних корів тримають окремо, сухостійних та молодняк різних груп — окремо.
 
У сухостій корів переводять на восьмому місяці тільності. Видоюють вим’я, вводять у кожен сосок консервант, лікують копита і переводять у відділення для сухостійних корів. У цей період тварин годують в основному сіном, концентрований корм не дають.
 
В окремих приміщеннях (на окремих фермах) тримають хворих корів і корів, що проходять карантин. Хворих лактуючих корів доять окремо. Маленьких бичків зазвичай відокремлюють від теличок і перевозять на окрему ферму для відгодівлі. Технологія індивідуального годування передбачає видачу кожній корові корму окремо (докорм), залежно від її стану та продуктивності — це збільшує надої.
 
Велику увагу слід приділяти моменту штучного запліднення корів. Для цього потрібно постійно спостерігати за тваринами і використовувати біометричні показники та відеоспостереження, щоб не пропустити моменту статевої охоти. Також можна використовувати синхронізацію статевої охоти корів.
 

 

 
Корів запліднюють штучно — сперму закуповують у кращих європейських, американських племінних фірмах від кращих виробників використовуваної породи. Це дає можливість постійно покращувати молочне стадо і проводити селекцію за кращими ознаками продуктивності та здоров’я.
 
Один із сучасних напрямів — використання секстированної сперми — при заплідненні такою спермою народжуються в основному телички, що знімає проблему з відгодівлею і реалізацією бичків, а також дозволяє удвічі швидше наростити поголів’я продуктивних молочних корів.
 
Другий перспективний напрям — трансплантація ембріонів високопродуктивної генетики. Згідно з програмою ветеринарних заходів, проводять вакцинацію тварин особливо в період сухостою та молодняку в перші місяці життя.
 
Велика увага приділяється приміщенням для відділів («Пологовий») і для утримання корів у період пізнього сухостою (перед пологами).
 
Поряд розміщують відділення для утримання телят. Важливо, щоб відразу після народження протягом деякого періоду теля знаходилося поряд з матір’ю.
 
Особливу увагу слід приділити вирощуванню телят (мал. 4), тому що вони більш чутливі до несприятливих умов і різних захворювань (особливо органів травлення), ніж дорослі корови.
 
 
Телята після народження перебувають безпосередньо в «пологовому» у груповому загоні, який чистий і додатково обігрівається інфрачервоними обігрівачами. До триденного віку телят утримують невеликими групами, привчають до поїлок. Телятам обов’язково випоюють молозиво. Потім формують великі групи і переводять у спеціальні окремі приміщення — телятники. Телята повинні бути під постійним спостереженням. При цьому відділяють бичків від теличок, бичків зазвичай перевозять для відгодівлі в інше місце. Часто телят утримують в окремих пластикових будиночках поза приміщеннями.
 
До 80-денного віку телятам дають пастеризоване незбиране молоко (зазвичай 6-9 кг на добу). У їх раціон до п’ятимісячного віку додають гранульований комбікорм та якісне сіно. Потім привчають до звичайного монокорму.
 
На третій-п’ятий день після народження телятам проводять декорнуацію (обезрожування одним із гуманних методів). Також слід повністю дотримуватися всього спектру необхідних ветеринарних заходів, гігієнічних умов, вимог до якості кормів і профілактики захворювань.
 
 
Технічне оснащення і планування
всієї лінійки машин
Сучасні корівники передбачають безприв’язне утримання корів і мають гарне технічне оснащення: установки автоматичного доїння — роботів (мал. 6 ), примусову вентиляцію, автоматизовану подачу кормів і видалення гною, туманотвірні установки — для зниження негативного впливу спеки на тварин, гумові мати, спеціальне освітлення вночі, а на виході з місця доїння встановлюються селекційні ворота і ванни для копит зі спеціальними рідинами для копит.
 
 
Також поширені сучасні доїльні зали (карусель, паралель, ялинка і т.д.), які дозволяють значно поліпшити процеси доїння на фермі.
 
Сучасний молочний комплекс має комп’ютерні системи обліку та управління: для управління доїльним залом, установками збору молока, стадом, контролю годівлі та біометричних показників. Це значно економить час для фермера з обліку й управління фермою.
 
Сучасний молочний комплекс за рівнем технічного оснащення, складності та автоматизації процесів може дати фору навіть більшості промислових підприємств.
 
Звичайно, кілька доїльних установок у доїльному залі обслуговують тільки два технічних працівники — дояра, які стежать за тваринами і обладнанням, щоб виключити помилки. На фермах з установками автоматичного доїння (мал.6 ліворуч) теж потрібні техніки, які дивляться за правильністю процесу і тваринами, корегують роботу машин. У доїльному залі корів доять зазвичай двічі на день, після чого зал і обладнання миється.
 
При використанні систем добровільного доїння корови дояться добровільно 5-6 разів на день (тобто самостійно, без втручання людей і яких-небудь погоничів, тому тварин не треба кудись переганяти — вони самостійно заходять у бокс). Молоко забирають зазвичай раз на добу.
 
Енергетична безпека
Останнім часом дуже перспективний напрям — біоенергетика. Розвиток біоенергетики в ЄС призвів до того, що традиційна енергетика стала вже не вигідною. У цьому напрямі рухається і Україна.
 
Молочна ферма насправді — джерело великих можливостей у сфері енергетики. Із гною, який виходить у великих кількостях на фермі, можна отримувати біогаз (мал. 7) та електроенергію. Ще одним можливим джерелом енергії є сонячні панелі, які можна розмістити на даху ферми та прилеглих до ферми територіях.
 
 
Також обов’язково повинні бути резервні джерела енергії на випадок відмови основних (електрогенератори і т.д.). Велику економію електроенергії працівники енергоефективні машини й устаткування, а також світлодіодне освітлення ферми і прилеглої до неї території.
 
Екологія та утилізація відходів
Молочні ферми дуже сильно забруднюють навколишнє середовище своїми відходами — гноєм, аміаком, поширюваними з відходами захворюваннями тощо. Утилізація відходів — це дуже важливий момент, особливо якщо ферма знаходиться біля якогось населеного пункту.
 
Для знищення занепалих тварин можна використовувати тільки крематорії.
 
З метою утилізації гною найкраще будувати біогазові установки, а гнойову рідину зберігати в закритих резервуарах і вносити її на поля як добрива і відразу закладати в грунт (одразу після внесення). Це сильно знижує втрати аміаку. Екологія — це дуже важливий аспект, якому слід приділяти увагу на сучасній фермі.
 
Тільки після врахування всіх зазначених вище факторів слід починати проектування і будівництво ферми. Ви чітко повинні розуміти, куди будете продавати молоко, вибрати породу, місце будівництва, лінійку машин і устаткування тощо, а тільки лише починати проектування й будівництво.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 14 серпня 2020
Станом на 13 липня, українські сільгоспвиробники вже зібрали 36,7 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,3 млн га (61% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 39,2 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 3,9 млн тонн за тиждень) з площі 10,4 млн га.
Станом на 13 липня, українські сільгоспвиробники вже зібрали 36,7 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,3 млн га (61% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 39,2 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 3,9 млн тонн за тиждень) з площі 10,4 млн га.
14 серпня 2020
 14 серпня 2020
У серпневому звіті аналітики USDAзнизили прогноз світового виробництва пшениці до ​​766,02 млн тонну 2020/21 МР у порівнянні з 769,3 млн тонн у липневій оцінці, що, тим не менш, як і раніше вище показника минулого сезону (764,1 млн тонн).
У серпневому звіті аналітики USDAзнизили прогноз світового виробництва пшениці до ​​766,02 млн тонну 2020/21 МР у порівнянні з 769,3 млн тонн у липневій оцінці, що, тим не менш, як і раніше вище показника минулого сезону (764,1 млн тонн).
14 серпня 2020
 14 серпня 2020
АТ «Аграрний фонд» повертається до класичної моделі форвардних закупівель зерна, працюватиме через Аграрну біржу і обов’язково буде страхувати майбутній врожай.
АТ «Аграрний фонд» повертається до класичної моделі форвардних закупівель зерна, працюватиме через Аграрну біржу і обов’язково буде страхувати майбутній врожай.
14 серпня 2020
 14 серпня 2020
Через посуху в липні-серпні поточного року, прогнозується зниження врожаю соняшника та його якості.
Через посуху в липні-серпні поточного року, прогнозується зниження врожаю соняшника та його якості.
14 серпня 2020
 14 серпня 2020
З початку поточного сезону експорт українського кукурудзяного крохмалю збільшився на 64%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
З початку поточного сезону експорт українського кукурудзяного крохмалю збільшився на 64%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
14 серпня 2020
 14 серпня 2020
Маски, антисептики та дистанція – фахівці закликають підприємства, що зберігають зерно, слідкувати за дотриманням заходів безпеки на час пандемії.
Маски, антисептики та дистанція – фахівці закликають підприємства, що зберігають зерно, слідкувати за дотриманням заходів безпеки на час пандемії.
14 серпня 2020

Please publish modules in offcanvas position.